2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Uslovi korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja.

Svi podaci na internet stranicama kompanije Volkswagen AG su pažljivo provereni. Volkswagen AG se trudi da ponuda na njihovim internet stranicama bude aktuelna i tačnog sadržaja. Ne može se dati garancija potpunosti, ispravnosti, aktuelnosti i konstantne dostupnosti internet stranica. Ukoliko je na internet stranicama kompanije Volkswagen AG dat neki savet ili preporuka, kompanija Volkswagen AG nije odgovorna za ugovorni odnos, nedozvoljenu radnju ili bilo kakvu zakonsku odrednicu koja je posledica toga, niti je obavezna da pruži nadoknadu za štetu koja nastane kao posledica ako se posluša savet ili preporuka.

Volkswagen AG može na osnovu svoje procene u svakom trenutku bez najave da promeni ponude na svojim internet stranama ili da podešava njihov rad. Ne postoji obaveza da sadržaji na tim internet stranicama budu uvek aktuelni.

Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost internet stranica trećih strana, do kojih se može doći preko eksternih linkova. Volkswagen AG se izričito distancira od svih sadržaja koji su možda kažnjivi i imaju zakonsku odgovornost ili koji su nemoralni.

Volkswagen AG ne garantuje za sadržaj internet stranica trećih strana. Za sve zahteve za nadoknadu štete i troškova zbog povrede obaveze na osnovu ponuda sopstvenih internet stranica, kompanija Volkswagen AG preuzima odgovornost za blago nemarno kršenje ugovornih obaveza, pri čemu je odgovornost ograničena na tipičnu štetu, koja se mogla predvideti u trenutku sklapanja ugovora. U ostalim slučejevima se isključuje odgovornost za blago nemarno kršenje obaveza. Sledeće ograničenje odgovornosti ne važi za ugrožavanje i štete na osnovu povrede života, telesne povrede ili ugrožavanja zdravlja ili na osnovu zakona o odgovornosti za proizvod.

Prilikom korišćenja internet stranica kompanije Volkswagen AG, posebno treba voditi računa o vlasničkim pravima, pravima na ime i marku, kao i drugim pravima zaštite kompanije Volkswagen AG i ostalih trećih lica. Između ostalog, zaštićene su i slike, muzika i marke kao što su „Volkswagen“ „Golf“ koje kompanija Volkswagen AG prezentuje. Pozivanjem internet stranica kompanije Volkswagen AG se ne dodeljuje licenca niti neko drugo pravo korišćenja. Zabranjena je svaka zloupotreba internet stranica kompanije Volkswagen AG, naročito ne smeju

  • da se zaobilaze mere bezbednosti,
  • ne smeju da se koriste postrojenja ili aplikacije, koje mogu izazvati oštećenja postrojenja ili otkazivanje nekih funkcija, naročito menjanjem fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža,
  • internet stranice kompanije Volkswagen AG ili neki njihov deo ne smeju da se koriste integrisano ili komercijalno na drugim internet ponudama, bilo privatnim ili komercijalnim.

Kompanija Volkswagen nije spremna niti je obavezna da učestvuje u postupku rešavanja spora pred arbitražnim telom za rešavanje potrošačkih sporova.

Volfsburg, jun 2017.

Uslovi korišćenja za savetovanje & kupovinu.

Ovde možete saznati osnovno o opštim uslovima korišćenja u okviru usluge servisa Volkswagen savetovanje & kupovina.

1. Usluga i garancija informacionog servisa
Informacioni servisi koji se nude na internet stranicama kompanije Volkswagen AG su vam na raspolaganju sa godišnjom prosečnom dostupnošću od 97,5 %. Kompanija Volkswagen AG zadržava pravo da u svakom momentu servis ili neki deo servisa proširi, smanji ili da promeni funkcije.

Sa konfiguratorom novih vozila možete individualno da konfigurišete vaše vozilo. Na berzi novih vozila možete da iz zaliha već proizvedenih vozila, izaberete vozilo po svojim željama. I za konfigurisana vozila, kao i za nova vozila sa zaliha, na raspolaganju su vam za po pet vozila mesta u memoriji, takozvana parking mesta, na kojima možete da sačuvate odgovarajuća vozila sa njihovim detaljnim informacijama. Ovi podaci će se obrisati šest meseci nakon poslednje obrade sačuvanih podataka. Ako ste nam dali svoju adresu e-pošte, mi ćemo vam poslati e-poštu sa odgovarajućom najavom 2 nedelje unapred. Kompanija Volkswagen AG ne garantuje buduću mogućnost konstrukcije nekog konfigurisanog vozila. Može da se desi na nova vozila sa berze polovnih vozila više ne budu dostupna. Ponude iz konfiguratora novih vozila i sa berze novih vozila nisu obavezujuće.

Informacije koje pronađete na ovim internet stranicama, je kompanija Volkswagen AG pažljivo sastavila i one služe samo kao informacija za klijente. One nisu obavezujuće i zadržana su prava za njihovu izmenu u svakom trenutku. Kompanija Volkswagen AG ne odgovara za tačnost, aktuelnost i potpunost u pogledu rezultata koji se mogu postići korišćenjem informacija. Proverite informacije, pre nego što ih - na bilo koji način - koristite. Obavezujuće izjave mogu da se daju samo na konkretne upite.

2. Usluge korporacija i ostalih trećih lica
Internet stranice kompanije Volkswagen AG mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica. Volkswagen AG nije vlasnik internet stranica trećih strana do kojih se može doći preko linkova, i ne preuzima odgovornost za njihove sadržaje.

Neke od informacionih servisa pružaju naši partneri. Vodite računa o tome da za te servise važe Opšti uslovi poslovanja naših partnera. Kompanija Volkswagen AG nije odgovorna za te sadržaje; usaglašeno je da se kod pružalaca takvih stranih usluga, ne radi o pomoćnim izvršiteljima kompanije Volkswagen AG.

U okviru Volkswagen usluge Savetovanje & kupovina možete da dobijate neobavezujuće ponude osiguranja i finansiranja za auto od Volkswagen banke i Volkswagen službi osiguranja. Pored toga, možete da procenite vrednost svog auta. Tu će vas Volkswagen Savetovanje & kupovina prebaciti na eksternog pružaoca usluga. Vrednost koju neki od naših partnera odredi može da se razlikuje od konkretne tržišne vrednosti vašeg vozila odn. od prodajne vrednosti polovnih vozila koja se može ostvariti u vašem regionu. Srazmerno tome, cena nekog Volkswagen partnera može da odstupa od procene. Volkswagen partner nije obavezan za takvo određivanje vrednosti.

3. Dozvoljeno korišćenje servisa
Vi se obavezujete da vodite računa o vlasničkim pravima, pravima na ime i marku, kao i drugim pravima zaštite trećih lica. Zaštićene su na primer sve internet stranice kompanije Volkswagen AG, kao i marke kao što su „Volkswagen“ „Golf“. Ove internet stranice, kao i Opšte uslove korišćenje treba tumačiti, da se za njih dodeljuje licenca niti neko drugo pravo zaštite kompanije Volkswagen AG.

Vi se obavezujete pored toga, da nećete zloupotrebljavati servise, naročito da nećete zaobilaziti sigurnosne mere informacionog servisa, da nećete koristiti postrojenja ili aplikacije koje izazivaju ili mogu izazvati oštećenja postrojenja kompanije Volkswagen AG, naročito menjanjem fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža, da nećete koristiti informacione servise ili neki njihov deo na drugim internet ponudama, bilo privatnim ili komercijalnim, u integrisane ili u komercijalne svrhe.

4. Saglasnost za korišćenje kolačića
Volkswagen AG koristi kolačiće kada posećujete naše internet stranice. Vi sami možete da odredite primenu i obim primene kolačića preko vaših podešavanja na računaru (obično na internet pregledaču, npr. na Internet Explorer-u). Volkswagen AG polazi od toga da ste saglasni sa korišćenjem kolačića, ako vaš pregledač to dozvoljava. Pogledajte našu stranicu o zaštiti podataka orijentisanoj na klijente, vezano za zaštitu podataka.

5. Odgovornost
Kompanija Volkswagen AG je odgovorna samo za nameru, grubu nemarnost na osnovu zakona o odgovornosti za proizvod i za nedostatak osiguranih karakteristika. Za blagi nemar kompanija Volkswagen AG preuzima odgovornost samo kod kršenja (ugovorne) obaveze, pri čemu je visina sume zahteva za odštetom ograničena na štetu, koja se mogla predvideti u trenutku sklapanja ugovora.

6. Lozinka
Lozinka koju vi birate i koja je neophodna za korišćenje ne sme da ima upadljiva ponavljanja istih znakova i ne sme da se sastoji iz opšte poznatih reči i imena. Morate da čuvate lozinku u tajnosti, da biste izbegli njenu zloupotrebu. Ukoliko pretpostavljate da je neovlašćeno treće lice saznalo vašu lozinku, morate odmah da je promenite. Ako treća lica servis koriste uz lozinku, imate istu obavezu kao da ga i sami koristite. Oslobođeni ste ove obaveze, ukoliko niste odgovorni za korišćenje trećih lica.

7. Izmena obima usluge i Opšti uslovi korišćenja, kao i otkaz
Volkswagen AG ima prava da u svakom trenutku menja Opšte uslove korišćenja i ponuđene servise. O odgovarajućim izmenama ćete biti obavešteni putem napomene na početnoj stranici servisa. Ukoliko izmene Opštih uslova korišćenja ugrožavaju vaša prava, možete da uložite prigovor u roku od 2 nedelje nakon izmene Opštih uslova korišćenja. Nakon isteka roka, promenjeni Opšti uslovi korišćenja počinju da važe bez prigovora. Ukoliko uložite prigovor na izmene u roku, nastaviće da važe stari Opšti uslovi korišćenja. Kompanija Volkswagen AG ima pravo da, u roku od dve nedelje pre kraja meseca, otkaže korišćenje servisa.

8. Izbor zakona
Na korišćenje servisa kao i na Opšte uslove korišćenja se primenjuje nemačko pravo sa izuzetkom odrednica Međunarodnog privatnog prava.