2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Datenschutzerklärung

Privātuma politika.

A. Datu pārzinis
Mēs priecājamies, ka apmeklējat Volkswagen AG (Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-pasts: carnet-support@volkswagen.de, uzņēmums reģistrēts Braunšveigas pirmās instances tiesas komercreģistrā ar Nr. HRB 100484 (Volkswagen AG)) vietni, un pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un produktiem. Tālāk ir sniegta informācija par jūsu datu apkopošanu, apstrādi un izmantošanu.

B. Vispārīga informācija, reģistrētie dati
Varat apmeklēt Volkswagen AG vietnes, mums neizpaužot savu identitāti.

Tādā gadījumā mēs automātiski iegūsim tikai šādus datus:

  • anonīms sīkdatnes ID, kas neļauj izsecināt jūsu IP adresi,
  • jūsu izmantotā operētājsistēma, jūsu izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma un jūsu iestatītā ekrāna izšķirtspēja,
  • apmeklējuma datums un laiks,
  • mūsu vietnes, ko esat apmeklējis,
  • vietne, no kuras nonācāt mūsu vietnē.
  • Ja tālāk nav minēts citādi, datus apstrādā tikai Volkswagen AG.

C. Jūsu personas datu apkopošana, apstrāde un izmantošana
Jūsu personas dati ir jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un/vai lietoti tikai tad, ja jūs tos mums paziņojat, piemēram, ja nepieciešams pamatot, sastādīt vai grozīt starp jums un mums noslēgtu līgumu, reģistrēties personalizētiem pakalpojumiem vai nosūtīt pieprasījumu mūsu vietnē. Papildus šiem gadījumiem jūsu personas dati tiek izmantoti tikai tad, ja iepriekš esat sniedzis atļauju, piemēram, reklāmu saņemšanai un dalībai tirgus izpētē.

I. Publikāciju pasūtīšana un informatīvo izdevumu abonēšana
Šajā vietnē varat abonēt Volkswagen AG informatīvo izdevumu vai pasūtīt publikācijas (piemēram, finanšu pārskatus), kā arī nosūtīt saziņas pieprasījumu. Šādā nolūkā norādītie personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un izmantoti tikai attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, ņemot vērā jūsu atļauju. Volkswagen AG tam izmanto t.s. dubultās piekrišanas procedūru. Jums tiek nosūtīta e-pasta vēstule uz norādīto e-pasta adresi ar aicinājumu apstiprināt savu piekrišanu. Jebkurā brīdī varat bez maksas atsaukt uzņēmumam Volkswagen sniegto piekrišanu, piemēram, izmantojot šo e-pasta adresi: datenschutz@volkswagen.de

Šajā vietnē varat pasūtīt arī publikācijas, piemēram, Volkswagen AG katalogus. Tam ir nepieciešami šādi jūsu personas dati: vārds, uzvārds, adrese. Volkswagen AG (izmantojot ārēju datu pārzini) izmanto šos datus tikai starp jums un mums noslēgtā bezmaksas līguma par publikāciju pasūtīšanu pamatošanai, sastādīšanai vai grozīšanai (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts). Apkopotie dati pēc attiecīgās publikācijas piegādes tiek dzēsti, ja nav noteikti citi glabāšanas termiņi (piemēram, nodokļu tiesību aktos noteiktie glabāšanas termiņi).

Šajā vietnē tiek sniegta iespēja abonēt informatīvo izdevumu. Saistībā ar to norādītos datus (e-pasta adrese un pēc izvēles arī vārds un uzvārds) izmantojam tikai šo pakalpojumu sniegšanai atbilstoši jūsu sniegtajai piekrišanai (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts). Volkswagen AG tam izmanto t.s. dubultās piekrišanas procedūru. Jums tiek nosūtīta e-pasta vēstule uz norādīto e-pasta adresi ar aicinājumu apstiprināt savu piekrišanu. Jebkurā brīdī varat bez maksas atsaukt uzņēmumam Volkswagen AG sniegto piekrišanu, piemēram, izmantojot katrā informatīvajā izdevumā ietverto saiti “Atteikties” vai šo vietni: https://datenschutz.volkswagen.de. Ja atteiksieties no informatīvā izdevuma, jūsu personas dati tiks dzēsti, ja nav noteikti citi glabāšanas termiņi (piemēram, nodokļu tiesību aktos noteiktie glabāšanas termiņi). Informatīvā izdevuma nosūtīšanu nodrošina datu apstrādātājs.

II. Izmēģinājuma brauciens
Ja jūs ir ieinteresējis kāds mūsu automobilis, vietnē varat pieteikties izmēģinājuma braucienam. Lai to nodrošinātu, Volkswagen AG apkopo šos personas datus un nosūta tos jūsu izvēlētam servisa partnerim: vārds un uzvārds, tituls, uzruna, e-pasta adrese; ja vēlaties ar servisa partneri sazināties pa tālruni, tiek apkopts arī tālruņa numurs. Šo datu apkopošana un pārsūtīšana tiek veikta, lai sagatavotu pamatu līgumam (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts) un izvēlētais servisa partneris varētu nodrošināt izmēģinājuma braucienu. Nodotos datus servisa partneris izmanto, lai sazinātos ar jums jūsu norādītajā veidā. Kad Volkswagen AG ir nosūtījis datus servisa partnerim, tie tiek dzēsti. Servisa partneris dzēš datus pēc izmēģinājuma brauciena beigām, ja nav noteikti citi glabāšanas termiņi (piemēram, nodokļu tiesību aktos noteiktie glabāšanas termiņi).

Datu tālāknodošanaPersonas dati tiek nodoti trešajām personām tikai tad, kad tas nepieciešams, jo īpaši līguma saistību izpildei. Piemēram, ja Google Inc. (“Google”) pakalpojumā Google Maps meklējat dīleri, un viņa atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Plašāku informāciju par Google veikto datu apstrādi skatiet šajā vietnē:

III. Piekrišanas deklarācija reklāmu saņemšanai un tirgus izpētei
Ja jūs turpmāk vēlaties saņemt informāciju par mūsu produktiem, jūs varat abonēt reklāmas. Šai nolūkā jūsu sniegtās piekrišanas ietvaros (VDAR 6. pants, 1. punkts, 1. teik., a) apakšp.) reklāmu piegādes mērķim tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs. Lai saņemtu jūsu piekrišanu, Volkswagen AG izmanto tā saukto Double-Opt-In (dubultās piekrišanas) procedūru. Jums tiek nosūtīta e-pasta vēstule uz norādīto e-pasta adresi ar aicinājumu apstiprināt savu piekrišanu. Sadaļā “Jūsu tiesības” jūs atradīsiet, kā var atsaukt piekrišanu.

IV. Mērķtiecīga reklāma (piedāvājumu pielāgošana)
Volkswagen AG mērķtiecīga satura un reklāmu (piedāvājumu pielāgošanas) nolūkos izmanto lietotāju profilus, kas balstīti uz pārlūkprogrammām (saskaņā ar Telemediju likuma 15. panta 3. punktu). Uz pārlūkprogrammu balstītajos profilos nevar izsecināt jūsu kā fiziskas personas identitāti, bet var atpazīt tikai jūsu pārlūkprogrammu, izmantojot identifikatorus sīkdatnēs. Sīkdatnes ir nelielas datnes ar konfigurācijas informāciju, kas tiek saglabātas jūsu galiekārtā. Turklāt tiek reģistrēta informācija par jūsu aktivitātēm apmeklētajās tīmekļa vietnēs (piem., tīklklejošanas uzvedība, apmeklētās apakšnodaļas interneta piedāvājumos, uzklikšķinātie reklāmkarogi u.c.). Saturs tiek saglabāts pseidonimizētā veidā. Tas nozīmē, ka iespējamās identifikācijas pazīmes tiek aizstātas ar apzīmētāju, lai novērstu vai ievērojami apgrūtinātu datu subjekta identificēšanu.

Profila informācijā ir ietverts ierobežots daudzums ar uzņēmējdarbībai svarīgiem rīcības elementiem. Tādējādi, nenorādot personiskos datus, ļaujat algoritmam reāllaikā analizēt klikšķināšanas darbības Volkswagen vietnēs un apstrādāt prognozes, lai nodrošinātu atlasītas, personalizētas un atbilstošas reklāmas un rādītu precīzi pielāgotas tiešsaistes kampaņas.

Vairums tīmekļa pārlūku ir iestatīti tā, ka visas sīkdatnes tiek akceptētas automātiski. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no pseidonimizēta lietotāja profila izveidošanas, iestatot savu pārlūkprogrammu tā, lai neakceptētu nekādas vai akceptētu tikai noteiktas sīkdatnes vai ziņotu jums, tiklīdz tiek nosūtītas sīkdatnes. Iespējams, tādēļ nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas funkcijas mūsu vietnē. Varat arī atteikties no datu apstrādes, noklikšķinot uz šīs saites:

Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai izslēgtu pseidonimizētu datu apkopošanu.
Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai atkal ieslēgtu pseidonimizētu datu apkopošanu.

Ņemiet vērā, ka jūsu atteikums sīkdatnes veidā ir efektīvs tikai tad, ja jūsu pārlūkprogrammas iestatījums atļauj izmantot sīkdatnes. Ja izdzēsīsiet šo sīkdatni, lietosiet citu pārlūkprogrammu vai nomainīsiet ierīci, jums atkal vajadzēs atteikties no pseidonimizētās datu apkopšanas. Ņemiet vērā: ja izdzēsīsiet visas sīkdatnes, tiks izdzēsta arī sīkdatne par atteikšanos no pseidonimizēto datu apkopšanas, un tā būs jāinstalē vēlreiz. Papildu norādes par sīkdatnēm skatiet mūsu sīkdatņu direktīvā.

Lai pastāvīgi optimizētu mūsu tiešsaistes saturu, izmantojam partneru pakalpojumus, veicot tā saucamo tagu integrāciju. 24.05.2018. ir reģistrēti tālāk minētie partneri.

AdForm
AdForm ir tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina elastīgu reklāmu rādīšanu, kā arī reklamēšanas pasākumu izsekošanu un kontroli. Tā sīkdatne tiek saglabāta līdz 60 dienām. Lai iegūtu plašāku informāciju par AdForm, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un skatiet sadaļu “General Practice” (Vispārīgā prakse).

Evergage
Evergage ir uz klientiem balstītas personalizēšanas rīks. Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto lietošanas izvērtēšanu, šis risinājums ļauj rādīt personalizētu saturu arī tad, ja personas dati nav zināmi

Sizmek
Sizmek ir specializēts reklāmu kampaņu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs. Sīkdatnes līdz 90 dienām saglabā informāciju, ko var izmantot reklamēšanas pasākumu izsekošanai, kontrolei un optimizēšanai piedāvājumu pielāgošanas un atkārtotas piedāvājumu pielāgošanas nolūkos. Lai iegūtu plašāku informāciju par Sizmek, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites un skatiet sadaļu “Datenerhebung im Zuge von Sizmek­Leistungen” (Datu apkopošana saistībā ar Sizmek pakalpojumiem).

Sophus3
Sophus3 ir vietņu analīzes un optimizēšanas pakalpojumu sniedzējs. Lai iegūtu plašāku informāciju par Sophus3, noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites.

Adobe AudienceManager
Šis risinājums ir paredzēts mērķa grupu segmentu izveidei un izveidošanai kā datu pārvaldības platforma digitāliem kanāliem.

Smart Signals
Pamatojoties uz iepriekš aprakstīto lietošanas izvērtēšanu, Smart Signals vada personalizēta satura rādīšanu Volkswagen vietnēs. Šajā procesā netiek apkopoti vai apstrādāti personas dati.

Ensighten
Ensighten ir tagu pārvaldības rīks, kas pārvalda šeit aprakstīto tagu integrāciju. Ensighten neapkopo personas datus.

D. Izsekošanas rīki

I. Adobe Analytics
Šī vietne izmanto Adobe pakalpojumus (Analytics, SiteCatalyst un Dynamic Tag Manager), lai izvērtētu lietotāju piekļuvi šai vietnei. Datu apstrāde tiek veikta reklāmas un tirgus izpētes nolūkos vai mūsu tīmekļa vietnes izveidošanai atbilstoši vajadzībām (saskaņā ar Telemediju likuma 15. panta 3. punktu). Izmantojot Adobe risinājumu Analytics, varam analizēt, kā tiek izmantots Volkswagen tīmekļa saturs, un nepārtraukti strādāt pie uzlabojumiem. Piemēram, tiek analizētas apmeklētās vietnes vai pakalpojumi, vietnēs pavadītais laiks, klikšķu ceļš — tehniski reģistrējami rīcības modeļi. Neapkopojot personas datus, mēs no lietošanas paradumiem uzzinām, kuras lapas, tēmas, produkti vai saturs lietotājiem ir svarīgs.

Lietošanas datu noteikšana ir šīs vietnes satura funkcionāla sastāvdaļa, un tā ietver arī ar mārketingu saistītu informāciju, ja ir pieejama analīzes funkcija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcionālo izsekošanu un izsekošanu mārketinga mērķiem var vadīt neatkarīgi vienu no otras.

Adobe Dynamic Tag Management ļauj mums kā vietņu piedāvātājam elastīgi iekļaut un vienkārši pārvaldīt pakalpojumus (piemēram, Adobe mārketinga pakalpojumus), lai uzlabotu mijiedarbību ar interesentiem. Tags ir vietnes koda elements, kas rakstīts programmēšanas valodā JavaScript. Tam ir jābūt iekļautam katras HTML vietnes kodā, lai koda elementu aktivizētu, atverot vietni. Adobe Dynamic Tag Management centralizēti regulē tagu iegulšanu un ļauj kontrolēt to, kuri pakalpojumi jāievieš kurā vietā, kā arī datu apkopošanu vai pakalpojumu aktivizēšanu.

Lai izvērtēšanai varētu izmantot Adobe pakalpojumus, jūsu ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes un tādējādi iegūta informācija, kas glabājas arī uzņēmuma Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) serveros. Nevar izslēgt, ka informācijai piekļūst Adobe Systems Incorporated ar juridisko adresi ASV, tāpēc tika noslēgts atbilstošs ES standarta līgums (saprātīga garantija datu apstrādei ārpus Eiropas valstīm). Jums ir tiesības iegūt informāciju par šo standarta līgumu.

Jebkurā brīdī ar tūlītēju iedarbību varat atteikties no datu apkopšanas un apstrādes vai nospiest pogu “Opt out” (Atteikties) tālāk minētajā Adobe saitē. Varat arī atteikties no datu apstrādes, noklikšķinot uz šīs saites:

Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai atteiktos no Adobe Analytics veiktās analīzes.
Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai atkal ieslēgtu Adobe Analytics veikto analīzi.

Ņemiet vērā, ka jūsu iebildums Opt-Out sīkdatnes veidā ir efektīvs tikai tad, ja jūsu pārlūka iestatījums atļauj izmantot sīkdatnes. Ja jūs šo sīkdatni izdzēsīsiet, lietosiet citu pārlūku vai nomainīsiet ierīci, jums atkal vajadzēs iebilst Adobe Analytics izmantošanai. Informējam, ka tad, ja dzēšat visas sīkdatnes, tiek izdzēsta arī šī sīkdatne, kas pēc tam jāinstalē vēlreiz. Papildu norādes par sīkdatnēm skatiet mūsu sīkdatņu direktīvā.

Adobe serveros saglabāto informāciju nevar tieši saistīt ar konkrētu personu, jo Adobe Analytics tiek lietots ar iestatījumiem “Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” un “Obfuscate IP-Removed”. Ar iestatījumu “Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” nodrošina, ka pirms tā sauktās ģeogrāfiskās lokalizācijas IP adrese tiek anonimizēta, pēdējās astoņas zīmes IP adresē aizstājot ar nullēm. Lai veiktu statistisko izvērtējumu, lietotāja aptuvenā atrašanās vieta tiek pievienota izsekošanas paketei, kurā vēl ietilpst pilna IP adrese. Pirms izsekošanas pakete tiek saglabāta, IP adresi aizvieto ar atsevišķu statisko IP adresi – tā ir ģeneriska IP adrese – ja ir konfigurēts iestatījums “Obfuscate IP – Removed”. Tādējādi IP adrese vairs nav ietverta saglabātajā datu kopā.

E. Jūsu tiesības
Jūs jebkurā laikā varat bez maksas pieprasīt uzņēmumam Volkswagen AG nodrošināt jūsu tiesību izpildi. Plašāka informācija par tiesību īstenošanu ir sniegta F sadaļā.

Tiesības labot: jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu jūsu nepareizos vai nepilnīgos personas datus.

Tiesības uz dzēšanu: jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, ja pieprasījums atbilst VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem. Saskaņā ar to varat pieprasīt savu datu dzēšanu, ja vien tie vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Turklāt dzēšanu varat pieprasīt, ja jūsu dati tika apstrādāti, saņemot jūsu piekrišanu, un ja jūs šo piekrišanu atsaucat.

Tiesības ierobežot apstrādi: jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja pieprasījums atbilst VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem. Piemēram, ja apstrīdat savu datu pareizību. Jūs varat pieprasīt ierobežot datu apstrādi, kamēr tiek pārbaudīta datu pareizība. 

Tiesības iebilst: jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, ja dati tiek izmantoti tieša mārketinga nolūkos vai ja apstrādei ir sevišķi svarīgas intereses. Iebildums ir pieņemams, ja apstrāde notiek sabiedrības interesēs vai tiek ievērotas oficiālas pilnvaras prasības, vai apstrāde notiek Volkswagen AG vai trešās puses likumiskajās interesēs. Iebilduma gadījumā mēs aicinām jūs norādīt, kāpēc iebilstat pret datu apstrādi. Kā arī jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešas tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas atbilst tiešas tirgvedības nolūkiem.

Tiesības uz datu pārnesamību: ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistībām, un tā tiek veikta automatizēti, jums ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu apstrādātājam.

Tiesības uz atsaukumu: ja dati tiek apstrādāti, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas tiek apstrādāti saskaņā ar piekrišanu; atsaukums stāsies spēkā no šī brīža.

Tiesības iesniegt sūdzību: jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (piemēram, Lejassaksijas federālās zemes datu aizsardzības uzraudzītājam) par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus.

F. Jūsu kontaktpersona

Kontaktpersona saistībā ar jūsu tiesību ievērošanu
Kontaktpersonas saistībā ar tiesību ievērošanu un plašāku informāciju skatiet vietnē https://datenschutz.volkswagen.de.

Datu aizsardzības speciālists
Ja jums ir jautājumi par datu aizsardzību, mūsu datu aizsardzības speciālists jums palīdzēs:


Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg


datenschutz@volkswagen.de.

Pēdējās izmaiņas: 2018. gada jūnijs