2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Nutzungsbedingungen

Generelle brukervilkår.

All informasjon på nettsidene til Volkswagen AG er nøye kontrollert. Volkswagen AG bestreber seg på å gjengi tilbudet på disse nettstedene på en oppdatert og innholdsmessig riktig måte. Imidlertid kan det ikke garanteres at nettsidene er fullstendige, nøyaktige, oppdaterte eller alltid tilgjengelige. Hvis det gis et råd eller en anbefaling på Volkswagen AGs nettsider, overtar Volkswagen AG ikke skadeansvar som oppstår som følge av et avtaleforhold, en ikke-tillatt handling eller annen lovbestemt bestemmelse, og er ikke erstatningspliktig for skade som oppstår som følge av rådet eller anbefalingen.

Etter eget skjønn kan Volkswagen AG når som helst og uten varsel endre tilbudene på sine nettsteder eller trekke tilbake disse. Det foreligger ingen forpliktelse til å holde innholdet på disse nettsidene oppdatert.

Volkswagen AG påtar seg intet ansvar for innholdet og tilgjengeligheten til tredjeparts nettsteder som kan nås via eksterne koblinger. Volkswagen AG distanserer seg eksplisitt fra ethvert innhold som kan være relevant for straffe- eller erstatningsrett eller som bryter med vanlig anstendighet.

Volkswagen AG er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder. For alle krav om erstatning og refusjon av utgifter ved pliktforsømmelse som skyldes tilbudene på egne nettsider, er Volkswagen AG ansvarlig for uaktsomme brudd på vesentlige avtaleforpliktelser, der ansvaret er begrenset til typiske og forventede skader. For øvrig påtar Volkswagen AG seg ikke ansvar for uaktsomme pliktforsømmelser. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke for erstatningsansvar og skade på liv eller helse eller i henhold til lov om produktansvar.

Ved bruk av nettsidene til Volkswagen AG må opphavsrett, navn og varemerkerettigheter samt annen opphavsrett tilhørende Volkswagen AG og tredjeparter respekteres. Blant annet er bilder, musikk og merker som "Volkswagen" og "Golf", som presenteres av Volkswagen AG, beskyttet. På grunn av den åpne tilgangen til nettsidene til Volkswagen AG, gis det ikke lisens eller annen bruksrett. All misbruk av nettsidene til Volkswagen AG er forbudt, især skal

  • ingen sikkerhetstiltak omgås,
  • ingen innretninger benyttes eller applikasjoner utføres som kan føre til skade på utstyr eller funksjonssvikt, særlig som følge av endringer i den fysiske eller logiske strukturen til serverne eller nettverket tilhørende Volkswagen AG eller andre nettverk,
  • ikke nettsidene til Volkswagen AG eller en del av disse bli inkludert i andre webtilbud, verken privat eller kommersielt, integreres eller brukes kommersielt.

Volkswagen er ikke villig og heller ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess ved et forbrukermeglingssted.

Wolfsburg, juni 2017

Brukervilkår rådgivning og kjøp.

Finn ut alt om de generelle brukervilkårene i forbindelse med tjenestetilbudet fra Volkswagen.

1. Ytelse og garanti for informasjonstjenesten
Informasjonstjenesten som tilbys på nettsidene til Volkswagen AG, står til rådighet for deg med en gjennomsnittlig årlig tilgjengelighetsgrad på 97,5 %. Volkswagen AG forbeholder seg retten til å forlenge eller forkorte tjenesten eller deler av den til enhver tid, eller til å endre funksjonaliteten.

Med nybilkonfiguratoren kan du sette sammen din egen bil. På nybilbørsen kan du velge en bil fra et utvalg av allerede produserte biler etter dine egne ønsker. Både for konfigurerte biler og for nye biler fra lager har du tilgjengelig fem billagerplasser, såkalte parkeringsplasser, for å lagre de aktuelle bilene med detaljert informasjon. Disse dataene blir slettet seks måneder etter den siste behandlingen av lagrede data. Har du oppgitt din e-postadresse, sender vi deg en e-post med varsel om dette 2 uker i forveien. Volkswagen AG garanterer ikke at en konfigurert bil kan bygges i fremtiden. Det kan skje at nye biler fra bruktbilbørsen ikke lenger er tilgjengelig i mellomtiden. Tilbudene fra nybilkonfiguratoren og nybilbørsen er ikke bindende.

Informasjon som du finner på disse nettstedene, er nøye sammensatt av Volkswagen AG og brukes kun til kundeinformasjon. Den er uforpliktende og kan endres når som helst. Volkswagen AG påtar seg ingen garanti med hensyn til resultatene som kan oppnås ved bruk av informasjonen, særlig med hensyn til nøyaktighet, aktualitet og fullstendighet. Vennligst gjennomgå informasjonen før du bruker den – på noen måte. Bindende utsagn kan bare gis på spesifikke forespørsler.

2. Tjenester fra konsernselskaper og andre tredjeparter
Nettstedene til Volkswagen AG kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Volkswagen AG støtter ikke sidene til tredjeparter som er tilgjengelige via lenker og er ikke ansvarlig for innholdet.

Noen av informasjonstjenestene tilbys av våre partnere. Vær oppmerksom på at de generelle vilkårene for våre partnere gjelder for disse tjenestene. Volkswagen AG er ikke ansvarlig for dette innholdet. Det er enighet om at leverandørene av slike tredjepartstjenester ikke er representanter for Volkswagen AG.

Som en del av Volkswagens rådgivnings- og kjøpstjenester kan du motta uforpliktende forsikrings- og bilfinansieringstilbud fra Volkswagens bank- og forsikringstjenester. I tillegg kan du få vurdert verdien av bilen din. Volkswagens rådgivnings- og kjøpstjenester vil da formidle deg til en ekstern leverandør. Verdien som fastsettes av en av våre partnere kan avvike fra den faktiske markedsverdien til bilen eller fra den bruktbilprisen som kan oppnås i din region. Følgelig kan prisen hos en Volkswagen-partner avvike fra verdivurderingen. Volkswagen-partneren er ikke bundet av en slik verdivurdering.

3. Tillatt bruk av tjenestene
Du samtykker i å respektere opphavsrett, navn og varemerkerettigheter samt andre eiendomsrettigheter tilhørende tredjepart. Blant annet er hele nettstedet til Volkswagen AG, så vel som merker som "Volkswagen" og "Golf" beskyttet. Disse nettsidene, så vel som disse generelle vilkårene skal ikke tolkes som en lisens eller annen rett til opphavsrett gitt av Volkswagen AG.

Du samtykker også i å avstå fra misbruk av tjenestene, især å omgå eventuelle sikkerhetstiltak fra informasjonstjenesten, ikke bruke innretninger eller utføre programmer som vil eller kan føre til skade på Volkswagen AGs innretninger, især gjennom endringer i fysisk eller logisk struktur for serverne eller nettverket tilhørende Volkswagen AG eller andre nettverk, ikke integrere informasjonstjenestene eller en del av dem i andre webtilbud, hverken privat eller kommersielt, for bruk til kommersielle formål.

4. Samtykke til bruk av informasjonskapsler
Volkswagen AG bruker informasjonskapsler når du besøker våre nettsider. Du kan bestemme bruken og omfanget av informasjonskapsler gjennom datamaskininnstillingene (vanligvis i nettleseren, for eksempel Internet Explorer). Volkswagen AG antar at du samtykker i bruk av informasjonskapsler hvis nettleseren tillater dette. Når det gjelder personvern, ta en titt på vår side om kundeorientert personvern.

5. Erstatningsansvar
Volkswagen AG er kun ansvarlig for forsettlig, grov uaktsomhet i henhold til lov om produktansvar, og for manglende lovede egenskaper. For lett uaktsomhet er Volkswagen AG bare ansvarlig i tilfelle brudd på en (avtalemessig) vesentlig forpliktelse, hvor beløpet på erstatningskravet skal være begrenset i sum til den forutsigbare skaden.

6. Passord
Passordet som kreves til bruk og som du selv kan velge, må ikke inneholde noen iøynefallende gjentakelser av samme tegn og må ikke bestå av generelt kjente ord og navn. Passordet må holdes hemmelig for å unngå misbruk. Så snart du har grunn til å tro at uautoriserte tredjeparter har fått kjennskap til passordet ditt, må du endre det umiddelbart. Hvis tjenesten brukes av tredjeparter med passordet, blir du underlagt de samme forpliktelsene som om det var eget bruk. Denne forpliktelsen gjelder ikke i den grad du ikke er ansvarlig for tredjeparts bruk.

7. Endring av tjenestens omfang og generelle vilkår samt oppsigelse
Volkswagen AG har når som helst rett til å endre de generelle vilkårene og tjenestene som tilbys. Du vil bli informert i god tid om eventuelle endringer via en kunngjøring på inngangssiden til tjenestene. Skulle dine rettigheter bli negativt påvirket av endringen av de generelle vilkårene, kan du fremme innsigelse mot endringen av vilkårene innen 2 uker etter endringen. Etter utløpet av fristen vil de forandrede generelle vilkårene gjøre seg gjeldende seg uten innskrenkinger. Hvis du fremmer innsigelse mot endringen innen fristen, vil de gamle brukervilkårene fortsette å gjelde. Volkswagen AG har imidlertid rett til å si opp bruken av tjenestene med to ukers varsel til månedsslutt.

8. Verneting
For bruken av tjenester og disse generelle vilkårene gjelder tysk lov med unntak av bestemmelsene om lovkonflikt.