2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Condiții generale de utilizare.

Toate informațiile de pe site-urile web ale Volkswagen AG au fost verificate cu grijă. Volkswagen AG își dă silința să redea pe aceste site-uri web oferta actuală și corectă din punctul de vedere al conținutului. Totuși, nu poate fi asumată responsabilitatea pentru caracterul complet, corect și actual, precum și pentru disponibilitatea continuă a site-urilor web. În măsura în care pe site-urile web ale Volkswagen AG se oferă un sfat sau o recomandare, Volkswagen AG nu este obligată să compenseze paguba generată de urmarea sfatului sau a recomandării, fără a aduce atingere responsabilității care rezultă dintr-o relație contractuală, o acțiune nepermisă sau altă prevedere legală.

Volkswagen AG poate să modifice la libera sa alegere și în orice moment, fără o notificare prealabilă, ofertele de pe site-urile sale web sau să oprească funcționarea acestora. Nu există nicio obligație de a menține actualitatea conținuturilor acestor site-uri web.

Volkswagen AG nu preia nicio responsabilitate pentru conținuturile și disponibilitatea site-urilor web ale terților care pot fi accesate prin linkuri externe. Volkswagen AG se distanțează explicit de toate conținuturile eventual relevante din perspectivă penală sau a răspunderii, ori care sunt contrare bunelor moravuri.

Volkswagen AG nu răspunde pentru conținutul site-urilor web ale terților. Pentru toate cererile de compensare a daunelor sau cheltuielilor din cauza nerespectării obligațiilor legate de ofertele de pe propriile site-uri web, Volkswagen AG răspunde în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale din neglijență ușoară, răspunderea fiind limitată la dauna tipică, previzibilă. În rest se exclude răspunderea pentru încălcarea obligațiilor din neglijență ușoară. Limitarea menționată anterior a răspunderii nu se aplică în cazul unei răspunderi absolute și pentru daune rezultate din punerea în pericol a vieții, corpului sau sănătății, ori conform Legii germane privind răspunderea pentru produse.

La utilizarea site-urilor web ale Volkswagen AG trebuie respectate drepturile de autor, de denumire și marcă, precum și alte drepturi conexe ale Volkswagen AG și ale terților. Printre altele, sunt protejate și imaginile, muzica și mărcile prezentate de Volkswagen AG, precum „Volkswagen” și „Golf”. Prin deschiderea site-urilor web ale Volkswagen AG nu se acordă nicio licență ori alt drept de utilizare. Site-urile web ale Volkswagen AG nu trebuie utilizate abuziv și în mod special

  • nu trebuie evitată nicio măsură de siguranță,
  • nu trebuie utilizat niciun mecanism și nu trebuie executate aplicații care să conducă la deteriorarea mecanismelor sau la oprirea funcționării, mai ales prin modificări aduse structurii fizice sau logice a serverelor sau a rețelei Volkswagen AG sau a altor rețele,
  • site-urile web ale Volkswagen AG sau părți ale acestora nu pot fi integrate sau folosite comercial în alte oferte web private sau comerciale.

Volkswagen nu este dispusă și nici obligată să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui consiliu de arbitraj al consumatorilor.

Wolfsburg, iunie 2017

Condiții de utilizare pentru Consiliere și vânzare.

Aflați în continuare toate aspectele esențiale legate de Condițiile Generale de Utilizare în cadrul serviciilor Volkswagen din domeniul Consiliere și vânzare.

1. Performanța și asigurarea serviciului de informare
Serviciul de informare oferit prin intermediul site-urilor web ale Volkswagen AG vă stă la dispoziție cu o disponibilitate medie de 97,5% pe an. Volkswagen AG își rezervă dreptul de a extinde, restrânge sau modifica funcționalități legate de acest serviciu sau o parte a acestuia.

Cu ajutorul configuratorului pentru mașini noi puteți să vă configurați în mod individual autovehiculul dorit. În bursa mașinilor noi puteți selecta dintr-un inventar de autovehicule deja produse o mașină corespunzătoare dorințelor dumneavoastră. Atât pentru autovehiculele configurate, cât și pentru mașinile noi din inventar vă stau la dispoziție spații de salvare pentru câte cinci autovehicule – așa-numitele Locuri de parcare – pentru a putea memora respectivele autovehicule împreună cu informațiile detaliate legate de acestea. Aceste date se șterg la șase luni de la ultima prelucrare a datelor memorate. Dacă ne-ați indicat adresa dumneavoastră de e-mail, vă vom transmite în acest sens o notificare cu 2 săptămâni în avans. Volkswagen AG nu își asumă nicio răspundere și nu acordă nicio garanție că un autovehicul configurat poate fi construit pe viitor. Mașinile noi din Bursa de mașini noi pot să nu mai fie disponibile între timp. Ofertele din configuratorul de mașini noi și din Bursa de mașini noi nu obligă compania.

Informațiile pe care le întâlniți pe aceste site-uri web au fost create cu grijă de Volkswagen AG și servesc doar informării clienților. Ele nu creează obligații pentru companie și pot fi modificate oricând. Volkswagen AG nu preia nicio garanție în ceea ce privește rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea informațiilor, în special în legătură cu acuratețea, actualitatea și integralitatea acestora. Vă rugăm să verificați informațiile înainte de a le utiliza, indiferent în ce mod. Enunțuri cu caracter obligatoriu pot fi emise doar în urma unor solicitări concrete.

2. Servicii de la societăți din concern și alți terți
Site-urile web ale Volkswagen AG pot conține linkuri către site-uri web operate de terți. Volkswagen AG nu își asumă site-urile terților, care pot fi accesate prin linkuri, și nu răspunde pentru conținuturile acestora.

Unele dintre serviciile de informare sunt prestate de partenerii noștri. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru aceste servicii se aplică Condițiile Comerciale Generale ale partenerilor noștri. Volkswagen AG nu răspunde pentru aceste conținuturi; este convenit în mod unanim că în cazul furnizorilor unor astfel de servicii externe nu este vorba despre personal auxiliar al Volkswagen AG.

În cadrul domeniului Volkswagen Consiliere și vânzare puteți obține oferte neobligatorii legate de asigurarea și finanțarea autovehiculelor de la Volkswagen Bank și Volkswagen Versicherungsdienste. În plus, puteți obține o estimare a valorii mașinii dumneavoastră. În acest sens, domeniul Volkswagen Consiliere și vânzare vă va duce la un furnizor extern. Valoarea calculată de unul dintre partenerii noștri poate fi diferită de valoarea concretă de piață a autovehiculului dumneavoastră, respectiv de venitul obținut în regiunea dumneavoastră din vânzarea mașinii uzate. În mod corespunzător, prețul de la un partener Volkswagen poate fi diferit de evaluare. O astfel de determinare a valorii nu este obligatorie pentru partenerul Volkswagen.

3. Utilizare permisă a serviciilor
Vă obligați să respectați drepturile legate de autor, nume și marcă, precum și alte drepturi conexe ale terților. Sunt protejate, de exemplu, site-urile web complete ale Volkswagen AG, precum și mărci ca „Volkswagen“ și „Golf“. Aceste site-uri web și CGU nu trebuie înțelese ca o acordare de licență sau a unui alt drept din sfera drepturilor de proprietate industrială ale Volkswagen AG.

În plus, vă obligați să nu utilizați abuziv site-urile web ale serviciilor, în mod special să nu evitați nicio măsură de siguranță a serviciului de informare, să nu utilizați niciun mecanism și să nu folosiți aplicații care să conducă la deteriorarea mecanismelor Volkswagen AG, mai ales prin modificări aduse structurii fizice sau logice a serverelor sau a rețelei Volkswagen AG sau a altor rețele, să nu integrați serviciile de informare sau părți ale acestora în alte oferte web private sau comerciale, ori să le utilizați în scopuri comerciale.

4. Acord pentru utilizarea modulelor cookie
Volkswagen AG folosește module cookie la vizitele dumneavoastră pe site-urile noastre web. Puteți să stabiliți sfera de acoperire și modalitatea de utilizare a modulelor cookie prin setările computerul dumneavoastră (de obicei în browserul de internet, de ex. Internet Explorer). Volkswagen AG pornește de la premisa că sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, dacă browserul dumneavoastră permite acest lucru. În ceea ce privește protecția datelor, vă rugăm să citiți pagina noastră privind protecția datelor clienților.

5. Răspundere
Volkswagen AG răspunde doar pentru premeditare și neglijență gravă în baza Legii germane privind răspunderea pentru produse, și pentru lipsa caracteristicilor asigurate. Pentru neglijență ușoară, Volkswagen AG răspunde doar în cazul încălcării unei obligații (contractuale) esențiale, iar nivelul despăgubirilor solicitate este limitat din punctul de vedere al sumei la daunele previzibile.

6. Parolă
Parola necesară pentru utilizare, aleasă de dumneavoastră, nu poate conține repetiții evidente ale aceluiași semn și nici cuvinte și nume cunoscute la nivel general. Parola trebuie ținută în secret, pentru a se evita utilizarea ei abuzivă. De îndată aveți motive să presupuneți că terți neîndreptățiți au luat cunoștință parola dumneavoastră, trebuie să o modificați imediat. În cazul în care serviciul este folosit de terți cu utilizarea parolei, aceștia se supun acelorași obligații ca în cazul utilizării proprii. Această obligație se anulează în cazul în care nu ați permis utilizarea de către terți.

7. Modificarea volumului prestației și al CGU, precum și rezilierea
Volkswagen AG are dreptul să modifice în orice moment CGU și serviciile oferite. Veți fi informat la timp despre modificări aferente prin intermediul unui mesaj pe pagina de intrare a serviciilor. În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt afectate de modificarea CGU, puteți contesta modificarea CGU în termen de 2 săptămâni de la data acesteia. După expirarea acestui termen, CGU modificate intră în vigoare fără obiecții. Dacă veți contesta modificările în intervalul indicat, CGU vechi vor fi valabile în continuare. Volkswagen AG are însă dreptul să rezilieze utilizarea serviciilor la finalul oricărei luni, trimițând o notificare de reziliere cu două săptămâni în avans.

8. Alegerea legislației
În privința utilizării serviciilor, precum și a acestor CGU se aplică legislația germană, cu excepția prevederilor sale privind conflictul de legi.