2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52

Identifikimi i operatorit.

Transparenca dhe komunikimi i hapur për ne janë diçka e natyrshme, si brenda, ashtu edhe jashtë kompanisë Volkswagen AG. Informacion i rëndësishëm rreth Volkswagen AG dhe se si mund të kontaktoni lehtësisht me Volkswagen AG mund të gjendet këtu.

VOLKSWAGEN AG është kompani aksionare sipas legjislacionit gjerman me seli në Wolfsburg.

Kryetar i këshillit drejtues:
Hans Dieter Pötsch

Këshilli drejtues:
Herbert Diess
Oliver Blume
Markus Duesmann
Gunnar Kilian
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Adresa postare: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Tel.: +49-5361-9-0
Faks: +49-5361-9-28282

Shërbimi i klientit:
Email: office@porsche.al
Tel.: 00355 4 240 7432

VOLKSWAGEN AG është e regjistruar në regjistrin tregtar të Gjykatës Rajonale Braunschweig me numër HRB 100484.

Numri i Identifikimit të Tatimpaguesit i VOLKSWAGEN AG është DE 115235681.

Volkswagen nuk është i gatshëm dhe as ka detyrimin të marrë pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara agjencive për mbrojtjen e konsumatorit.