2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Car-Net vás prepojí priamo s vaším vozidlom Volkswagen.

Objavte Car-Net.

Vaše digitálne služby v každodennom živote.

Nové produkty, praktické služby a užitočné aplikácie: To je svet Car-Net. Individuálne navigačné služby alebo prepojenie vozidla so smartfónom: Tu sa dozviete všetko o možnostiach, ktoré vám ponúkajú mobilné online služby Volkswagen.

Kontrola kompatibility

Ktoré služby máte k dispozícii?

Je váš Volkswagen kompatibilný s aplikáciami We Connect alebo Car-Net? Tu sa nezáväzne dozviete, ktoré mobilné online služby sú dostupné vo vozidle, ktoré ste si vybrali.

Prehľad všetkých balíkov.

Balíky, doby platnosti, ceny a predpoklady.

 
Guide & Inform
Basic, 1 rok ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
vr. e-managera ¹⁾
e-Remote,
1 rok ²⁾ ³⁾
App-Connect
Cena (vrátane DPH)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
od 205,00 €
Predĺženie o 1 rok
(Ceny vrátane DPH)
79 €
79 €

60 €
99 € (60 €)3
Predĺženie o 2 roky
(Ceny vrátane DPH)
135 €
135 €

95 €
170 € (95 €)3
Cena mobilných služieb/SIM  4⁾
Zákazník
Zákazník
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Zákazník
Technické predpoklady 
Discover Media
Discover Pro
Služba núdzového volania
Služba núdzového volania

Composition Media, Discover Media alebo Discover Pro
Aktívne
po registrácii
po registrácii
po registrácii
po registrácii
po registrácii
z výroby

Prezentácia predstavuje aktuálny predajný program.
1) e-Manager dostupný iba pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá
2) Pre nové vozidlá platí: Ak zákazník objednávku nezrealizuje v priebehu 90 dní po prevzatí vozidla zákazníkom („prvotná lehota objednania“), skráti sa bezplatná doba služieb o počet dní, ktoré uplynuli medzi prvotnou lehotou objednania a skutočnou objednávkou.
3) Výnimka: Doba platnosti 3 roky, v kombinácii s balíkom „Business Premium“
4) Hodnota v zátvorkách platná pre plug-in hybridné vozidlá.
5) Platí pre dátové spojenie medzi vozidlom a dátovým serverom spoločnosti Volkswagen AG. Vytvorenie dátového spojenia medzi koncovým zariadením zákazníka a dátovým serverom pri používaní mobilných online služieb cez portál We Connect alebo aplikáciu We Connect nie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Volkswagen AG.

Aktivujte si Car-Net iba v troch krokoch.

Film k We Connect App

We Connect App.

Pripojte sa so svojím vozidlom Volkswagen: Užite si výhody
Car-Net a We Connect v jednej aplikácii.

Ako vám môžeme pomôcť?