2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Általános használati feltételek.

A Volkswagen AG webhelyein található minden információt alaposan ellenőriztek. A Volkswagen AG minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a webhelyek naprakészek és tartalmilag helyesek legyenek. Ugyanakkor nem vállalható garancia a webhelyek teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért és állandó elérhetőségéért. Ha a Volkswagen AG valamely webhelyén tanácsot vagy ajánlást tesznek közzé, a Volkswagen AG semmilyen szerződéses viszonyból, illetéktelen tevékenységből vagy egyéb jogszabályi rendelkezésből eredő károkért nem vonható felelősségre, és a tanács vagy ajánlás elfogadásából eredő károkért kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.

A Volkswagen AG jogosult saját belátása szerint bármikor figyelmeztetés nélkül megváltoztatni a honlapjain szereplő ajánlatokat, vagy megszüntetni azok működését. A honlap tartalmának naprakészen tartása nem kötelező.

A Volkswagen AG nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó, külső hivatkozásokon keresztül elérhető webhelyek tartalmával és elérhetőségével kapcsolatban. A Volkswagen AG kifejezetten elhatárolódik minden olyan tartalomtól, amely a büntetőjog vagy a felelősségbiztosítási jog szempontjából érintett lehet, vagy amely sérti a jó ízlést.

A Volkswagen AG nem vállal felelősséget harmadik felek webhelyeinek tartalmáért. A saját webhelyein szereplő ajánlatokból eredő kötelezettségszegés miatti kártérítési és költségtérítési igények esetén a Volkswagen AG felelősségre vonható az alapvető szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértéséért, mely felelősség a tipikus és előre látható károkra korlátozódik. Az egyéb enyhe gondatlanságból eredő kötelezettségszegésért való felelősségre vonás ki van zárva. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szigorú felelősségre, az életet, a testi épséget vagy az egészséget érintő károkra, illetve a termékfelelősségi törvény szerinti károkra.

A Volkswagen AG webhelyeinek használata során különösen szerzői, név- és márkajogokat, valamint a Volkswagen AG és más harmadik személyek egyéb tulajdonjogait kell figyelembe venni. Védelmet élveznek többek között a Volkswagen AG által bemutatott fényképek, zenék és márkák, mint például a „Volkswagen” és a „Golf”. A Volkswagen AG webhelyeinek hozzáférhetősége nem jelent licencjogot vagy bármilyen más használati jogot. A Volkswagen AG webhelyeinek minden helytelen használata kerülendő, különös tekintettel a következőkre:

  • tilos megkerülni a biztonsági óvintézkedéseket,
  • tilos bármilyen eszközt használni és bármilyen alkalmazást végrehajtani, amely a berendezések károsodáshoz vagy hibás működéshez vezethet, különösen a Volkswagen AG vagy más hálózatok szerverei vagy hálózata fizikai vagy logikai struktúrájának megváltozása miatt,
  • tilos a Volkswagen AG webhelyeit vagy azok egy részét más internetes ajánlatokban szerepeltetni, legyen szó magánjellegű vagy kereskedelmi használatról, illetve integrált vagy kereskedelmi forgalomban lévő megoldásról.

A Volkswagen nem áll készen és nem is kötelezhető arra, hogy vitarendezési eljárás esetén fogyasztói döntőbizottság elé álljon.

Wolfsburg, 2017. június

Felhasználási feltételek, Tanácsadás és vásárlás.

Az alábbiakban bemutatjuk a Volkswagen tanácsadási és vásárlási (Beratung & Kauf) szolgáltatására érvényes általános használati feltételek alapvetéseit.

1. Az információs szolgáltatás biztosítása és jótállása
A Volkswagen AG webhelyein kínált információs szolgáltatások elérhetősége éves szinten átlagosan 97,5%. A Volkswagen AG fenntartja a jogot, hogy bármikor meghosszabbítsa vagy lerövidítse a szolgáltatást vagy annak bármely részét, vagy megváltoztassa annak működését.

Az újautó-konfigurátorral gyorsan és könnyen személyre szabhatja a járművét. Válasszon ki egy Önnek tetsző, készen legyártott járművet az új autók piacán. A már konfigurált járművekhez és az állományt alkotó új autókhoz minden 5 járműhöz tárolóhelyek, úgynevezett parkolóhelyek állnak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik, hogy a járműveket részletes információkkal együtt mentse el. Ezeket az adatokat a tárolt adatok utolsó feldolgozása után hat hónappal törölni kell. Ha megadta nekünk az e-mail címét, két héttel korábban figyelmeztető e-mailt küldünk. A Volkswagen AG semmilyen jótállást vagy garanciát nem vállal a konfigurált járművek jövőbeli megépíthetőségéért. Az is előfordulhat, hogy a használt autók piacán már nem állnak majd rendelkezésre új autók. Az újautó-konfigurátorban és az új autók piacán közzétett ajánlatok nem kötelező jellegűek.

Az ezeken a webhelyeken található információkat a Volkswagen AG megfelelő gondossággal állította össze, és kizárólag az ügyfelek tájékoztatását szolgálják. Az információk jogilag nem kötelező jellegűek, és bármikor módosíthatók. Az információk felhasználásával elérhető eredmények vonatkozásában, különös tekintettel azok pontosságára, időszerűségére és teljességére, a Volkswagen AG semmilyen garanciát nem vállal. Kérjük, ellenőrizze ezeket az információkat, mielőtt bármilyen módon felhasználná azokat! Jogilag kötelező érvényű nyilatkozatokat csak konkrét kérés alapján teszünk.

2. Csoportvállalatok és egyéb harmadik személyek szolgáltatásai
A Volkswagen AG webhelyei harmadik felek által működtetett webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Volkswagen AG nem veszi át a harmadik felektől származó, külső hivatkozásokon keresztül elérhető webhelyek oldalait, és semmilyen felelősséget nem vállal azok tartalmával kapcsolatban.

Bizonyos információs szolgáltatásokat partnereink biztosítanak. Ne feledje, hogy ezen szolgáltatások használatához el kell fogadnia a partnereink által meghatározott Általános Szerződési Feltételeket. A Volkswagen AG nem felelős az ilyen tartalmakért, és kölcsönös egyetértés tárgyát képezi, hogy az ilyen külső szolgáltatásokat biztosító szolgáltatók nem minősülnek a Volkswagen AG ügynökeinek.

A Volkswagen tanácsadási és vásárlási (Beratung & Kauf) szolgáltatásának részeként a Volkswagen Bank és a Volkswagen biztosítási szolgáltatások nem kötelező érvényű biztosítási és finanszírozási ajánlatokat tehetnek Önnek az autóval kapcsolatos bármilyen témakörben. Ezenkívül az autója értékét is felbecsültetheti. Ebben az esetben a Volkswagen tanácsadási és vásárlási (Beratung & Kauf) szolgáltatása külső szolgáltatót alkalmaz. A valamely partnerünk által megállapított érték eltérhet a jármű tényleges piaci értékétől vagy a használt autók számától az Ön régiójában. Ennek megfelelően a Volkswagen partnerei által kínált árak eltérhetnek a becsült értéktől. A Volkswagen partnereit az ilyen értékelések jogilag semmire nem kötelezik.

3. A szolgáltatások engedélyezett használata
Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a szerzői, név- és márkajogokat, valamint a harmadik személyek egyéb tulajdonjogait. Védelmet élveznek többek között a Volkswagen AG webhelyei azok teljességében, illetve az olyan márkák, mint a „Volkswagen” vagy a „Golf”. Ezek a webhelyek és azok használati feltételei nem jelentenek licencjogot vagy bármilyen más jogot a Volkswagen AG tulajdonjogai fölött.

Ezenkívül Ön vállalja, hogy tartózkodik a szolgáltatásokkal való mindennemű visszaéléstől, különös tekintettel az információs szolgáltatások biztonsági intézkedéseinek megkerülésére, nem használ olyan eszközöket vagy alkalmazásokat, amelyek a Volkswagen AG eszközeinek károsodásához vezetnek vagy vezethetnek, különösen a Volkswagen AG vagy harmadik felek szervereinek vagy hálózatainak fizikai vagy logikai struktúrája módosításával, valamint nem használja fel az információs szolgáltatásokat vagy azok bármely részét kereskedelmi célokra, és nem építi be más, akár magán-, akár kereskedelmi célú internetes ajánlatokba.

4. Jóváhagyás a sütik beállításához
A Volkswagen AG sütiket használ, amikor Ön meglátogatja a webhelyeinket. Önnek jogában áll meghatározni a sütik használatát és hatáskörét a számítógép beállításával (általában az internetböngészőben, például az Internet Explorer alkalmazásban). Amennyiben az Ön böngészője lehetővé teszi a sütik beállítását, a Volkswagen AG feltételezi, hogy Ön a jóváhagyását adta hozzá. Kérjük, az adatvédelemmel kapcsolatosan tájékozódjon az ügyfélorientált adatvédelmi oldalunkon.

5. Jótállás
A Volkswagen AG kizárólag a termékfelelősségi törvény szerinti szándékos és súlyos gondatlanság, valamint a garantált tulajdonságok hiánya miatt vonható felelősségre. Enyhe gondatlanság miatt a Volkswagen AG csak egy (szerződéses) alapvető kötelezettség megszegése esetén vonható felelősségre, mely esetben a kártérítési igények összege az előrelátható károk összegére korlátozódik.

6. Jelszó
A használathoz szükséges, választható jelszó nem lehet közismert szó vagy név, és nem tartalmazhatja semmilyen karakter jellegzetes ismétlődését. A visszaélések elkerülése végett Ön köteles a jelszót titokban tartani. Amint okkal feltételezhető, hogy illetéktelen harmadik személyek tudomást szereztek a jelszaváról, azonnal módosítania kell azt. Ha a szolgáltatást egy harmadik fél veszi igénybe a jelszó megadásával, ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak Önre, mintha saját maga használta volna. Ezen kötelezettség alól kivételt jelent, ha Ön nem felelős a harmadik fél által történő ilyen használatért.

7. A szolgáltatások körének és a használati feltételek módosítása, illetve megszüntetése
A Volkswagen AG jogosult a használati feltételeket és a kínált szolgáltatásokat bármikor megváltoztatni. A módosításokról időben tájékoztatást kap a szolgáltatások kezdőlapján közzétett figyelmeztetés formájában. Amennyiben a használati feltételek megváltozása befolyásolja az Ön jogait, a módosítást követő 2 héten belül kifogást emelhet a módosítások ellen. Ha a határidő lejártáig nem emel kifogást, a módosított használati feltételek életbe lépnek. Amennyiben Ön kifogást emel a módosítások ellen, a régi használati feltételek érvényben maradnak. A Volkswagen AG fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatások használati jogát a hónap végéig tartó kéthetes felmondási idővel felmondja.

8. Alkalmazandó jog
A szolgáltatások használatára és a jelen használati feltételekre a német törvények vonatkoznak, a kollíziós joggal kapcsolatos rendelkezések kivételével.