2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Opći uvjeti korištenja.

Svi podaci na web-stranicama društva Volkswagen AG pažljivo su provjereni. Volkswagen AG ulaže mnogo napora da na tim web-stranicama pruži aktualan i sadržajno točan pregled svoje ponude. Unatoč tome, ne možemo jamčiti za cjelovitost, točnost, aktualnost i stalnu dostupnost web-stranica. Ako se na web-stranicama društva Volkswagen AG nalazi kakav savjet ili preporuka, Volkswagen AG nije obavezan nadoknaditi štetu nastalu pridržavanjem savjeta ili preporuke, unatoč odgovornosti koja proizlazi iz ugovornog odnosa, nedopuštene radnje ili druge pravne odredbe.

Društvo Volkswagen AG može prema osobnoj procjeni i u svakom trenutku bez obavijesti promijeniti ponude na svojim web-stranicama ili ih obustaviti. Društvo nije obavezno održavati sadržaje na web-stranicama aktualnima.

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaje i dostupnost web-stranica trećih osoba, kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Društvo Volkswagen AG izričito se ograđuje od svih sadržaja za koje postoji mogućnost da su kaznenopravno ili odštetnopravno relevantni ili da krše prihvaćena moralna načela.

Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaj web-stranica trećih osoba. Za sve zahtjeve za naknadu štete ili troška zbog kršenja obaveza za koja treba snositi odgovornost na temelju ponuda svojim web-stranicama, društvo Volkswagen AG snosi odgovornost u slučaju kršenja bitnih ugovornih obaveza uzrokovanog lakšom nepažnjom, pri čemu je ta odgovornost ograničena na tipičnu i predviđenu štetu. Inače je isključena odgovornost za kršenje obaveza uzrokovano lakšom nepažnjom. Prethodno navedeno ograničenje odgovornosti ne vrijedi u slučaju objektivne odgovornosti ni za štetu na temelju ugrožavanja života, tijela ili zdravlja ili u skladu s njemačkim Zakonom o odgovornosti za neispravan proizvod.

Prilikom upotrebe web-stranica društva Volkswagen AG treba poštovati autorska prava, prava na ime i prava vezana za žig, kao i ostala prava vlasništva društva Volkswagen AG i ostalih trećih osoba. Njima su, između ostalog, zaštićene slike, glazba i žigovi društva Volkswagen AG, kao što su „Volkswagen” i „Golf”. Dostupnost web-stranica društva Volkswagen AG ne pretpostavlja dodjelu nikakvih licencija ili nekog drugog prava na korištenje. Svaka zlouporaba web-stranica društva Volkswagen AG zabranjena je, a osobito nije dopušteno

  • zaobići bilo koju sigurnosnu mjeru,
  • upotrijebiti uređaje ili pokretati aplikacije koje mogu dovesti do oštećenja opreme ili otkazivanja funkcije, osobito zbog promjena na fizičkoj ili logičkoj strukturi poslužitelja ili mreže društva Volkswagen AG ili drugih mreža,
  • integrirati ili komercijalno iskorištavati web-stranice društva Volkswagen AG ili neki njihov dio u drugim privatnim ili komercijalnim web-ponudama.

Društvo Volkswagen nije spremno ni obavezno sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkim povjerenstvom za provođenje postupka mirenja.

Wolfsburg, lipanj 2017.

Uvjeti korištenja usluge Savjetovanje i kupnja.

Ovdje saznajte sve važne informacije o Općim uvjetima korištenja u okviru usluge savjetovanja i prodaje koju nudi Volkswagen.

1. Usluga i jamstvo servisa za informiranje
Servis za informiranje koji se nudi putem web-stranica društva Volkswagen AG dostupan vam je uz godišnji prosjek raspoloživosti do 97,5 %. Društvo Volkswagen AG zadržava pravo proširivanja, skraćivanja ili promjene funkcija servisa ili nekog njegovog dijela u svakom trenutku.

Uz pomoć konfiguratora novog vozila možete individualno konfigurirati svoje vozilo. Na burzi novih vozila možete iz ponude već proizvedenih vozila odabrati vozilo u skladu sa svojim željama. I za konfigurirana i za nova vozila iz ponude dostupno vam je po pet mjesta za pohranu vozila, tzv. parkirališta, kako biste mogli spremiti odgovarajuća vozila s pripadajućim detaljnim informacijama. Ti se podaci brišu šest mjeseci nakon posljednjeg uređivanja pohranjenih podataka. Ako ste s nama podijelili svoju adresu e-pošte, dva tjedna ranije poslat ćemo vam e-poruku s odgovarajućom obavijesti. Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost niti daje jamstvo za mogućnost izrade konfiguriranog vozila. Nova vozila s burze rabljenih vozila u međuvremenu možda više neće biti dostupna. Ponude iz konfiguratora novog vozila i burze novih vozila nisu obvezujuće.

Informacije koje su vam dostupne na ovim web-stranicama sastavljene su s velikom pozornošću u društvu Volkswagen AG i služe samo za informiranje kupaca. One nisu obvezujuće i podložne su promjenama u bilo kojem trenutku. Društvo Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za rezultate koji se mogu postići upotrebom tih informacija, a osobito vezano za njihovu točnost, aktualnost i potpunost. Molimo provjerite informacije prije nego što ih na bilo koji način upotrijebite. Obvezujuće se izjave mogu dati samo na konkretne upite.

2. Servisi društava koncerna i ostalih trećih osoba
Web-stranice društva Volkswagen AG mogu sadržavati poveznice na web-stranice kojima upravljaju treće osobe. Društvo Volkswagen AG ne prisvaja stranice trećih osoba kojima se može pristupiti putem poveznica i nije odgovorno za sadržaj tih stranica.

Neke servise za informiranje pružaju naši partneri. Imajte na umu da za te servise vrijede Opći uvjeti poslovanja naših partnera. Društvo Volkswagen AG nije odgovorno za te sadržaje; postoji suglasnost da se kod pružatelja takvih vanjskih servisa ne radi s o ovlaštenim agentima društva Volkswagen AG.

U okviru Volkswagenovih usluga savjetovanja i prodaje možete od poduzeća Volkswagen Bank i Volkswagen Versicherungsdiensten primiti neobvezujuće ponude za osiguranje i financiranje automobila. Osim toga možete dati procijeniti vrijednost svog automobila. Pritom će vas Volkswagenova služba za savjetovanje i prodaju povezati s vanjskim pružateljem usluge. Vrijednost koju utvrdi neki od naših partnera može odstupati od konkretne tržišne vrijednosti vašeg vozila, odnosno od cijene rabljenog vozila koja se može postići u vašem području. U skladu s tim, cijena koju ponudi Volkswagenov partner može odstupati od procjene. Takva procjena vrijednosti nije obvezujuća za Volkswagenovog partnera.

3. Dopuštena upotreba servisa
Obvezujete se da ćete poštivati autorska prava, prava na ime i prava vezana za žig, kao i ostala prava vlasništva trećih osoba. Njima su, primjerice, zaštićene sve web-stranice društva Volkswagen AG i robne marke, kao što su „Volkswagen” i „Golf”. Ove web-stranice i Opći uvjeti korištenja ne smiju se shvatiti kao dodjela licencije ili nekog drugog prava na vlasnička prava društva Volkswagen AG.

Osim toga, obvezujete se na to da ćete izbjegavati svaku zloupotrebu servisa, a osobito na to da nećete zaobilaziti sigurnosne mjere servisa za informiranje, da nećete upotrebljavati opremu niti pokretati aplikacije koje uzrokuju ili mogu uzrokovati oštećenje opreme društva Volkswagen AG, osobito promjenama na fizičkoj ili logičkoj strukturi poslužitelja ili mreže društva Volkswagen AG ili drugih mreža, te da servise za informiranje ni bilo koji njihov dio nećete integrirati u druge privatne ili komercijalne web-ponude niti upotrebljavati u komercijalne svrhe.

4. Pristanak na pohranu kolačića
Društvo Volkswagen AG postavlja kolačiće kada posjetite njegove web-stranice. Upotrebu i opseg kolačića možete sami odrediti uz pomoć postavki na računalu (obično u internetskom pretraživaču, kao što je Internet Explorer). Volkswagen AG polazi od toga da ste suglasni su upotrebom kolačića ako to vaš pretraživač dopušta. Informacije o zaštiti podataka potražite na našoj stranici o zaštiti podataka namijenjenoj kupcima.

5. Odgovornost
Društvo Volkswagen AG preuzima odgovornost samo za namjernu pogrešku, očiti nemar, u skladu s njemačkim Zakonom o odgovornosti za neispravan proizvod i za nedostatak zajamčenih svojstava. Društvo Volkswagen AG preuzima odgovornost za blagi nemar samo u slučaju kršenja bitne (ugovorne) obaveze, pri čemu je visina iznosa zahtjeva za odštetu ograničena na predviđenu štetu.

6. Lozinka
Lozinka koja se proizvoljno odabire i nužna je za upotrebu usluga ne smije sadržavati upadljiva ponavljanja istog znaka te se ne smije sastojati od općepoznatih riječi i imena. Lozinka mora ostati tajna kako bi se spriječila zloupotreba. Čim se javi razlog za sumnju da je neovlaštena treća osoba doznala vašu lozinku, tu lozinku morate smjesta promijeniti. Ako se treća osoba bude služila servisom rabeći vašu lozinku, snosit ćete jednake obaveze kao da ste ju i sami upotrebljavali. Ta obaveza izostaje u onoj mjeri u kojoj je upotreba od strane treće osobe bila izvan vaše kontrole.

7. Promjena opsega usluga i Općih uvjeta korištenja i otkaz
Društvo Volkswagen AG uvijek ima pravo promijeniti Opće uvjete korištenja i ponuđene usluge. O tim ćete promjenama biti pravodobno informirani napomenom na početnoj stranici servisa. Ako bi zbog promjene Općih uvjeta korištenja došlo do ugrožavanja vaših prava, takvu promjenu možete osporiti u roku od dva tjedna nakon njezina uvođenja. Po isteku tog roka promijenjeni Opći uvjeti korištenja postaju valjani bez prava na osporavanje. Ako osporite promjenu unutar roka, nastavljaju vrijediti stari Opći uvjeti korištenja. Društvo Volkswagen AG svejedno ima pravo otkazati vam upotrebu servisa u roku od dva tjedna od kraja aktualnog mjeseca.

8. Odabir mjerodavnog prava
Upotreba usluga i ovi Opći uvjeti korištenja podložni su njemačkom pravu uz iznimku njegovih kolizijskopravnih odredbi.