2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Datenschutzerklärung

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

A. Prevádzkovateľ

Teší nás, že ste sa rozhodli navštíviť webovú stránku spoločnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-mail: kundenbetreuung@volkswagen.de, zapísanej v Obchodnom registri Obvodného súdu Braunschweig pod č. HRB 100484 („Volkswagen AG“) a chceme sa vám poďakovať za váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Nižšie vás chceme informovať o spôsobe zhromažďovania, spracúvania a používania vašich údajov.

B. Všeobecné informácie, protokolové údaje

Webové stránky spoločnosti Volkswagen AG môžete v zásade navštevovať bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste.

V tom prípade automaticky získame nasledujúce protokolové údaje:

 • Anonymné ID súboru cookie, ktoré neumožňuje spätné zistenie vašej IP adresy,
 • typ vášho operačného systému, typ vami používaného webového prehliadača a vami nastavené rozlíšenie obrazovky,
 • dátum a čas vašej návštevy
 • webových stránok, ktoré ste na našom webe navštívili, ako aj
 • web, z ktorého ste sa k nám dostali.
 • Ak nasledujúce odseky neobsahujú žiadne protichodné údaje, uskutočňuje sa spracúvanie údajov výlučne spoločnosti Volkswagen AG.

C. Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom patria informácie, ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Osobné údaje sa zhromažďujú a/alebo používajú iba v prípade, ak nám ich sami poskytnete, napr. na odôvodnenie, obsahové zostavenie alebo zmenu zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, prípadne na registráciu individualizovaných služieb, alebo ak nám cez naše webové stránky odošlete dopyt. Nad rámec toho sa použitie vašich osobných údajov uskutočňuje iba v prípade, ak nám na to vopred udelíte súhlas, napr. na účely zasielania reklamy alebo na účely marketingového prieskumu.

I. Objednávka publikácií a newslettra

Na tejto webovej stránke si môžete objednať newsletter alebo publikácie spoločnosti Volkswagen AG (napr. obchodné správy), ako aj vyžiadať kontaktné informácie. Osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti sprostredkujete, budú zhromaždené, spracované a použité iba na účely poskytnutia príslušnej služby v rozsahu vami udeleného súhlasu. Spoločnosť Volkswagen AG nato používa tzv. proces Double-Opt-In. Pritom sa vám na uvedenú e-mailovú adresu odošle e-mail s požiadavkou na potvrdenie poskytnutia súhlasu. Svoj súhlas môžete voči spoločnosti Volkswagen AG bezplatne a kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti na tejto e-mailovej adrese: datenschutz@volkswagen.de

Na tejto webovej stránke máte tiež možnosť objednať si publikácie ako napr. katalógy spoločnosti Volkswagen AG. Nato od vás budeme potrebovať nasledujúce osobné údaje: priezvisko, meno, adresa. Tieto údaje spoločnosť Volkswagen AG (za využitia poskytovateľa služieb spracovania údajov) použije iba na odôvodnenie, obsahové zostavenie alebo zmenu bezplatnej zmluvy uzavretej medzi vami a nami s cieľom objednávky publikácií (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR). Zhromaždené údaje sa po dokončení procesu zaslania požadovanej publikácie vymažú v prípade, ak neexistujú žiadne iné ďalšie lehoty vyžadujúce ich archiváciu (napr. lehoty s cieľom daňovej archivácie).

Táto webová stránka navyše ponúka možnosť prihlásiť sa na odber newslettra. V danej súvislosti zhromaždené údaje (e-mailová adresa a voliteľne meno a priezvisko) použijeme výlučne na účely poskytovania tejto služby v rámci vami udeleného súhlasu (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a GDPR). Spoločnosť Volkswagen AG nato používa tzv. proces Double-Opt-In. Pritom sa vám na uvedenú e-mailovú adresu odošle e-mail s požiadavkou na potvrdenie poskytnutia súhlasu. Svoj súhlas môžete voči spoločnosti Volkswagen AG bezplatne a kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti napr. cez odkaz „Zrušiť odber“ nachádzajúci sa v každom newslettri alebo prostredníctvom tejto webovej stránky: https://datenschutz.volkswagen.de. Ak sa odhlásite z odberu newslettra, budú vaše osobné údaje vymazané v prípade, ak neexistujú žiadne iné ďalšie lehoty vyžadujúce ich archiváciu (napr. lehoty s cieľom daňovej archivácie). Zasielanie newslettra sa uskutočňuje cez poskytovateľa služieb spracovania údajov.

II. Skúšobná jazda

Ak máte záujem o jedno z našich vozidiel, môžete cez webovú stránku zadať požiadavku na skúšobnú jazdu. Na tento účel zhromaždí spoločnosť Volkswagen AG nasledujúce osobné údaje, ktoré postúpi vami vybranému servisnému partnerovi: Meno, titul, oslovenie, e-mailová adresa. Ak by ste mali záujem o telefonický kontakt od vami vybraného servisného partnera, budeme navyše vyžadovať zadanie telefónneho čísla. Toto zhromažďovanie a postupovanie údajov sa uskutočňuje na základe zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. b GDPR) s cieľom realizácie skúšobnej jazdy vybraným servisným partnerom. Postúpené údaje servisný partner použije na účel skontaktovania sa s vami prostredníctvom vami uprednostneného servisného kanála. Vami uvedené údaje budú po ich postúpení servisnému partnerom spoločnosťou Volkswagen AG vymazané. Servisný partner údaje vymaže po realizácii skúšobnej jazdy v prípade, ak neexistujú žiadne iné ďalšie lehoty vyžadujúce ich archiváciu (napr. lehoty s cieľom daňovej archivácie).

Postupovanie údajov

Postupovanie osobných údajov tretej strane sa vykonáva iba vtedy, ak je to potrebné, zvlášť na účely uzatvorenia zmluvy. Ide napr. o prípad, ak pomocou služby Mapy Google spol. Google Inc. („Google“) vyhľadáte predajcu, ktorý sa vám následne zobrazí na mape.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google nájdete na tomto odkaze:

III. Udelenie súhlasu na účely reklamy a prieskumu trhu

Ak máte záujem aj naďalej dostávať informácie o našich produktoch, môžete sa prihlásiť na odber takejto reklamy. Nato sa v rámci vami udeleného súhlasu (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR) spracúvajú na účely zasielania reklamy nasledujúce údaje: priezvisko, meno, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo). Spoločnosť Volkswagen AG používa na získavanie súhlasu tzv. proces Double-Opt-In. Pritom sa vám na uvedenú e-mailovú adresu odošle e-mail s požiadavkou na potvrdenie poskytnutia súhlasu. V odseku „Vaše práva“ je popísaný spôsob, ako súhlas môžete odvolať.

IV. Reklama orientovaná na dopyt (cielená reklama)

Spoločnosť Volkswagen AG vytvára na účely prehrávania obsahu a reklamy orientovanej na dopyt (cielená reklama) používateľské profily na základe prehliadača (podľa § 15 ods. 3 zákona o mediálnych službách). „Na základe prehliadača“ v tomto prípade znamená, že to neumožňuje spätné zistenie vašej totožnosti ako fyzickej osoby, ale je možné iba zistenie typu prehliadača použitím identifikátorov v súboroch cookie. Súbory cookie sú malé súbory s konfiguračnými informáciami, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia. Pritom sa ukladajú informácie o vašej aktivite na weboch, ktoré navštívite (napr. správanie pri prehliadaní webu, navštívené podstránky internetových ponúk, reklamné bannery, na ktoré kliknete atď.). Obsahy sa v zásade ukladajú v pseudonymizovanej forme. To znamená, že sú možné identifikačné charakteristiky nahradené určitým znakom, aby sa vylúčilo alebo výrazne sťažilo stotožnenie príslušnej osoby.

Profilové informácie pritom obsahujú obmedzené množstvo obchodných prvkov správania. Tým umožňujú bez uvedenia osobných údajov vyhodnotiť algoritmy vášho správania pri klikaní na webových stránkach Volkswagen v reálnom čase a pracovať s prognózami, aby tak bolo možné vytvoriť selektívny, individualizovaný a relevantný reklamný prístup a vytvárať online kampane.

Väčšina webových prehliadačov je nastavená tak, aby sa všetky súbory cookie akceptovali automaticky. Zostavovanie pseudonymizovaného používateľského profilu môžete kedykoľvek deaktivovať s účinnosťou do budúcnosti tak, že svoj prehliadač nastavíte, aby neakceptoval žiadne alebo akceptoval len určité súbory cookie, alebo tak, že budete vždy informovaní o tom, ak sa odošle nejaký súbor cookie. To však môže spôsobiť, že nebudete môcť kompletne využívať všetky funkcie našich webových stránok. Navyše môžete proti spracúvaniu údajov podať námietku tak, že kliknite na tento odkaz:

Kliknite tu, aby ste vypli pseudonymizované zhromažďovanie údajov.
Kliknite tu, aby ste opäť zapli pseudonymizované zhromažďovanie údajov.

Zohľadnite, že vaša námietka vo forme použitia súboru cookie bude fungovať iba vtedy, ak je váš prehliadač nastavený tak, že povoľuje používanie súborov cookie. Ak daný súbor cookie vymažete, použijete iný prehliadač alebo zmeníte zariadenie, budete musieť opätovne podať námietku voči pseudonymizovanému zhromažďovaniu údajov. Upozorňujeme, že pri vymazaní všetkých svojich súborov cookie vymažete aj všetky existujúce súbory cookie na zhromažďovanie pseudonymizovaných používateľských profilov a budete ich musieť nainštalovať znova. Ďalšie pokyny pre súbory cookie získate v našich Zásadách cookie.

S cieľom priebežnej optimalizácie našich online ponúk používame služby partnerov cez tzv. integrácie značiek. V stave k 24.05.2018 je zloženie našich partnerov nasledovné:

 

 • AdForm
  AdForm je poskytovateľ technologických riešení na flexibilné prehrávanie reklamných opatrení, ako aj dosledovanie a kontrolu reklamných opatrení, ktorý ukladá informácie súborov cookie na dobu 60 dní. Ďalšie informácie o službe AdForm nájdete na nižšie uvedenom odkaze, odsek „General Practice“.
 • Evergage
  Evergage je individualizačný nástroj na báze klientov. Na základe vyššie popísaného vyhodnocovania používania umožňuje toto riešenie aj bez znalosti osobných údajov zobrazovať individualizované obsahy
 • Sizmek
  Sizmek je špecializovaný poskytovateľ na správu reklamných kampaní. Súbory cookie ukladajú informácie na dosledovanie, kontrolu a optimalizáciu reklamných opatrení na účely zacieľovania a opätovného zacieľovania až na dobu 90 dní. Ďalšie informácie o službe Sizmek nájdete na nižšie uvedenom odkaze, odsek „Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania služieb Sizmek“.
 • Sophus3
  Sophus3 je poskytovateľ analýzy a optimalizácie webových stránok. Ďalšie informácie o službe Sophus3 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.
 • Adobe AudienceManager
  Toto riešenie slúži na vytváranie a používanie segmentov cieľových skupín ako platforma manažmentu dát digitálnych kanálov.
 • Smart Signals
  Na základe vyššie popísaného vyhodnocovania používania riadi služba Smart Signals prehrávanie individualizovaných obsahov na webových stránkach Volkswagen. Pritom sa nezískavajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje.
 • Ensighten
  Ensighten je nástroj na manažment značiek a riadi tu popísané integrácie značiek. Samotná služba Ensighten nato nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

D. Nástroje na sledovanie

I. Adobe Analytics

Tento web využíva služby spoločnosti Adobe (Analytics, SiteCatalyst a Dynamic Tag Manager), aby vyhodnotil návštevy používateľov týchto webových stránok. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na účely reklamy, prieskumu trhu alebo na lepšie zostavovanie našich webových stránok (podľa § 15 ods. 3 zákona o mediálnych službách). Pomocou riešenia Analytics spoločnosti Adobe dokážeme analyzovať používateľské správanie a neustále nachádzať spôsoby zlepšenia webových ponúk Volkswagen. Pod analytickými prvkami možno napríklad chápať navštívené webové stránky alebo služby, trvanie zdržania sa na daných stránkach či vlákna kliknutí – čiže technicky relevantné používateľské vzorce. Bez toho, aby sme potrebovali zhromažďovať osobné údaje, tak dokážeme na základe používania pochopiť, ktoré stránky, témy, produkty alebo obsahy sú pre našich návštevníkov dôležité.

Zhromažďovanie používateľských údajov je funkčnou súčasťou ponúk na tomto webe a do funkcií analýzy zahŕňa aj existenciu marketingovo relevantných informácií. Zohľadnite, že funkčné sledovanie, ako aj sledovanie na marketingové účely, možno riadiť nezávisle od seba.

Nástroj Dynamic Tag Management spoločnosti Adobe nám umožňuje ako poskytovateľovi webových stránok flexibilné zapojenie a jednoduchú správu služieb (napr. marketingových služieb spoločnosti Adobe) s cieľom zlepšenia interakcie so záujemcami. Značka (tag) je kódovací prvok webových stránok programovacieho jazyka JavaScript. Tento sa musí na používanie vložiť do každej požadovanej stránky html, aby mohol byť kódovací prvok pri otvorení webovej stránky aktívny. Služba Adobe Dynamic Tag Management ovláda vkladanie značiek na centrálnom mieste a umožňuje kontrolu toho, ktoré služby budú zapojené na ktorom mieste, ako aj zhromažďovanie údajov alebo aktiváciu služieb.

Na vyhodnotenie službami spoločnosti Adobe sa súbory cookie uložia do vášho koncového zariadenia, o ktorom zhromaždia informácie, ktoré sa zapamätajú na serveroch spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Prístup k informáciám prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems Incorporated so sídlom v USA nie je možné vylúčiť, takže bola uzavretá príslušná štandardná EÚ zmluva (primeraná záruka spracovania údajov v neeurópskych krajinách). V rámci poskytovania informácií máte právo byť informovaní o tejto štandardnej zmluve.

Kedykoľvek s účinkom do budúcnosti môžete podať námietku voči zhromažďovaniu a spracúvania údajov alebo kliknúť na ikonu „Opt out“ („Odhlásiť sa“) pod nižšie uvedeným odkazom spoločnosti Adobe. Navyše môžete proti spracúvaniu údajov podať námietku tak, že kliknite na tento odkaz:

Na podanie námietky voči vyhodnocovaniu údajov službou Adobe Analytics kliknite tu.

Na opätovné zapnutie vyhodnocovania údajov službou Adobe Analytics kliknite tu.

Zohľadnite, že vaša námietka vo forme použitia súboru cookie na odhlásenie (Opt-Out cookie) bude fungovať iba vtedy, ak je váš prehliadač nastavený tak, že povoľuje používanie súborov cookie. Ak tento súbor cookie vymažete, použijete iný prehliadač alebo zmeníte zariadenie, budete musieť opätovne podať námietku voči používaniu služby Adobe Analytics. Upozorňujeme, že pri vymazaní všetkých svojich súborov cookie vymažete aj všetky existujúce súbory cookie a budete ich musieť nainštalovať opakovane. Ďalšie pokyny pre súbory cookie získate v našich Zásadách cookie.

Priame prepojenie informácií uložených na serveroch spoločnosti Adobe s konkrétnou osobou je vylúčené, keďže sa služba Adobe Analytics používa s nastaveniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Nastavenie „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ zaručuje, že sa ešte pred touto tzv. geolokalizáciou vykoná anonymizácia IP adresy tak, že jej posledných 8 znakov bude nahradených nulami. Približná lokalita používateľa sa pridá k statickému vyhodnoteniu do sledovacieho balíka, ktorý ešte obsahuje úplnú IP adresu. Pred uložením sledovacieho balíka sa IP adresa nahradí iba jednou pevnou IP adresou – v tomto prípade hovoríme o generickej IP adrese – keď je nakonfigurované nastavenie „Obfuscate IP – Removed“. Potom už uložený súbor údajov nebude obsahovať IP adresu.

E. Vaše práva

Voči spoločnosti Volkswagen AG si môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť nasledujúce práva, ktoré vám prináležia. Ďalšie informácie o uplatňovaní svojich práv nájdete v odseku F.

Právo na opravu: Máte právo od nás požadovať opravu svojich nesprávnych alebo nekompletných osobných údajov.

Právo na vymazanie: V prípade splnenia predpokladov uvedených v čl. 17 GDPR máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Podľa neho máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov v prípade, ak už nie sú potrebné na tie účely, na ktoré boli získané. Okrem toho môžete požadovať ich zmazanie v prípade, ak vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu a tento svoj súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípade splnenia predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ide napríklad o prípad, ak popriete správnosť svojich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie ich spracúvania. 

Právo na podanie námietky: Pokiaľ sa spracúvanie používa v nadradenom záujme alebo sa vaše údaje používajú na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť námietku voči spracúvaniu svojich údajov. Námietka sa pripúšťa v prípade, ak je spracúvanie buď vo verejnom záujme, dochádza k nemu pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany. V prípade námietky vás chceme požiadať, aby ste nám uviedli dôvody, na základe ktorých namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priamej reklamy. Platí to aj na profilovanie, pokiaľ súvisí s priamou reklamou.

Právo na prenos údajov: Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase alebo plnení zmluvy a okrem toho dochádza k ich automatizovanému spracúvaniu, máte právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a postúpiť ich inému spracovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie: Ak sa spracúvanie údajov zakladá na poskytnutí súhlasu, máte právo takéto spracúvanie osobných údajov na základe poskytnutého súhlasu kedykoľvek bezplatne a s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Právo na podanie sťažnosti: Okrem toho máte právo podať na úrade pre dohľad (napr. u štátneho komisára pre ochranu osobných údajov v Dolnom Sasku) sťažnosť na spôsob nášho spracúvania vašich osobných údajov.

F. Vaši kontaktní partneri

Kontaktní partneri na uplatnenie vašich práv

Kontaktných partnerov na uplatnenie vašich práv a ďalšie informácie nájdete na stránke https://datenschutz.volkswagen.de.

Zodpovedná osoba

Náš zamestnanec poverený ochranou osobných údajov je vám k dispozícií v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov:

Zamestnanec poverený ochranou osobných údajov spoločnosti Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de.

Stav: jún 2018