2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Izjava o zaštiti podataka.

Izjava o zaštiti podataka.

A. Odgovorna osoba
Radujemo se što ste posetili internet stranicu kompanije Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburg, e-pošta: carnet-support@volkswagen.de koja je zavedena u privredni registar suda u Braunšvajgu pod brojem HRB 100484 („Volkswagen AG“), i zahvaljujemo se na vašem interesovanju za naše preduzeće i naše proizvode. U nastavku ćemo vas informisati o sakupljanju, obradi i korišćenju vaših podataka. 

B. Opšte informacije, podaci protokola
U principu možete da posećujete internet stranice kompanije Volkswagen AG, a da nam ne kažete ko ste.

Mi ćemo onda samo automatski saznati sledeće podatke protokola:

 • Anonimni ID kolačića, preko kojeg se ne može otkriti vaša IP adresa,
 • operativni sistem, veb-pregledač koji koristite i rezoluciju ekrana koju ste podesili,
 • datum i vreme vaše posete
 • internet stranice koje ste posetili kod nas i
 • internet stranice sa kojih ste nas posetili.

Ukoliko u sledećim odeljcima ne stoji suprotno, podatke obrađuje samo kompanija Volkswagen AG.

C. Sakupljanje, obrada i korišćenje vaših ličnih podataka
U vaše lične podatke spadaju informacije kao što su vaše ime, adresa, broj telefona ili vaša adresa e-pošte. Lični podaci se sakupljaju, obrađuju i/ili koriste, samo ako ih nam vi date zbog nekog osnova, uređivanja sadržaja ili izmene ugovora između vas i nas ili zbog registracije ličnih usluga, ili ako nam pošaljete upit preko internet stranice. Osim toga se vaši lični podaci koriste samo ako sta nam prethodno dali saglasnost npr. za primanje reklama i za istraživanje tržišta.

I. Naručivanje publikacija i informatora
Na ovoj internet stranici možete da naručite informator ili publikacije kompanije Volkswagen AG (npr. poslovne izveštaje), kao i da napravite zahtev za kontakt. Lični podaci koji se dobijaju sa tim u vezi se sakupljaju, obrađuju i koriste samo za realizaciju dotične usluge u okviru vaše saglasnosti. Kompanija Volkswagen AG za to koristi tzv. double opt-in postupak. Poslaćemo vam e-mail na navedenu e-mail adresu, u kom ćemo zatražiti potvrdu vaše saglasnosti. Vi možete da trajno opozovete svoju saglasnost u svakom trenutku, sa budućim dejstvom na kompaniju Volkswagen AG, npr. putem sledeće e-pošte: datenschutz@volkswagen.de.

Na ovoj internet stranici imate mogućnost da naručujete publikacije kao što su npr. katalozi kompanije Volkswagen AG. Za to se nam potrebni vaši sledeći lični podaci: Prezime, ime, adresa. Ove podatke kompanija Volkswagen AG (uz primenu obrađivača podataka) koristi samo zbog nekog osnova, uređivanja sadržaja ili izmene ugovora o naručivanju publikacija između vas i nas (Član 6 odeljak 1 S. 1 lit. b Opšte uredbe o zaštiti podataka). Sakupljeni podaci se po isporuci željene publikacije brišu, ukoliko to nije drugačije određeno nekim drugim rokom za čuvanje (npr. poreski rok za čuvanje).

Internet stranica pruža mogućnost za naručivanje informatora. Podaci koji se dobijaju sa tim u vezi (adresa e-pošte i opciono prezime, ime) mi koristimo samo za realizaciju dotične usluge u okviru vaše saglasnosti (čl. 6, stav 1 S. 1 lit. Opšte uredbe o zaštiti podataka). Kompanija Volkswagen AG za to koristi tzv. double opt-in postupak. Poslaćemo vam e-mail na navedenu e-mail adresu, u kom ćemo zatražiti potvrdu vaše saglasnosti. Vi možete da trajno opozovete svoju saglasnost u svakom trenutku, sa budućim dejstvom na kompaniju Volkswagen AG, npr. putem linka koji se nalazi u svakom informatoru „Otkazivanje“ ili preko sledeće internet stranice: https://datenschutz.volkswagen.de. Ukoliko otkažete informator, vaši lični podaci će se obrisati, ukoliko to nije drugačije određeno nekim drugim rokom za čuvanje (npr. poreski rok za čuvanje). Slanje informatora se vrši primenom obrađivača podataka. 

II. Probna vožnja
Ukoliko vas interesuje neki naš auto, preko internet stranice možete uneti želju za probnu vožnju. U tu svrhu kompanija Volkswagen AG sakuplja lične podatke i prosleđuje ih servisnom partneru kog ste izabrali: Ime, titula, oslovljavanje, adresa e-pošte; ukoliko želite da vas izabrani servisni partner kontaktira putem telefona, daje se i broj telefona. Sakupljanje i saopštavanje podataka se vrši na osnovu ugovornog odnosa (Član 6 odeljak 1 S. 1 lit. b Opšte uredbe o zaštiti podataka) radi probne vožnje kod izabranog servisnog partnera. Podatke servisni partner koristi radi kontaktiranja sa vama putem servisnog kanala koji preferirate. Kompanija Volkswagen AG briše podatke koje ste dali nakon prosleđivanja servisnom partneru. Servisni partner briše podatke po završetku probne vožnje, ukoliko to nije drugačije određeno nekim drugim rokom za čuvanje (npr. poreski rok za čuvanje). 

Prosleđivanje podataka
Lični podaci se prosleđuju trećem licu samo ukoliko je to naročito neophodno za izvršenje ugovora. To je slučaj npr. kada pomoću usluge Google Maps kompanije Google Inc. („Google“) tražite trgovca i kada vam se on prikaže na karti.
Dodatne informacije o obradi podataka od strane kompanije Google, pronaći ćete preko sledećeg linka:

III. Izjava o saglasnosti za reklamiranje i istraživanje tržišta
Ako želite da dobijete dodatne informacije o našim proizvodima, možete naručiti ovu reklamu. U tu svrhu, obrađuju se sledeći podaci u svrhu reklamiranja u okviru vaše saglasnosti (čl. 6, stav 1, tačka 1a DSGVO-a): Prezime, ime, e-mail adresa i/ili broj telefona). Kompanija Volkswagen AG koristi za pribavljanje saglasnosti takozvani double opt-in postupak. Poslaćemo vam e-mail na navedenu e-mail adresu, u kom ćemo zatražiti potvrdu vaše saglasnosti. Da biste opozvali vašu saglasnost, pogledajte poglavlje pod nazivom „Vaša prava“.

IV. Reklamiranje na osnovu potreba (targeting)
Kompanija Volkswagen AG kreira korisničke profile vezano za veb-pregledač u svrhu prikazivanja sadržaja i reklamiranja na osnovu potreba (targeting) (u skladu sa čl. 15, stav 3 Zakona o medijskim uslugama). Vezano za veb-pregledač u ovom slučaju znači da nije moguće povezivanje sa vašim fizičkim identitetom, nego se vaš veb-pregledač može prepoznati korišćenjem identifikatora u kolačićima. Kolačići su male datoteke sa konfiguracionim informacijama, koji se čuvaju na vašem krajnjem uređaju. To obuhvata informacije o vašim aktivnostima na veb sajtovima koje posećujete (npr. ponašanje prilikom surfovanja, posećene veb sajtove internet ponuda, reklamne banere na koje ste kliknuli itd.). Sadržaji se generalno čuvaju pseudonimizirani. To znači da će se moguće identifikacione osobine zameniti oznakom u svrhu isključivanja ili suštinske komplikacije utvrđivanja lica o kom je reč.

Profilna informacija sadrži ograničenu količinu elemenata ponašanja koji su relevantni za posao. Tako se omogućuje bez unosa ličnih podataka, da algoritmi u realnom vremenu analiziraju vaše „Klick ponašanje“ na internet stranicama kompanije Volkswagen i rade sa prognozama, kako bi omogućile pristup selektivnih, personalizovanih i relevantnih reklama i onlajn kampanja.

Većina veb-pregledača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Možete se protiviti kreiranju pseudonimiziranog korisničkog profila u bilo kom trenutku sa dejstvom u budućnosti, tako što ćete podesiti svoj pregledač tako da ne prihvata nikakve kolačiće ili da prihvata samo određene kolačiće ili da vas obavesti kada se kolačići šalju. Kao posledica toga, možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije naših veb sajtova. Pored toga možete da uložite prigovor na obradu podataka klikom na sledeći link:

Kliknite ovde da isključite pseudonimizirano sakupljanje podataka.

Kliknite ovde da ponovo uključite pseudonimizirano sakupljanje podataka.

Vodite računa da vaš prigovor funkcioniše u obliku kolačića, samo onda kada je vaš pregledač tako podešen da je dozvoljeno korišćenje kolačića. Ako izbrišete kolačić, koristite drugi pregledač ili promenite uređaj, morate ponovo da uložite prigovor na pseudonimizirano sakupljanje podataka. Imajte na umu da ako izbrišete sve kolačiće, gorenavedeni kolačić za sakupljanje pseudonimiziranih korisničkih profila takođe mora biti izbrisan i ponovo instaliran. Ostale napomene o kolačićima možete pronaći u delu koji se odnosi na naše Smernice za kolačiće.

Za tekuću optimizaciju naših onlajn ponuda, mi koristimo usluge partnera preko takozvanih Tag integracija. Sa stanjem 24.05.2018 se partneri sastavljaju na sledeći način:

 • AdForm
  AdForm je pružalac tehnoloških usluga za fleksibilno izvođenje reklamnih mera kao i za praćenje i kontrolu reklamnih mera i on čuva informacije o kolačićima do 60 dana. Dodatne informacije o AdForm-u, pronaći ćete preko navedenog linka, odeljak „General Practice“.
 • Evergage
  Evergage je alat za personalizaciju zasnovan na klijentu. Na osnovu gore opisane analize korišćenja, ovo rešenje omogućava da se i bez znanja ličnih podataka, prikažu personalizovani sadržaji
 • Sizmek
  Sizmek je specijalizovani ponuđač za vođenje reklamnih kampanja. Kolačići čuvaju informacije za praćenje, kontrolu i optimizaciju reklamnih mera kao i u svrhu targetinga i retargetinga do 90 dana. Dodatne informacije o Sizmek-u, pronaći ćete preko navedenog linka, odeljak „Sakupljanje podataka u okviru Sizmek­ usluga“.
 • Sophus3
  Sophus3 je pružalac usluga za analizu i optimizaciju internet stranica. Dodatne informacije o Sophus3, pronaći ćete preko dole navedenog linka.
 • Adobe AudienceManager
  Ovo rešenje služi za kreiranje i korišćenje segmenata ciljnih grupa kao Data Management platforma za digitalne kanale.
 • Smart Signals
  Na osnovu gore opisane analize korišćenja, Smart Signals upravlja prikazivanjem personalizovanih sadržaja na internet stranicama kompanije Volkswagen. Pritom se lični podaci ne sakupljaju niti obrađuju.
 • Ensighten
  Ensighten je Tag Management Tool i upravlja ovde opisanim Tag integracijama. Sam Ensighten ne sakuplja u tu svrhu lične podatke.

D. Tracking Tools

I. Adobe Analytics
Ova internet stranica koristi usluge Adobe (Analytics, SiteCatalyst i Dynamic Tag Manager) da proceni pristupe korisnika na ovu internet stranicu. Obrada podataka se vrši u svrhu reklamiranja, istraživanja tržišta ili oblikovanja našeg veb sajta na osnovu potreba (u skladu sa čl. 15, stav 3 Zakona o medijskim uslugama). Pomoću Analytics rešenja kompanije Adobe, moguće je analizirati ponašanje pri upotrebi Volkswagen internet ponuda i ponuditi stalna poboljšanja. Elementi analize su na primer internet stranice koje se posećuju ili servisi, zadržavanje na stranicama, putanje klikova - dakle obrazac korišćenja koji se tehnički može dokazati. Bez unosa ličnih podataka, mi na osnovu korišćenja možemo da razumemo koje stranice, koje teme, koji proizvodi ili koji sadržaju su važni našim posetiocima.

Određivanje korisničkih podataka je funkcionalni sastavni deo ponude na ovoj internet stranici i u funkcije analize uključuje i informacije važne za marketing. Vodite računa o tome da se funkcionalnim praćenjem, kao i praćenjem u svrhe marketinga može upravljati nezavisno. 

Dynamic Tag Management kompanije Adobe omogućava nama kao ponuđačima internet stranica fleksibilno povezivanje i jednostavno upravljanje servisima (npr. uslugama Adobe marketinga), radi poboljšanja interakcije sa zainteresovanima. Tag je šifrovani element internet stranice u programskom jeziku JavaScript. On mora da bude integrisan za korišćenje na svakoj željenoj html stranici, tako da šifrovani element ponovo može da se aktivira pozivanjem neke internet stranice. Adobe Dynamic Tag Management reguliše integraciju Tag-a na centralnom mestu i omogućuje kontrolu, koji servis na kom mestu treba da se poveže, kao i sakupljanje podataka ili aktiviranje usluga. 

Za procenu sa uslugama kompanije Adobe, kolačići se skladište na vašem krajnjem uređaju i prikupljaju se informacije, koje se takođe skladište na serverima kompanije Adobe Systems Software Ireland Limited (u daljem tekstu: Adobe). Pristup informacijama od strane kompanije Adobe Systems Incorporated sa sedištem u SAD ne može se isključiti, tako da je zaključen odgovarajući standardni EU ugovor (opravdana garancija obrade podataka u zemljama izvan EU). U okviru informacija imate pravo na obaveštenje o ovom standardnom ugovoru.

U svakom trenutku možete da uložite prigovor na sakupljanje i obradu podataka sa budućim dejstvom, ili pritiskom tastera „Opt out“ ispod navedenog linka na Adobe stranici. Pored toga možete da uložite prigovor na obradu podataka klikom na sledeći link:

Kliknite ovde da biste uložili prigovor na analizu putem Adobe Analytics.

Kliknite ovde da biste ponovo uključili analizu putem Adobe Analytics.

Vodite računa o tome da vaš prigovor funkcioniše u obliku Opt-out kolačića, samo onda kada je vaš pregledač tako podešen da je dozvoljeno korišćenje kolačića. Ako izbrišete ovaj kolačić, koristite drugi pregledač ili promenite uređaj, morate ponovo da uložite prigovor na korišćenje Adobe Analytics. Imajte na umu da ako izbrišete sve kolačiće, gore navedeni kolačić takođe mora biti izbrisan i ponovo instaliran. Ostale napomene o kolačićima možete pronaći u delu koji se odnosi na naše Smernice za kolačiće.

Direktna lična identifikacija je isključena u odnosu na informacije koje se skladište na Adobe serverima, zato što Adobe Analytics koristi podešavanja „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ i „Obfuscate IP-Removed“. Pomoću podešavanja „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ osigurava da se ova takozvana geolokacija IP adrese anonimizira zamenom poslednjeg okteta IP adrese nulama. Približna lokacija korisnika se dodaje u paket za praćenje koji još uvek sadrži punu IP adresu za statističku procenu. Pre skladištenja paketa za praćenje, IP adresa se zatim zamenjuje jednom fiksnom IP adresom - ona se zove generička IP adresa - ako je konfigurisano podešavanje „Obfuscate IP – Removed“. Tako IP adresa više ne postoji u sačuvanim podacima.

E. Vaša prava
Vaša naknadna prava možete tražiti bez naknade od kompanije Volkswagen AG u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o ostvarivanju vaših prava možete naći u odeljku F.

Pravo na ispravak: Imate pravo da tražite da ispravimo vaše netačne ili nepotpune lične podatke.

Pravo na brisanje: Imate pravo da tražite brisanje vaših podataka ako su ispunjeni uslovi navedeni u čl. 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Na primer, nakon toga možete tražiti brisanje vaših podataka, ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni. Osim toga možete tražiti brisanje, ako obradu vaših podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti, a vi opozovete tu saglasnost.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših podataka, ako su ispunjeni uslovi iz čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka. To je slučaj, na primer, ako osporite tačnost vaših podataka. Tada tokom trajanja provere tačnosti podataka možete zatražiti ograničenje obrade.  

Pravo na prigovor: Ako se obrada koristi za preovlađujući interes ili ako se vaši podaci koriste u svrhu direktnog oglašavanja, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka. Prigovor je prihvatljiv, ako je obrada ili u javnom interesu ili u vršenju službene dužnosti ili zbog legitimnog interesa kompanije Volkswagen AG ili trećeg lica. U slučaju prigovora, molimo vas da nas obavestite o vašim razlozima zbog kojih ulažete prigovor na obradu podataka. Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka u svrhe direktnog oglašavanja. Što se tiče direktnog oglašavanja, to se takođe odnosi i na profilisanje. 

Pravo na prenosivost podataka: Ako se obrada podataka vrši na osnovu saglasnosti ili izvršenja ugovora, a to se vrši pomoću automatske obrade, imate pravo da primite i dostavite vaše podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu za prenos drugom obrađivaču podataka.

Pravo na otkazivanje: Ako se obrada podataka vrši na osnovu saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete tu saglasnost za obradu podataka, sa dejstvom u budućnosti.

Pravo na žalbu: Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu (npr. povereniku za zaštitu podataka Donje Saksonije) u vezi sa našom obradom vaših podataka. 

F. Vaš sagovornik

Sagovornik za ostvarivanje vaših prava
Sagovornika za ostvarivanje vaših prava i dodatne informacije o ostvarivanju vaših prava možete naći na sledećoj internet stranici https://datenschutz.volkswagen.de. 

Službenik za zaštitu podataka
Naš službenik za zaštitu podataka vam stoji na raspolaganju kao kontakt osoba za sve zabrinutosti vezane za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka kompanije Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Verzija: Jun 2018