2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Mehr Transparenz und Flexibilität dank Security & Service.

Security & Service.

Car-Net Security & Service.

Siguri në lëvizje.

Me "Security & Service" jeni më komod në rrugë. Paketa e shërbimit Car-Net ju ofron akses celular në funksione thelbësore të automjetit, duke kombinuar fleksibilitetin dhe transparencën për akoma më shumë komoditet. Qoftë për planifikim datash servisi, njoftim automatik të aksidenteve, thirrje në rast avarie apo një alarm online kundër vjedhjes: Shërbimet tuaja personale ju mbështesin në çdo situatë dhe ju ofrojnë të gjitha informacionet personale në lëvizjen tuaj.

e-Manager ofron shërbime të mëtejshme për modelet elektrike dhe automjetet hibride, si p.sh. karikimi i kontrolluar apo klimatizimi.

Të gjitha shërbimet Security & Service me një shikim:

Shërbimet "Security & Service" dhe "Shërbimi i thirrjes së emergjencës":

Shërbimi i thirrjes së emergjencës Car-Net

Gjithmonë pranë jush. Me siguri.

Me shërbimin "Shërbimi i thirrjes së emergjencës" ju jepet ndihmë në rast emergjence. Kjo pasi në raste aksidentesh të rënda, p.sh. me hapje airbagu, ndihma thirret automatikisht. Nëse Volkswagen-i juaj regjistron një aksident, shërbimi vendos lidhje me qendrën telefonike të Volkswagen-it dhe ia përcjell informacionet e rëndësishme shërbimit të shpëtimit. Keni dhe mundësinë të thërrisni për ndihmë me prekjen e një butoni.

 • Ia transferon të dhënat përkatëse qendrës telefonike të emergjencave të Volkswagen për të aktivizuar përkujdesje të shpejtë e personale
 • Siguron vëmendjen personale derisa të administrohet asistenca në terren
 • Mund të përdoret në aksidentet e të tjerëve në rrugë 
 • Është aktive pa regjistrim që me dorëzimin e automjetit

Shërbimi Security & Service Basic:

Raporti i gjendjes së automjetit Car-Net

Të jep siguri fakti që makina vetëkontrollohet.

Për shembull raporti i gjendjes së automjetit informon rreth gjendjes aktuale të automjetit përpara udhëtimit. Liston paralajmërimet ekzistuese dhe rastet e mbetura apo të tejkaluara të mirëmbajtjes dhe i arkivon. Për më tej, shfaqet gjendja aktuale e sistemeve të asistencës së drejtuesit. 

 • Gjeneron raporte automatike pas një kohe të caktuar apo një distance të caktuar
 • Dërgon njoftime me email sapo krijohet një raport automjeti i gjeneruara automatikisht
 • Nëse kërkohet një raport manual i automjetit, do të krijohet sapo makina të shkojë online.
 • Për shembull, shfaq informacionin e gjendjes për presionin e gomave, nivelin e lëngjeve, konsumin e frenave dhe intervalet e shërbimit
Planifikimi i datave të servisit Car-Net

Shërbimi ynë: i përshtatur më së miri për ju.

Për t'ju ndihmuar të përjetoni kënaqësi maksimale në drejtim, Volkswagen ju ndihmon të bashkërendoni takimet për servis. Sapo të ketë një rast mirëmbajtjeje në pritje, të dhënat do t'i përcillen nga Volkswagen partnerit tuaj të preferuar të servisit. Në vijim do të kontaktoheni nga ofiçina juaj dhe mund të lini me lehtësi një takim.

 • Informon për nevojat e radhës për servis
 • Partneri i servisit i Volkswagen mund të kërkohet me lehtësi dhe të zgjidhet individualisht në portalin Car-Net
Thirrje në rast avarie Car-Net

Kështu qëndroni në lëvizje - çfarëdo që të ndodhë.

Në rastin e një defekti ne jemi shumë shpejt aty. Duke shtypur një buton, mund të aktivizoni thirrjen në rast avarie në automjet dhe të dërgoni pozicionin dhe të dhënat e automjetit drejt shërbimit të emergjencës së Volkswagen-it. Një punonjës do t'ju ndihmojë në vijim të përcaktoni shkakun e avarisë ose, nëse është nevoja, do t'ju dërgojë një makinë servisi nëse problemi nuk zgjidhet menjëherë.

Njoftimi automatik i aksidenteve Car-Net

Ky shërbim vjen sipas kërkesës.

Për t'ju ndihmuar me të shpejtë, Volkswagen-i juaj po bëhet gati. Sapo sistemi i sensorëve të përplasjes të regjistrojë një aksident të lehtë, ky shërbim ju ofron mbështetje. Nëse shërbimi aktivizohet të dhënat e automjetit tuaj do të transmetohen pas konfirmimit tuaj ose drejt qendrës telefonike të Volkswagen-it ose drejt shërbimit të emergjencës së Volkswagen-it. Një person kontakti bashkërendohet me ju për procedurën e mëtejshme me lidhje zanore.

 • Ofron asistencë të shpejtë e profesionale në rast dëmtimi
 • I ofron informacione të rëndësishme shërbimit të emergjencës së Volkswagen-it
 • Nëse kërkohet, kontaktoni një partner të Volkswagen-it
 • Mundëson aktivizimin e menjëhershëm të shërbimit "Shërbimi i thirrjes së emergjencës" në rast emergjence

Shërbimet shtesë Services Security & Service Plus:

Të dhënat e udhëtimit Car-Net

Optimizoni konsumin tuaj.

Shumë të dhëna personale udhëtimi me një shikim: Shihni në çfarë shpejtësi e kohe udhëtimi ecni që të optimizoni konsumin tuaj.

 • Të dhëna udhëtimi që mund të hapen lehtësisht kudo
 • Paraqitje e kohës mesatare të drejtimit, shpejtësisë, distancës së mbuluar dhe konsumit mesatar
 • Përditësim i të dhënave pas çdo udhëtimi
Dyert dhe ndriçimi Car-Net

Një ndjesi sigurie gjatë gjithë kohës.

Me shërbimin "Dyert dhe ndriçimi" mund të kontrolloni lehtësisht përmes aplikacionit nëse dyert e Volkswagen-it tuaj janë të mbyllur dhe nëse është fikur drita e parkimit. Një shikim i shpejtë për një ndjesi sigurie.

 • Ofrohen të dhëna përmes aplikacionit apo portalit Car-Net Portal
Statusi i automjetit Car-Net

Përditësohuni.

Shfaqni me qartësi të dhëna në lidhje me automjetin tuaj - kudo që të ndodheni. Përdorni smartfonin për të kontrolluar distancën e mbetur apo kilometrazhin aktual.

 • Të dhëna automjeti që mund të hapen prej kudo
 • Informon rreth kilometrazhit aktual
 • Ofron informacion rreth autonomisë
 • Raporton inspektimin dhe ndërrimin e radhës së vajit
Pozicioni i parkimit Car-net

Kurseni kohë dhe mjete.

Harruat ku e keni parkuar Volkswagen-in tuaj? Me shërbimin "Pozicioni i parkimit", një prekje e smartfonit është e mjaftueshme për t'ju treguar se ku ndodhet makina juaj. Dhe në rast nevoje, si të shkoni atje në mënyrën më të shpejtë. 

 • Shfaq pozicionin e fundit të parkimit
 • Shfaqeni me lehtësi përmes aplikacionit apo portalit Car-Net
 • Shfaq itinerarin për te makina
 • Ndajeni pozicionin e parkimit me shoqërinë
Njoftimi i zonës Car-Net

Kështu u hidhni gjithnjë një sy gjërave me rëndësi.

Shërbimi "Njoftimi i zonës" gjurmon gjithçka. Njoftohuni automatikisht nëse automjeti juaj udhëton ose largohet nga zona të caktuara në orë të caktuara të ditës. Portali Car-Net mund të përcaktojë, aktivizojë dhe çaktivizojë deri në dhjetë periudha vlefshmërie dinamike.

 • Aktivizon opsionalisht periudha njëherëshe apo përsëritëse vlefshmërie
 • Përdor kanalet e zgjedhura të njoftimit për njoftime nëse është thyer rregulli
 • Njoftimet e zonës mund të konfigurohen lehtësisht në aplikacion 
Njoftimi i shpejtësisë Car-Net

Ju caktoni ritmin.

Mos e humbni qetësinë. Shërbimi "Njoftimi i shpejtësisë" ju mundëson aktivizimin e kufijve të përzgjedhur të shpejtësisë, që duhet të ndjekë drejtuesi i automjetit tuaj. Nëse tejkalohet shpejtësia e përcaktuar, do të njoftoheni automatikisht. 

 • Mund të menaxhohet lehtësisht nga aplikacioni apo portali Car-Net
 • Aktivizon opsionalisht periudha njëherëshe apo përsëritëse vlefshmërie
 • Mund të çaktivizohet për kanalet e zgjedhura të njoftimit
Boria dhe sinjalet Car-Net

Kuptohen nga larg.

Me shërbimin "Boria dhe sinjalet", boria dhe bllokazhi mund të telekomandohen përmes aplikacionit Car-Net.

Hapja e derës përmes aplikacionit.

Mbyllja dhe hapja Car-Net

Me smartfonin si telekomandë, dyert dhe portbagazhi mund të hapen e të mbyllen me lehtësi. Madje dhe nga larg. Kështu p.sh. partneri juaj mund t'i vendosë blerjet në portbagazh dhe të ulet derisa të arrini ju më vonë. 

 • Hapni e mbyllni dyert dhe portbagazhin e automjetit përmes aplikacionit
 • Përdorni ikonën e kyçjes në aplikacion për të kuptuar nëse automjeti është i kyçur
 • Identifikimi si përdorues i autorizuar përmes S-PIN
 • Shërbimi "Mbyllja dhe hapja" ka lidhje me sigurinë dhe kërkon një kontroll identiteti duke përdorur procedurën Volkswagen Ident. Identiteti juaj do të kontrollohet nga një partner i Volkswagen-it ose përmes videobisedës.

Këshillë: Ky shërbim ofrohet në automjete me ofertë shërbimi "Security & Service" me datë porosie nga 1.1.2019. Shërbimi "Mbyllja dhe hapja" ka lidhje me sigurinë dhe kërkon një kontroll identiteti duke përdorur procedurën Volkswagen Ident. Identiteti juaj do të kontrollohet nga një partner i Volkswagen-it ose përmes videobisedës.

Alarmi online kundër vjedhjes Car-Net

Njoftohuni kur ndodh diçka.

Qëndroni më se i qetë, pasi Volkswagen-i mund të kujdeset për veten. Në rast tentative për grabitje, mund të merrni njoftim nga aplikacioni Volkswagen Car-Net në smartfon ose përmes emailit për rrethanat konkrete të incidentit. 

 • Informon rreth arsyes dhe kohës së aktivizimit të alarmit kundër vjedhjes
 • Njoftohuni me email ose mesazh drejt smartfonit
 • Ofron një përmbledhje të mesazheve të mëparshme të alarmit

Këshillë: Vetëm në kombinim me alarmin kundër vjedhjes me siguresë.

Sistemi qendror online i ngrohjes Car-Net

Ngrohuni përpara nisjes së udhëtimit.

Me shërbimin "Sistemi qendror online i ngrohjes" mund të ngrohni me lehtësi pjesën e brendshme të automjetit tuaj përmes aplikacionit apo portalit Car-Net. Thjesht programoni kohën e nisjes për udhëtimin tuaj të radhës ose krijoni një plan praktik javor - dhe sistemi juaj i ngrohjes do t'ju përshtatet më së miri.

 • Funksionim komod përmes aplikacionit dhe portalit Car-Net
 • Programim praktik për planet javore
 • Filloni me një temperaturë të këndshme
 • Ndihmon me dritaret e akullta dhe të mjegulluara

Këshillë: Vetëm në kombinim me pajisjen ngrohëse dytësore me datë porosia nga 28.4.2017 (jo për Golf GTE / Passat GTE).

Shërbimet shtesë e-Manager:

(ofrohet vetëm për modelet elektrike dhe automjetet hibride)

Karikimi Car-Net
1

Gjurmojini gjërat.

Përdorni shërbimin "Karikimi" për të kontrolluar gjendjen e karikimit të baterisë dhe filloni apo ndaloni procesin. Dhe gjithë kjo thjesht nga divani. Përmes kompjuterit apo smartfonit, mund të shikoni gjithçka.

 • Përmbledhje të gjendjes aktuale të karikimit
 • Paraqitjen e autonomisë
 • Përcaktimin e sjelljes së mundshme të karikimit
 • Të informoheni rreth gjendjes së spinës së karikimit
1. Konsumi i karburantit, l/100 km: i kombinuar 1,8-1,6; Konsumi i korrentit, kWh/100 km: i kombinuar 12,0-11,4; Emetimet e CO₂ të kombinuara, g/km: 40‐36; Kategoria e efikasitetit: A
Kohët e nisjes Car-Net

Gati, kur të jeni dhe ju.

Mbron baterinë dhe faturën e korrentit: Me shërbimin "Kohët e nisjes" optimizoni procesin e karikimit dhe përcaktoni se në ç'kohë duhet karikuar bateria e Volkswagen-it tuaj.

 • Pa karikim të panevojshëm
 • Krijim profilesh të ndryshme karikimi
 • Komod në kombinimin me shërbimet e tjera (p.sh. klimatizimi)
 • Bateri e plotë në kohën e dëshiruar
Klimatizimi Car-Net
1

Klimë ideale në çdo stinë.

Me shërbimin "Klimatizimi" garantoni një temperaturë të këndshme në pjesën e brendshme që përpara nisjes së udhëtimit. Kontrolloni me lehtësi kondicionerin përmes kompjuterit apo pajisjes celulare pa qenë në makinë.

 • Kontroll i lehtë i temperaturës
 • Funksionim komod përmes aplikacionit dhe portalit Car-Net
 • Shfaq temperaturën aktuale jashtë dhe të synuar
 • Filloni në çdo moment me klimatizim ideal
1. Konsumi i karburantit, l/100 km: i kombinuar 1,8-1,6; Konsumi i korrentit, kWh/100 km: i kombinuar 12,0-11,4; Emetimet e CO₂ të kombinuara, g/km: 40‐36; Kategoria e efikasitetit: A
Krijimi i llogarisë së përdoruesit Car-Net.

Kërkesat.

Për të pasur mundësi për të përdorur paketën e shërbimit "Security & Service", ju duhet një llogari përdoruesi Volkswagen në portalin Car-Net dhe një smartfon për përdorimin e aplikacionit Car-Net. Për shërbime të caktuara nevojiten dhe komponentët teknikë në automjet, p.sh. një alarm kundër vjedhjes për shërbimin e "alarmit online kundër vjedhjes".

Shërbime dhe paketa të tjera.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?