2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Zbulimi i Car-Net

Zbulimi i Car-Net.

Shërbimet tuaja elektronike në jetën e përditshme.

Shërbime të reja, shërbime praktike dhe aplikacione ndihmëse: Kjo është bota e Car-Net. Qoftë shërbime individuale navigimi, apo lidhje e automjetit tuaj me smartfonin: Mësoni gjithçka mbi mundësitë që ofrojnë shërbimet celulare online nga Volkswagen. 

Të gjitha paketat me një shikim.

Paketa, afate, çmime dhe kushte.

 
Guide & Inform
Basic, 1 vit ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 vit ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 vit ²⁾ ³⁾
duke përfshirë e-Manager ¹⁾
e-Remote, 1 vit ²⁾ ³⁾
App-Connect
Çmimi (me TVSH)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
From 205,00 €
Zgjatja me 1 vit
(Çmimi me TVSH)
79 €
79 €

60 €
99 € (60 €)4
Zgjatja me 2 vjet
(Çmimi me TVSH)
135 €
135 €

95 €
170 € (95 €)4
Çmimi lidhjes celulare / SIM  5⁾ 
Klient
Klient
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Klient
Kërkesat teknike 
Discover Media
Discover Pro
Shërbimi i thirrjes së emergjencës
Shërbimi i thirrjes së emergjencës

Composition Media, Discover Media ose Discover Pro
Aktiv
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
nga fabrika

Paraqitet një program aktual shitjesh.
1) e-Manager ofrohet vetëm për automjete elektrike dhe makina elektrike hibride me karikim
2) Për automjetet e reja vlen: Në rast se klienti nuk e bën porosinë brenda 90 ditëve pas marrjes së automjetit prej tij ("Afati i porosisë së parë"), periudha e shërbimeve falas shkurtohet me numrin e ditëve që mbeten midis mbarimit të afatit të porosisë së parë dhe porosisë aktuale.
3) Përjashtim: Kohëzgjatja 3 vjet, në lidhje me paketën "Business Premium"
4) Vlera në kllapa e vlefshme për makinat elektrike hibride me karikim.
5) Vlen për lidhje të dhënash midis automjetit dhe serverit të të dhënave të Volkswagen AG. Lidhja e të dhënave midis pajisjes fundore të klientit dhe serverit të të dhënave për përdorimin e shërbimeve online me celular përmes portalit We Connect apo aplikacionit We Connect nuk është pjesë e shërbimeve që ofron Volkswagen AG.

Aktivizojeni Car-Net në tri hapa.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?