2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Nutzungsbedingungen

Yleiset käyttöehdot.

Kaikki Volkswagen AG:n verkkosivuilla olevat tiedot on tarkistettu huolellisesti. Volkswagen AG pyrkii varmistamaan näiden verkkosivujen ajantasaisuuden ja sisällöllisen oikeellisuuden. Emme kuitenkaan anna takuuta verkkosivujen täydellisyydestä, oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai jatkuvasta käytettävyydestä. Jos Volkswagen AG:n verkkosivuilla annetaan neuvo tai suositus, Volkswagen AG ei ole velvollinen korvaamaan neuvon tai suosituksen noudattamisesta aiheutuvia vahinkoja, edellä mainitun kuitenkaan rajoittamatta sopimussuhteen, luvattoman toiminnan tai muun lakisääteisen määräyksen mukaista vastuuta.

Volkswagen AG voi oman harkintansa mukaan muuttaa verkkosivuillaan olevaa tarjontaa tai sen käyttöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Se ei ole velvollinen pitämään verkkosivujen sisältöä aina ajan tasalla.

Volkswagen AG ei ole vastuussa sisällöstä tai käytettävyydestä kolmansien osapuolten verkkosivuilla, joille voi siirtyä ulkoisten linkkien kautta. Volkswagen AG ei hyväksy sisältöjä, jotka ovat mahdollisesti rikos- tai vastuuoikeudellisesti relevantteja tai jotka ovat hyvien tapojen vastaisia.

Volkswagen AG ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöistä. Volkswagen AG: n vastuulla on vahingonkorvausvaatimusten korvaaminen ja omien verkkosivustojensa tarjoamista koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen, mikä merkitsee olennaisten sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiä, jolloin vastuu rajoittuu tyypilliseen ja ennakoitavaan vahinkoon. Muuten sillä ei ole vastuuta lievästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien rikkomisesta. Yllä mainittu vastuunrajoitus ei koske vaaraa aiheuttavaa vastuuta, hengelle, keholle tai terveydelle aiheutuvia vammoja eikä tuotevastuulain rikkomista.

Käytettäessä Volkswagen AG:n verkkosivustoa on huomioitava tekijänoikeudet, nimi- ja tavaramerkkioikeudet sekä Volkswagen AG:n ja kolmansien osapuolten muut suojaoikeudet. Esimerkiksi Volkswagen AG:n esittämät kuvat, musiikki sekä merkit, kuten Volkswagen ja Golf, ovat suojattuja. Volkswagen AG:n verkkosivujen käytöstä ei synny lisenssiä tai muuta käyttöoikeutta. Volkswagen AG:n verkkosivujen kaikenlainen väärinkäyttö on kiellettyä, erityisesti

  • turvatoimia ei saa kiertää,
  • ei saa käyttää sellaisia laitteita tai sovelluksia, jotka voivat aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen tai toimintakatkoksen, erityisesti muuttamalla palvelimen, Volkswagen AG:n verkon tai muiden verkkojen fyysisiä tai loogisia rakenteita,
  • Volkswagen AG:n verkkosivuja tai niiden osia ei voi yhdistää muihin yksityisiin tai kaupallisiin verkkotarjouksiin tai käyttää niitä kaupallisessa tarkoituksessa.

Volkswagen ei ole valmis eikä sillä ole velvollisuutta osallistua riidanratkaisumenettelyyn kuluttajavälityselimessä.

Wolfsburg, kesäkuu 2017

Neuvonnan ja ostamisen käyttöehdot.

Lue täältä olennaiset tiedot yleisistä käyttöehdoista Volkswagenin neuvonnan ja ostojen palvelusuoritusten osalta.

1. Tietopalvelun suoritus ja takuu
Volkswagen AG:n verkkosivujen kautta tarjottava tietopalvelu on vuositasolla käytettävissä keskimäärin 97,5 % ajasta. Volkswagen AG pidättää itsellään oikeuden laajentaa tai supistaa palvelua tai sen osaa tai muuttaa toimintoja.

Uuden auton rakennusohjelmalla voit luoda ajoneuvosi yksilöllisesti. Uusien autojen kaupassa voit myös valita jo tuotettujen ajoneuvojen joukosta omia toiveitasi vastaavan ajoneuvon. Sekä määritettyjen ajoneuvojen että valmiiden uusien autojen osalta on käytettävissä tallennustilaa, nk. pysäköintipaikka, viidelle autolle, jotta voit tallentaa kyseiset ajoneuvot ja niiden yksityiskohtaiset tiedot. Tallennetut tiedot poistetaan kuusi kuukautta viimeisen muokkaamisajankohdan jälkeen. Jos olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle asiasta sähköposti-ilmoituksen kaksi viikkoa etukäteen. Volkswagen AG ei vastaa eikä anna takuuta määritetyn ajoneuvon tulevasta rakennettavuudesta. Uusien autojen kaupassa olevat autot eivät välttämättä enää ole saatavilla. Uusien autojen rakennusohjelman ja uusien autojen kaupan tarjoukset eivät ole sitovia.

Volkswagen AG on koonnut huolellisesti näillä verkkosivuilla olevat tiedot, ja ne on tarkoitettu vain asiakastiedotukseen. Ne eivät ole sitovia ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Volkswagen AG ei anna takuuta tuloksista, joita tietoja käyttämällä voi syntyä, erityisesti tietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja täydellisyyden osalta. Tarkista tiedot, ennen kuin käytät niitä millä tahansa tavalla. Sitovia lausuntoja voidaan antaa vain konkreettisesta pyynnöstä.

2. Konserniyhtiöiden ja muiden kolmansien osapuolten palvelut
Volkswagen AG:n verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille verkkosivuille. Volkswagen AG ei ole vastuussa linkkien kautta saavutettavien kolmansien osapuolten sivuista tai niiden sisällöistä.

Joistakin tietopalveluistamme vastaavat yhteistyökumppanimme. Huomaa, että näitä palveluita koskevat yhteistyökumppaneidemme yleiset käyttöehdot. Volkswagen AG ei vastaa näistä sisällöistä. On sovittu, että tällaisten vieraspalveluiden tarjoajat eivät ole Volkswagen AG:n edustajia.

Volkswagenin neuvonta- ja ostopalvelun puitteissa voit saada ei-sitovia tarjouksia autoon liittyvistä vakuutuksista ja rahoituksesta Volkswagen Bankilta ja Volkswagenin vakuutuspalveluilta. Lisäksi voit antaa arvioida autosi arvon. Tällöin Volkswagen neuvonta ja osto ohjaa sinut ulkopuolisella palveluntarjoajalle. Yhteistyökumppanimme ilmoittama arvo voi poiketa ajoneuvosi konkreettisesta markkina-arvosta tai alueellasi saavutettavasta käytettyjen autojen hinnasta. Vastaavasti Volkswagenin yhteistyökumppanin hinta voi poiketa arviosta. Tällainen arvio ei sido Volkswagen-yhteistyökumppania.

3. Palvelujen sallittu käyttö
Sinulla on velvollisuus huomioida kolmansien osapuolten tekijänoikeudet, nimi- ja markkinaoikeudet sekä muut suojaoikeudet. Esimerkiksi Volkswagen AG:n koko verkkosivusto sekä merkit, kuten Volkswagen ja Golf, ovat suojattuja. Näitä verkkosivuja eikä näitä yleisiä käyttöehtoja tule ymmärtää niin, että ne antaisivat lisenssiä tai muuta Volkswagen AG:n suojaoikeuksiin liittyvää oikeutta.

Sitoudut lisäksi siihen, ettet käytä palveluita millään tavalla väärin, erityisesti et ohita tietopalveluiden turvallisuusprosesseja, et käytä sellaisia laitteita tai sovelluksia, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoja Volkswagen AG:n laitteistolle erityisesti muuttamalla palvelimen tai Volkswagen AG:n verkon tai muiden verkkojen fysikaalista tai loogista rakennetta, etkä yhdistä tietopalveluja tai niiden osia muihin yksityisiin tai kaupallisiin verkkotarjouksiin etkä käytä niitä kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Suostumus evästeiden käyttöön
Volkswagen AG käyttää evästeitä vieraillessasi verkkosivuillamme. Voit itse määrittää evästeiden käytön ja sen laajuuden tietokoneesi asetuksista (yleensä internetselaimesta, kuten Internet Explorer). Volkswagen AG olettaa, että hyväksyt evästeiden käyttämisen, jos selaimesi sallii ne. Lue lisää tietosuojasta asiakkaita koskevaa tietosuojaa käsittelevältä sivultamme.

5. Vastuu
Volkswagen AG vastaa vain tarkoituksellisesta haitasta ja karkeasta laiminlyönnistä tuotevastuulain mukaisesti sekä taattujen ominaisuuksien puuttumisesta. Volkswagen AG on vastuussa vähäisestä laiminlyönnistä vain, jos kyseessä on (sopimus)velvoitteen keskeinen velvollisuus, jolloin korvausvaatimusten määrä on rajoitettu ennakoitavissa oleviin vahinkoihin.

6. Salasana
Käyttöä varten tarvittava ja itse valitsemasi salasana ei saa sisältää saman merkin toistamista eikä se saa koostua yleisesti tunnetuista sanoista ja nimistä. Sinun on pidettävä salasana salassa, jotta vältät väärinkäytön. Jos sinulla on aihetta epäillä, että valtuuttamattomat kolmannet osapuolet ovat saaneet salasanasi tietoonsa, sinun on vaihdettava se välittömästi. Jos kolmannet osapuolet käyttävät palvelua sinun salasanallasi, sinua koskevat samat velvollisuudet kuin käyttäessäsi palvelua itse. Tämä velvoite ei koske sellaista laajuutta, jossa et voi edustaa kolmannen osapuolen käyttöä.

7. Suorituslaajuuden ja yleisten käyttöehtojen muuttaminen ja irtisanominen
Volkswagen AG:lla on oikeus muuttaa yleisiä käyttöehtoja ja tarjottavia palveluja milloin tahansa. Mahdollisista muutoksista kerrotaan hyvissä ajoin ilmoituksella palvelun aloitussivulla. Jos yleisten käyttöehtojen muutos heikentää oikeuksiasi, voit vastustaa yleisten käyttöehtojen muutosta kahden viikon kuluessa muutoksesta. Määräajan jälkeen muutetut yleiset käyttöehdot tulevat voimaan, jos niitä ei ole vastustettu. Jos vastustat muutosta määräajan sisällä, vanhat yleiset käyttöehdot ovat edelleen voimassa. Volkswagen AG:lla on kuitenkin tässä tapauksessa oikeus irtisanoa palvelun käyttö kahden viikon irtisanomisajalla kuukauden loppuun mennessä.

8. Oikeuspaikan valinta
Palveluiden ja näiden yleisten käyttöehtojen käyttämistä koskee Saksan oikeus lukuun ottamatta sen lainvalintasäädäntöjä.