2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
We Connect - Të gjitha shërbimet në përmbledhje

Të gjitha shërbimet.

1, 2
1. Konsumi i karburantit, l/100 km: i kombinuar 1,6; Konsumi i energjisë, kWh/100 km: i kombinuar 15,1-14,7; Emetimet e CO₂ të kombinuara, g/km: 37-36; Kategoria e efikasitetit: A+
We Connect - Të gjithë për një: Këta asistentë do t'ju ndihmojnë të menaxhoni ditën.
1, 2

Regjistrohuni njëherë, përfitoni shumë.

Çdo hero ka ndihmësin e tij. Dhe me shërbimet We Connect ju keni një mori të tillë. Zbuloni se cilat shërbime përputhen më mirë me jetën tuaj të përditshme dhe cilat kushte paraprake duhen përmbushur. Këtu shikoni në një vështrim të gjitha shërbimet dhe opsionet.

Disponueshmëria e shërbimeve të përshkruara në paketat e We Connect dhe We Connect Plus mund të ndryshojë sipas vendit dhe varet nga modeli, viti i prodhimit dhe pajisjet e automjetit. Informacione të tjera për shërbimet tuaja të disponueshme i merrni në adresën portal.volkswagen-we.com ose në aplikacionin tuaj We Connect.

1. Konsumi i karburantit, l/100 km: i kombinuar 1,6; Konsumi i energjisë, kWh/100 km: i kombinuar 15,1-14,7; Emetimet e CO₂ të kombinuara, g/km: 37-36; Kategoria e efikasitetit: A+

Funksionet bazë

Funksionet themelore, si shërbimi i thirrjes së emergjencës dhe sistemi ligjor i përcaktuar i thirrjes së emergjencës eCall, janë në dispozicionin tuaj pa lidhjen e një kontrate të veçantë të We Connect. Nëse doni të transmetoni funksionet e zgjedhura të personalizuara nga njëri automjet tek tjetri, atëherë ju nevojitet një Discover Media ose Discover Pro. Për më tepër ju nevojitet një llogari përdoruesi Volkswagen ID dhe duhet të regjistroheni me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin te We Connect.

We Connect

Hyrja juaj në botën e shërbimeve dixhitale të Volkswagen, si dhe lidhja direkte me automjetin tuaj: me We Connect Volkswagen juaj është i përgatitur për konektivitet. Pas një aktivizimi të vetëm, mund të përdorni falas shumë shërbime online ndihmëse dhe inovative.

Për përdorimin e këtyre shërbimeve falas duhet lidhur online një kontratë e veçantë e We Connect me Volkswagen AG.

Shërbimi
Aktivizimi
Kushtet teknike
Thirrja në rast avarie
We Connect
Seria
Statusi i automjetit
We Connect
Seria
Dyert dhe ndriçimi
We Connect
Seria
Njoftimi automatik i aksidenteve
We Connect
Seria
Raporti i gjendjes së automjetit
We Connect
Seria
Të dhënat e udhëtimit
We Connect
Seria
Pozicioni i parkimit
We Connect
Seria
Planifikimi i datave të servisit
We Connect
Seria

Paraqitet një program aktual shitjesh.

We Connect Plus

E gjithë bota e shërbimeve dixhitale të Volkswagen e sjell konektivitetin në një nivel të ri: Me Volkswagen ID tuaj dhe aktivizimin e "We Connect Plus" keni në dispozicion funksionet shtesë inteligjente: nga navigimi inteligjent me informacione në kohë reale përmes shërbimeve "Transmetimi i mediave" dhe "Radio interneti" deri te përdorimi i smartfonit tuaj si telekomandë. Për më shumë komoditet dhe argëtim.

Për përdorimin e këtyre shërbimeve duhet lidhur online një kontratë e veçantë për We Connect Plus me Volkswagen AG. Për We Connect Plus ju keni 90 ditë kohë pas dorëzimit të automjetit, për ta regjistruar automjetin te portal.volkswagen-we.com dhe për t'i përdorur shërbimet për të gjithë kohëzgjatjen e afatit fillestar pa pagesë (në varësi nga pajimi i mjetit: për shembull 1 vit / Discover Media dhe Ready 2 Discover, ose 3 vite/ Discover Pro).

Shërbimi
Kategoria
Aktivizimi
Kushtet teknike
Njoftimi i zonës
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
-
Njoftimi i shpejtësisë
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
-
Boria dhe sinjalet
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
-
Alarmi online kundër vjedhjes
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Alarmi kundër vjedhjes
Komandimi online i ajrimit
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Golf i ri, i disponueshëm vetëm për fuqitë motorike të përzgjedhura, ka nevojë për një kapacitet të mjaftueshëm të baterisë
Sistemi qendror online i ngrohjes
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Sistemi qendror i ngrohjes
Mbyllja dhe hapja 1)    
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
-
Kohët e nisjes
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Automjet elektrik dhe elektrohibrid
Klimatizimi
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Automjet elektrik dhe elektrohibrid
Karikimi
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Automjet elektrik dhe elektrohibrid
Komandimi online me zë
Funksionet e automjetit
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"; Komandimi me zë
Radio interneti 2)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ose Discover Pro; Paketa "Streaming & Internet"
Transmetimi i mediave 2),3)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ose Discover Pro; Paketa "Streaming & Internet"
Pika e lidhjes Wi-Fi 2)    
Streaming & Internet
We Connect Plus
Ready 2 Discover, Discover Media ose Discover Pro
Informacione online mbi trafikun
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"
Llogaritja online e itinerarit
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"
Pikat e karburantit dhe Stacionet e karikimit
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"
Përditësimi online i hartave
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"
Vendet e parkimit
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"
Importi online i destinacionit
Navigimi
We Connect Plus
Discover Media, Discover Pro ose Ready 2 Discover pas aktivizimit me sukses të navigimit nëpërmjet "We Upgrade"

Paraqitet një program aktual shitjesh.

1) Shërbimi "Mbyllja dhe hapja" ka lidhje me sigurinë dhe kërkon një verifikim të identitetit duke përdorur procedurën Volkswagen Ident. Identiteti juaj verifikohet nga një partner i Volkswagen ose përmes videobisedës.
2) Për përdorimin e shërbimeve "Streaming & Internet" dhe të pikës së lidhjes Wi-Fi nevojiten vëllime shtesë të dhënash celulare që mund të blihen përmes paketave me pagesë të të dhënave celulare nëpërmjet partnerit të jashtëm të telefonisë celulare "Cubic Telecom" dhe që mund të përdoren në hapësirën e mbulimit të rrjetit brenda shumë vendeve evropiane. Informacione për çmimet dhe vendet që mbështeten gjeni në adresën https://vw.cubictelecom.com. Si alternativë, ekziston mundësia e lidhjes individuale me të dhëna celulare përmes një pajisjeje celulare (Tethering me smartfon) sipas kontratës aktuale të telefonisë celulare apo një kontrate që lidhet më vete ndërmjet jush dhe ofruesit tuaj të telefonisë celulare dhe që përdoret vetëm brenda mbulimit të rrjetit përkatës të telefonisë celulare. Me harxhimin e paketave të të dhënave celulare nga interneti mund të lindin kosto shtesë për ju (p.sh. tarifime për Roaming), në varësi të tarifave përkatëse celulare dhe në veçanti gjatë përdorimit jashtë vendit.
3) Përdorimi kërkon një llogari te një shërbim përkatës Streaming.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?