2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Datenschutzerklärung

Privacybeleid.

A. Verantwoordelijke
Hartelijk dank voor uw bezoek aan een website van Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-mailadres: kundenbetreuung@volkswagen.de ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank Braunschweig onder nummer Nr. HRB 100484 (Volkswagen AG) en voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Hieronder informeren we u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens. 

B. Algemene informatie, protocolgegevens
U kunt de websites van Volkswagen AG in principe bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent.

We ontvangen dan alleen automatisch de volgende protocolgegevens:

 • Een anonieme cookie-ID, die niet tot uw IP-adres te herleiden is,
 • het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser en de door u ingestelde schermresolutie,
 • de datum en tijd van uw bezoek,
 • de webpagina's die u bij ons hebt bezocht en
 • vanaf welke website u bij ons bent gekomen.

Voor zover de volgende paragrafen niet anderszins aangeven, gebeurt de gegevensverwerking uitsluitend door Volkswagen AG.

C. Verzamelen, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Tot uw persoonsgegevens behoort informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Persoonsgegevens worden alleen verzameld, verwerkt en/of gebruikt, wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aangaan, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een tussen u en ons gesloten contractuele relatie of voor het registreren voor gepersonaliseerde diensten, of wanneer u ons via de website een vraag stelt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt, wanneer u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van reclame en marktonderzoek.

I. Bestellen van publicaties en een nieuwsbrief
Op deze website kunt u een nieuwsbrief of publicaties van Volkswagen AG (zoals bedrijfsberichten) bestellen en vragen om contact op te nemen. De persoonsgegevens die in deze context worden verstrekt, worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor het leveren van de betreffende dienst en conform uw toestemming. Volkswagen AG gebruikt hiervoor het zogenaamde Double-Opt-In-proces. Daarbij ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres met het verzoek om uw toestemming te bevestigen. U kunt uw toestemming op elk moment gratis voor de toekomst tegenover Volkswagen AG herroepen, bijvoorbeeld via het volgende e-mailadres: datenschutz@volkswagen.de

U hebt op deze website de mogelijkheid publicaties, zoals catalogi van Volkswagen AG te bestellen. Hiervoor zijn de volgende persoonsgegevens van u nodig: achternaam, voornaam, adres. Deze gegevens worden door Volkswagen AG (onder gebruikmaking van een gecontracteerde gegevensverwerker) alleen voor het aangaan, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een tussen u en ons gesloten contractuele relatie voor het bestellen van publicaties gebruikt (art. 6, lid 1, 1e zin sub b AVG). De verzamelde gegevens worden na het toesturen van de gewenste publicatie gewist voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld belastingtechnische bewaartermijnen).

Deze website biedt u bovendien de mogelijkheid u op een nieuwsbrief te abonneren. De gegevens die in verband hiermee worden verstrekt (e-mailadres en optioneel achternaam en voornaam) worden door ons uitsluitend ten behoeve van het verlenen van deze dienst in het kader van de door u gegeven toestemming gebruikt (art. 6, lid 1, 1e zin sub a AVG). Volkswagen AG gebruikt hiervoor het zogenaamde Double-Opt-In-proces. Daarbij ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres met het verzoek om uw toestemming te bevestigen. U kunt uw toestemming op elk moment gratis voor de toekomst tegenover Volkswagen AG herroepen, bijvoorbeeld via de in elke nieuwsbrief opgenomen link "Afzeggen" of via de volgende webpagina: https://datenschutz.volkswagen.de. Als u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden uw persoonsgegevens gewist voor zover dit niet in strijd is met andere wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld belastingtechnische bewaartermijnen). De nieuwsbrief wordt verzonden door een gecontracteerde gegevensverwerker. 

II. Proefrit
Als u geïnteresseerd bent in een van onze auto's, kunt u via de website aangeven dat u een proefrit wilt maken. Hiervoor worden door Volkswagen AG de volgende persoonsgegevens verzameld en naar de door u gekozen servicepartner doorgestuurd: naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, en als u wilt dat de gekozen servicepartner telefonisch contact met u opneemt, wordt bovendien uw telefoonnummer geregistreerd. Dit verzamelen en doorgeven van gegevens gebeurt op basis van een relatie vóór het sluiten van een overeenkomst (art 6, lid 1, 1e zin, sub b AVG) voor het uitvoeren van een proefrit door de gekozen servicepartner. De doorgegeven gegevens worden door de servicepartner gebruikt om contact met u op te nemen via het servicekanaal van uw keuze. De door u verstrekte gegevens worden na doorgifte aan de servicepartner door Volkswagen AG gewist. De servicepartner wist de gegevens na afloop van de proefrit indien dit niet in strijd is met andere wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld belastingtechnische bewaartermijnen). 

Doorgeven van gegevens
Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit, met name voor de afwikkeling van overeenkomsten, nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u met behulp van de dienst Google Maps van Google Inc. (Google) een dealer zoek en deze vervolgens op de kaart wordt weergegeven.

Nadere informatie over de gegevensverwerking bij Google kunt u vinden via de volgende link:

III. Toestemmingsverklaring voor reclame en marktonderzoek

Als u informatie over onze producten wilt blijven ontvangen, kunt u deze reclame bestellen. Hiervoor worden in het kader van de door u te geven toestemming (art. 6, lid 1, 1e zin sub a AVG) de volgende gegevens ten behoeve van de levering van reclame verwerkt: naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer). Volkswagen AG gebruikt voor het verkrijgen van de toestemming het zogenaamde Double-Opt-In-proces. Daarbij ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres met het verzoek om uw toestemming te bevestigen. Hoe u uw toestemming kunt herroepen, vindt u onder het kopje "Uw rechten".

IV. Op behoefte afgestemde reclame (targeting)
Volkswagen AG maakt ten behoeve van de op behoefte afgestemde presentatie van inhoud en reclame (targeting) browsergerelateerde gebruikersprofielen op (conform § 15 lid 3 van de Telemediawet). Browsergerelateerd betekent in dit geval dat herleiding tot de identiteit als fysieke persoon niet mogelijk is, maar alleen uw browser door het gebruik van identificatoren in cookies later kan worden herkend. Cookies zijn kleine bestanden met configuratie-informatie, die op uw apparaat worden opgeslagen. Daarbij wordt informatie verzameld over uw activiteiten op de websites die u bezoekt (zoals uw surfgedrag, bezochte subpagina's van internetaanbiedingen, reclamebanners waarop u hebt geklikt, enz.). De inhoud wordt in principe gepseudonimiseerd opgeslagen. Dat betekent dat mogelijke identificatiekenmerken door een aanduiding worden vervangen om het identificeren van de betreffende persoon uit te sluiten of moeilijk te maken.

De profielinformatie bevat daarbij een beperkte hoeveelheid bedrijfsrelevante gedragselementen. U maakt het daarmee mogelijk dat algoritmen zonder dat u persoonsgegevens verstrekt uw klikgedrag op de websites van Volkswagen in real time analyseren en met prognoses werken om op die manier een selectieve, gepersonaliseerde en relevante reclame-uitingen mogelijk te maken en onlinecampagnes doelgericht te kunnen uitvoeren.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel te allen tijde voor de toekomst tegengaan, door uw browser zo in te stellen dat deze geen of alleen bepaalde cookies accepteert of dat u bericht ontvangt zodra er cookies worden verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens door op de volgende link te klikken:

Klik hier om de gepseudonimiseerde gegevensverzameling uit te schakelen.

Klik hier om de gepseudonimiseerde gegevensverzameling weer in te schakelen.

Let op dat uw herroeping in de vorm van een cookie alleen werkt als uw browser zo is ingesteld dat het gebruik van cookies is toegestaan. Wanneer u het cookie verwijdert, een andere browser gebruikt of op een ander apparaat gaat werken, moet u opnieuw bezwaar maken tegen het verzamelen van gepseudonimiseerde gegevens. We wijzen u erop dat bij het verwijderen van al uw cookies ook het opgeslagen cookie voor het verzamelen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen wordt verwijderd en opnieuw moet worden geïnstalleerd. Meer aanwijzingen over cookies leest u in onze Cookierichtlijn.

Voor de doorlopende optimalisatie van ons onlineaanbod gebruiken we diensten van partners via zogenaamde dagintegraties. Sinds 24/05/2018 gaat het om de volgende partners:

 • AdForm
  AdForm is technologieaanbieder voor het flexibel uitvoeren van reclameactiviteiten en het volgen en controleren van reclameactiviteiten, en slaat cookiegegevens tot 60 dagen op. Meer informatie over AdForm kunt u vinden onder de hieronder aangegeven link, paragraaf "General Practice".
 • Evergage
  Evergage is een client-gebaseerde personaliseringstool. Op basis van de hierboven nader beschreven gebruiksanalyse maakt deze oplossing het mogelijk ook zonder kennis te hebben van persoonsgegevens gepersonaliseerde inhoud weer te geven
 • Sizmek
  Sizmek is een gespecialiseerde aanbieder voor het beheer van reclamecampagnes. In cookies wordt tot 90 dagen informatie opgeslagen voor het volgen, controleren en optimaliseren van reclameactiviteiten voor targeting- en retargeting-doeleinden. Meer informatie over Sizmek kunt u vinden via de hieronder aangegeven link, paragraaf "Datenerhebung im Zuge von Sizmek­Leistungen".
 • Sophus3
  Sophus3 is een aanbieder van websiteanalyse en -optimalisatie. Meer informatie over Sophus3 kunt u vinden onder de hieronder aangegeven link.
 • Adobe AudienceManager
  Deze oplossing is bedoeld voor het opzetten en gebruiken van doelgroepsegmenten als Data Management Platform voor digitale kanalen.
 • Smart Signals
  Op basis van de hierboven beschreven gebruiksanalyse regelt Smart Signals het weergeven van gepersonaliseerde inhoud op de websites van Volkswagen. Daarbij worden geen persoonsgegevens verzameld of verwerkt.
 • Ensighten
  Ensighten is een Tag Management Tool die de hier beschreven tag-integratie regelt. Ensighten zelf verzamelt hiervoor geen persoonsgegevens.

D. Tracking tools

I. Adobe Analytics
Deze website gebruikt diensten van Adobe (Analytics, SiteCatalyst en Dynamic Tag Manager) om het inloggen van gebruikers op deze website te analyseren. De gegevensverwerking geschiedt ten behoeve van de reclame, het marktonderzoek of voor de op de behoefte afgestemde vormgeving van onze website (conform § 15 lid 3 van de Telemediawet). Met behulp van de oplossing Analytics van Adobe kunnen we het gebruiksgedrag van het webaanbod van Volkswagen analyseren en doorlopend verbeteringen doorvoeren. Analyse-elementen zijn bijvoorbeeld bezochte webpagina's of services, de duur van het bezoek aan pagina's, klikroutes - dus technisch navolgbare gebruikspatronen. Zonder persoonsgegevens te verzamelen begrijpen we op basis van het gebruik welke pagina's, welke onderwerpen, welke producten of welke inhoud voor onze bezoekers belangrijk kan zijn.

Het verzamelen van gebruiksgegevens is een functioneel onderdeel van het aanbod op deze website en betrekt daarbij ook op marketingrelevante informatie bij aanwezigheid in de analysefuncties. We wijzen erop dat functionele tracking en tracking voor marketingdoeleinden onafhankelijk van elkaar kunnen worden gestuurd. 

Dynamic Tag Management van Adobe stelt ons als websiteaanbieder in staat flexibel services (zoals Adobe Marketing-Dienste) te integreren en te beheren ter verbetering van de interactie met geïnteresseerden. Een tag is een websitecode-element in de programmeertaal JavaScript. Deze moet voor het gebruik op elke html-pagina worden ingebouwd, zodat het code-element bij het oproepen van de webpagina kan worden geactiveerd. Adobe Dynamic Tag Management regelt de integratie van tags op een centrale plaats en maakt het mogelijk te controleren welke services op welke plaats worden geïntegreerd en gegevens te verzamelen of diensten te activeren. 

Voor de analyse met de diensten van Adobe worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen, waarmee informatie wordt verzameld die ook op servers van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") wordt opgeslagen. Inloggen op de informatie door Adobe Systems Incorporated met hoofdkantoor in de USA kan niet worden uitgesloten zodat een overeenkomstige Europees standaardovereenkomst (passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) is afgesloten. U hebt het recht in het kader van de informatie over deze standaardovereenkomst te worden geïnformeerd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verder verzamelen en verwerken van gegevens of door bij Adobe op de knop "Opt out" te klikken via de hieronder aangegeven link. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens door op de volgende link te klikken:

Klik hier om bezwaar te maken tegen de analyse door Adobe Analytics.

Klik hier om de analyse door Adobe Analytics weer in te schakelen.

Let op dat uw herroeping in de vorm van een Opt-Out-cookie alleen werkt als uw browser zo is ingesteld dat het gebruik van cookies is toegestaan. Wanneer u dit cookie verwijdert, een andere browser gebruikt of op een ander apparaat gaat werken, moet u opnieuw bezwaar maken tegen het gebruik van Adobe Analytics. We wijzen erop dat bij het verwijderen van al uw cookies ook het opgeslagen cookie wordt verwijderd en opnieuw moet worden geïnstalleerd. Meer aanwijzingen over cookies leest u in onze Cookierichtlijn.

Het direct tot personen herleiden van de informatie die op de serves van Adobe is opgeslagen, is uitgesloten, omdat Adobe Analytics met de instellingen "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" en "Obfuscate IP-Removed" wordt gebruikt. Door de instelling "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" wordt gegarandeerd dat vóór de zogenaamde geolokalisatie het IP-adres wordt geanonimiseerd door het laatste octet van het IP-adres te vervangen door nullen. De locatie bij benadering van de gebruiker wordt voor statistische analyse toegevoegd aan het tracking-pakket, dat nog het volledige IP-adres bevat. Voordat het tracking-pakket wordt opgeslagen, wordt het IP-adres vervolgens door één vast IP-adres vervangen - dit wordt een generiek IP-adres genoemd - wanneer de instelling "Obfuscate IP –Removed" is geconfigureerd. Daarmee maakt het IP-adres geen deel meer uit van de opgeslagen dataset.

E. Uw rechten

Op de volgende rechten kunt u bij de Volkswagen AG te allen tijde kosteloos aanspraak maken: Meer informatie over aanspraak maken op uw rechten kunt u vinden in paragraaf F.

Recht op rectificatie: U hebt het recht van ons de rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen.

Recht op gegevenswissing: U hebt het recht, als aan de in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde voorwaarden wordt voldaan, de verwijdering van uw gegevens te eisen. Daarnaar kunt u bijvoorbeeld de verwijdering van uw gegevens eisen, voor zover deze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. U kunt bovendien de verwijdering van de gegevens eisen wanneer wij uw gegevens op grond van uw toestemming verwerken en u deze toestemming intrekt.

Recht op inperking van de verwerking: U hebt het recht de inperking van de verwerking van uw gegevens te eisen wanneer aan de voorwaarden van artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming wordt voldaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw gegevens bestrijdt. In dat geval kunt u de beperking van de verwerking eisen gedurende de periode waarin de juistheid van de gegevens wordt gecontroleerd.  

Recht van bezwaar: Voor zover de verwerking op een hoger belang is gebaseerd of uw gegevens voor direct marketing worden gebruikt, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Een bezwaar is ontvankelijk wanneer de verwerking ofwel het openbaar belang dient of uit hoofde van het openbaar gezag of op grond van een legitiem belang van de Volkswagen AG of een derde geschiedt. In het geval van een bezwaar vragen wij u ons uw redenen mee te delen waarom u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeven van direct marketing. Dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Voor zover de gegevensverwerking berust op een toestemming of een uitvoering van een contract en deze bovendien via geautomatiseerde verwerking plaatsvindt, hebt u het recht uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere gegevensverwerker over te dragen.

Herroepingsrecht: Voor zover de gegevensverwerking berust op een toestemming, hebt u het recht de gegevensverwerking in het kader van een toestemming voor de toekomst te allen tijde kosteloos te herroepen.

Recht om een klacht in te dienen: U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van de deelstaat Nedersaksen) omtrent onze verwerking van uw gegevens. 

F. Uw contactpersoon

Contactpersoon voor de uitoefening van uw rechten
De contactpersoon voor de uitoefening van uw rechten en nadere informatie kunt u vinden op de volgende webpagina https://datenschutz.volkswagen.de

Functionaris voor de gegevensbescherming
Onze functionaris voor de gegevensbescherming staat u als contactpersoon voor alle verzoeken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ter beschikking.

Functionaris voor de gegevensbescherming bij Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de. 

Versie: juni 2018