2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Odkrijte storitev Car-Net

Odkrijte storitev Car-Net.

Vaše digitalne storitve v vsakdanjem življenju.

Nove storitve, praktične storitve in koristne aplikacije: To je svet storitev Car-Net. Ne glede na to, ali gre za posamezne navigacijske storitve ali za povezavo vašega vozila s pametnim telefonom: tukaj se seznanite z vsemi možnostmi, ki vam jih nudijo mobilne spletne storitve družbe Volkswagen. 

Preverite združljivost

Katere storitve so vam na voljo?

Je vaš Volkswagen združljiv s storitvama We Connect ali Car-Net? Tukaj je prvi nezavezujoč vpogled v to, katere mobilne spletne storitve so na voljo v vozilu po vaši izbiri.

Pregled vseh paketov.

Paketi, veljavnost, cene in pogoji.

 

Guide & Inform
Basic, 1 leto ²⁾ ³⁾

Guide & Inform
Plus, 1 leto ²⁾ ³⁾

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus, 1 leto ²⁾ ³⁾
vklj. e-Manager ¹⁾

e-Remote, 1 leto ²⁾ ³⁾

App-Connect

Cena (vklj. DDV)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

od 205,00 €

Podaljšanje za 1 leto
(Cene vklj. DDV)

79 €

79 €

60 €

99 € (60 €)4

Podaljšanje za 2 leti
(Cene vklj. DDV)

135 €

135 €

95 €

170 € (95 €)4

Stroški mobilnega operaterja/SIM 5⁾

Stranka

Stranka

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Stranka

Tehnični pogoji 

Discover Media

Discover Pro

Klic v sili

Klic v sili

Composition Media, Discover Media ali Discover Pro

Aktivno

po registraciji

po registraciji

po registraciji

po registraciji

po registraciji

franko tovarna

Prikaz ponazarja trenutni prodajni program.
1) e-Manager je na voljo le za električna vozila in priključna hibridna vozila
2) Za nova vozila velja: če stranka naročila ne odda v roku 90 dni od prevzema vozila (»rok za prva naročila«), se obdobje brezplačne uporabe storitev skrajša za število dni od preteka roka za prva naročila do dejanskega naročila.
3) Izjema: veljavnost 3 leta, v povezavi s paketom »Business Premium«
4) Vrednost v oklepajih velja za priključna hibridna vozila.
5) Velja za podatkovno povezavo med vozilom in podatkovnim strežnikom družbe Volkswagen AG. Podatkovna povezava med napravo stranke in podatkovnim strežnikom pri uporabi mobilnih spletnih storitev prek portala We Connect ali aplikacije We Connect ni del storitev, ki jih izvaja družba Volkswagen AG.

Aktivacija storitev Car-Net v treh korakih.

Oglas za aplikacijo We Connect

Aplikacija We Connect.

Povežite se s svojim Volkswagenom: Doživite vse prednosti
Car-Net in We Connect v eni aplikaciji.

Kako vam lahko pomagamo?