2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Datenschutzerklärung

Pareiškimas apie privatumo apsaugą.

A. Atsakingas asmuo
Džiaugiamės, kad apsilankėte „Volkswagen AG“, Berliner Ring 2, 38440 Volfsburgas, el. paštas: carnet-support@volkswagen.de, registruota Braunšveigo apygardos teismo komerciniame registre Nr. HRB 100484 („Volkswagen AG“) interneto svetainėje, ir dėkojame, kad domitės mūsų įmone ir mūsų produktais. Toliau informuosime jus apie jūsų duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą.

B. Bendroji informacija, protokolo duomenys
Iš esmės galite lankytis „Volkswagen AG“ interneto svetainėse, nepateikdami duomenų apie save.

Tokiu atveju tik automatiškai sužinotumėme šiuos protokolo duomenis:

  • Anoniminį slapukų ID, kuris neturi grįžtamojo ryšio su jūsų IP adresu,
  • Jūsų naudojamą operacinę sistemą, naudojamą interneto naršyklę ir jūsų nustatytą ekrano gebą,
  • jūsų apsilankymo datą ir paros laiką
  • interneto svetaines, kurias pas mus aplankėte ir
  • interneto svetainę, iš kurios mus aplankėte.

Jei kituose skyriuose nenurodyta priešingai, duomenis apdoroja išskirtinai tik „Volkswagen AG“.

C. Jūsų asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas
Prie jūsų asmeninių duomenų priskiriama tokia informacija, kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris arba jūsų el. pašto adresas. Asmeniniai duomenys renkami, apdorojami ir (arba) naudojami tik tais atvejais, kai jūs mus informuojate arba išsiunčiate užklausą per interneto svetainę, pvz., norėdami pagrįsti, plėtoti ar keisti tarp jūsų ir mūsų sudarytus sutartinius santykius arba registruotis asmeninėms paslaugoms. Be to, jūsų asmens duomenis naudojame tik tuo atveju, jeigu prieš tai davėte sutikimą, pvz., gauti reklaminius pranešimus ir jūsų duomenis naudoti rinkos tyrimams.

I. Leidinių ir naujienlaiškių užsakymas
Šioje interneto svetainėje galite užsakyti „Volkswagen AG“ naujienlaiškį arba leidinius (pvz., verslo ataskaitas) bei teikti kontaktinę užklausą. Šiame kontekste pateikiami asmeniniai duomenys renkami, apdorojami ir naudojami tik atitinkamai paslaugai teikti pagal jūsų sutikimą. „Volkswagen AG” čia naudoja vadinamąjį „Double-Opt-In” būdą. Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. pašto pranešimas su prašymu patvirtinti savo sutikimą. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą prieš „Volkswagen AG“, be įtakos ateičiai, pvz., šiuo el. pašto adresu: datenschutz@volkswagen.de

Šioje interneto svetainėje galite užsakyti tokius leidinius, kaip, pvz., „Volkswagen AG“ katalogus. Tam reikalingi šie asmeniniai jūsų duomenys: vardas, pavardė, adresas. Šiuos duomenis „Volkswagen AG“ naudoja (naudodama duomenų apdorojimo procesorių) tik siekdama pagrįsti, praplėsti arba keisti tarp jūsų ir mūsų sudarytą laisvą sutartį užsakyti leidinius, (BDAR 6 str. 1 pastr. 1 psl. b punktas). Surinkti duomenys ištrinami, pasibaigus norimų leidinių pristatymui, jei nėra numatyta kitų duomenų saugojimo terminų (pvz., mokestiniai saugojimo laikotarpiai).

Šioje interneto svetainėje galima užsakyti naujienlaiškį. Šiame kontekste pateiktus asmens duomenis (el. pašto adresą ir, pasirinktinai, vardą, pavardę) naudojame išskirtinai tik šiai paslaugai teikti pagal jūsų duotą sutikimą (BDAR 6 str. 1 pastr. 1 psl. a punktas). „Volkswagen AG” čia naudoja vadinamąjį „Double-Opt-In” būdą. Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. pašto pranešimas su prašymu patvirtinti savo sutikimą. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą prieš „Volkswagen AG“, be įtakos ateičiai, pvz., per bet kuriame naujienlaiškyje pateiktą nuorodą „Atsisakyti“ arba per šią interneto svetainę: https://datenschutz.volkswagen.de. Jei atsisakote naujienlaiškio, jūsų asmeniniai duomenys ištrinami, jei nėra numatyta kitų duomenų saugojimo terminų (pvz., mokestinių saugojimo laikotarpių). Naujienlaiškiai siunčiami naudojant duomenų apdorojimo procesorių.

II. Bandomasis važiavimas.
Jei susidomėjote kuriuo nors mūsų automobiliu, interneto svetainėje galite pateikti bandomojo važiavimo prašymą. Šiam tikslui „Volkswagen AG“ renka toliau išvardintus asmens duomenis ir perduoda jūsų pasirinktam serviso partneriui. Pavardę, pareigas, kreipinį, el. pašto adresą; jei pageidaujate, kad jūsų pasirinktas serviso partneris susisiektų su jumis telefonu, dar nurodykite ir savo telefono numerį. Toks duomenų rinkimas ir perdavimas vyksta remiantis sutarties inicijavimo santykiu (BDAR 6 str. 1 pastr. 1 pusl. b) atlikti bandomąjį važiavimą su pasirinktu serviso partneriu. Perduotus duomenis serviso partneris naudoja susisiekimo su jumis tikslu per jūsų pasirinktą serviso kanalą. Jūsų nurodytus duomenis „Volkswagen AG“, perdavusi serviso partneriui, ištrina. Serviso partneris ištrina duomenis pasibaigus bandomajam važiavimui, jei nėra numatyta kitų duomenų saugojimo terminų (pvz., mokestiniai saugojimo laikotarpiai).

Duomenų perdavimas
Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims vyksta tik tiek, kiek tai yra būtina, visų pirma sutarčiai vykdyti. Pavyzdžiui, jei naudodami „Google Inc.“ korporacijos paslaugą „Google Maps“ („Google“) ieškote pardavėjo ir jis parodomas jums žemėlapyje.

Išsamesnė informacija dėl jūsų duomenų apdorojimo „Google“ pateikta su šia nuoroda:

III. Sutikimo deklaracija dėl reklamos ir rinkotyros
Jeigu norėtumėte toliau gauti informaciją apie mūsų produktus, galite užsakyti šią reklamą. Šiuo tikslu, remiantis jūsų suteiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 p. a punktas), siekiant pateikti reklamą, tvarkomi šie duomenys: Vardas, pavardė, el. p. adresas ir (arba) telefono Nr.). Siekdama gauti jūsų sutikimą, „Volkswagen AG“ naudoja vadinamąjį „Double-Opt-In” būdą. Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas el. pašto pranešimas su prašymu patvirtinti savo sutikimą. Informaciją apie tai, kaip atšaukti savo sutikimą, rasite skirsnyje „Jūsų teisės“.

IV. Į paklausą orientuota reklama (Targeting)
„Volkswagen AG“ į paklausą orientuotų turinio peržiūrų ir reklamos (Targeting) tikslais sukuria su naršyklėmis susijusius naudotojų profilius (pagal Telemedijų įstatymo 15 str. 3 d.). „Susiję su naršykle“ šiuo atveju reiškia tai, kad nėra grįžtamojo ryšio su jumis kaip su fiziniu asmeniu, naudojant identifikatorius ir slapukus įmanoma atsekti tik jūsų naršyklę. Slapukai – tai nedideli failai su konfigūracijos informacija, kuri įrašoma jūsų galutiniame prietaise. Taip renkama informacija apie jūsų veiksmus jūsų aplankytose interneto svetainėse (pvz., paieškos elgsena, lankyti interneto pasiūlų subpuslapiai, paspaustos reklaminės juostos ir pan.). Turinys saugomas iš esmės pseudonimizuotas. Tai reiškia, kad galimi identifikaciniai požymiai keičiami žyma, siekiant užkirsti kelią nustatyti atitinkamą asmenį arba tai reikšmingai apsunkinti.

Be to, profilio informacija apsiriboja tik ribotu kiekiu su verslu susijusių charakteristikų. Tokiu būdu, nenurodydami savo asmens duomenų, sudarote galimybę vertinti jūsų apsilankymų „Volkswagen“ svetainėse algoritmus ir apdoroti prognozes, kad būtų galima parinkti atrankinę, individualizuotą ir atitinkamą reklamą ir siųsti peržiūrai tikslingas internetines akcijas.

Dauguma tinklo naršyklių nustatytos taip, kad visi slapukai priimami automatiškai. Savo sukurtą naudotojo profilį su pseudoniminiais duomenimis galite bet kada atšaukti (atšaukimas galioja ateičiai), savo naršyklę nustatydami taip, kad ji nepriimtų jokių arba tik tam tikrus slapukus, arba kad jūs būtumėt informuotas, kai tik siunčiami slapukai. Gali būti, kad tuomet negalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainių funkcijomis. Be to, galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys, paspausdami toliau paminėtą nuorodą:

Paspauskite čia, jei norite išjungti pseudoniminių duomenų rinkimą.

Paspauskite čia, jei norite vėl įjungti pseudoniminių duomenų rinkimą.

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų atsisakymas „Opt-Out“ slapuko forma veiksmingas tik tuo atveju, jeigu savo naršyklę nustatote taip, kad naudoti slapukus leidžiama. Jeigu šį slapuką panaikinate, naudojate kitą naršyklę arba pakeičiate prietaisą, turite iš naujo neleisti rinkti pseudonimizuotus duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad ištrynus visus slapukus, ištrinamas ir šis pseudonimizuotų duomenų rinkimo slapukas, todėl jį reikia įdiegti iš naujo. Kitus nurodymus dėl slapukų rasite mūsų slapukų naudojimo direktyvoje.

Nuolat optimizuodami mūsų internetinius pasiūlymus naudojamės partnerių paslaugomis per žymų (vadinamųjų tagų) integravimą. Pagal 2018-05-24 būseną parneriai yra:

„AdForm“
„AdForm“ yra technologijų tiekėjas, teikiantis lankstų reklaminių priemonių pristatymą, taip pat reklaminių priemonių stebėjimą ir kontrolę bei saugo slapukų informaciją iki 60 dienų. Išsamesnė informacija apie „AdForm“ pateikta su toliau paminėta nuoroda, skyriuje „Bendroji praktika“.

„Evergage“
„Evergage“ yra kliento personalizavimo įrankis. Remiantis pirmiau aprašytu naudojimo vertinimu, šis sprendimas leidžia matyti individualų turinį ir be nurodytų asmens duomenų

„Sizmek“
„Sizmek“ yra specializuotas reklaminių akcijų valdymo tiekėjas. Slapukai išsaugo informaciją tikslingoms ir jau peržiūrėtoms reklamoms (Targeting ir Retargeting) stebėti, kontroliuoti ir optimizuoti iki 90 dienų. Išsamesnė informacija apie „Sizmek“ pateikta su toliau paminėta nuoroda, skyriuje „Duomenų rinkimas „Sizmek“ paslaugų metu“.

„Sophus3“
„Sophus3“ yra svetainių analizės ir optimizavimo tiekėjas. Išsamesnė informacija apie „Sophus3“ pateikta su toliau paminėta nuoroda.

„Adobe AudienceManager“
Šis sprendimas kuria ir naudoja tikslines grupes kaip skaitmeninių kanalų duomenų valdymo platformą.

„Smart Signals“
Remiantis pirmiau aprašytu naudojimo vertinimu, „Smart Signals“ kontroliuoja individualaus turinio pristatymą „Volkswagen“ svetainėse. Čia asmens duomenys nerenkami ir neapdorojami.

„Ensighten“
„Ensighten“ yra žymų (tagų) valdymo įrankis ir kontroliuoja čia aprašytą tagų integravimą. „Ensighten“ nerenka jokių asmens duomenų.

D. Sekimo įrankiai

I. „Adobe Analytics“
Ši interneto svetainė naudoja „Adobe“ paslaugas („Analytics“, „SiteCatalyst“ ir „Dynamic Tag Manager“), vertindama naudotojų lankymąsi interneto svetainėje. Duomenys tvarkomi reklamos, rinkotyros tikslais arba siekiant teisėtai kurti savo interneto svetainę (pagal Telemedijų įstatymo 15 straipsnio 3 dalį). Su „Adobe“ „Analytics“ sprendimu galime analizuoti internetinių „Volkswagen“ pasiūlymų naudojimą ir nuolat juos tobulinti. Analizės elementai yra, pavyzdžiui, aplankytos interneto svetainės arba serveriai, puslapiuose praleistas laikas, spragtelėjimai bei techniškai paaiškinami naudojimo modeliai. Remdamiesi naudojimu ir nerinkdami asmens duomenų išsiaiškiname, kurie mūsų naršyklės puslapiai, temos, produktai arba koks turinys domina mūsų lankytojus.

Naudojimo duomenų rinkimas yra funkcinė šios interneto svetainės pasiūlymų dalis ir įtraukia su rinkodara susijusią informaciją į analizės funkcijas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad funkcinis sekimas ir rinkodarai skirtas sekimas gali būti kontroliuojami nepriklausomai vienas nuo kito.

Mes, kaip interneto svetainės tiekėjai, su „Adobe“ dinaminiu žymų valdymu galime lanksčiai susieti ir paprastai valdyti paslaugas (pvz., „Adobe“ rinkodaros paslaugas), siekdami patobulinti sąveiką su suinteresuotomis šalimis. Žyma yra interneto svetainės kodo elementas „JavaScript“ programavimo kalba. Jis turi būti įkeliamas naudoti į bet kurį html puslapį taip, kad iškvietus interneto svetainę kodo elementas taptų aktyvus. „Adobe“ dinaminis žymų valdymas reguliuoja žymos įkėlimą į centrinę vietą ir galima kontroliuoti, kokia paslauga susiejama su kokia vieta, bei rinkti duomenis arba aktyvinti paslaugas.

Vertinant „Adobe“ paslaugas naudojami slapukai, kurie įrašomi jūsų galutiniame prietaise, ir per kuriuos gaunama informacija, kuri taip pat įrašoma „Adobe Systems Software Ireland Limited“ („Adobe“) serveriuose. Negalima atmesti tikimybės, kad duomenis pasieks ir „Adobe Systems Incorporated“, kurios būstinė yra JAV, todėl buvo sudaryta atitinkama sutartis pagal ES standartus (pagrįsta garantija dėl duomenų tvarkymo ne Europos šalyse). Jūs turite teisę gauti informaciją apie šią standartinę sutartį.

Galite bet kada atšaukti sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis ateityje, įjungdami „Opt out“ jungiamąjį su žemiau paminėta „Adobe“ nuoroda. Be to, galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys, paspausdami toliau paminėtą nuorodą:

Norėdami atšaukti „Adobe“ analizės vertinimą, paspauskite čia.

Norėdami vėl įjungti „Adobe“ analizės vertinimą, paspauskite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų atsisakymas „Opt-Out“ slapuko forma veiksmingas tik tuo atveju, jeigu savo naršyklę nustatote taip, kad naudoti slapukus leidžiama. Jeigu šį slapuką panaikinate, naudojate kitą naršyklę arba pakeičiate prietaisą, turite iš naujo atšaukti savo sutikimą naudoti „Adobe Analytics“. Atkreipiame dėmesį, kad ištrynus visus slapukus, ištrinamas ir šis slapukas, todėl jį reikia įdiegti iš naujo. Kitus nurodymus dėl slapukų rasite mūsų slapukų naudojimo direktyvoje.

Tiesiogiai atsekti asmenį pagal „Adobe“ serveriuose įrašytą informaciją neįmanoma, nes „Adobe Analytics“ naudojama su nustatymais „Before Geo-Lookup“: naudojami „Replace visitor’s last IP octet with 0“ ir „Obfuscate IP-Removed“. Nustatymu „Before Geo-Lookup": „Replace visitor’s last IP octet with 0“ užtikrinama, kad prieš šią vadinamąją geolokalizaciją IP adresas padaromas anonimišku, paskutinius aštuonis IP adreso ženklus pakeičiant nuliais. Apytikrė naudotojo vieta pridedama prie statistinio sekimo paketo vertinimo, kuriame dar yra visas IP adresas. Prieš įrašant sekimo paketą IP adresas pakeičiamas vienu vieninteliu pastoviu IP adresu – generiniu IP adresu – jeigu konfigūruotas nustatymas „Obfuscate IP – Removed“. Taip šis IP adresas nebeišsaugomas įrašytame duomenų rinkinyje.

E. Jūsų teisės
Galite bet kada reikalauti savo teisių užtikrinimo iš „Volkswagen AG“ nemokamai. Išsamesnė informacija apie jūsų teises pateikta skyriuje F.

Teisė į duomenų ištaisymą: Turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume su jumis susijusius neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Teisė į duomenų panaikinimą: Turite teisę reikalauti panaikinti savo asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 17 straipsnyje numatytomis sąlygomis. Remiantis juo, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei jų daugiau nebereikia tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Be to, galite reikalauti ištrinti, jei jūsų duomenis naudojame remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs jį atšaukiate.

Teisė apriboti tvarkymą: Turite teisę reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą BDAR 18 straipsnyje numatytomis sąlygomis. Toks atvejis, pavyzdžiui, būtų, jei jūs paneigtumėte savo duomenų teisingumą. Tol, kol bus patikrintas jūsų duomenų teisingumas, galite reikalauti apriboti duomenų panaudojimą. 

Atšaukimo teisė: Jei duomenys apdorojami turint tam tikrą interesą arba jūsų duomenys naudojami tiesioginės reklamos tikslais, turite teisę nesutikti su jūsų duomenų panaudojimu. Nesutikimas galimas, jei panaudojimas tenkina viešąjį interesą, vykdomas atliekant viešosios valdžios funkcijas arba priskirtinas teisėtam „Volkswagen AG” ar trečiųjų asmenų interesui. Jei nesutinkate, prašome nurodyti priežastis, dėl kurių nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų naudojami. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės reklamos tikslais. Tai taikoma ir profiliavimui, jei tai susiję su tiesiogine reklama.

Teisė perduoti duomenis: Jei duomenys apdorojami remiantis sutikimu arba vykdant sutartinius įsipareigojimus, kuriais remiantis naudojamas automatinis duomenų panaudojimas, turite teisę gauti savo duomenis struktūruotu, paplitusiu ir lengvai nuskaitomu formatu bei perduoti juos kitiems duomenų naudotojams.

Teisė atsisakyti: Jeigu duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo ateityje.

Teisė pateikti skundą: Be to, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos žemės duomenų apsaugos pareigūnui) dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis.

 

F. Jūsų kontaktiniai asmenys


Jūsų teisių įgyvendinimo kontaktinis asmuo
Jūsų teisių įgyvendinimo kontaktiniai asmenys ir tolesnė informacija nurodyti šioje interneto svetainėje https://datenschutz.volkswagen.de.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas mielai jus pakonsultuos visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais.

„Volkswagen AG” duomenų apsaugos pareigūnas
Berliner Ring 2, 38440 Volfsburgas

datenschutz@volkswagen.de.

Versija: 2018 m. birželis