2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34

Cookie-riktlinjer.

En cookie är en liten datafil som sparas på din enhet och innehåller uppgifter som t.ex. personliga sidoinställningar och inloggningsinformation. Datafilen genereras av webbservern som du upprättar en anslutning till med din webbläsare och skickas till dig. I allmänhet använder vi cookies för att analysera intresset för våra hemsidor samt för att förbättra användarvänligheten hos våra hemsidor. Generellt kan du öppna våra hemsidor även utan cookies. Om du vill använda våra hemsidor helt och hållet och komfortabelt bör du dock acceptera de cookies som möjliggör användning av särskilda funktioner eller som gör användningen mer bekväm. Vad de cookies som används av oss används till kan du se i följande översikt.

I och med att du använder våra hemsidor godkänner du, om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies, att dessa cookies används. De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera alla cookies automatiskt. Du har dock alltid möjligheten att ställa in din webbläsare så att cookies visas innan de sparas, att endast vissa cookies accepteras eller nekas eller så att cookies nekas generellt.

Vi vill uppmärksamma dig på att inställningsändringar alltid endast gäller respektive webbläsare. Om du använder olika webbläsare eller byter enhet måste du utföra inställningarna på nytt. Du kan också när som helst radera cookies från ditt lagringsmedium. Information om cookieinställningarna samt hur cookies ändras och raderas hittar du med din webbläsares hjälpfunktion.

Nedan förklaras de vanligaste typerna av cookies:

1. Sessionscookies
När du är aktiv på en hemsida sparas en sessionscookie temporärt på din dator för att komma ihåg din session så att du inte t.ex. behöver logga in på nytt varje gång du laddar en ny sida. Sessionscookies raderas eller förlorar sin giltighet vid utloggning, så fort din session automatiskt har löpt ut.

2. Permanenta cookies eller protokollcookies
En permanent cookie eller en protokollcookie sparar en fil på din dator under den tidsperiod som specificerats i utgångsdatumet. Hemsidor använder dessa cookies för att komma ihåg din information och dina valda inställningar till nästa besök. Detta leder till snabbare och bekvämare åtkomst eftersom du t.ex. inte behöver välja språkinställningar för vår portal igen. När utgångsdatumet passerat raderas cookien automatiskt när du besöker hemsidan där den skapades.

3. Tredjepartscookies
Tredjepartscookies kommer från andra operatörer än den som driver hemsidan. De används till exempel för att samla in information för reklamerbjudanden, användardefinierat innehåll och webbstatistik.

4. Flashcookies
Flashcookies sparas på din dator som dataelement av hemsidor som använder Adobe Flash. Flashcookies har inget utgångsdatum.

På den här hemsidan används följande cookies:

Namn på cookien
Användningsområde
Lagringstid
Typ av cookie
_ga
Denna cookie används för Google Analytics i syfte att skilja mellan olika användare.
2 år
Tredjepartscookie
_gat
Denna cookie används för Google Analytics i syfte att begränsa spelarens förfrågningsfrekvens.
1 dag
Tredjepartscookie
_gid
Denna cookie används för Google Analytics i syfte att skilja på olika användare.
1 dag
Tredjepartscookie
pikas
Piksel-cookie för att identifiera en engångssession. Används för utvärdering och analys.
Under sessionen
Sessionscookie
pikau
Piksel-cookie för att identifiera en användare. Används för utvärdering och analys.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
pa-session
Piksel-cookie för att spara ett sessions-id för Piksel Analytics.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
pa-user
Piksel-cookie för att spara ett användar-id för Piksel Analytics.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
X-Mapping-gnlafph.piksel.com
Denna cookie är en Secure Socket Layer-tracker (SSL) som används för att unikt identifiera besökaren.
Under sessionen
Säker cookie (secure cookie)
C
Denna cookie kontrollerar om besökarens webbläsare har stöd för cookies.
60 dagar
Tredjepartscookie
TPC
Denna cookie kontrollerar om besökarens webbläsare har stöd för tredjepartscookies.
14 dagar
Tredjepartscookie
GCM
Denna cookie indikerar om det är nödvändigt att initiera en ny cookiematchning med Adform-partners.
1 dag
Tredjepartscookie
token
Denna cookie innehåller en token för att garantera säkerheten i opt out-systemet.
Under sessionen
Tredjepartscookie
otsid
Denna cookie innehåller en lista med id-nummer för annonsörer där en användarbaserad opt out föreligger.
Obegränsad
Tredjepartscookie
uid
Denna cookie innehåller användar-id.
60 dagar
Tredjepartscookie
cid
Denna cookie innehåller av kompatibilitetsskäl också användar-id:t.
60 dagar
Tredjepartscookie
SR<RotatorID>
Denna cookie innehåller information för presentation av sekventiella rotatorer och hjälper Adform att inte överskrida dagsvärdet för klick och visningar.
1 dag
Tredjepartscookie
UserID1
Denna cookie ställer in ett unikt, anonymt id för en besökare på hemsidan. Detta id används för att känna igen användaren mellan olika sessioner och spåra användarens aktiviteter på hemsidan. Informationen som samlas in används för analys.
1 år
Tredjepartscookie
OT_3539
Cookie från Sizmek som visar hur många gånger denna Versa-tagg exponerats för användaren under den aktuella sessionen. Om flera (olika) Versa-taggar har exponerats för användaren har användaren flera cookies.
90 dagar
Tredjepartscookie
OT_XXXX
Cookie från Sizmek med motsvarande räknarvärden vid upprepad kontakt.
90 dagar
Tredjepartscookie
OT2
Denna Sizmek-cookie innehåller information om alla påträffade Versa-taggar. För varje Versa-tagg innehåller den id-numret och det totala antalet visningar.
90 dagar
Tredjepartscookie
U2
Detta är en användaridentifikationscookie från Sizmek. Den innehåller ett unikt användar-id för alla användare som låter oss spara cookies.
90 dagar
Tredjepartscookie
sc_store
Cachning av den valda Fråga/Svar-kombinationen om applikationen skulle laddas om
Under sessionen
Sessionscookie
SmartUID
Denna cookie innehåller ett anonymt, unikt id för en användare av hemsidan. Detta id används för att känna igen användaren mellan olika sessioner och spåra användarens aktiviteter på hemsidan. Informationen som samlas in används för (anonym) personanpassning av innehåll.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
smartSignalsUid_77447CA7-AB6B-4CAD-B6AC-EAAE97359715
Denna cookie innehåller ett anonymt, unikt id för en användare av hemsidan. Detta id används för att känna igen användaren mellan olika sessioner och spåra användarens aktiviteter på hemsidan. Informationen som samlas in används för analys och förbättring av hemsidan.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
sd_contindiv
Denna cookie innehåller information som används för att personanpassa hemsidans innehåll för användaren.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
sd_contindiv2
Denna cookie innehåller information som används för att personanpassa hemsidans innehåll för användaren.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
bbo_compain
Cachning av anonym bakgrundsinformation för formulär på hemsidan.
30 minuter
Sessionscookie
cgndta
Denna cookie innehåller information om ifall användaren exponerats för en reklambanner från Volkswagen i samband med en offsite-kampanj (t.ex. retargeting).
Obegränsad
Tredjepartscookie
_at_id.smartdigital.vwde_live.d72b
Denna cookie innehåller information som används för att personanpassa hemsidans innehåll för användaren.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
SmartChatHistory
Denna cookie innehåller anonym statistik om användarinteraktionen med Smart Chat.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
SmartChatRef
Denna cookie innehåller anonym statistik om användarinteraktionen med Smart Chat.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
SmartChatVisit
Denna cookie innehåller anonym statistik om användarinteraktionen med Smart Chat.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
s2_user
Denna cookie innehåller ett anonymt, unikt id för en användare av hemsidan.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
s2_srccmpgn
Denna cookie innehåller information som används för att personanpassa hemsidans innehåll för användaren.
1 månad
Permanent cookie eller protokollcookie
_at_id.smartdigital.meinauto.6124
Denna cookie innehåller information som används för att personanpassa hemsidans innehåll för användaren.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
sd_nps_client
Denna cookie används för slumpmässig stickprovskontroll för löpande förbättring av hemsidan.
Obegränsad
Permanent cookie eller protokollcookie
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED
Denna cookie sparas efter att användaren stängt meddelandet om cookie-riktlinjer.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional and Performance Cookies
Denna cookie sparas om användaren har avaktiverat kategorin ”functional and performance cookies”.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing Cookies
Denna cookie sparas om användaren har avaktiverat kategorin ”marketing cookies”.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie
OptTrackNotification
Denna cookie används för att styra visningen av en bekräftelsedialog för trackinginställningar.
1 år
Permanent cookie eller protokollcookie

SmartChatRef

Cookien innehåller anonym statistik om användarinteraktion med SmartChat.

120 minuter

Sessionsbaserad cookie

SmartChatVisit

Cookien innehåller anonym statistik om användarinteraktion med SmartChat.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatChatSession

Behövs för användning av Live Chats.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatNoProactiveChat

Behövs för användning av Live Chats för att undvika en upprepad, proaktiv visning av chatten.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatChatPoll

Behövs för användning av Live Chats.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatChatMessage

Behövs för användning av Live Chats för att behålla påbörjade nyheter vid ett sidbyte.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatChatView

Behövs för användning av Live Chats.

Session

Sessionsbaserad cookie

SmartChatUserEmail

Behövs för användning av Live Chats. E-postadressen pseudonymiseras om användaren anger en sådan proaktivt.

1 år

Permanent eller protokoll-cookie

SmartChatBanned

Behövs för användning av Live Chats: Markera användare som Live Chat inte ska visas för

1 månad

Permanent eller protokoll-cookie

SmartChatChatWindow

Behövs för användning av Live Chats: Position på chattfönstret.

30 min.

Sessionsbaserad cookie

SmartChatHistory

Cookien innehåller anonym statistik om användarinteraktion med SmartChat.

1 år

Permanent eller protokoll-cookie

SmartChatMinimizeStashCookie

Behövs för användning av Live Chats för att behålla nya nyheter i minimerat läge

Session

Sessionsbaserad cookie

AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg

Cookien används för att skilja på olika användare.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg

Cookien används för att skilja på olika användare.

Session

Sessionsbaserad cookie

vw_cookie_policy

Cookien aktiveras om användaren har godkänt användningen av cookies.

1 år

Permanent eller protokoll-cookie

demdex

Audience Manager använder denna cookie för att tilldela ett individuellt ID till webbsidebesökarna. demdex-cookien hjälper Audience Manager att utföra allmänna funktioner, t.ex. besökaridentifiering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, skapa rapporter.

180 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

dextp

Audience Manager använder denna cookie för att registrera den senaste tidpunkten för datasynkronisering.

180 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

dst

Denna cookie aktiveras vid ett fel på dataöverföringen till Adobe Audience Manager.

180 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

_dp

Detta är en temporär cookie. Audience Manager försöker aktivera _dp-cookien för att bestämma om andra cookies kan aktiveras i domänen ”demdex.net” i en kontext med tredje part. När _dp aktiveras får den värdet 1. Audience Manager läser detta värde och tar sedan bort cookien direkt. Om _dp-cookien inte finns vet Audience Manager att inga cookies kan aktiveras.

0

Sessionsbaserad cookie

s_cc

Cookien anger om cookies har aktiverats i användarens webbläsarinställningar.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_dl

Cookien sparar antalet dagar som gått sedan användaren senast besökte webbsidan.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_sq

Cookien sparar information om de länkar som användaren klickat på tidigare och som återfinns på de sidor som mäts. Informationen används för att skapa en ”ClickMap”. En ”ClickMap” är en översikt i Adobe Analytics som visar användarens samtliga klick på webbsidan.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_vi

Cookien används för att identifiera en unik besökare (”Unique Visitor”) på webbsidan. För detta används en informationsmärkning (”ID”) och en tidsstämpel (”Timestamp”). På så sätt kan Adobe Analytics identifiera en tidigare besökare vid nästa besök.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

s_fid

Cookien används för att identifiera en unik besökare (”Unique Visitor”) på webbsidan. Cookien är en ”Fallback-cookie”. Den används om cookien, ”s_vi” som vanligen används, blockeras.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

s_depth

Cookien räknar antalet sidor som användaren öppnat under sitt besök. Varje gång användaren visar en ny sida ökas värdet med ”1”.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_invisit

Cookien identifierar om användaren öppnar domänen för första gången. I cookien sparas informationen TRUE eller FALSE.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_ppv

Om en kund lämnar sidan sparas information i cookien om hur många procent av sidan som användaren sett. Detta är t.ex. relevant för sidor som kunden kan rulla nedåt på (”Percent per page viewed”).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

s_tbm

Cookien identifierar den marknadskanal som användaren kom ifrån innan vederbörande öppnade sidan. En marknadskanal kan t.ex. vara betalda visningar på Google.

30 minuter

Permanent eller protokoll-cookie

s_vnum

Cookien sparar antalet besök (”Visits”) från en entydig besökare (”Unique Visitor”). Därmed går det att mäta hur många gånger en användare besökt sidan de senaste 30 dagarna.

30 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

sc_appvn

I cookien sparas antalet besök (”Visits”) per applikation. Varje applikation som mäts med Adobe Analytics får ett spårningsnamn. 

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

sc_cmdep

Cookien identifierar kombinationen av marknadskanal och kampanj. En marknadskanal kan t.ex. vara betalda visningar på Google. En kampanj kan vara en visning av en Volkswagen-banner på en extern sida.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_pCmp

Cookien identifierar den föregående kampanjspårningskoden. Kampanjspårningskoden används t.ex. om en kund har klickat på en Volkswagen-banner på en extern sida och kommit till en Volkswagen-sida.

7 dagar

Permanent eller protokoll-cookie

sc_prevpage

Cookien identifierar vilken Volkswagen-sida som användaren tidigare har besökt (”previous page”).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_prop32

Cookien identifierar den aktuella applikationen. ”Car-Net” har t.ex. sparats som applikation för spårning i Adobe Analytics.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsev

Cookien möjliggör eller är ett villkor för att ”besökstiden” ska kunna beräknas med cookien sc_tsv.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsv

Cookien sparar varaktigheten för webbsidebesöket baserat på informationen i cookien sc_tsev.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_c68

Cookien skapar ett ”Custom Timestamp” för besöket. Datum och klockslag för besöket på sidan sparas. Därmed går det att kontrollera ordningsföljden på åtgärderna som en anonym användare vidtagit. Cookien aktiveras en gång i början av varje besök.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_tsp

Cookien anger aktuell tidsstämpel (”Timestamp”) för kundens besök. I motsats till cookien sc_c68 aktiveras den i början av varje enskilt sidbesök. Därmed går det att spåra besökets varaktighet på sidan.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v0

Cookien sparar den aktuella kampanjspårningskoden. En kampanj är t.ex. ett klick på en Volkswagen-banner som visas på en extern sida.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v44

Cookien sparar innehållet i URL-parametern ”intcmp”. ”Intcmp” betecknar en intern kampanj (t.ex. en puff på en Volkswagen-sida).

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_v49

Cookien sparar innehållet i URL-parametern ”vanity”. ”Vanity” betecknar en domän som ligger inom Volkswagen, men som inte är volkswagen.de.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

sc_ttc

Cookien visar hur lång tid det tog att konfigurera ett önskat fordon i konfiguratorn.

När sessionen avslutas

Sessionsbaserad cookie

TrackingOptOut

Cookien visar om en besökare har avaktiverat spårningen genom Adobe Analytics.

2 år

Permanent eller protokoll-cookie

carnet_country
Cookien används för att spara användarens lands- och språkval.
1 år
Permanent eller protokoll-cookie