2.20.101.1, 2019-10-22 00:09:34
Datenschutzerklärung

andmekaitse deklaratsioonist.

A. Vastutav isik
Meil on hea meel, et külastate veebisaiti, mis kuulub ettevõttele Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-post: carnet-support@volkswagen.de, registreeritud Braunschweigi ringkonnakohtu äriregistris numbri HRB 100484 (Volkswagen AG) all, ja me täname, et tunnete huvi meie ettevõtte ja meie toodete vastu. Alljärgnevalt teavitame teid teie andmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest.

B. Üldine teave, protokolliandmed
Te saate Volkswagen AG veebisaite üldiselt külastada, ilma meile teatamata, kes te olete.

Sellisel juhul saame automaatselt ainult järgmised protokolliandmed:

 • anonüümne küpsise ID, mis ei lase tuvastada teie IP-aadressi,
 • teie kasutatud operatsioonisüsteem, teie kasutatud veebibrauser ja teie seadistatud ekraani eraldusvõime,
 • teie külastuse kuupäev ja kellaaeg,
 • meie veebisaidid, mida te külastasite ja
 • veebisait, mille kaudu te meid külastasite.

Kui järgmistes lõikudes pole teisiti öeldud, on andmete töötlejaks eranditult Volkswagen AG.

C. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine
Teie isikuandmete hulka kuuluvad andmed, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress. Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja/või kasutatakse ainult siis, kui te esitate need meile veebisaidi kaudu, näiteks, et põhjendada, sisuliselt kujundada või muuta teie ja meie vahel sõlmitud lepingulist suhet või et registreerida isikupärastatud teenuste kasutamiseks. Peale selle kasutatakse teie isikuandmeid ainult siis, kui olete enne andnud nõusoleku näiteks reklaami ja turu-uuringute jaoks.

I. Väljaannete ja uudiskirja tellimine

Sellel veebisaidil saate tellida Volkswagen AG uudiskirja või väljaandeid (nt äritegevuse aruandeid) ning esitada kontaktandmete päringu. Selles seoses esitatud isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult vastava teenuse osutamiseks teie nõusoleku ulatuses. Volkswagen AG kasutab selleks nn Double-Opt-In-meetodit. Seejuures saadetakse teile nimetatud aadressil e-kiri palvega nõusoleku kinnitamiseks. Te saate Volkswagen AG-le antud nõusoleku igal ajal tasuta edaspidiseks tühistada, nt järgmise e-posti aadressi kaudu: datenschutz@volkswagen.de

Sellel veebisaidil saate tellida väljaandeid, nt Volkswagen AG katalooge. Selleks vajame teil järgmisi isikuandmeid: nimi, eesnimi, aadress. Volkswagen AG kasutab neid andmeid (rakendades tellimuse andmete töötlejat) ainult väljaannete tellimiseks sõlmitud tasuta lepingu põhjendamiseks, sisuliseks kujundamiseks või muutmiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 lk 1 punkt b). Kogutud andmed kustutatakse pärast soovitud väljaande tarnimist, kui pole muid rakenduvaid säilitamistähtaegu (nt maksudest tulenev säilitamiskohustus).

See veebisait pakub lisaks võimalust tellida uudiskirja. Sellega seoses esitatud andmeid (e-posti aadress ja valikuliselt nimi, eesnimi) kasutame eranditult teie nõusoleku raames sätestatud teenuse osutamiseks (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 lk 1 punkt a). Volkswagen AG kasutab selleks nn Double-Opt-In-meetodit. Seejuures saadetakse teile nimetatud aadressil e-kiri palvega nõusoleku kinnitamiseks. Te saate Volkswagen AG-le antud nõusoleku igal ajal tasuta edaspidiseks tühistada, nt aadressil: https://datenschutz.volkswagen.de. Kui te loobute uudiskirja tellimisest, kustutatakse teie isikuandmed, kui pole muid rakenduvaid säilitamistähtaegu (nt maksudest tulenev säilitamiskohustus). Uudiskirja saatmiseks kasutatakse tellimuse andmete töötlejat.

II. Proovisõit

Kui teil on huvi meie sõidukite vastu, saate veebisaidil esitada proovisõidu soovi. Sel eesmärgil kogub Volkswagen AG järgmiseid isikuandmeid ja edastab teie valitud teeninduspartnerile: nimi, tiitel, pöördumine, e-posti aadress; kui soovite, et teie valitud teeninduspartner võtaks ühendust telefoni teel, kogutakse ka telefoninumber. See andmete kogumine ja edastamine toimub lepingu sõlmimise suhte alusel (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 lk 1 punkt b), et viia läbi proovisõitu valitud teeninduspartneri juures. Teeninduspartner kasutab edastatud andmeid, et võtta teiega eelistatud teeninduskanali kaudu ühendust. Teie esitatud andmed kustutatakse, kui Volkswagen AG on need teeninduspartnerile edastanud. Teeninduspartner kustutab andmed pärast proovisõidu lõpetamist, kui pole muid rakenduvaid säilitamistähtaegu (nt maksudest tulenev säilitamiskohustus).

Andmete edasiandmine

Isikuandmete edasiandmine kolmandatele toimub ainult siis, kui see on vajalik, eriti just lepingu sõlmimiseks. See on nii näiteks juhul, kui te otsite teenuses Google Maps ettevõttelt Google Inc. (Google) edasimüüjat ja seda näidatakse teile seejärel kaardil.

Lisateavet Google'i-poolse andmete töötlemise kohta saate alljärgnevalt lingilt:

III. Reklaami ja turu-uuringutega nõustumise avaldus
Kui soovite edaspidi saada infot meie toodete kohta, võite selle reklaami tellida. Selleks kogutakse teie antud nõusoleku raames (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõik 1, lk 1, punkt a) reklaami esitamiseks järgmised andmed: nimi, eesnimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber). Volkswagen AG kasutab nõusoleku saamiseks nn Double-Opt-In-meetodit. Seejuures saadetakse teile nimetatud aadressil e-kiri palvega nõusoleku kinnitamiseks. Jaotisest „Teie õigused“ leiate infot selle kohta, kuidas saate oma nõusoleku tagasi võtta.

IV. Suunatud reklaam (targeting)
Volkswagen AG koostab suunatud reklaami ja sisu esitamise (targeting) eesmärgil brauseripõhiseid kasutajaprofiile (Saksa telemeediaseaduse paragrahvi 15 lõike 3 kohaselt). Brauseripõhine tähendab antud juhul, et andmetest ei saa tuletada teie kui füüsilise isiku identiteeti, äratuntav on ainult teie veebibrauseri küpsistes olevate tuvastite tõttu. Küpsised ei ole konfiguratsiooniteavet sisaldavad andmed, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Seejuures kogutakse infot teie tegevuse kohta teie külastatud veebisaitidel (nt sirvimiskäitumine, internetipakkumiste külastatud alamlehed, klõpsatud reklaamiribad jne). Sisu salvestatakse põhimõtteliselt pseudonümiseeritult. See tähendab, et võimalikud identifitseerimistunnused asendatakse, et välistada või oluliselt raskendada vastava isiku kindlakstegemist kolmandate osapoolte poolt.

Profiiliteave sisaldab seejuures piiratud koguses äri jaoks olulisi käitumiselemente. Nad võimaldavad seega isikuandmeid kasutamata reaalajas analüüsida algoritmide abil teie klõpsamiskäitumist Volkswageni veebisaitidel ning töötada prognoosidega, et võimaldada seeläbi kasutada isikupärastatud ja asjakohast reklaamipakkumist ning et esitada internetikampaaniaid sihipäraselt.

Enamik veebibrausereid on seadistatud nii, et kõik küpsised aktsepteeritakse automaatselt. Pseudonüümitud kasutajaprofiili loomise saate igal ajal tulevikku suunatult keelata, seadistades oma brauseri nii, et see ei aktsepteeri ühtki või aktsepteerib kindlaid küpsised või annab teile teavituse kohe, kui küpsiseid saadetakse. Sellisel juhul ei pruugi olla võimalik meie veebisaidi kõigi funktsioonide täies mahus kasutamine. Peale selle saate andmete töötlemisele esitada vastuväite, kui klõpsate alljärgnevat linki:

klõpsake siin, et lülitada pseudonümiseeritud andmete kogumine välja.
klõpsake siin, et lülitada pseudonümiseeritud andmete kogumine taas sisse.

Pidage silmas, et teie vastuväide küpsise vormis toimib ainult siis, kui teie brauser on seadistatud nii, et küpsiste kasutamine on lubatud. Kui te kustutate selle küpsise või kasutate mõnda muud veebbrauserit või seadet, peate andmete pseudonümiseeritud kogumise vastuväite uuesti esitama. Juhime teie tähelepanu sellele, et kõikide küpsiste kustutamisel kustutatakse ka eelnimetatud küpsis pseudonümiseeritud kasutajaprofiilide kogumise kohta ja see tuleb uuesti installida. Muud märkused küpsiste kohta leiate meie küpsiste suunistest.

Meie internetipakkumiste jooksva optimeerimise jaoks kasutame partnerite teenuseid nn märgendite integreerimiste kaudu. Seisuga 24.05.2018 on partnerid alljärgnevad:

 • AdForm
  AdForm on tehnoloogiateenuse pakkuja reklaamimeetmete paindliku esitamise ning reklaamimeetmete jälgimise ja kontrollimise jaoks ning salvestab küpsiste andmeid kuni 60 päevaks. Lisateavet AdFormi kohta saate allnimetatud lingilt, lõigust „General Practice“.
 • Evergage
  Evergage on kliendipõhine isikupärastamisvahend. Tuginedes eelpool kirjeldatud kasutamisanalüüsile võimaldab see lahendus kuvada isikupärastatud sisu ka ilma isikuandmeid teadmata.
 • Sizmek
  Sizmek on reklaamikampaaniate haldamisele spetsialiseerunud pakkuja. Küpsised salvestavad andmeid reklaamimeetmete jälgimise, kontrollimise ja optimeerimise jaoks sihipärase ja korduva reklaami jaoks kuni 90 päevaks. Lisateavet Sizmeki kohta saate allnimetatud lingilt, lõigust „Andmete kogumine Sizmeki teenuste raames“.
 • Sophus3
  Sophus3 on veebisaitide analüüsi ja optimeerimise pakkuja. Lisateavet Sophus3 kohta saate allnimetatud lingilt.
 • Adobe AudienceManager
  See lahendus aitab koostada ja kasutada sihtrühmade segmente, toimides digitaalsete kanalite andmehaldusplatvormina.
 • Smart Signals
  Tuginedes eelpool kirjeldatud kasutamisanalüüsile, juhib Smart Signals isikupärastatud sisu esitamist Volkswageni veebisaitidel. Seejuures ei koguta ega töödelda isikuandmeid.
 • Ensighten
  Ensighten on märgendite haldamise vahend ja juhib siinkirjeldatud märgendite integreerimist. Ensighten ise ei kogu selleks isikuandmeid.

D. Jälgimisvahendid

I. Adobe Analytics

See veebisait kasutab Adobe teenuseid (Analytics, SiteCatalyst ja Dynamic Tag Manager), et analüüsida sellele veebisaidile tehtud kasutajate pöördumisi. Andmeid töödeldakse reklaami, turu-uuringute või meie veebisaidi kasutusõigusliku kujundamise eesmärgil (Saksa telemeediaseaduse § 15 lõigu 3 kohaselt). Adobe analüüsilahenduste abiga on võimalik analüüsida Volkswageni veebipakkumiste kasutamiskäitumist ja rakendada pidevalt täiustusi. Analüüsitavad elemendid on näiteks külastatud veebisaidid või teenused, lehtedel viibimise kestus, klõpsamisrajad – seega tehniliselt kontrollitavad kasutusmustrid. Isikuandmeid kogumata mõistame kasutamise alusel, milliseid lehed, teemad, tooted ja sisu on kasutajate jaoks oluline.

Kasutusandmete kogumine on selle veebisaidi pakkumiste funktsionaalne osa ja kasutab ka turunduse seisukohast olulist teavet analüüsifunktsioonide olemasolu korral. Pidage silmas, et funktsionaalne jälgimine ning jälgimine turunduseesmärgil on üksteisest sõltumatult juhitavad.

Dadobe Dynamic Tag Management võimaldab meil veebisaidi pakkujana teenuseid paindlikult ühendada ja hõlpsalt hallata (nt Adobe turundusteenuseid), et muuta huvitatud isikutega suhtlemist paremaks. Märgend on programmeerimiskeeles JavaScript veebisaidi koodielement. See tuleb kasutamiseks lisada igale soovitud html-lehele, et koodielement saaks veebisaidi avamisel aktiveeruda. Adobe Dynamic Tag Management reguleerib märgendite lisamist tsentraalselt ja võimaldab kontrollida, milliseid teenuseid tuleks eri kohtades siduda ning kannab hoolt andmete kogumise või teenuste aktiveerimise eest.

Adobe teenustega analüüsimise jaoks salvestatakse teie lõppseadmesse küpsised ja nende kaudu kogutakse teavet, mis salvestatakse ettevõtte Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe) serveritesse. Ei saa välistada, et andmetele pääseb ligi ettevõte Adobe Systems Incorporated asukohaga USA-s, mistõttu on sõlmitud vastav EL-i standardleping (piisav garantii andmete töötlemiseks Euroopa-välistes riikides). Teil on teavitusõiguse raames õigus saada teavet selle standardlepingu kohta.

Te saate andmete edasisele kogumisele ja töötlemisele esitada igal ajal vastuväite või siis võite kasutada Adobe juures, allnäidatud lingil nuppu „Opt out“. Peale selle saate andmete töötlemisele esitada vastuväite, kui klõpsate alljärgnevat linki:

Klõpsake siin, et esitada vastuväide Adobe Analyticsi poolsele analüüsile.

 

Klõpsake siin, et Adobe Analyticsi poolne analüüs taas sisse lülitada.

Pidage silmas, et teie vastuväide Opt-Out-Cookies-vormis toimib ainult siis, kui teie brauser on seadistatud nii, et küpsiste kasutamine on lubatud. Kui te need küpsised kustutate, kasutate mõnda muud brauserit või vahetate seadet, tuleb Adobe Analyticsi kasutamisele uuesti vastuväide esitada. Juhime teie tähelepanu sellele, et kõikide küpsiste kustutamisel kustutatakse ka eelnev küpsis ning see tuleb uuesti installida. Muud märkused küpsiste kohta leiate meie küpsiste suunistest.

Adobe serveritesse salvestatud andmete otsene seostamine isikutega on välistatud, kuna Adobed kasutatakse seadistustega „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ ja „Obfuscate IP-Removed“. Seadistuse abil „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ tagatakse, et enne niinimetatud geolokaliseerimist IP-aadressid anonüümitakse, asendades IP-aadressi kaheksa viimast numbrit nullidega. Statistilise analüüsi jaoks lisatakse tracking-paketile kasutaja ligikaudne asukoht, mis sisaldab veel täielikku IP-aadressi. Enne tracking-paketi salvestamist asendatakse IP-aadress ühe kindla IP-aadressiga – siinkohal räägitakse geneerilisest IP-aadressist – kui on konfigureeritud seadistus „Obfuscate IP –Removed“. Seeläbi ei sisalda salvestatud andmekirje enam IP-aadressi.

E. Teie õigused
Oma alljärgnevaid õiguseid võite Volkswagen AG suhtes igal ajal tasuta kasutada. Lisateavet oma õiguste rakendamise kohta saate lõigust F.

Parandamisõigus: teil on õigus nõuda meilt teid puudutavate valede või ebatäielike isikupõhiste andmete parandamist.

Kustutamisõigus: teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohaste eelduste alusel nõuda meilt teie andmete kustutamist. Seejärel võite nõuda näiteks oma andmete kustutamist, kui need ei ole enam olulised selle eesmärgi jaoks, mille jaoks nad koguti. Lisaks sellele võite nõuda kustutamist, kui me töötleme teie andmeid teilt saadud nõusoleku alusel ja te tühistate selle nõusoleku .

Õigus töötlemist piirata: teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 eeldused on täidetud. Selline olukord tekib näiteks, kui te eitate oma andmete õigsust. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite nõuda töötlemise piiramist. 

Vastuväiteõigus: kui töötlust kasutatakse ülekaaluka huvi tõttu või teie andmeid kasutatakse otsereklaami jaoks, on teil õigus esitada oma andmete töötlemise kohta vastuväide. Vastuväide on lubatud, kui töötlemine täidab avalikke huvisid või kui see toimub avaliku võimu ülesannete täitmiseks või Volkswagen AG või kolmanda osapoole õigustatud huvi täitmiseks. Vastuväite puhul palume edastada andmete töötlemise vastuväite põhjused. Lisaks sellele on teil õigus esitada vastuväide andmete töötlemiseks otsereklaami eesmärgil. See kehtib ka profiili loomise kohta, kui see on seotud otsereklaamiga.

Andmete ülekandmise õigus: kui andmete töötlemise alus on nõusolek või lepingu täitmine ja see toimub lisaks automatiseeritud töötlemisena, on teil õigus saada oma andmed liigendatud, levinud ja masinloetaval kujul ning edastada neid mõnele muule andmetöötlejale.

Tühistamisõigus: kui andmete töötlemise alus on nõusolek, on teil õigus see andmete töötlemise nõusolek edaspidiseks igal ajal tasuta tühistada.

Kaebuse esitamise õigus: peale selle on teil õigus esitada järelevalveametile (näiteks liidumaa andmekaitsevolinik Alam-Saksis) kaebus teie andmete töötlemise kohta meie poolt.

 

F. Teie kontaktisik

Kontaktisik õiguste kasutamiseks
Kontaktisiku oma õiguste kasutamise jaoks ja lisaandmed leiate veebisaidilt https://datenschutz.volkswagen.de.

Andmekaitsevolinik
Meie andmekaitsevolinik aitab teid kontaktisikuna kõikide andmekaitset puudutavate küsimuste korral.


Volkswagen AG andmekaitsevolinik
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg


datenschutz@volkswagen.de.

Seisuga juuni 2018