2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Zbulimi i Car-Net

Zbulimi i Car-Net.

Shërbimet tuaja elektronike në jetën e përditshme.

Shërbime të reja, shërbime praktike dhe aplikacione ndihmëse: Kjo është bota e Car-Net. Qoftë shërbime individuale navigimi, apo lidhje e automjetit tuaj me smartfonin: Mësoni gjithçka mbi mundësitë që ofrojnë shërbimet celulare online nga Volkswagen. 

Kontrolli i për-shtatshmërisë

Cilat shërbime janë në dispozicionin tuaj?

A është Volkswagen juaj i përshtatshëm me We Connect ose Car-Net? Këtu merrni një vështrim të parë jo detyrues se cilat shërbime online me celular janë të disponueshme në automjetin që zgjidhni.

Të gjitha paketat me një shikim.

Aktivizojeni Car-Net në tri hapa.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?