2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nisja e We Connect

Nisja e We Connect.

Përgatitja është gjithçka: Në pak hapa për Connected Car.

Kurseni kohë, jini të mirë informuar dhe rrini gjithmonë të relaksuar - gjithçka një çështje qëndrimi. Asistentët smart të We Connect i njohin zakonet tuaja personale dhe jua bëjnë jetën më të lehtë, nëse jeni i zënë sërish shumë me punë. Binduni vetë.

Ju lutemi vini re se për të shfrytëzuar plotësisht funksionalitetet, kërkohet një llogari përdoruesi Volkswagen ID dhe një kontratë e veçantë me Volkswagen AG për përdorimin e shërbimeve online me celular.

1. Shkarkimi i aplikacionit We Connect

1. Shkarkimi i aplikacionit We Connect.

Shkarkoni falas aplikacionin We Connect për smartfonin tuaj. Në përputhje me sistemin operativ gjeni aplikacionin We Connect për Android ose iOS në App Store ose në Google Play Store.

2. Vendosja e llogarisë suaj të përdoruesit

2. Vendosja e llogarisë suaj të përdoruesit.

Regjistrohuni në aplikacion me Volkswagen ID. Në rast se nuk keni vendosur asnjë Volkswagen ID, atëherë aplikacioni ju drejton hap pas hapi nëpërmjet regjistrimit.

3. Shtimi i makinës Volkswagen

3. Shtimi i makinës Volkswagen.

Shtoni makinën tuaj Volkswagen me ndihmën e numrit të identifikimit të automjetit (VIN). Ju e gjeni VIN në dokumentet e regjistrimit dhe poshtë xhamit të përparmë të automjetit tuaj.

4. Aktivizimi i We Connect

4. Aktivizimi i We Connect.

Ndiqni për mbylljen e aktivizimit udhëzimet e treguara në aplikacion. Dhe vendosni jetën tuaj të përditshme dixhitale me shërbimet inteligjente në korsinë e parakalimit.

Merrni tani shërbimet online me celular te Volkswagen juaj.

Këtu mësoni se cilat hapa duhet të kryeni për të përdorur We Connect.
Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?

Manualet për aktivizimin e We Connect.

Për përdoruesit e sistemit të navigimit "Discover Pro".

Për përdoruesit e sistemit të navigimit "Discover Pro".

Manualet e mëposhtme me instruksione ju drejtojnë hap pas hapi gjatë procesit të aktivizimit të We Connect. Zgjidhni një nga dy manualet, nëse dëshironi të regjistroheni në automjet ose me aplikacionin dhe çelësat tuaj të automjetit.

Për përdoruesit e sistemit të navigimit "Discover Media"

Për përdoruesit e sistemit të navigimit "Discover Media".

Manualet e mëposhtme me instruksione ju drejtojnë hap pas hapi gjatë procesit të aktivizimit të We Connect. Zgjidhni një nga dy manualet, nëse dëshironi t'i aktivizoni shërbimet online me celular në automjet ose me aplikacionin dhe çelësat tuaj të automjetit.

Për përdoruesit e radios "Composition"

Për përdoruesit e radios "Composition".

Manuali i mëposhtëm me instruksione ju drejton hap pas hapi gjatë procesit të aktivizimit të We Connect.