2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52

Dyrektywa dotycząca plików cookie.

Plik cookie to niewielki zbiór danych zapisany na urządzeniu końcowym i zawierający takie dane, jak np. osobiste ustawienia stron i informacje dotyczące logowania. Zbiór ten generuje i przesyła do użytkownika serwer WWW, z którym nawiązał on połączenie za pomocą przeglądarki internetowej. Pliki cookie stosujemy do analizy zainteresowania naszymi stronami internetowymi oraz do zapewniania osobom odwiedzającym coraz łatwiejszego z nich korzystania. Nasze strony internetowe można wywoływać także bez plików cookie. W przypadku chęci korzystania z naszych stron internetowych w pełnym zakresie lub bardziej komfortowo warto jednak zaakceptować te pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z określonych funkcji lub zwiększają wygodę użytkowania. O celach wykorzystywania przez nas plików cookie można dowiedzieć się więcej, zapoznając się z poniższym przeglądem.

Korzystając z naszych stron internetowych automatycznie wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, pod warunkiem że są akceptowane zgodnie z ustawieniami przeglądarki. W większości przeglądarek akceptowanie wszystkich plików cookie jest ustawieniem domyślnym. Jednakże istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były przed zapisaniem wyświetlane bądź aby tylko niektóre pliki były akceptowane lub odrzucane; można również ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie były co do zasady odrzucane.

Proszę zwrócić uwagę na to, iż zmiana ustawień odnosi się zawsze do jednej, konkretnej przeglądarki. W przypadku korzystania z różnych przeglądarek lub zmiany urządzenia końcowego ustawienia należy zmienić ponownie. Ponadto pliki cookie można w każdej chwili usunąć z dysku. Informacje na temat ustawień plików cookie, ich zmiany i usuwania można uzyskać w Pomocy przeglądarki internetowej.

Poniżej opisano najczęściej stosowane rodzaje plików cookie:

1. Plik cookie sesji
W czasie aktywności na stronie internetowej na dysku Twojego komputera zapisywane są tymczasowo pliki cookie sesji z identyfikatorem sesji, dzięki któremu np. w przypadku przejścia na inną stronę nie trzeba ponownie się logować. Pliki te zostają usunięte po wylogowaniu i tracą ważność po automatycznym wygaśnięciu sesji.

2. Trwałe pliki cookie lub pliki cookie protokołu
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu zapisywany jest na komputerze na okres wyznaczony datą wygaśnięcia. Dzięki temu podczas następnej wizyty strony internetowe pamiętają związane z Tobą informacje i ustawienia, co z kolei sprawia, że w związku z brakiem konieczności np. ponownego ustawiania języka portalu dostęp jest szybszy i wygodniejszy. Po upływie danego terminu plik cookie zostaje automatycznie usunięty gdy, odwiedzisz stronę, która go generuje.

3. Plik cookie innych firm
Pliki cookie innych firm pochodzą od firm różnych od zarządcy tej strony internetowej. Mogą one służyć np. do gromadzenia informacji na potrzeby reklamy, treści zdefiniowanych przez użytkownika oraz statystyk internetowych.

4. Pliki cookie Flash
Pliki cookie flash są zapisywane jako elementy danych stron internetowych na komputerze w przypadku korzystania z programu Adobe Flash. Ważność plików cookie flash nie jest ograniczona w czasie.

Na tej stronie internetowej stosowane są następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie
Cel zastosowania
Czas przechowywania  
Rodzaj pliku cookie
_ga
Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Google Analytics i pozwala rozróżniać użytkowników. 
2 lata
Plik cookie innych firm
_gat
Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Google Analytics i pozwala ograniczać częstotliwość zapytań od gracza.
1 dzień
Plik cookie innych firm
_gid
Ten plik cookie jest wykorzystywany przez usługę Google Analytics i pozwala rozróżniać użytkowników.
1 dzień
Plik cookie innych firm
pikas
Plik cookie Piksel, który pozwala identyfikować jednorazową sesję. Jest wykorzystywany do analizy statystycznej.
Sesja
Plik cookie sesji
pikau
Plik cookie Piksel, który pozwala identyfikować użytkownika. Jest wykorzystywany do analizy statystycznej.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
pa-session
Plik cookie Piksel, który pozwala zapisać ID sesji dla Piksel Analytics.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
pa-user
Plik cookie Piksel, który pozwala zapisać ID użytkownika dla Piksel Analytics.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
X-Mapping-gnlafph.piksel.com
Ten plik cookie pozwala śledzić Secure Socket Layer (SSL), aby jednoznacznie identyfikować użytkownika.
Sesja
Secure-Cookie
C
Ten plik cookie sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
60 dni
Plik cookie innych firm
TPC
Ten plik cookie sprawdza, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie osób trzecich.
14 dni
Plik cookie innych firm
GCM
Ten plik cookie informuje, czy konieczne jest instalowanie kolejnego Cookie Match z partnerami Adform.
1 dzień
Plik cookie innych firm
token
Ten plik cookie zawiera token zapewniający bezpieczeństwo opcji opt-out.
Sesja
Plik cookie innych firm
otsid
Ten plik cookie zawiera listę ID reklamodawców, dla których dostępna jest oparta na danych użytkownika opcja opt-out.
Nieograniczony
Plik cookie innych firm
uid
Ten plik cookie zawiera ID użytkownika.
60 dni
Plik cookie innych firm
cid
Z przyczyn związanych z kompatybilnością ten plik cookie również zawiera uid.
60 dni
Plik cookie innych firm
SR<RotatorID>
Ten plik cookie zawiera informacje istotne dla sekwencyjnych rotatorów i wspiera Adform przy tym, aby nie przekroczyć wartości dziennych kliknięć i impresji.
1 dzień
Plik cookie innych firm
UserID1
Ustanawia anonimowe, jednoznaczne ID użytkownika strony internetowej, który umożliwia ponowne rozpoznawanie użytkownika w trakcie różnych sesji oraz śledzenie jego aktywności na stronie internetowej. Zgromadzone dane są wykorzystywane do analizy.
1 rok
Plik cookie innych firm
OT_3539
Plik cookie Sizmek, który oblicza, jak często użytkownik był eksponowany na ten tag Versa podczas bieżącej sesji. Jeżeli użytkownik był eksponowany na kilka (różnych) tagów Versa, sprawa dotyczy kilku.
90 dni
Plik cookie innych firm
OT_XXXX
Plik cookie Sizmek z odpowiednimi wartościami licznika w przypadku kilkukrotnego kontaktu.
90 dni
Plik cookie innych firm
OT2
Ten plik cookie Sizmek zawiera informację o wszystkich przypadkach natrafienia na tagi Versa. Dla każdego tagu Versa zawiera ID i łączną liczbę widoków.
90 dni
Plik cookie innych firm
U2
Jest to plik cookie Sizmek służący do identyfikacji użytkownika. Zawiera jednoznaczne ID dla każdego użytkownika, który pozwala nam wykorzystywać pliki cookie.
90 dni
Plik cookie innych firm
sc_store
Caching już wybranej kombinacji pytanie/odpowiedź w razie ponownego załadowania aplikacji
Sesja
Plik cookie sesji
SmartUID
Ten plik cookie zawiera anonimowe, jednoznaczne ID użytkownika strony internetowej. Umożliwia ono ponowne rozpoznawanie użytkownika w trakcie różnych sesji oraz śledzenie jego aktywności na stronie internetowej. Gromadzone w ten sposób dane służą do (anonimowego) zindywidualizowanego posługiwania się treściami.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
smartSignalsUid_77447CA7-AB6B-4CAD-B6AC-EAAE97359715
Ten plik cookie zawiera anonimowe, jednoznaczne ID użytkownika strony internetowej. Umożliwia ono ponowne rozpoznawanie użytkownika w trakcie różnych sesji oraz śledzenie jego aktywności na stronie internetowej. Gromadzone w ten sposób dane służą do analizy i ulepszania strony internetowej.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sd_contindiv
Ten plik cookie zawiera informacje, na podstawie których treści podlegają indywidualizacji pod kątem określonego użytkownika.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sd_contindiv2
Ten plik cookie zawiera informacje, na podstawie których treści podlegają indywidualizacji pod kątem określonego użytkownika.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
bbo_campaign
Caching anonimowych informacji w tle do formularzy na stronie internetowej.
30 minut
Plik cookie sesji
cgndta
Ten plik cookie zawiera informacje o tym, czy podczas trwania kampanii off-site (np. retargeting) użytkownikowi pokazał się baner firmy Volkswagen.
Nieograniczony
Plik cookie innych firm
_at_id.smartdigital.vwde_live.d72b
Ten plik cookie zawiera informacje, na podstawie których treści podlegają indywidualizacji pod kątem określonego użytkownika.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
s2_user
Ten plik cookie zawiera anonimowe, jednoznaczne ID użytkownika strony internetowej.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
s2_srccmpgn
Ten plik cookie zawiera informacje, na podstawie których treści podlegają indywidualizacji pod kątem określonego użytkownika.
1 miesiąc
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
_at_id.smartdigital.meinauto.6124
Ten plik cookie zawiera informacje, na podstawie których treści podlegają indywidualizacji pod kątem określonego użytkownika.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sd_nps_client
Ten plik cookie służy do przypadkowego pobierania próbek celem stałego ulepszania strony internetowej.
Nieograniczony
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED
Ten plik cookie jest stosowany po zamknięciu przez użytkownika powiadomienia o polityce plików cookie (Cookie Policy Notification).
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional and Performance Cookies
Ten plik cookie jest stosowany po tym, jak użytkownik dezaktywuje kategorię „functional and performance cookies”.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing Cookies
Ten plik cookie jest stosowany po tym, jak użytkownik dezaktywuje kategorię „marketing cookies”.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
OptTrackNotification
Ten plik cookie jest wykorzystywany po to, aby koordynować wyświetlanie okna zatwierdzającego dotyczącego ustawień śledzenia.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SmartChatRef

Plik cookie zawiera anonimowe statystyki interakcji użytkownika ze SmartChat.

120 minut
Plik cookie sesji
SmartChatVisit
Plik cookie zawiera anonimowe statystyki interakcji użytkownika ze SmartChat.
Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatChatSession
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo.
Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatNoProactiveChat

Jest konieczny do obsługi chatów na żywo, aby unikać powtórnego, proaktywnego wyświetlania chatu.

Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatChatPoll

Jest konieczny do obsługi chatów na żywo.

Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatChatMessage
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo, aby zachować rozpoczęte wiadomości w przypadku zmiany strony
Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatChatView
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo.
Sesja
Plik cookie sesji
SmartChatUserEmail
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo. Jeżeli użytkownik poda proaktywnie adres e-mail, zostanie on pseudonimizowany.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SmartChatBanned
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo: oznaczanie użytkowników, którym nie powinno wyświetlać się okno chatu na żywo
1 miesiąc
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SmartChatChatWindow
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo: pozycja okna chatu.
30 minut
Plik cookie sesji
SmartChatHistory

Plik cookie zawiera anonimowe statystyki interakcji użytkownika ze SmartChat.

1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
SmartChatMinimizeStashCookie
Jest konieczny do obsługi chatów na żywo, aby móc otrzymywać nowe wiadomości w trybie zminimalizowanym
Sesja
Plik cookie sesji
AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Plik cookie jest wykorzystywany, by rozróżniać użytkowników.
2 lata
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Plik cookie jest wykorzystywany, by rozróżniać użytkowników.
Sesja
Plik cookie sesji
vw_cookie_policy
Plik cookie jest wykorzystywany, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
demdex
Audience Manager wykorzystuje ten plik cookie, aby przypisywać osobom odwiedzającym stronę internetową indywidualne ID. Plik cookie demdex pomaga Audience Managerowi podczas realizacji podstawowych funkcji, takich jak identyfikacja odwiedzającego, synchronizacja ID, segmentacja, modelowanie, tworzenie sprawozdań itp.
180 dni
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
dextp
Audience Manager wykorzystuje ten plik cookie, by zarejestrować czas ostatniego wywołania celem synchronizacji danych.
180 dni
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
dst
Ten plik cookie jest wykorzystywany, gdy przeniesienie danych do Adobe Audience Manager jest błędne.
180 dni
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
_dp
Jest to tymczasowy plik cookie. Audience Manager podejmuje próbę wykorzystania pliku cookie _dp, aby określić, czy w domenie „demdex.net” mogą być wykorzystywane pliki cookie w kontekście innej firmy. Jeśli stosowany jest element _dp, zawiera on wartość 1. Audience Manager odczytuje tę wartość i natychmiast usuwa plik cookie. Jeśli plik cookie _dp nie jest dostępny, Audience Manager wie, że nie można wykorzystywać żadnych plików cookie.
0

Plik cookie sesji

s_cc
Ten plik cookie określa, czy pliki cookie są aktywne w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_dl
Ten plik cookie zapisuje liczbę dni, która upłynęła od czasu ostatniej wizyty użytkownika na stronie.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_sq
Plik cookie zapisuje informacje o linkach, które kliknął użytkownik na stronach objętych liczeniem. Informacje te służą do tworzenia „ClickMap”. „ClickMap” przedstawia w oprogramowaniu Adobe Analytics wszystkie kliknięcia użytkownika na stronie.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_vi
Ten plik cookie służy do określania jednoznacznego użytkownika („Unique Visitor”). W tym celu nadawany jest identyfikator („ID”) i znacznik czasu („Timestamp”). Dzięki identyfikatorowi i znacznikowi czasu oprogramowanie Adobe Analytics może rozpoznać użytkownika przy ponownej wizycie.
2 lata
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
s_fid
Ten plik cookie służy do określania jednoznacznego użytkownika („Unique Visitor”). Plik cookie jest plikiem „Fallback-Cookie” w przypadku blokowania używanego zwykle w tym celu pliku cookie „s_vi”.
2 lata
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
s_depth
Plik cookie liczy strony otwarte przez użytkownika podczas wizyty. Zawsze gdy użytkownik wyświetla nową stronę, liczba ta jest zwiększana o „1”.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_invisit
Plik cookie ustala, czy użytkownik wywołuje daną domenę po raz pierwszy. W pliku cookie zaznaczana jest opcja TRUE albo FALSE.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_ppv
Gdy klient opuszcza stronę, plik cookie zapisuje informację o tym, jaki procent poprzedniej strony został przejrzany przez użytkownika. Dotyczy to, przykładowo stron, na których klient może wykonywać przewijanie w dół („Percent per page viewed”).
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
s_tbm
Plik cookie identyfikuje kanał marketingowy, przez który użytkownik dotarł do danej strony. Kanałem marketingowym mogą być płatne ogłoszenia na stronie Google.
30 minut
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
s_vnum
Ten plik cookie zapisuje liczbę wizyt („Visits”) jednej osoby odwiedzającej („Unique Visitor”). Dzięki temu możliwe jest określenie, jak często dany użytkownik przebywał w ciągu 30 dni na stronie.
30 dni
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sc_appvn
Ten plik cookie zapisuje liczbę wizyt („Visits”) dla aplikacji. Każda aplikacja, dla której wykonywane jest liczenie w oprogramowaniu Adobe Analytics, otrzymuje nazwę śledzenia. 
2 lata
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sc_cmdep
Plik cookie identyfikuje kombinację kanału marketingowego i kampanii. Kanałem marketingowym mogą być płatne ogłoszenia na stronie Google. Kampania może obejmować banery firmy Volkswagen na zewnętrznej stronie.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_pCmp
Ten plik identyfikuje poprzedni kod „Campaign Tracking Code”. Kod „Campaign Tracking Code” przypisywany jest przykładowo wtedy, gdy klient kliknął baner firmy Volkswagen na zewnętrznej stronie i w ten sposób dotarł na stronę docelową firmy Volkswagen.
7 dni
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
sc_prevpage
Cookie identyfikuje stronę firmy Volkswagen, którą użytkownik wyświetlił poprzednio („previous page”).
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_prop32
Plik cookie identyfikuje bieżącą aplikację. Aplikacja „Car-Net” jest przykładowo zdefiniowana jako aplikacja w ramach śledzenia w oprogramowaniu Adobe Analytics.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_tsev
Plik Cookie umożliwia wyliczenie „czasu trwania wizyty” za pomocą pliku cookie sc_tsv. Bez niego takie wyliczenie jest niemożliwe.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_tsv
Plik cookie zapisuje czas trwania wizyty na stronie internetowej na podstawie informacji zawartych w pliku cookie sc_tsev.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_c68
Plik cookie wyznacza czas trwania „Custom Timestamp” dla wizyty na stronie. Ustalona zostaje data i godzina wizyty na stronie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie czynności anonimowego użytkownika. Plik cookie ustawiany jest jednorazowo na początku wizyty na stronie.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_tsp
Plik cookie przypisuje bieżący znacznik czasu („Timestamp”) do wizyty klienta. W przeciwieństwie do pliku cookie sc_c68 ten plik jest ustawiany na początku przy każdym wywołaniu strony, dzięki czemu możliwy jest pomiar czasu trwania wizyty na stronie.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_v0
Plik cookie zapisuje bieżący kod śledzenia kampanii. Kampania obejmuje przykładowo kliknięcie banera Volkswagen na stronie zewnętrznej.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_v44
Plik cookie zapisuje treść parametru URL „intcmp”. „Intcmp” odnosi się do kampanii wewnętrznej (np. zwiastuna kampanii na stronie Volkswagen).
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_v49
Plik cookie zapisuje treść parametru URL „vanity”. „Vanity” to domena Volkswagen, inna niż volkswagen.de.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
sc_ttc
Plik cookie pokazuje, jak dużo czasu wykorzystano na konfigurację pożądanego pojazdu w konfiguratorze.
Wraz z zakończeniem sesji
Plik cookie sesji
TrackingOptOut
Ten plik cookie pokazuje, czy odwiedzający dezaktywował opcję śledzenia przez Adobe Analytics.
2 lata
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu
carnet_country
Plik cookie jest wykorzystywany do zapisania kraju i języka wybranych przez użytkownika.
1 rok
Trwały plik cookie lub plik cookie protokołu