2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Datenschutzerklärung

Personvernerklæring.

A. Ansvarlig part
Vi gleder oss over at du besøker en nettside tilhørende Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Tyskland, e-post: carnet-support@volkswagen.de registrert i handelsregistret til distriktsdomstolen i Braunschweig under nr. HRB 100484 ("Volkswagen AG"), og takker for din interesse for vårt konsern og våre produkter. I det følgende informerer vi deg om innsamling, behandling og bruk av opplysingene dine. 

B. Generell informasjon, loggdata
Du kan besøke Volkswagen AGs nettsteder uten å fortelle oss hvem du er.

Vi vil da automatisk samle inn følgende loggdata:

 • En anonym informasjonskapsel-ID som ikke kan tilbakeføres til din IP-adresse,
 • operativsystemet du bruker, nettleseren du bruker og skjermoppløsningen du har valgt,
 • dato og klokkeslett for besøket
 • på nettstedet du har vært inne på hos oss og
 • nettstedet du besøkte oss fra.

Med mindre følgende avsnitt inneholder opplysninger om noe annet, behandles dataene utelukkende av Volkswagen AG.

C. Innsamling, behandling og bruk av dine personlige opplysninger
Dine personopplysninger inkluderer informasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Personopplysninger blir kun innsamlet, behandlet og/eller brukt hvis du oppgir dette til oss f.eks. for å gi en begrunnelse eller melde om en endring i en innholdsmessig utforming eller et avtaleforhold mellom deg og oss eller for å registrere deg for personlige tjenester, eller for å sende oss en forespørsel via nettstedet. Dessuten vil dine personopplysninger bare bli brukt dersom du har gitt samtykke på forhånd. til f.eks. å motta reklame og markedsundersøkelser.

I. Bestilling av publikasjoner og nyhetsbrev
På denne nettsiden kan du bestille et nyhetsbrev eller publikasjoner fra Volkswagen AG (for eksempel forretningsrapporter), samt foreta en kontaktforespørsel. Personopplysningene som oppgis i denne sammenhengen, samles inn, behandles og brukes kun for levering av den respektive tjenesten, i den grad du har gitt samtykke til dette. I forbindelse med registreringen bruker Volkswagen AG en prosedyre som kalles Double Opt In. Du mottar da en e-post (på e-postadressen du har angitt) der du bes om å bekrefte samtykket ditt. Du kan når som helst og uten kostnader tilbakekalle ditt samtykke med fremtidig virkning overfor Volkswagen AG, f.eks. via følgende e-postadresse: datenschutz@volkswagen.de

På denne nettsiden har du mulighet til å bestille publikasjoner som f. eks. kataloger fra Volkswagen AG. Til dette formålet kreves følgende personopplysninger fra deg: Navn, fornavn, adresse. Disse opplysningene brukes av Volkswagen AG (ved hjelp av en databehandler) kun som begrunnelse, innholdsmessig utforming eller endring av avtalen mellom deg og oss med det formål å bestille publikasjoner (artikkel 6 (1) (1) (b) GDPR). De innsamlede opplysningene vil bli slettet etter ferdigstillelse av leveringen av ønsket publikasjon, så lenge det ikke finnes andre krav til oppbevaringsperioder (f.eks. av skattemessige hensyn).

Denne nettsiden gir deg også mulighet til å bestille et nyhetsbrev. Opplysningene som oppgis i denne sammenhengen (e-postadresse og valgfritt navn, fornavn) blir av oss utelukkende brukt til å tilby denne tjenesten dersom du har gitt ditt samtykke (artikkel 6 (1) (1) (a) GDPR). I forbindelse med registreringen bruker Volkswagen AG en prosedyre som kalles Double Opt In. Du mottar da en e-post (på e-postadressen du har angitt) der du bes om å bekrefte samtykket ditt. Du kan når som helst og uten kostnader tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden overfor Volkswagen AG, f.eks. via lenken "Avbestill" i hvert nyhetsbrev eller via følgende nettside: https://datenschutz.volkswagen.de. Hvis du avbestiller nyhetsbrevet, vil dine personopplysninger bli slettet, forutsatt at det ikke finnes andre krav til oppbevaringsperiode (f.eks. av skattemessige hensyn). Nyhetsbrevet sendes ut ved hjelp av en databehandler. 

II. Prøvekjøring
Hvis du er interessert i en av våre biler, kan du be om en prøvekjøring via nettsiden. Til dette formålet samler Volkswagen AG inn følgende personopplysninger og overfører dem til servicepartneren som er valgt av deg: Navn, tittel, tiltaleform, e-postadresse. Hvis du ønsker å kontakte din utvalgte servicepartner via telefon, vil også telefonnummeret bli samlet inn. Denne innsamlingen og overføringen av opplysninger foregår på grunnlag av et avtalemessig forhold (art. 6 (1) (1) (b) GDPR) for å utføre en prøvekjøring hos den valgte servicepartneren. De overførte opplysningene vil bli brukt av servicepartneren for å kontakte deg via din foretrukne servicekanal. Opplysningene du oppgir, vil bli slettet av Volkswagen AG etter at de er overført til servicepartneren. Servicepartneren sletter opplysningene etter at prøvekjøringen er fullført, med mindre krav om andre oppbevaringsperioder (f.eks. av skattemessige hensyn) tilsier noe annet. 

Videreformidling av data
Overføring av personopplysninger til tredjepart skjer bare i den utstrekning det er nødvendig, især for å gjennomføre en avtale. Dette er for eksempel tilfelle når du bruker Google Maps-tjenesten levert av Google Inc. ("Google") til å søke etter en forhandler, og dette presenteres for deg på kartet.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles databehandling, kan du gå inn på følgende link:

III. Samtykke til reklame og markedsundersøkelser
Du kan bestille markedsføringsmateriell hvis du ønsker å fortsette å få informasjon om produktene våre. På grunnlag av samtykket du gir (artikkel 6, første ledd, bokstav a i GDPR), behandles følgende opplysninger i forbindelse med leveringen av det aktuelle markedsføringsmateriellet: Etternavn, fornavn, e-postadresse og/eller telefonnummer. I forbindelse med innhentingen av samtykke bruker Volkswagen AG en prosedyre som kalles Double Opt In. Du mottar da en e-post (på e-postadressen du har angitt) der du bes om å bekrefte samtykket ditt. I avsnittet «Dine rettigheter» kan du lese mer om hvordan du trekker tilbake samtykket.

IV. Behovstilpasset annonsering (målretting)
I forbindelse med behovstilpasset overføring av innhold og reklame (målretting) oppretter Volkswagen AG nettleserrelaterte bruksprofiler (iht. § 15, tredje ledd i den tyske telemedisinen). Nettleserrelatert betyr i dette tilfellet at det ikke er mulig å fastslå identiteten din som fysisk person, men nettleseren din kan gjenkjennes ved bruk av identifikatorer i informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer med konfigurasjonsinformasjon som lagres på enheten din. De samler inn informasjon om aktiviteten din på nettsteder du besøker (f.eks. surfing, besøkte undersider i nettilbud, annonser du har klikket på osv.). Innholdet lagres i pseudonymisert form. Dette betyr at mulige identifikasjonsfunksjoner erstattes av en kode for å utelukke eller i betydelig grad hindre bestemmelsen av den berørte personen. 1

Profilinformasjonen inneholder en begrenset mengde forretningsrelevante atferdselementer. De tillater dermed, uten å angi personlige opplysninger, at algoritmer vurderer deres klikkadferd på Volkswagen-nettsidene i sanntid og arbeider med prognoser for å muliggjøre en selektiv, personlig og relevant reklametilnærming og målrette online-kampanjer.

De fleste nettlesere er stilt inn slik at alle informasjonskapsler automatisk tillates. Du kan legge inn innsigelse (med fremtidig virkning) mot at det opprettes en pseudonymisert bruksprofil. Dette gjør du ved å stille inn nettleseren slik at ingen eller kun bestemte informasjonskapsler tillates, eller slik at du får beskjed hvis det sendes informasjonskapsler. Det er da imidlertid ikke sikkert at du kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt i fullt omfang. I tillegg kan fremme innsigelse mot databehandling ved å klikke på følgende lenke:

Klikk her for å deaktivere pseudonymisert datainnsamling.

Klikk her for å aktivere pseudonymisert datainnsamling igjen.

Merk: For at du skal kunne legge inn innsigelse i form av en informasjonskapsel, må nettleseren din godta informasjonskapsler. Hvis du sletter denne informasjonskapselen, bruker en annen nettleser eller bytter enhet, må innsigelsen mot bruk av pseudonymisert databehandling legges inn på nytt. Merk: Hvis du sletter samtlige informasjonskapsler, vil også informasjonskapselen for innhenting av pseudonymiserte brukerprofiler bli slettet og måtte installeres på nytt. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i Retningslinjer for informasjonskapsler.

For den løpende optimaliseringen av våre online-tilbud bruker vi partnertjenester via såkalte tag-integreringer. Per 24.05.2018 er partnerne sammensatt som følger:

 • AdForm
  AdForm er en teknologileverandør for fleksibel levering av reklametiltak, samt sporing og kontroll av reklametiltak og lagrer informasjonskapsler i opptil 60 dager. For mer informasjon om AdForm, se lenken nedenfor, i avsnittet "General Practice".
 • Evergage
  Evergage er et klientbasert verktøy for personlig tilpasning. På grunnlag av bruksevalueringen beskrevet ovenfor, gjør denne løsningen det mulig å vise personlig innhold selv uten at personopplysninger er tilgjengelig.
 • Sizmek
  Sizmek er en spesialisert leverandør for administrering av reklamekampanjer. Informasjonskapsler lagrer informasjon for å spore, kontrollere og optimalisere annonsering for målretting og fornyet målretting i opptil 90 dager. For mer informasjon om Sizmek, se lenken under, avsnittet om datainnsamling som foretas av Sizmek.
 • Sophus3
  Sophus3 er leverandør for nettsideanalyse og optimalisering. For mer informasjon om Sophus3, se lenken nedenfor.
 • Adobe AudienceManager
  Denne løsningen brukes til å opprette og bruke publikumsegmenter som en datahåndteringsplattform for digitale kanaler.
 • Smart Signals
  På grunnlag av bruksevalueringen beskrevet ovenfor, gjør Smart Signals det mulig å overføre personlig innhold på Volkswagens nettsider. Ingen personopplysninger samles inn eller behandles i den forbindelse.
 • Ensighten
  Ensight er et tag-administrasjonsverktøy og kontrollerer tag-integrasjoner som beskrevet her. Ensight selv samler ikke inn personopplysninger.

D. Sporingsverktøy

I. Adobe Analytics
Dette nettstedet bruker tjenester levert av Adobe (Analytics, SiteCatalyst og Dynamic Tag Manager) for å evaluere brukertrafikk til denne nettsiden. Databehandlingen skjer i forbindelse med markedsføring, markedsforskning eller behovsavhengig utforming av nettstedet vårt (iht. § 15, tredje ledd i den tyske telemedisinen). Ved hjelp av analyseløsningen fra Adobe kan vi analysere brukernes atferden ved Volkswagens nettilbud og kontinuerlig finne frem til forbedringer. Analyseelementer er for eksempel besøkte nettsteder eller tjenester, lengden på oppholdet på sider, klikkveier – dvs. teknisk forståelige bruksmønstre. Uten registrering av personlige opplysninger forstår vi på grunnlag av bruken hvilke sider, emner, produkter eller hvilket innhold som er viktige for våre besøkende.

Registreringen av bruksdata er en funksjonell del av tilbudene på denne nettsiden og trekker også inn markedsføringsrelevant informasjon, dersom dette finnes, i analysefunksjonene. Vær oppmerksom på at funksjonell sporing og sporing for markedsføringsformål kan styres uavhengig av hverandre. 

Dynamic Tag Management fra Adobe gjør at vi som leverandør av nettsider kan integrere og administrere tjenester (for eksempel Adobes markedsføringstjenester) fleksibelt for å forbedre engasjementet med interessenter. En tag er et nettside-kodeelement i programmeringsspråket JavaScript. For å kunne bruke det, må det være innebygd på hver ønsket HTML-side, slik at kodeelementet kan være aktivt når du går inn på et nettsted. Adobe Dynamic Tag Management regulerer innbygging av tager og tillater kontroll over hvilke tjenester som er involvert hvor, samt datainnsamling eller aktivering av tjenester. 

I forbindelse med analysen med tjenester fra Adobe blir det lagret informasjonskapsler på enheten din, og det samles inn opplysninger som også lagres på serverne til Adobe Systems Software Ireland Limited («Adobe»). Ettersom det ikke kan utelukkes at Adobe Systems Incorporated, som har hovedkontor i USA, får tilgang til informasjonen, er det inngått en tilsvarende EU-standardavtale for å garantere forsvarlig databehandling også i land utenfor Europa. Du har rett til å be om informasjon om denne standardavtalen.

Du kan når som helst komme med innsigelser (med fremtidig virkning) mot innsamlingen og behandlingen av opplysninger, eller ved å velge «Opt out» på den nevnte lenken hos Adobe. I tillegg kan fremme innsigelse mot databehandling ved å klikke på følgende lenke:

Klikk her hvis du vil fremme innsigelse mot analyse utført av Adobe Analytics.

Klikk her hvis du vil aktivere analyse utført av Adobe Analytics igjen.

Merk: For at du skal kunne legge inn innsigelse i form av en opt-out-informasjonskapsel, må nettleseren din godta informasjonskapsler. Hvis du sletter denne informasjonskapselen, bruker en annen nettleser eller bytter enhet, må innsigelsen mot bruk av Adobe Analytics legges inn på nytt. Merk: Hvis du sletter samtlige informasjonskapsler, vil også informasjonskapselen ovenfor bli slettet og måtte installeres på nytt. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i Retningslinjer for informasjonskapsler.

Informasjonen som er lagret på Adobes servere, kan ikke knyttes til deg som person. Årsaken er at Adobe Analytics brukes med innstillingene «Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0» og «Obfuscate IP-Removed». Innstillingen «Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0» sikrer at IP-adressen anonymiseres (ved å erstatte den siste oktetten i IP-adressen med null) før denne såkalte geolokaliseringen. I forbindelse med statistisk analyse blir brukerens omtrentlige posisjon lagt til i sporingspakken, som på dette stadiet fortsatt inneholder den fullstendige IP-adressen. Før sporingspakken lagres, blir IP-adressen erstattet med én enkelt, fast IP-adresse (en generisk IP-adresse) hvis innstillingen «Obfuscate IP – Removed» er konfigurert. IP-adressen er dermed ikke lenger del av en lagret datafil.

E. Dine rettigheter
Du kan når som helst og kostnadsfritt gjøre bruk av følgende rettigheter overfor Volkswagen AG. Du kan lese mer om rettighetene dine i avsnitt F.

Rett til korrigering: Du har rett til å kreve at vi korrigerer eventuelle uriktige eller ufullstendige personopplysninger vi har lagret om deg.

Rett til sletting: Hvis forutsetningene i artikkel 17 i GDPR er innfridd, har du rett til å kreve at personopplysningene dine slettes. Du kan f.eks. kreve at personopplysningene dine slettes hvis formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt. I tillegg kan du kreve sletting hvis du trekker tilbake samtykket vi må ha for å behandle personopplysningene dine.

Rett til begrensning av behandling: Hvis forutsetningene i artikkel 18 i GDPR er innfridd, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Dette er for eksempel tilfelle hvis du mener at personopplysningene som er lagret om deg, er feil. Du kan da kreve at behandlingen begrenses mens personopplysningene kontrolleres.  

Rett til innsigelse: Forutsatt at behandlingen av personopplysningene dine skjer ut fra en overordnet interesse, eller opplysningene brukes til direkte markedsføring, har du rett til å komme med innsigelser mot behandlingen. Du har mulighet til å komme med innsigelser hvis behandlingen skjer i offentlighetens interesse, under utøvelse av en offentlig myndighet eller på grunnlag av en berettiget interesse hos Volkswagen AG eller en tredjepart. Vi ber om at du begrunner eventuelle innsigelser mot databehandlingen. Du har i tillegg rett til å komme med innsigelser mot databehandling der formålet er direkte markedsføring. Dette gjelder også ved profilering knyttet til direkte markedsføring. 

Rett til dataportabilitet: Hvis databehandlingen er automatisert og beror på samtykke eller avtaleoppfyllelse, har du rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, standardisert og maskinleselig format og gi dem videre til en annen databehandler.

Angrerett: Hvis databehandlingen beror på samtykke, kan du når som helst og kostnadsfritt tilbakekalle dette samtykket til databehandling med fremtidig virkning.

Klagerett: Du har dessuten rett til å levere inn klage til en tilsynsmyndighet (f.eks. hos datatilsynsmyndigheten i Niedersachsen) hvis du er utilfreds med hvordan vi behandler personopplysningene dine. 

 

F. Dine kontaktpartnere

Kontaktperson for utøvelse av dine rettigheter
Kontaktpartnere for utøvelsen av dine rettigheter og ytterligere informasjon finner du på følgende nettside: https://datenschutz.volkswagen.de. 

Personvernombud
Personvernombudet vårt står til disposisjon som kontaktperson ved personvernrelaterte henvendelser.

Personvernombudet hos Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Utgave: Juni 2018