2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
image

Verifikimi i përshtatshmërisë.

Këtu merrni një vështrim të parë se cilat shërbime online janë të disponueshme në automjetin që zgjidhni.

Me katër hapa për Connected Car.

Reklama e aplikacionit We Connect

Aplikacioni We Connect.

Lidhuni me Volkswagen tuaj: Përjetoni të gjitha avantazhet e Car-Net
dhe We Connect në një aplikacion.

Si mund t'ju ndihmojmë?

Verifikimi i përshtatshmërisë.

Verifikimi i përshtatshmërisë.

Këtu merrni një vështrim të parë se cilat shërbime online janë të disponueshme në automjetin që zgjidhni.