2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

A. Υπεύθυνος
Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα της Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, E-mail: carnet-support@volkswagen.de, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του πρωτοδικείου Braunschweig με αριθ. HRB 100484 ("Volkswagen AG"), και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την επιχείρησή μας και τα προϊόντα μας. Παρακάτω σας πληροφορούμε για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας. 

B. Γενικές πληροφορίες, Καταγραφόμενα δεδομένα
Γενικά μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Volkswagen AG, χωρίς να μας κοινοποιήσετε ποιος είσαστε.

Τότε μαθαίνουμε αυτόματα μόνο τα παρακάτω καταγραφόμενα δεδομένα:

 • Ένα ανώνυμο Cookie-ID, που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος για τη διεύθυνση IP σας,
 • το λειτουργικό σύστημα και τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και την ανάλυση οθόνης που έχετε ρυθμίσει,
 • την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας
 • τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε σε μας κατά την επίσκεψή σας
 • την ιστοσελίδα μέσω της οποίας μας επισκεφθήκατε.

Εφόσον στις ακόλουθες παραγράφους δεν περιλαμβάνονται αντίθετες δηλώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Volkswagen AG.

C. Συγκέντρωση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, ο τηλεφωνικός αριθμός σας ή το E-mail σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον μας τα δηλώσετε, π.χ. για την αιτιολόγηση, προσαρμογή περιεχομένου ή τροποποίηση μιας μεταξύ μας συμβατικής σχέσης ή για την εγγραφή σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, ή για να μας αποστείλετε ένα ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο αφού έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, π.χ. για τη λήψη διαφημίσεων και ερευνών αγοράς.

I. Παραγγελία και δημοσιεύσεις newsletter
Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να παραγγείλετε ένα newsletter ή δημοσιεύσεις της Volkswagen AG (π.χ. ετήσιες εκθέσεις) ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας. Τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώσατε συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας και μόνο στην έκταση που προβλέπεται από τη συγκατάθεσή που δώσατε. Η Volkswagen AG χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τη λεγόμενη διαδικασία Double-Opt-In. Έτσι, σας αποστέλλεται ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε, με το οποίο σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε δωρεάν τη συγκατάθεσή σας έναντι της Volkswagen AG ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ για το μέλλον, π.χ. μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης E-mail. datenschutz@volkswagen.de

Σε αυτή την ιστοσελίδα έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε δημοσιεύσεις, π.χ. καταλόγους της Volkswagen AG. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα παρακάτω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Volkswagen AG (unter Einsatz eines Auftragsdatenverarbeiters) μόνο για την αιτιολόγηση, διαμόρφωση περιεχομένου ή τροποποίηση της μεταξύ μας δωρεάν συναφθείσας σύμβασης για την παραγγελία δημοσιεύσεων (άρθρο 6, παρ. 1, σημ. 1, εδάφιο b του GDPR). Τα συγκεντρωμένα δεδομένα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της επιθυμητής δημοσίευσης, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες προθεσμίες τήρησης (π.χ. προθεσμίες τήρησης φορολογικών στοιχείων).

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παραγγελίας ενός newsletter. Τα δεδομένα που δηλώθηκαν σχετικά (διεύθυνση E-mail και προαιρετικά επώνυμο, όνομα) χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά με σκοπό την παροχή αυτής της υπηρεσίας στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που δώσατε (άρθρο 6, παρ. 1, σημ. 1, εδάφιο a του GDPR). Η Volkswagen AG χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τη λεγόμενη διαδικασία Double-Opt-In. Έτσι, σας αποστέλλεται ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε, με το οποίο σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε δωρεάν τη συγκατάθεσή σας έναντι της Volkswagen AG ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ για το μέλλον, π.χ. μέσω του συνδέσμου "Ακύρωση συνδρομής" που υπάρχει σε κάθε newsletter ή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: https://datenschutz.volkswagen.de. Τα συγκεντρωμένα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται, εφόσον ακυρώσετε τη συνδρομή σας, με την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται από άλλες προθεσμίες τήρησης στοιχείων (π.χ. προθεσμίες τήρησης φορολογικών στοιχείων). Η αποστολή του newsletter πραγματοποιείται από εκτελούντα επεξεργασία δεδομένων. 

II. Δοκιμαστική οδήγηση (test drive)
Εφόσον ενδιαφέρεστε για τα αυτοκίνητά μας μπορείτε να δηλώσετε μέσω της ιστοσελίδας την επιθυμία σας για δοκιμαστική οδήγηση (test drive). Για τον σκοπό αυτό η Volkswagen AG συγκεντρώνει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα διαβιβάζει στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service που έχετε επιλέξει: Όνομα, τίτλος, προσφώνηση, διεύθυνση E-mail, κι εφόσον επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service, που έχετε επιλέξει, συγκεντρώνεται επιπλέον ο τηλεφωνικός αριθμός. Αυτή η συγκέντρωση και διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται στη βάση μιας δρομολογημένης συμβατικής σχέσης (άρθρο 6, παρ. 1, σημ. 1, εδάφιο b του GDPR) για την πραγματοποίηση μιας δοκιμαστικής οδήγησης (test drive) από τον επιλεγμένο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service. Τα διαβιβασμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service για τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας μέσω του προτιμώμενου καναλιού εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία που δηλώσατε διαγράφονται από την Volkswagen AG μετά τη διαβίβασή του στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service. Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service διαγράφει τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής οδήγησης (test drive), εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες προθεσμίες τήρησης στοιχείων (π.χ. προθεσμίες τήρησης φορολογικών στοιχείων). 


Διαβίβαση στοιχείων
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν αναζητάτε με τη βοήθεια της υπηρεσίας Google Maps της Google Inc. („Google“) έναν έμπορο, ο οποίος στη συνέχεια παρουσιάζεται πάνω στον χάρτη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

III. Δήλωση συγκατάθεσης για λόγους διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες για τα προϊόντα μας, μπορείτε να παραγγείλετε αυτή τη διαφήμιση. Στο πλαίσιο της απαιτούμενης συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παρ. 1, σημ. 1, εδ. α του GDPR) γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων για τον σκοπό αποστολής της διαφήμισης: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση E-mail ή/και αριθμός τηλεφώνου). Για τη λήψη της συγκατάθεσης, η Volkswagen AG χρησιμοποιεί τη λεγόμενη διαδικασία Double-Opt-In. Έτσι, σας αποστέλλεται ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση e-mail που μας δηλώσατε, με το οποίο σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεσή σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας περιγράφεται στην παράγραφο "Τα δικαιώματά σας".

IV. Στοχευμένη διαφήμιση (Targeting)
Η Volkswagen AG δημιουργεί για σκοπούς στοχευμένης αναπαραγωγής περιεχομένου και διαφημίσεων (Targeting) προφίλ χρηστών με βάση τον φυλλομετρητή (σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του νόμου περί τηλεμέσων). Το με βάση τον φυλλομετρητή σημαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, αλλά απλά αναγνωρίζεται ο φυλλομετρητής σας μέσω χρήσης αναγνωριστικών των Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Καταγράφονται πληροφορίες για τις ενέργειές σας στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε (π.χ. συμπεριφορά πλοήγησης στο διαδίκτυο, υποσελίδες που επισκέπτεστε στο διαδίκτυο, διαφημιστικά banner που κλικάρατε κτλ.). Τα περιεχόμενα αποθηκεύονται κατά κανόνα ψευδωνυμοποιημένα. Αυτό σημαίνει ότι αντικαθίστανται πιθανά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης από ένα χαρακτηριστικό, με σκοπό να αποκλειστεί ή να δυσκολέψει σημαντικά η δυνατότητα καθορισμού του ενδιαφερόμενου.

Οι πληροφορίες προφίλ περιέχουν περιορισμένη ποσότητα στοιχείων εμπορικής συμπεριφοράς. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπετε, χωρίς να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία, στους αλγόριθμους να αξιολογήσουν σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά σας όσον αφορά τα κλικαρίσματα σας στις ιστοσελίδες της Volkswagen, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια επιλεκτική, εξατομικευμένη και ουσιαστική διαφημιστική επικοινωνία και να μπορούν να προβληθούν στοχευμένες online καμπάνιες.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (web browser) είναι ρυθμισμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε να γίνεται αυτόματα η αποδοχή όλων των cookies. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλλετε αντίρρηση στη δημιουργία ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη με εφαρμογή στο μέλλον, ρυθμίζοντας τον φυλλομετρητή (browser) σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται αποδοχή μόνο ορισμένων cookies ή να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που γίνεται αποστολή cookies. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των ιστοσελίδων μας. Εκτός αυτού, μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων, κλικάροντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Παρακαλούμε, πατήστε εδώ για να απενεργοποιήσετε την ψευδωνυμοποιημένη συγκέντρωση δεδομένων.

Παρακαλούμε, πατήστε εδώ για να ενεργοποιήσετε ξανά την ψευδωνυμοποιημένη συγκέντρωση δεδομένων.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι η αντίρρησή σας με τη μορφή ενός Cookie λειτουργεί μόνο εφόσον ο φυλλομετρητής σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτρέπεται η χρήση Cookies. Αν διαγράψετε το Cookie, χρησιμοποιήσετε άλλο φυλλομετρητή ή αλλάξετε συσκευή, πρέπει να δηλώσετε εκ νέου την αντίρρησή σας στη χρήση της ψευδωνυμοποιημένης συγκέντρωσης δεδομένων. Επισημαίνουμε πως όταν διαγράφετε όλα τα Cookies, διαγράφεται επίσης το εν λόγω Cookie για τη δημιουργία ψευδωνυμοποιημένων προφίλ χρηστών, και πρέπει να το εγκαταστήσετε εκ νέου. Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies συμβουλευτείτε την Κατευθυντήρια οδηγία για τα Cookies.

Για τη συνεχή βελτιστοποίηση του online περιεχομένου μας χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από συνεργάτες μέσω των λεγόμενων ενσωματώσεων ετικετών (tag integration). Με βάση την ενημέρωση από 24/05/2018 οι συνεργάτες είναι οι ακόλουθοι:

 • AdForm
  Η AdForm είναι πάροχος τεχνολογίας για την ευέλικτη αναπαραγωγή διαφημιστικών ενεργειών και την παρακολούθηση της εξέλιξης και τον έλεγχο διαφημιστικών ενεργειών, η οποία αποθηκεύει πληροφορίες από τα Cookieς για έως και 60 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AdForm θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ενότητα "General Practice" (link).

 • Evergage
  Το Evergage είναι ένα πελατοκεντρικό εργαλείο εξατομίκευσης. Με βάση την παραπάνω ανάλυση χρήσης, αυτή η λύση επιτρέπει την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, ακόμη και χωρίς γνώση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Sizmek
  Η Sizmek είναι εξειδικευμένος πάροχος για τη διαχείριση διαφημιστικών εκστρατειών. Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες για την παρακολούθηση της εξέλιξης, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση διαφημιστικών ενεργειών για σκοπούς στόχευσης (targeting) και επαναστόχευσης (retargeting) για έως και 90 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Sizmek θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ενότητα "Συγκέντρωση δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών της Sizmek­".

 • Sophus3
  Η Sophus3 είναι πάροχος για την ανάλυση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Sophus3 θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 • Adobe AudienceManager
  Αυτή η λύση χρησιμεύει στη δημιουργία και χρήση ομάδων-στόχων ως πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (Data Management Platform) για ψηφιακά κανάλια.

 • Smart Signals
  Με βάση την παραπάνω ανάλυση χρήσης, η Smart Signals διαχειρίζεται την αναπαραγωγή εξατομικευμένων περιεχομένων στις ιστοσελίδες της Volkswagen. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν γίνεται συγκέντρωση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Ensighten
  Το Ensighten είναι ένα εργαλείο διαχείρισης ετικετών (Tag Management Tool) και διαχειρίζεται τις εδώ περιγραφόμενες ενσωματώσεις ετικετών (tag integration). Η ίδια η Ensighten δεν συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

D. Εργαλεία Tracking

I. Adobe Analytics
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Adobe (Analytics, SiteCatalyst και Dynamic Tag Manager) για την ανάλυση της πρόσβασης των χρηστών σε αυτή την ιστοσελίδα. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για σκοπούς διαφημιστικούς, έρευνας αγοράς ή για τη δέουσα διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας (σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του νόμου περί τηλεμέσων). Με τη βοήθεια της λύσης Analytics της Adobe είναι δυνατό να αναλύεται η συμπεριφορά χρήσης σχετικά με το περιεχόμενο του διαδικτυακού περιεχομένου της Volkswagen και να εξαχθούν συμπεράσματα για την βελτίωσή του. Τα στοιχεία που αναλύονται είναι για παράδειγμα οι επισκεπτόμενες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες, ο χρόνος παραμονής στις σελίδες, οι διαδρομές των χρηστών εντός των ιστοσελίδων (click paths) - δηλαδή τεχνικά αξιοποιήσιμα πρότυπα χρήσης. Χωρίς να καταγράφουμε προσωπικά στοιχεία, καταλαβαίνουμε ποιες σελίδες, ποια θέματα, ποια προϊόντα και ποια περιεχόμενα είναι σημαντικά για τους επισκέπτες μας.

Ο προσδιορισμός των στοιχείων χρήσης αποτελεί λειτουργικό τμήμα του περιεχομένου αυτής της σελίδας και συμπεριλαμβάνει επίσης, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες σχετικές με το marketing στις λειτουργίες ανάλυσης. Παρακαλούμε, προσέξτε ότι η λειτουργική ιχνηλάτηση (tracking) όπως και το tracking για σκοπούς marketing μπορούν να ελέγχονται και να διαχειρίζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Το Dynamic Tag Management της Adobe μας επιτρέπει, με την ιδιότητα του παρόχου ιστοσελίδων, την ευέλικτη ένταξη και απλή διαχείριση υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες marketing της Adobe) για τη βελτίωση της διάδρασης με τους ενδιαφερόμενους. Μια ετικέτα (tag) είναι ένα στοιχείο κώδικα ιστοσελίδων στη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί προς χρήση σε κάθε επιθυμητή σελίδα html, έτσι ώστε το στοιχείο του κώδικα να ενεργοποιείται κατά την κλήση μιας ιστοσελίδας. Το Adobe Dynamic Tag Management ρυθμίζει την ενσωμάτωση των ετικετών (tag) σε κεντρικό σημείο και επιτρέπει το έλεγχο για το ποιες υπηρεσίες θα ενταχθούν σε ποιο σημείο, καθώς και τη συλλογή στοιχείων ή την ενεργοποίηση υπηρεσιών. 

Για την ανάλυση με τις υπηρεσίες της Adobe αποθηκεύονται Cookies στην τερματική συσκευή σας και μέσω αυτών αντλούνται πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται και στους εξυπηρετητές της Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe“). Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση στις πληροφορίες από την Adobe Systems Incorporated με έδρα στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχει συναφθεί μια σχετική τυποποιημένη σύμβαση της ΕΕ (δέουσα εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές χώρες). Στο πλαίσιο ενημέρωσής σας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτή την τυποποιημένη σύμβαση.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να προβάλλετε την αντίρρησή σας στη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων με ισχύ στο μέλλον, χρησιμοποιώντας το πεδίο "Opt out" στον παρακάτω σύνδεσμο (link) στην Adobe. Εκτός αυτού, μπορείτε να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία δεδομένων, κλικάροντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δηλώσετε την αντίρρησή σας στην ανάλυση από την Adobe Analytics.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενεργοποιήσετε ξανά την ανάλυση από την Adobe Analytics.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι η αντίρρησή σας με τη μορφή ενός Cookie Opt-Out λειτουργεί μόνο εφόσον ο φυλλομετρητής σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να επιτρέπεται η χρήση Cookies. Αν διαγράψετε αυτό το Cookie, χρησιμοποιήσετε άλλο φυλλομετρητή ή αλλάξετε συσκευή, πρέπει να δηλώσετε εκ νέου την αντίρρησή σας στη χρήση του Adobe Analytics. Επισημαίνουμε πως όταν διαγράφετε όλα τα Cookies, διαγράφεται και το εν λόγω Cookie, το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου. Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies συμβουλευτείτε την Κατευθυντήρια οδηγία για τα cookies.

Αποκλείεται μια άμεση συσχέτιση ατόμου με τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους εξυπηρετητές της Adobe, καθώς το Adobe Analytics χρησιμοποιείται με τις ρυθμίσεις "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ und „Obfuscate IP-Removed“. Μέσω της ρύθμισης "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ εξασφαλίζεται ότι ανωνυμοποιείται πριν από τον λεγόμενο γεωεντοπισμό η διεύθυνση IP, μέσω αντικατάστασης της τελευταίας οκτάδας της διεύθυνσης IP με μηδενικά. Προστίθεται για λόγους στατιστικής αξιολόγησης η κατά προσέγγιση τοποθεσία του χρήστη στο πακέτο Tracking, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη την πλήρη διεύθυνση IP. Πριν την αποθήκευση του πακέτου Tracking αντικαθίσταται η διεύθυνση IP μέσω μίας μοναδικής σταθερής διεύθυνσης IP - στην περίπτωση αυτή μιλάμε για μια γενική (generic) διεύθυνση IP - όταν έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση "Obfuscate IP –Removed". Έτσι, δεν περιέχεται πια η διεύθυνση IP σε κάποια αποθηκευμένη εγγραφή.

E. Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε χωρίς χρέωση χρήση των ακόλουθων δικαιωμάτων σας απέναντι στην Volkswagen AG. Περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα βρείτε στην παράγραφο F.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία είναι λάθος ή δεν είναι πλήρη.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Κατόπιν τούτου μπορείτε για παράδειγμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ζητήθηκαν. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση της συγκατάθεσης που δώσατε και ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του GDPR, μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό ισχύει για παράδειγμα όταν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων σας. Μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα διαρκεί ο επανέλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.  

Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Εφόσον η επεξεργασία χρησιμοποιείται για λόγους υπερισχύοντος συμφέροντος ή τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, διατηρείτε το δικαίωμα να προβάλλετε την αντίρρησή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η προβολή αντιρρήσεων επιτρέπεται όταν η επεξεργασία εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή για λόγους έννομου συμφέροντος της Volkswagen AG ή τρίτου μέρους. Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων, σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τους λόγους αντίρρησής σας στην επεξεργασία των δεδομένων. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ (profiling), εφόσον αυτή σχετίζεται με την άμεση διαφήμιση. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων εδράζεται στη βάση μιας συγκατάθεσης ή της εκπλήρωσης του σκοπού ενός συμβολαίου και πραγματοποιείται επιπλέον με χρήση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα ανάκλησης: Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην ύπαρξη μιας συγκατάθεσης έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε δωρεάν με ισχύ στο μέλλον την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο μιας συγκατάθεσης.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή (π.χ. στον εντεταλμένο για θέματα προστασίας δεδομένων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων) σχετικά με την επεξεργασία που κάνουμε στα δεδομένα σας. 

 

F. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας
Τους υπεύθυνους επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή για την παροχή περισσότερων πληροφοριών θα τους βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://datenschutz.volkswagen.de.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας κάθε είδους ζήτημα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Έκδοση: Ιούνιος 2018