2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Car-Net vás prepojí priamo s vaším vozidlom Volkswagen.

Objavte Car-Net.

Vaše digitálne služby v každodennom živote.

Prostredníctvom mobilných online služieb Car-Net budete najlepšie informovaný, pretože mnoho starších modelov vozidiel Volkswagen má pred modelovým rokom 2021 sériovú prípravu na Car-Net. Objavte ponuky konektivity Car-Net.1

Kontrola kompatibility

Ktoré služby máte k dispozícii?

Je váš Volkswagen kompatibilný s aplikáciami We Connect alebo Car-Net? Tu sa nezáväzne dozviete, ktoré mobilné online služby sú dostupné vo vozidle, ktoré ste si vybrali.

Prehľad všetkých balíkov.

Balíky, doby platnosti, ceny a predpoklady.

 
Guide & Inform
Basic, 1 rok ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
vr. e-managera ¹⁾
e-Remote,
1 rok ²⁾ ³⁾
App-Connect
Cena (vrátane DPH)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
od 205,00 €
Predĺženie o 1 rok
(Ceny vrátane DPH)
79 €
79 €

60 €
99 € (60 €)3
Predĺženie o 2 roky
(Ceny vrátane DPH)
135 €
135 €

95 €
170 € (95 €)3
Cena mobilných služieb/SIM  4⁾
Zákazník
Zákazník
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Zákazník
Technické predpoklady 
Discover Media
Discover Pro
Služba núdzového volania
Služba núdzového volania

Composition Media, Ready 2 Discover, Discover Media alebo Discover Pro
Aktívne
po registrácii
po registrácii
po registrácii
po registrácii
po registrácii
z výroby

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.
1) e-Manager dostupný iba pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá
2) Pre nové vozidlá platí: Ak zákazník objednávku nezrealizuje v priebehu 90 dní po prevzatí vozidla zákazníkom („prvotná lehota objednania“), skráti sa bezplatná doba služieb o počet dní, ktoré uplynuli medzi prvotnou lehotou objednania a skutočnou objednávkou.
3) Výnimka: Doba platnosti 3 roky, v kombinácii s balíkom „Business Premium“
4) Hodnota v zátvorkách platná pre plug-in hybridné vozidlá.
5) Platí pre dátové spojenie medzi vozidlom a dátovým serverom spoločnosti Volkswagen AG. Vytvorenie dátového spojenia medzi koncovým zariadením zákazníka a dátovým serverom pri používaní mobilných online služieb cez portál We Connect alebo aplikáciu We Connect nie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Volkswagen AG.

Aktivujte si Car-Net iba v troch krokoch.

Film k We Connect App

We Connect App.

Pripojte sa so svojím vozidlom Volkswagen: Užite si výhody
Car-Net a We Connect v jednej aplikácii.

Ako vám môžeme pomôcť?