2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Splošni pogoji uporabe.

Vse navedbe na spletnih straneh družbe Volkswagen AG so bile skrbno preverjene. Družba Volkswagen AG se trudi na spletnih straneh navajati aktualno in vsebinsko pravilno ponudbo. Kljub temu ni mogoče jamčiti za popolnost, pravilnost, aktualnost in neprestano dostopnost spletnih strani. Če je na spletnih straneh družbe Volkswagen AG podan nasvet ali priporočilo, družba Volkswagen AG kljub odgovornosti, ki izhaja iz pogodbenega razmerja, delikta ali drugega zakonskega določila, ni obvezana povrniti odškodnine za škodo, ki nastane zaradi upoštevanja tega nasveta ali priporočila.

Družba Volkswagen AG lahko po lastni presoji kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni ponudbe na svojih spletnih straneh ali jih prekliče. Družba ni obvezana neprestano posodabljati vsebine teh spletnih strani.

Družba Volkswagen AG ne prevzema odgovornosti za vsebine in razpoložljivost spletnih strani tretjih oseb, ki so dostopne prek zunanjih povezav. Družba Volkswagen AG se izrecno distancira od vseh morebitnih vsebin, ki so kaznive ali povzročajo odgovornost ter nasprotujejo sprejetim moralnim načelom.

Družba Volkswagen AG ne jamči za vsebino spletnih strani tretjih oseb. Družba Volkswagen AG odgovarja za vse odškodninske zahtevke in povračila stroškov, ki temeljijo na kršitvi obveznosti zaradi ponudbe na spletnih straneh, v primerih manjše malomarnosti pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti, pri čemer je jamstvo omejeno na tipično in predvidljivo škodo. Sicer pa ne prevzema odgovornosti za manjše malomarnosti pri kršitvi obveznosti. Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja za objektivno odgovornost in odgovornost za škodo, ki ogroža življenje, telo ali zdravje, ali odgovornost v skladu z zakonom o odgovornosti za proizvode z napako.

Pri uporabi spletnih strani družbe Volkswagen AG je treba upoštevati avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in znamke, ter druge pravice družbe Volkswagen AG in tretjih oseb. Med drugim so zaščitene vse slike in glasba, ki jih je predstavila družbe Volkswagen AG, ter znamke, kot sta »Volkswagen« in »Golf«. Razpoložljivost spletnih strani družbe Volkswagen AG ne zagotavlja licenc ali drugih pravic do uporabe. Prepovedana je vsaka nedopustna uporaba spletnih strani družbe Volkswagen AG, zlasti ni dovoljeno

  • obiti varnostnih ukrepov,
  • uporabljati opreme ali izvajati aplikacij, ki povzročajo ali bi lahko povzročile poškodbe opreme ali odpoved delovanja, zlasti s spremembami fizikalnih ali logičnih struktur strežnika ali omrežja družbe Volkswagen AG ali drugih omrežij,
  • vključevati spletnih strani družbe Volkswagen AG ali njihovih delov v druge spletne strani, tako zasebne kot komercialne, ali jih uporabiti v komercialne namene.

Družba Volkswagen ni pripravljena ali dolžna sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim organom.

Wolfsburg, junij 2017

Pogoji uporabe storitve Svetovanje in nakup.

Tukaj lahko izveste vse o splošnih pogojih uporabe v okviru Volkswagnove servisne storitve Svetovanje in nakup.

1. Izvajanje in garancija informacijske storitve
Informacijska storitev, ponujena na spletnih straneh družbe Volkswagen AG, vam je na voljo s 97,5-odstotnim letnim povprečjem razpoložljivosti. Družba Volkswagen AG si pridržuje pravico, da lahko kadar koli razširi ali skrči storitev ali njen del ali spremeni njene funkcije.

S konfiguratorjem novih vozil lahko sami sestavite svoje vozilo. Iz zaloge novih vozil lahko v skladu s svojimi željami izberete že proizvedeno vozilo. Tako za konfigurirana vozila kot tudi za nova vozila iz zaloge imate vsakič na voljo pet mest za shranjevanje, t. i. parkirišč, kamor lahko shranite ustrezna vozila s podrobnimi podatki. Ti podatki bodo izbrisani šest mesecev po zadnji obdelavi shranjenih podatkov. Če ste nam sporočili svoj e-poštni naslov, vam bomo 2 tedna pred tem poslali e-poštno sporočilo z ustreznim obvestilom. Družba Volkswagen AG ne jamči ali odgovarja za prihodnjo zmožnost izdelave konfiguriranega vozila. Nova vozila z borze rabljenih vozil morda med tem ne bodo več na voljo. Ponudbe iz konfiguratorja novih vozil in borze novih vozil niso zavezujoče.

Družba Volkswagen AG je skrbno pripravila informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, služijo pa izključno obveščanju strank. Informacije so neobvezujoče in se lahko kadar koli spremenijo. Družba Volkswagen AG ne jamči za rezultate, ki se lahko dosežejo z uporabo informacij, zlasti glede njihove točnosti, aktualnosti in popolnosti. Preverite informacije, preden jih uporabite v kakršni koli obliki. Zavezujoče informacije lahko podamo le v odgovoru na konkretno povpraševanje.

2. Storitve koncernskih družb in tretjih oseb
Spletne strani družbe Volkswagen AG lahko vsebujejo povezave, ki jih upravljajo tretje osebe. Strani tretjih oseb, ki so dostopne prek povezav, niso last družbe Volkswagen AG, ki za njihove vsebine tudi ne odgovarja.

Nekatere informacijske storitve zagotavljajo naši partnerji. Upoštevajte, da za te storitve veljajo splošni pogoji poslovanja naših partnerjev. Družba Volkswagen AG za te vsebine ne odgovarja; v splošnem velja, da pri ponudnikih takih tujih storitev ne gre za zastopnike družbe Volkswagen AG.

V okviru Volkswagnove storitve Svetovanje in nakup lahko od družbe Volkswagen Bank in Volkswagnovih zavarovalniških storitev prejmete nezavezujoče ponudbe za zavarovanje in financiranje avtomobila. Poleg tega lahko daste oceniti vrednost svojega avtomobila. V tem primeru vas bodo v okviru Volkswagnove storitve Svetovanje in nakup napotili k zunanjemu ponudniku. Vrednost vozila, ki jo izračuna naš partner, se lahko razlikuje od stvarne tržne vrednosti vašega vozila oz. zneska, ki ga je mogoče za rabljeno vozilo prejeti v vaši regiji. Zato se lahko cena Volkswagnovega partnerja razlikuje od ocene. Takšna ocena vrednosti za Volkswagnovega partnerja ni zavezujoča.

3. Dovoljena uporaba storitev
Obvezujete se, da boste spoštovali avtorske pravice, pravice, ki izhajajo iz imena in znamke, ter druge pravice tretjih oseb. Zaščitene so na primer vse spletne strani družbe Volkswagen AG ter znamke, kot sta »Volkswagen« in »Golf«. Te spletne strani in splošni pogoji uporabe niso namenjeni podeljevanju licenc ali drugih pravic družbe Volkswagen AG.

Poleg tega se zavezujete, da storitev ne boste zlorabljali in da zlasti ne boste obšli varnostnih ukrepov informacijskih storitev, da ne boste uporabljali opreme ali izvajali aplikacij, ki povzročajo ali bi lahko povzročile poškodbe opreme družbe Volkswagen AG, zlasti s spremembami fizikalnih ali logičnih struktur strežnika ali omrežja družbe Volkswagen AG ali drugih omrežij, da informacijskih storitev ali njihovih delov ne boste vključevali v druge spletne strani, tako zasebne kot komercialne, ali jih uporabili v komercialne namene.

4. Privolitev v namestitev piškotkov
Družba Volkswagen AG ob vašem obisku naših spletnih strani namesti piškotke. Uporabo in obseg piškotkov lahko sami določate v svojih računalniških nastavitvah (navadno v spletnem brskalniku, kot je Internet Explorer). Družba Volkswagen AG razume, da se strinjate z namestitvijo piškotkov, če jih vaš brskalnik dopušča. V zvezi z varstvom podatkov si oglejte našo spletno stran o varstvu podatkov naših strank.

5. Odgovornost
Družba Volkswagen AG v skladu z zakonom o odgovornosti za proizvode z napako odgovarja le za naklep, hudo malomarnost ter odsotnost zajamčenih lastnosti. Družba Volkswagen AG odgovarja za manjšo malomarnost le v primeru kršitve bistvene (pogodbene) obveznosti, pri čemer je višina zneska odškodninskih zahtev omejena na predvidljivo škodo.

6. Geslo
Geslo, ki je potrebno za uporabo in si ga izberete sami, ne sme vsebovati izstopajočih ponovitev istega znaka in biti sestavljeno iz splošno znanih besed in imen. Gesla ne smete razkriti nikomur, da preprečite zlorabo. Takoj ko imate razlog za domnevo, da je nepooblaščena tretja oseba pridobila vaše geslo, ga morate nemudoma spremeniti. Če storitev z vašim geslom uporablja tretja oseba, imate iste obveznosti, kot če bi storitev uporabljali sami. Ta obveznost ne velja, če niste odgovorni za uporabo tretje osebe.

7. Sprememba obsega storitev in splošnih pogojev uporabe ter odpoved
Družba Volkswagen AG lahko kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe ter ponujene storitve. O ustreznih spremembah boste pravočasno obveščeni z opozorilom na vstopni strani storitev. Če bi sprememba splošnih pogojev uporabe vplivala na vaše pravice, lahko zoper njo podate ugovor v 2 tednih po spremembi. Po poteku tega roka bodo spremenjeni splošni pogoji uporabe veljavni in jim ne bo več mogoče ugovarjati. Če podate ugovor zoper spremembo v roku, še naprej veljajo stari splošni pogoji uporabe. Družba Volkswagen AG ima kljub temu pravico, da odpove uporabo storitev dva tedna pred koncem meseca.

8. Izbira prava
Nemško pravo z izjemo kolizijskih pravil velja za uporabo storitev ter splošne pogoje uporabe.