2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Otkrijte Car-Net

Otkrijte Car-Net.

Vaši svakodnevni digitalni servisi.

Novi servisi, praktične usluge i korisne aplikacije: To je Car-Net svet. Bilo da se radi o individualnim uslugama navigacije ili povezivanju vašeg vozila sa vašim pametnim telefonom: Ovde ćete saznati sve o mogućnostima koje vam pružaju mobilne onlajn usluge kompanije Volkswagen. 

Proverite kompatibilnost

Koje usluge su vam dostupne?

Da li je vaš Volkswagen kompatibilan sa We Connect ili Car-Net? Ovde ćete steći prvi neobavezni uvid u to koje mobilne online usluge su dostupne u vozilu vašeg izbora.

Pregled svih paketa.

Paketi, trajanje, cene & preduslovi.

 

Guide & Inform
Basic, 1 godina ²⁾ ³⁾

Guide & Inform
Plus, 1 godina ²⁾ ³⁾

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus, 1 godina ²⁾ ³⁾
uklj. e-Manager ¹⁾

e-Remote, 1 godina ²⁾ ³⁾

App-Connect

Cena (uklj. PDV)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

od 205,00 €

Produžetak za 1 godinu
(Cene uklj. PDV)

79 €

79 €

60 €

99 € (60 €)4

Produžetak za 2 godine
(Cene uklj. PDV)

135 €

135 €

95 €

170 € (95 €)4

Troškovi mobilne telefonije/ SIM 5⁾

Klijent

Klijent

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Klijent

Tehnički preduslovi 

Discover Media

Discover Pro

Servis za hitne pozive

Servis za hitne pozive

Composition Media, Discover Media ili Discover Pro

Aktivno

po registraciji

po registraciji

po registraciji

po registraciji

po registraciji

fabrički

Na prikazu se vidi trenutni prodajni program.
1) e-Manager je dostupan samo za e-vozila i Plug-In hibridna vozila
2) Za nova vozila važi: Ako klijent ne izvrši poručivanje u roku od 90 dana nakon preuzimanja vozila od strane klijenta („Rok za prvo poručivanje“), besplatan period korišćenja usluga se skraćuje za onoliko dana, koliko je proteklo od isteka roka za prvo poručivanje i stvarne porudžbine.
3) Izuzetak: Rok trajanja 3 godine, u kombinaciji sa paketom „Business Premium“
4) Vrednost u zagradama važi za Plug-in hibridna vozila.
5) Važi za vezu za prenos podataka između vozila i servera baze podataka kompanije Volkswagen AG. Uspostavljanje veze za prenos podataka između krajnjeg uređaja klijenta i servera baze podataka kod korišćenja mobilnih onlajn usluga preko portala We Connect ili preko aplikacije We Connect nije deo usluga koje obezbeđuje kompanija Volkswagen AG.

Aktivirajte Car-Net u tri koraka.

Teaser za aplikaciju We Connect

Aplikacija We Connect.

Povežite se sa vašim Volkswagen vozilom: Doživite sve prednosti
Car-Net i We Connect u jednoj aplikaciji.

Kako možemo dalje da vam pomognemo?