2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Zbulimi i Car-Net

Zbulimi i Car-Net.

Shërbimet tuaja elektronike në jetën e përditshme.

Shërbime të reja, shërbime praktike dhe aplikacione ndihmëse: Kjo është bota e Car-Net. Qoftë shërbime individuale navigimi, apo lidhje e automjetit tuaj me smartfonin: Mësoni gjithçka mbi mundësitë që ofrojnë shërbimet celulare online nga Volkswagen. 

Kontrolli i për-shtatshmërisë

Cilat shërbime janë në dispozicionin tuaj?

A është Volkswagen juaj i përshtatshëm me We Connect ose Car-Net? Këtu merrni një vështrim të parë jo detyrues se cilat shërbime online me celular janë të disponueshme në automjetin që zgjidhni.

Të gjitha paketat me një shikim.

Paketa, afate, çmime dhe kushte.

 
Guide & Inform
Basic, 1 vit ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 vit ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 vit ²⁾ ³⁾
duke përfshirë e-Manager ¹⁾
e-Remote, 1 vit ²⁾ ³⁾
App-Connect
Çmimi (me TVSH)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
From 205,00 €
Zgjatja me 1 vit
(Çmimi me TVSH)
79 €
79 €

60 €
99 € (60 €)4
Zgjatja me 2 vjet
(Çmimi me TVSH)
135 €
135 €

95 €
170 € (95 €)4
Çmimi lidhjes celulare / SIM  5⁾ 
Klient
Klient
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Klient
Kërkesat teknike 
Discover Media
Discover Pro
Shërbimi i thirrjes së emergjencës
Shërbimi i thirrjes së emergjencës

Composition Media, Discover Media ose Discover Pro
Aktiv
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
nga fabrika

Paraqitet një program aktual shitjesh.
1) e-Manager ofrohet vetëm për automjete elektrike dhe makina elektrike hibride me karikim
2) Për automjetet e reja vlen: Në rast se klienti nuk e bën porosinë brenda 90 ditëve pas marrjes së automjetit prej tij ("Afati i porosisë së parë"), periudha e shërbimeve falas shkurtohet me numrin e ditëve që mbeten midis mbarimit të afatit të porosisë së parë dhe porosisë aktuale.
3) Përjashtim: Kohëzgjatja 3 vjet, në lidhje me paketën "Business Premium"
4) Vlera në kllapa e vlefshme për makinat elektrike hibride me karikim.
5) Vlen për lidhje të dhënash midis automjetit dhe serverit të të dhënave të Volkswagen AG. Lidhja e të dhënave midis pajisjes fundore të klientit dhe serverit të të dhënave për përdorimin e shërbimeve online me celular përmes portalit We Connect apo aplikacionit We Connect nuk është pjesë e shërbimeve që ofron Volkswagen AG.

Aktivizojeni Car-Net në tri hapa.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?