2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Datenschutzerklärung

Integritetspolicy.

A. Ansvarig
Det glädjer oss att du har gått in på en webbsida för Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-post: carnet-support@volkswagen.de, registrerat i tingsrättens handelsregister i Braunschweig med nummer HRB 100484 (”Volkswagen AG”), och vi tackar för ditt intresse i vårt företag och våra produkter. I det följande informerar vi dig om hur dina uppgifter sparas, behandlas och används.

B. Allmän information, protokolldata
Du kan alltid gå in på webbsidan för Volkswagen AG utan att meddela oss vem du är.

Vi får då automatiskt reda på följande protokolldata:

 • Ett anonymt Cookie-ID som inte möjliggör en återkoppling till din IP-adress
 • Operativsystemet som du använt, webbläsaren som du använt och bildskärmsupplösningen som du ställt in
 • Datum och tid för ditt besök
 • Webbsidorna som du har gått in på hos oss
 • Webbsidan som du kom från

Om följande avsnitt inte motsäger detta sker databehandlingen uteslutande genom Volkswagen AG.

C. Spara, behandla och använda dina personuppgifter
Till dina personuppgifter hör information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din E-postadress. Personuppgifter sparas, bearbetas och/eller används endast om du har meddelat dem till oss t.ex. för motivering, beskriva innehåll eller ändra ett avtal mellan dig och oss eller registrering av personliga tjänster eller om du skickar en fråga till oss via webbsidan. Dessutom används dina personuppgifter endast om du först har gett ditt samtycke, t.ex. för att få reklam och marknadsundersökningar.

I. Beställning av publikationer och nyhetsbrev
På denna webbsida kan du beställa nyhetsbrev eller publikationer av Volkswagen AG (t.ex. årsredovisningar) samt göra en kontaktförfrågan. Dina personuppgifter som du anger i samband med detta sparas, bearbetas och används endast för respektive tjänst och i den utsträckning du har gett ditt samtycke. Volkswagen AG använder då den s.k. Double-Opt-In-metoden. Det innebär att vi skickar ett meddelande till angiven e-postadress för att bekräfta ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan kostnad hos Volkswagen AG, t.ex. via följande e-postadress: datenschutz@volkswagen.de

Du har möjlighet att beställa publikationer, t.ex. kataloger från Volkswagen AG, på denna webbsida. Då behövs följande personuppgifter: efternamn, förnamn, adress. Dessa uppgifter används endast av Volkswagen AG (med hjälp av dataansvarig) för motivering, beskriva innehåll eller ändra ett kostnadsfritt avtal för beställning av publikationer mellan dig och oss (artikel 6.1 sid. 1.b i GDPR). De sparade uppgifterna raderas när önskad publikation har skickats om detta inte strider mot lagstadgade bestämmelser (t.ex. skattetekniska regler).

Denna webbsida erbjuder dessutom möjligheten att beställa ett nyhetsbrev. Uppgifterna som har angetts i samband med detta (e-postadress och ev. efternamn, förnamn) används av oss uteslutande för denna service inom ramen för ditt samtycke (artikel 6.1 sid. 1.a i GDPR). Volkswagen AG använder då den s.k. Double-Opt-In-metoden. Det innebär att vi skickar ett meddelande till angiven e-postadress för att bekräfta ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan kostnad hos Volkswagen AG, t.ex. via länken ”Avbeställ” som står i varje nyhetsbrev eller via följande webbsida: https://datenschutz.volkswagen.de. När du avbeställer nyhetsbrevet raderas dina personuppgifter om detta inte strider mot lagstadgade bestämmelser (t.ex. skattetekniska regler). Nyhetsbrevet skickas med hjälp av dataansvarig.

II. Provkörning
Om du är intresserad av våra bilar kan du ange ett önskemål om provkörning via webbsidan. Därför sparas följande personuppgifter av Volkswagen AG och skickas till den servicepartner som du valt: efternamn, titel, tilltal, e-postadress – om du önskar en telefonkontakt med den servicepartner som du valt sparas dessutom telefonnumret. Att uppgifterna sparas och överförs sker grundat på ett avtal (artikel 6.1 sid. 1.b i GDPR) för provkörning via servicepartnern som du valt. Uppgifterna som överförs används av servicepartnern för kontakt med dig via servicekanalen som du föredrar. Uppgifterna som du har angett raderas av Volkswagen AG när de har överförts till servicepartnern. Servicepartnern raderar uppgifterna efter avslutad provkörning om detta inte strider mot lagstadgade bestämmelser (t.ex. skattetekniska regler).

Överlåtelse av uppgifter
Personuppgifter överlåts bara till tredje part om det behövs för att t.ex. fullfölja avtalet. Så är t.ex. fallet om du med hjälp av tjänsten Google Maps från Google Inc. (”Google”) söker en återförsäljare och den sen visas på kartan.
Mer information om databehandling hos Google finns på följande länk:

III. Samtyckesförklaring till reklam och marknadsundersökningar
Om du vill ha mer information om våra produkter kan du beställa dessa utskick. Detta kommer att göras enligt ditt samtycke (artikel 6.1 sid. 1.a i GDPR) till att följande uppgifter används: efternamn, förnamn, e-postadress och/eller telefonnummer). Volkswagen AG använder den s.k. Double-Opt-In-metoden för att få ditt samtycke. Det innebär att vi skickar ett meddelande till angiven e-postadress för att bekräfta ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke, se avsnittet ”Dina rättigheter”.

IV. Målstyrd reklam (targeting)
Volkswagen AG skapar webbläsarspecifika användarprofiler för behovsbaserad annonsering (targeting) (enligt § 15.3 i telemedielagen). Webbläsarspecifikt betyder i detta fall att ingen återkoppling till din identitet som fysisk person är möjlig, utan endast din webbläsare kan identifieras pga användningen av identifikatorer i cookies. Cookies är små textfiler med konfigurationsinformation, som sparas i din enhet. Detta omfattar information om vad du gör på de webbsidor du besöker (t.ex. surfningsbeteende, besökta undersidor för interneterbjudanden, klickad reklambanner osv.). Innehåll sparas i allmänhet pseudonymiserat. Det betyder att möjliga identifieringsegenskaper ersätts med ett kännetecken för att utesluta eller väsentligt komplicera att den berörda personen kan identifieras.

Profilinformationen innehåller då en begränsad mängd affärsrelevanta beteendemönster. De möjliggör att algoritmer utvärderar ditt klickmönster på Volkswagen-webbsidorna i realtid och arbetar med prognoser utan att personuppgifter måste anges för att på så sätt möjliggöra ett utvalt, personifierat och relevant reklamutskick och att online-kampanjer kan användas målinriktat.

De flesta webbläsare är inställda att automatiskt acceptera alla cookies. Du kan alltid motsätta dig att det fortsättningsvis skapas en pseudonymiserad användarprofil genom att ställa in webbläsaren så att den inte accepterar några eller bara vissa cookies, eller välja att få ett meddelande när cookies skickas. Detta kan leda till att du ev. inte kan använda alla funktioner på våra webbsidor full ut. Dessutom kan du göra invändningar mot databehandlingen genom att klicka på följande länk:

Klicka här för att avaktivera den pseudonymiserade databehandlingen.

Klicka här för att aktivera den pseudonymiserade databehandlingen igen.

Beakta att avaktiveringen av en cookie endast fungerar om webbläsaren är inställd på att tillåta användning av cookies. Om du raderar denna cookie, använder en annan webbläsare eller byter enhet måste du återigen avaktivera den pseudonymiserade databehandlingen. Beakta att om du raderar alla cookies kommer den ovanstående cookien för pseudonymiserade användarprofiler också att raderas och måste installeras på nytt. Mer information om cookies finns i våra cookie-riktlinjer.

För den löpande optimeringen av vår onlineerbjudanden använder vi partnertjänster via s.k. tag-integreringar. Med uppdatering den 24.05.2018 är partnerna följande:

 • AdForm
  AdForm är teknikleverantör för en flexibel spridning av reklamerbjudanden samt uppföljning och kontroll av reklamutskick och sparad cookie-information i upp till 60 dagar. Mer information om AdForm finns på nedan nämnda länk, avsnitt ”General Practice”.

 • Evergage
  Evergage är ett klientbaserat personaliseringsverktyg. Baserat på användarutvärderingen som beskrivs längre upp möjliggör denna lösning att personaliserat innehåll kan visas utan kännedom om personuppgifter

 • Sizmek
  Sizmek är en specialist för hantering av reklamkampanjer. Cookies sparar information för uppföljning, kontroll och optimering av reklamerbjudanden för targeting och retargeting i upp till 90 dagar. Mer information om Sizmek finns på nedan nämnda länk, avsnitt ”Spara uppgifter för Sizmek­tjänster”.

 • Sophus3
  Sophus3 är leverantör för webbsideanalyser och -optimering. Mer information om Sophus3 finns på nedan nämnda länk.

 • Adobe AudienceManager
  Denna lösning är avsedd för att skapa och använda målgruppssegment som Data Management Platform för digitala kanaler.

 • Smart Signals
  Baserat på användarutvärderingen som beskrivs ovan styr Smart Signals spridningen av personaliserat innehåll på Volkswagen-webbsidorna. Då samlas inga personuppgifter in eller behandlas.

 • Ensighten
  Ensighten är ett tag-hanteringsverktyg och styr tag-integreringen som beskrivs här. Ensighten sparar då inga personuppgifter.

D. Spårningsverktyg

I. Adobe Analytics
Denna webbsida använder tjänsten från Adobe (Analytics, SiteCatalyst och Dynamic Tag Manager) för att utvärdera dess användartrafik. Databehandlingen sker i syfte att annonsera, göra en marknadsundersökning eller en behovsbaserad utformning av webbsidan (i enlighet med § 15.3 i telemedielagen). Med hjälp av Analytics-lösningen från Adobe är det möjligt för oss att analysera och kontinuerligt förbättra användarbeteendet för Volkswagen-webberbjudanden. Analyselement är t.ex. besökta webbsidor eller servicetjänster, besökstiden på sidorna, klickvägar – alltså tekniskt användningsmönster. Vi förstår vilka sidor, vilka teman, vilka produkter och vilka innehåll som är viktiga för våra besökare baserat på användningen utan att behöva spara personuppgifter.

Identifieringen av användaruppgifter är en viktig del av erbjudandena på denna webbsida och tar även med marknadsföringsrelevant information om sådan finns i analysfunktionerna. Beakta att funktionell spårning samt spårning för marknadsföringsändamål kan styras oberoende av varandra.

Dynamic Tag Management från Adobe möjliggör en flexibel användning och enkel hantering av servicetjänster (t.ex. Adobe marknadsföringstjänster) för att förbättra interaktionen med intressenter för oss som webbsideleverantör. En tag är ett webbsidekodelement på programmeringsspråket JavaScript. Den måste integreras för användning på varje önskad html-sida, så att kodelementet kan aktiveras när en webbsida öppnas. Adobe Dynamic Tag Management reglerar tag-integreringen centralt och möjliggör en kontroll av vilka servicetjänster integreras på vilket ställe samt samlar in uppgifter eller aktiverar tjänster.

För utvärderingen med tjänsterna från Adobe sparas cookies på din enhet och denna information samlas in och sparas även på servrar hos Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Tillgång till informationen från USA-baserade Adobe Systems Incorporated kan inte uteslutas, så ett motsvarande EU-standardavtal (lämplig garanti om databehandling i icke-europeiska länder) har ingåtts. Du har rätt att bli informerad om innehållet i detta standardavtal.

Du kan när som helst motsätta dig datainsamlingen och -behandlingen tills vidare genom att klicka på knappen ”Opt out” hos Adobe på nedan nämnda länk. Dessutom kan du göra invändningar mot databehandlingen genom att klicka på följande länk:

Klicka här för att göra invändningar mot en utvärdering genom Adobe Analytics.

Klicka här för att aktivera utvärderingen genom Adobe Analytics igen.

Beakta att avaktiveringen av din Opt out-cookie endast fungerar om webbläsaren är inställd på att tillåta användning av cookies. Om du tar bort denna cookie, använder en annan webbläsare eller byter enhet måste du återigen stoppa användningen av Adobe Analytics. Beakta att om du raderar alla cookies kommer den ovanstående cookien också att raderas och måste installeras på nytt. Mer information om cookies finns i våra cookie-riktlinjer.

En direkt personlig koppling till informationen som finns sparad på Adobe-servrarna är utesluten eftersom Adobe Analytics använder inställningarna ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” och ”Obfuscate IP-Removed”. Med inställningen ”Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” garanteras en anonymisering av IP-adressen före denna så kallade geolokalisering genom att den sista åttabitsgruppen i IP-adressen ersätts av nollor. Den ungefärliga platsen för användaren läggs till i det spårningspaket som fortfarande innehåller hela IP-adressen för statistisk utvärdering. Innan spårningspaketet lagras ersätts IP-adressen med en enda statisk IP-adress – det kallas generisk IP-adress – om inställningen ”Obfuscate IP-Removed” är konfigurerad. Därmed finns IP-adressen inte längre i en sparad datapost.

E. Dina rättigheter
Följande rättigheter kan när som helst och utan kostnad hävdas till Volkswagen AG: Mer information om utövande av dina rättigheter finns i avsnitt F.

Rättelserätt: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade av oss.

Raderingsrätt: Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas om förutsättningarna i artikel 17 i GDPR uppfylls. Därmed kan du t.ex. kräva att dina uppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för. Dessutom kan du kräva en radering om vi behandlar dina uppgifter grundat på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

Rätt till begränsad användning: Du har rätt att kräva att dina uppgifter används i begränsad omfattning om förutsättningarna i artikel 18 i GDPR uppfylls. Så är t.ex. fallet om du påstår att dina uppgifter är felaktiga. Under tiden som dina uppgifter kontrolleras kan du då kräva att de behandlas i begränsad omfattning. 

Invändningsrätt: Om användningen beror på ett övervägande intresse eller om dina uppgifter används för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot att dina uppgifter används. En invändning är tillåten om användningen sker antingen av allmänt intresse eller genom utövande av offentlig myndighet eller på grund av ett legitimt intresse av Volkswagen AG eller tredje part. Vid en invändning ber vi dig att meddela oss av vilka skäl du invänder mot att dina uppgifter ska användas. Dessutom har du rätt att invända mot att de används för direkt marknadsföring. Detta gäller även profilering, om den sker i samband med direkt marknadsföring.

Rätt till dataöverföring: Om dina uppgifter används grundat på ditt samtycke eller ett avtal och dessutom bearbetas automatiskt har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och att överföra dem till andra datahanterare.

Ångerrätt: Om dina uppgifter används grundat på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst och utan kostnad med verkan tills vidare.

Överklaganderätt: Du har dessutom rätt att klaga till en tillsynsmyndighet (t.ex. landkommissarien för dataskydd i Niedersachsen) om vår behandling av dina uppgifter.

 

F. Dina kontaktpersoner

Kontaktpersoner för att utöva dina rättigheter
Kontaktpersonerna för att utöva dina rättigheter och mer information finns på följande webbsida: https://datenschutz.volkswagen.de.

Dataskyddsansvarig
Vår dataskyddsansvarig står till ditt förfogande som kontaktperson för samtliga frågor angående dataskydd:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de.

Utgåva: juni 2018