2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Nutzungsbedingungen

Bendrosios naudojimo sąlygos.

Visi „Volkswagen AG“ interneto svetainių duomenys išsamiai tikrinami. „Volkswagen AG“ rūpinasi, kad pasiūlymai šiose svetainėse būtų aktualūs ir perteiktų teisingą turinį. Tačiau vis tiek negalime garantuoti šių svetainių išsamumo, tikslumo, aktualumo ir pastovios prieigos. Jei dėl „Volkswagen AG“ interneto svetainėse pateiktų patarimų ar rekomendacijų buvo padaryta žala, „Volkswagen AG“ neprivalo jos atlyginti, nepažeisdama atsakomybės, kylančios iš sutartinių santykių, dėl neleistinų veiksmų ar bet kurios kitos įstatymų nuostatos.

„Volkswagen AG“ savo nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo gali keisti arba sustabdyti savo interneto svetainių pasiūlymų galiojimą. Įmonė neįsipareigoja nuolat atnaujinti šių interneto svetainių turinio.

„Volkswagen AG“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių, pasiekiamų per išorines nuorodas, turinius ir prieigas. „Volkswagen AG“ aiškiai atsiriboja nuo bet kokio turinio, už kurį gali būti baudžiama, prisiimama atsakomybė arba kuris pažeidžia moralės principus.

„Volkswagen AG“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių turinį. „Volkswagen AG“ prisiima atsakomybę atlyginti žalą ir padengti išlaidas pagal visus ieškinius, iškeltus dėl neatsargaus esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo nevykdant savo atstovaujamų interneto svetainių pasiūlymų įsipareigojimų, kai atsakomybė yra apribota tipine ir numatoma žala. Kitais atvejais atsakomybė už neatsargius įsipareigojimų pažeidimus netaikoma. Griežtos atsakomybės už žalą gyvybei, kūnui ar sveikatai arba atsakomybės už produkciją atvejais anksčiau nurodytas atsakomybės apribojimas negalioja.

Naudojantis „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis būtina paisyti autorių, pavadinimų ir prekių ženklų bei kitų „Volkswagen AG” bei trečiųjų asmenų teisių apsaugos. Saugomos, be kita ko, „Volkswagen AG“ pateiktų nuotraukų, muzikos ir „Volkswagen“ ir „Golf“ prekių ženklų teisės. „Volkswagen AG“ interneto svetainių prieiga nesuteikia licencijos arba kitų naudojimo teisių. Bet koks piktnaudžiavimas „Volkswagen AG“ interneto svetainėmis draudžiamas, visų pirma negalima

  • nesilaikyti saugumo priemonių,
  • naudoti įrangos ar programų, kurios gali pakenkti įrenginiams ar jų funkcijoms, ypač negalima keisti „Volkswagen AG“ serverio arba tinklo ar kitų tinklų fizinės arba loginės struktūros,
  • įtraukti arba naudoti komerciniais tikslais „Volkswagen AG“ internetinių svetainių arba jų dalies kituose privačiuose ar verslo internetiniuose pasiūlymuose.

„Volkswagen” nėra pasirengusi ir neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose naudotojų arbitraže.
Volfsburgas, 2017 m. birželis

Konsultacijų ir pirkimo naudojimo sąlygos

Čia pateikiama svarbiausia informacija apie „Volkswagen“ konsultacijų ir pirkimo paslaugų bendrąsias naudojimo sąlygas.

1. Informacinių paslaugų teikimas ir užtikrinimas
„Volkswagen AG“ interneto svetainių informacinių paslaugų vidutinė metinė prieiga yra iki 97,5 %. „Volkswagen AG“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu praplėsti, sumažinti teikiamas paslaugas ar jų dalį arba pakeisti jų funkcijas.

Naujojo automobilio konfigūratoriumi galite individualiai susikonfigūruoti savo transporto priemonę. Naujųjų automobilių rinkoje galite iš jau pagamintų transporto priemonių pasirinkti automobilį pagal savo poreikius. Sukonfigūruotoms transporto priemonėms, taip pat esantiems naujiems automobiliams turite po penkias išsaugojimo vietas, vadinamąsias automobilių stovėjimo aikšteles, kuriose galite išsaugoti atitinkamas transporto priemones su pasirinkta išsamia informacija. Šie duomenys ištrinami praėjus šešiems mėnesiams po paskutinio išsaugotų duomenų apdorojimo. Jei nurodėte savo el. pašto adresą, mes išsiųsime jums el. paštu atitinkamą pranešimą apie tai likus 2 savaites iki termino. „Volkswagen AG“ nesuteikia garantijos dėl sukonfigūruotos transporto priemonės konstruktyvumo ateityje. Naujų automobilių naudotų automobilių rinkoje įsigyti nebegalima. Naujų automobilių konfigūratoriaus ir naujų automobilių rinkos pasiūlymai neįpareigojantys.

Visa informacija, pateikta šiose interneto svetainėse, kruopščiai parinkta „Volkswagen AG“ ir skirta tik klientams informuoti. Jūs neįpareigojamas ir bet kuriuo metu galite keisti pasirinkimus. „Volkswagen AG“ neatsako už padarinius, galinčius kilti dėl informacijos naudojimo, ypač susijusius su jos tikslumu, aktualumu ir išsamumu. Prieš naudodamiesi informacija, nesvarbu kokiam tikslui, visada ją patikrinkite. Privalomos ataskaitos gali būti pateikiamos tik pagal konkrečius prašymus.

2. Grupės įmonių ir kitų trečiųjų šalių paslaugos
„Volkswagen AG“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. „Volkswagen AG“ nepriklauso trečiųjų šalių puslapiai, pasiekiami per nuorodas, ir įmonė neatsako už jų turinį.

Kai kurias informacines paslaugas teikia mūsų partneriai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šioms paslaugoms taikomos mūsų partnerių bendrosios verslo sąlygos. Už jų turinį „Volkswagen AG“ neatsako; susitarta, kad tokių trečiųjų šalių paslaugų teikėjai nėra įgalioti „Volkswagen AG“.

Naudodamiesi „Volkswagen“ konsultavimo ir pirkimo paslaugomis galite gauti neįpareigojančių automobilio draudimo ir finansavimo pasiūlymų iš „Volkswagen Bank“ ir „Volkswagen“ draudimo bendrovių. Be to, galite leisti įvertinti jūsų automobilį. „Volkswagen“ konsultavimo ir pirkimo servisas nurodys jums išorinį paslaugų teikėją. Mūsų partnerio nurodyta vertė gali nesutapti su konkrečia jūsų transporto priemonės rinkos verte arba jūsų regione galimomis gauti pajamomis už naudotą automobilį. Todėl „Volkswagen“ partnerio kaina gali skirtis nuo įvertinimo kainos. „Volkswagen“ partneris neatsako už tokį vertės nustatymą.

3. Tinkamas paslaugų naudojimas
Jūs įsipareigojate paisyti autorių, pavadinimų ir prekių ženklų bei kitų trečiųjų asmenų teisių apsaugos. Saugomos, pvz., visų „Volkswagen AG“ interneto svetainių bei „Volkswagen“ ir „Golf“ prekių ženklų nuosavybės teisės. Šios interneto svetainės bei BVS nereiškia, kad bus suteikta licencija arba kitos „Volkswagen AG“ nuosavybės apsaugos teisės.

Jūs taip pat įsipareigojate nepiktnaudžiauti paslaugomis, ypač paisyti informacijos paslaugų saugumo priemonių, nenaudoti įrangos ar programų, kurios gali pakenkti „Volkswagen AG“ įrenginiams, ypač keisdamos fizinę arba loginę „Volkswagen AG“ serverio arba tinklo ar kitų tinklų struktūrą, neįterpti ir nenaudoti informacijos paslaugų ar jų dalies kituose privačiuose ar verslo pasiūlymuose komerciniais tikslais.

4. Leidimas naudoti slapukus
Lankantis mūsų internetinėse svetainėse „Volkswagen AG“ naudoja slapukus. Savo kompiuterio nustatymuose galite pasirinkti slapukų naudojimą ir apimtį (paprastai interneto naršyklėje, pvz., „Internet Explorer“). „Volkswagen AG“ daro prielaidą, kad sutinkate naudoti slapukus, jei jūsų naršyklė tai leidžia. Dėl duomenų apsaugos apsilankykite mūsų puslapyje, kur rasite informacijos apie į klientus orientuotą duomenų apsaugą.

5. Atsakomybė
„Volkswagen AG“ atsako tik už tyčinį, grubų aplaidumą, pagal atsakomybės už produkciją įstatymą ir už garantuotų charakteristikų trūkumą. Už nedidelį aplaidumą „Volkswagen AG“ atsako tik tuo atveju, kai pažeidžiami esminiai (sutartiniai) įsipareigojimai, kai pretenzijų dėl kompensacijos suma yra apribota numatomais nuostoliais.

6. Slaptažodis
Naudoti būtiname ir jūsų pasirenkamame slaptažodyje neturi būti akivaizdžiai besikartojančių tų pačių ženklų ir jo neturi sudaryti gerai žinomi žodžiai ir vardai. Slaptažodis turi būti laikomas paslaptyje, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo. Kai tik turite pagrindo manyti, kad neleistinos trečiosios šalys sužinojo apie jūsų slaptažodį, turite nedelsdami jį pakeisti. Jei trečiosios šalys naudojasi paslauga, naudodamos jūsų slaptažodį, jums bus taikomos tokios pačios prievolės kaip jūsų naudojimosi atveju. Ši prievolė netaikoma, jei jūs neatsakote už trečiųjų šalių naudojimąsi.

7. Paslaugų apimties ir BVS keitimas bei sutarties nutraukimas
„Volkswagen AG“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti BVS ir siūlomas paslaugas. Apie atitinkamus pakeitimus jūs būsite laiku informuojamas nuoroda paslaugų įvesties puslapyje. Jei BVS pakeitimai pakenktų jūsų teisėms, galite išreikšti prieštaravimą dėl BVS pakeitimo per 2 savaites po jo atsiradimo. Praėjus šiam terminui, BVS pakeitimai įsigalioja be prieštaravimų. Jei pareiškiate prieštaravimą dėl pakeitimų per nurodytą terminą, toliau galioja senosios BVS. Tačiau „Volkswagen AG“ turi teisę nutraukti paslaugų naudojimą, pranešdama apie tai prieš dvi savaites iki mėnesio pabaigos.

8. Taikytinos teisės pasirinkimas
Paslaugos naudojimui bei BVS taikytina Vokietijos teisė, išskyrus įstatymų kolizijos nuostatas.