2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52

Označenie poskytovateľa.

Transparentnosť a otvorená komunikácia sú pre nás v spoločnosti Volkswagen AG aj mimo nej samozrejmosťou. Dôležité informácie o spoločnosti Volkswagen AG a o tom, ako ju môžete jednoducho kontaktovať nájdete tu.

Spoločnosť VOLKSWAGEN AG je akciová spoločnosť podľa nemeckého práva s hlavným sídlom vo Wolfsburgu.

Predseda predstavenstva:
Hans Dieter Pötsch

Predstavenstvo:
Herbert Diess
Oliver Blume
Markus Duesmann
Gunnar Kilian
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Poštová adresa: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Tel.: +49-5361-9-0
Fax: +49-5361-9-28282


Starostlivosť o zákazníkov:
E-mail: gf@porsche.sk

Tel.: +421 2 32 12 12 18

Spoločnosť VOLKSWAGEN AG je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Braunschweig pod číslom HRB 100484.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty spoločnosti VOLKSWAGEN AG je DE 115235681.

Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná zúčastňovať sa konania na urovnanie sporu pred zmierovacím súdom pre spotrebiteľov.