2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
We Connect - Sve usluge u pregledu

Sve usluge.

1, 2
1. Potrošnja goriva, l/100 km: kombinovana 1,6; potrošnja struje, kWh/100 km: kombinovana 15,1-14,7; CO₂ emisija kombinovana, g/km: 37-36; klasa efikasnosti: A+
We Connect - Svi za jednog: Ovi asistenti će vam pomoći pri svakodnevnoj upotrebi.
1, 2

Jednom se registrujte, profitirajte stalno.

Svaki heroj ima svoga pomoćnika. A sa uslugama We Connect odmah imate ceo niz pomoćnika. Saznajte, koje usluge najviše odgovaraju vašoj svakodnevnici, i koji preduslovi moraju biti ispunjeni. Ovde vidite pregled svih usluga i opcija.

Dostupnost usluga opisanih u paketima We Connect i We Connect Plus se mogu razlikovati zavisno od zemlje i zavise od modela, godine proizvodnje i opreme vozila. Dodatne informacije o vašim dostupnim uslugama dobićete na portal.volkswagen-we.com ili u vašoj We Connect aplikaciji.

1. Potrošnja goriva, l/100 km: kombinovana 1,6; potrošnja struje, kWh/100 km: kombinovana 15,1-14,7; CO₂ emisija kombinovana, g/km: 37-36; klasa efikasnosti: A+

Osnovne funkcije

Osnovne funkcije, poput servisa za hitne pozive i zakonski zadatog sistema za hitne pozive eCall, na raspolaganju su vam bez zaključivanja posebnog We Connect ugovora. Ako izabrane personalizovane funkcije želite da prenesete sa jednog vozila na drugo, potreban vam je Discover Media ili Discover Pro. Osim toga vam je potreban Volkswagen ID korisnički nalog i morate da se prijavite na We Connect sa korisničkim imenom i lozinkom.

We Connect

Vaš ulazak u svet digitalnih usluga kompanije Volkswagen i direktna veza sa vašim vozilom: sa We Connect je vaš Volkswagen pripremljen za povezivanje. Posle jednokratne aktivacije bez naknade možete da koristite brojne korisne i inovativne onlajn usluge.

Za korišćenje ovih besplatnih usluga mora se sklopiti poseban We Connect ugovor sa kompanijom Volkswagen AG.

Usluga
Aktivacija
tehn. preduslovi
Mobilni ključ 1)   
We Connect
Navigacioni sistem "Discover Pro", kompatibilni pametni telefoni
Poziv u slučaju kvara
We Connect
Serija
Status vozila
We Connect
Serija
Vrata i svetla
We Connect
Serija
Automatska prijava nezgode
We Connect
Serija
Izveštaj o stanju vozila
We Connect
Serija
Podaci o vožnji
We Connect
Serija
Pozicija za parkiranje
We Connect
Serija
Planiranje termina za servis
We Connect
Serija

Na prikazu se vidi trenutni prodajni program.

1) Dostupno samo sa opcionim sistemom navigacije „Discover Pro“ i u kombinaciji sa We Connect aplikacijom. Inicijalno je za Passat i Arteon na raspolaganju pet besplatnih, a za Golf posle kupovine funkcije takođe pet mobilnih ključeva. Mobilni ključevi se u roku od prve 4 godine mogu aktivirati odmah po zaključivanju We Connect ugovora. Prenos mobilnog ključa zahteva proveru identiteta pošiljaoca ključa putem postupka Volkswagen Ident. Nakon instalacije na kompatibilnom pametnom telefonu, mobilni ključ ima godinu dana valjanosti povezanu s krajnjim uređajem.

We Connect Plus

Ceo svet digitalnih usluga kompanije Volkswagen podiže povezivanje na sasvim nov nivo: Sa vašim Volkswagen ID-om i aktivacijom „We Connect Plus“, na raspolaganju će vam biti dodatne inteligentne funkcije: od pametne navigacije sa informacijama u realnom vremenu preko striminga medija i internet radija, pa do korišćenja vašeg pametnog telefona kao daljinskog upravljača. Za još više udobnosti i zabave.

Za korišćenje ovih usluga mora se online sklopiti poseban We Connect Plus ugovor sa kompanijom Volkswagen AG. Za We Connect Plus imate 90 dana od dana primopredaje vozila da registrujete vozilo na portal.volkswagen-we.com i koristite usluge u toku celog ugovorenog besplatnog vremenskog perioda (u zavisnosti od opreme: na primer 1 godina/ Discover Media i Ready 2 Discover ili 3 godine/ Discover Pro).

Usluga    
Kategorija
Aktivacija
tehn. preduslovi
Obaveštenje za oblast
Funkcije vozila
We Connect Plus
-
Obaveštenje o brzini
Funkcije vozila
We Connect Plus
-
Trubljenje i treptanje
Funkcije vozila
We Connect Plus
-
Online sistem za upozorenje na krađu
Funkcije vozila
We Connect Plus
Sistem za upozorenje na krađu
Online provetravanje u mirovanju
Funkcije vozila
We Connect Plus
Novi Golf, dostupno samo za odabrane motore, zahteva dovoljan kapacitet baterije
Online grejanje u mirovanju
Funkcije vozila
We Connect Plus
Grejanje u mestu
Zaključavanje i otključavanje 1)    
Funkcije vozila
We Connect Plus
-
Vremena polaska
Funkcije vozila
We Connect Plus
Električno vozilo i elektrohibridno vozilo
Klimatizacija
Funkcije vozila
We Connect Plus
Električno vozilo i elektrohibridno vozilo
Punjenje
Funkcije vozila
We Connect Plus
Električno vozilo i elektrohibridno vozilo
Onlajn upravljanje govorom
Funkcije vozila
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover, nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“; upravljanje govorom
Internet radio 2)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ili Discover Pro; paket „Streaming & Internet"
Striming medija 2),3)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ili Discover Pro; paket „Streaming & Internet"
WLAN-Hotspot 2)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ili Discover Pro
Onlajn informacije o saobraćaju
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“
Onlajn kalkulacija rute
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“
Benzinske stanice i stanice za punjenje
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“
Onlajn ažuriranje karte
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“
Parking mesta
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“
Online uvoz odredišta
Navigacija
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ili Ready 2 Discover nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“

Na prikazu se vidi trenutni prodajni program.

1) Usluga Zaključavanje i otključavanje je važna za sigurnost i preduslov za nju je provera identiteta preko usluge Volkswagen Ident. Ovim putem se preko Volkswagen partnera ili preko video-chat-a proverava vaš identitet.
2) Za korišćenje „Streaming & Internet“ usluga, kao i WLAN pristupne tačke, potrebna je dodatna količina podataka, koja se može dobiti preko paketa podataka koji se plaćaju i koji su dostupni preko eksternog partnera mobilne telefonije „Cubic Telecom“, a mogu da se koriste u području mrežne pokrivenosti unutar brojnih evropskih zemalja. Informacije o cenama i podržanim zemljama možete pronaći na https://vw.cubictelecom.com. Alternativno, postoji mogućnost sopstvene veze za prenos podataka putem mobilnog krajnjeg uređaja (opcija Tethering na pametnom telefonu), uz postojeći ili zasebno zaključen ugovor za mobilnu telefoniju između vas i vašeg provajdera mobilne telefonije, a to samo u okviru pokrivenosti odgovarajuće mreže mobilne telefonije. Primanjem paketa podataka sa interneta mogu, u zavisnosti od vaše tarife mobilne telefonije i naročito ako se koristi u inostranstvu, da nastanu dodatni troškovi (npr. troškovi rominga).
3) Preduslov za korišćenje je postojanje naloga kod odgovarajućeg striming servisa.

We Upgrade

„We Upgrade“ vam omogućava da vaš Volkswagen naknadno i fleksibilno opremite dodatnim funkcijama. Za kupovinu i korišćenje „We Upgrade“ proizvoda vam je potreban Volkswagen ID korisnički nalog, važeći We Connect ugovor i vaša legitimacija glavnog korisnika, što znači povezivanje vašeg korisničkog naloga sa konkretnim vozilom. Osim toga je potrebno da vozilo ima tehničke funkcije i hardverske uređaje potrebne za određeni „We Upgrade“. „We Upgrade“ funkcije, dostupne za određeno vozilo, glavni korisnik može da pogleda u In-Car prodavnici Infotainment sistema. Za proizvode koji se plaćaju, u We Connect veb prodavnici morate jednokratno navesti način plaćanja. Kupljene i aktivirane „We Upgrade“ funkcije ostaju u vozilu i ne mogu se preneti na druga vozila.

Funkcija
Aktivacija
tehn. preduslovi
Navigacija
We Connect
Za vozilo pripremljeno za We Connect; Ready 2 Discover
App-Connect, uklj. App-Connect Wireless za Apple CarPlay i Android Auto™ kompanije Google  1)
We Connect
Za vozilo pripremljeno za We Connect; Ready 2 Discover ili Discover Media za bežično korišćenje Apple CarPlay™ i Android Auto™ kompanije Google
Upravljanje govorom 2)
We Connect
Za vozilo pripremljeno za We Connect; Ready 2 Discover3) ili Discover Media
Ambijentalno osvetljenje (višebojno)
We Connect
Novi Golf; ambijentalno osvetljenje
Kontrola svetlosnog snopa Light Assist
We Connect
Novi Golf

Na prikazu se vidi trenutni prodajni program.

1) App-Connect obuhvata tehnologije Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink®. Kako bi se sprečilo ometanje pažnje, u toku vožnje mogu da se pokrenu samo sertifikovane aplikacije. Molimo da u vezi sa tim takođe imate u vidu da se neke aplikacije ne nude za svaku od tri tehnologije i da se dostupnost tih tehnologija može razlikovati zavisno od zemlje. Informacije o kompatibilnosti pametnih telefona za Apple CarPlay™ možete da pronađete na https://www.apple.com/ios/carplay/, za Android Auto™ na https://www.android.com/intl/auto/ i za MirrorLink® na https://mirrorlink.com/.
2) Za korišćenje proširenih funkcija online upravljanja govorom potreban je Volkswagen ID i aktivna We Connect Plus licenca. U zavisnosti od modela i opreme vozila, brojnih drugih funkcija i online usluga vozila, može se upravljati govorom.
3) Upravljanje govorom funkcija navigacije pomoću opcije „Ready 2 Discover“ moguća je tek nakon aktivacije navigacije preko „We Upgrade-a“.

Paketi, rokovi važenja i cene

Vozila koja imaju We Connect su serijski pripremljeni za povezivanje. Za nova vozila zavisno od opreme su besplatno na raspolaganju određeni paketi usluga za prvi vremenski period.

 
We Connect
We Connect Plus (bez navigacije)
We Connect Plus (sa navigacije)
Besplatni inicijalni period važenja
neograničeno
1 godina
1 godina (Discover Media ili Ready 2 Discover)
3 godine (Discover Pro)
Produženje za 1 godinu
-
8.950 Din.
17.500 Din.
Produženje za 2 godine
-
14.500 Din.
28.500 Din.

Na prikazu se vidi trenutni prodajni program.

Teaser za aplikaciju We Connect

Aplikacija We Connect.

Povežite se sa vašim Volkswagen vozilom: Doživite sve prednosti
Car-Net i We Connect u jednoj aplikaciji.

Kako možemo dalje da vam pomognemo?