2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Κατευθυντήρια οδηγία για τα Cookies.

Κατευθυντήρια οδηγία για τα Cookies.

Ένα Cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο αποθηκεύεται στην τερματική σας συσκευή και περιέχει δεδομένα όπως π.χ. προσωπικές ρυθμίσεις σελίδων και στοιχεία σύνδεσης. Αυτό το αρχείο δημιουργείται και αποστέλλεται σε σας από τον Web-Server, με τον οποίο έχετε δημιουργήσει μία σύνδεση μέσω του δικού σας Web-Browser. Γενικά χρησιμοποιούμε Cookies για την ανάλυση του ενδιαφέροντος για τις ιστοσελίδες μας καθώς και για τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη των ιστοσελίδων μας. Γενικά μπορείτε να ανοίξετε τις ιστοσελίδες και χωρίς Cookies. Αν θέλετε όμως να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας άνετα και ολοκληρωμένα, θα πρέπει να αποδεχτείτε εκείνα τα Cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή απλά διευκολύνουν τη χρήση. Για τους σκοπούς χρήσης των Cookies που χρησιμοποιούμε μπορείτε να ενημερωθείτε από την παρακάτω επισκόπηση.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες μας συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των Cookies, εφόσον γίνονται αποδεκτά από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browser) είναι τυπικά ρυθμισμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε γίνεται αποδοχή όλων των Cookies. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανίζεται μήνυμα πριν την αποθήκευση των Cookies, να γίνεται αποδοχή μόνο ορισμένων Cookies ή να απορρίπτονται γενικά όλα τα Cookies.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι αλλαγή των ρυθμίσεων αφορά μόνο τον εκάστοτε φυλλομετρητή (browser). Αν χρησιμοποιείτε διάφορους Browser ή αλλάζετε τερματική συσκευή, πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση. Εκτός αυτού μπορείτε να σβήσετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή από το μέσο αποθήκευσής σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις σχετικά με τα Cookies, την αλλαγή τους και τη διαγραφή των Cookies θα βρείτε στη λειτουργία Βοήθεια του φυλλομετρητή σας (browser).

Για λόγους κατανόησης, επεξηγούνται στη συνέχεια οι πιο κοινές μορφές Cookies:

1. Cookies συνεδρίας (session cookies)
Ενώ είστε ενεργοί σε μια ιστοσελίδα, στη μνήμη του υπολογιστή σας εισάγεται ένα Cookie συνεδρίας (session cookie), όπου αποθηκεύεται μια αναγνώριση της συνεδρίας, ώστε, π.χ., να εμποδίζεται σε κάθε αλλαγή της σελίδας η ανάγκη εκ νέου σύνδεσής σας. Τα Cookies συνεδρίας διαγράφονται κατά την αποσύνδεση ή χάνουν την ισχύ τους, μόλις ολοκληρωθεί αυτόματα η συνεδρία σας.

2. Μόνιμα Cookies ή Cookies καταγραφής (protocol cookies)
Το μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie) αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ένα αρχείο για χρονική διάρκεια που προβλέπεται από την ημερομηνία λήξης. Μέσω αυτών των Cookies, οι ιστοσελίδες θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας όταν τις επισκεφθείτε ξανά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο γρήγορη και πιο άνετη πρόσβαση, επειδή π.χ., δεν χρειάζεται να προβείτε πάλι σε ρύθμιση γλώσσας για τη διαδικτυακή μας πύλη. Μόλις παρέλθει η ημερομηνία λήξης το Cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα που το δημιούργησε.

3. Cookies από τρίτους παρόχους
Τα Cookies από τρίτους παρόχους προέρχονται από παρόχους διαφορετικούς από τον φορέα λειτουργίας της ιστοσελίδας. Μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών για διαφήμιση, περιεχόμενα που καθόρισε ο χρήστης ή για διαδικτυακές στατιστικές.

4. Flash-Cookies
Τα Flash-Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ως στοιχεία δεδομένων, όταν αυτά λειτουργούν με το πρόγραμμα Adobe Flash. Τα Flash-Cookies δεν έχουν χρονικό όριο.

Σ' αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα Cookies:

Όνομα του Cookie
Σκοπός χρήσης
Διάρκεια αποθήκευσης
Είδος του Cookie
_ga
Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για το Google Analytics, για να μπορεί να γίνει διαχωρισμός των χρηστών. 
2 έτη
Cookie από τρίτο πάροχο
_gat
Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για το Google Analytics, για να περιορίζεται η συχνότητα ερωτήσεων από τον Player.
1 ημέρα
Cookie από τρίτο πάροχο
_gid
Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για το Google Analytics, για να μπορεί να γίνει διαχωρισμός των χρηστών.
1 ημέρα
Cookie από τρίτο πάροχο
pikas
Cookie της Piksel, για την ταυτοποίηση μιας μοναδικής συνεδρίας (session). Χρησιμοποιείται για σκοπούς αναλυτικής αξιολόγησης.
Session
Cookie συνεδρίας
pikau
Cookie της Piksel, για την ταυτοποίηση ενός χρήστη. Χρησιμοποιείται για σκοπούς αναλυτικής αξιολόγησης.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
pa-session
Cookie της Piksel, για την αποθήκευση του ID μιας συνεδρίας για την Piksel Analytics.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
pa-user
Cookie της Piksel, για την αποθήκευση του ID ενός χρήστη για την Piksel Analytics.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
X-Mapping-gnlafph.piksel.com
Αυτό το Cookie είναι ένα Secure Socket Layer (SSL) Tracker, για την μονοσήμαντη αναγνώριση ενός χρήστη.
Session
Secure-Cookie
C
Αυτό το Cookie ελέγχει αν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη υποστηρίζει Cookies.
60 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
TPC
Αυτό το Cookie ελέγχει αν ο φυλλομετρητής (browser) του χρήστη υποστηρίζει Cookies τρίτων.
14 ημέρες 
Cookie από τρίτο πάροχο
GCM
Αυτό το Cookie δηλώνει κατά πόσο είναι απαραίτητο να ξεκινήσει νέα αντιστοίχιση Cookie (cookie match) με τους συνεργάτες της Adform.
1 ημέρα
Cookie από τρίτο πάροχο
token
Αυτό το Cookie περιέχει ένα token, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Opt-Out.
Session
Cookie από τρίτο πάροχο
otsid
Αυτό το Cookie περιέχει κατάλογο με τα ID των διαφημιστών, για τους οποίους υπάρχει βασισμένο στον χρήστη Opt-Out.
Απεριόριστο
Cookie από τρίτο πάροχο
uid
Αυτό το Cookie περιέχει το ID του χρήστη (user ID).
60 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
cid
Αυτό το Cookie περιέχει επίσης το uid για λόγους συμβατότητας.
60 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
SR<RotatorID>
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες για την αναπαραγωγή διαδοχικών περιστροφέων και υποστηρίζει έτσι την Adform να μην υπερβεί τις ημερήσιες τιμές των clicks και εντυπώσεων.
1 ημέρα
Cookie από τρίτο πάροχο
UserID1
Το Cookie θέτει ένα μονοσήμαντο ανώνυμο ID για τον επισκέπτη μιας ιιστοσελίδας. Αυτή η ID χρησιμεύει για να αναγνωρίζεται ξανά ο χρήστης σε διαφορετικές συνεδρίες και για να ανιχνεύονται οι δραστηριότητές του στην ιστοσελίδα. Τα συγκεντρωμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης.
1 έτος
Cookie από τρίτο πάροχο
OT_3539
Cookie της Sizmek, το οποίο μετράει πόσες φορές εκτέθηκε αυτός ο χρήστης στην τρέχουσα συνεδρία στο Versa tag. Εφόσον ο χρήστης εκτέθηκε σε περισσότερα (διαφορετικά) Versa tags, διαθέτει περισσότερα.
90 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
OT_XXXX
Cookie της Sizmek με αντίστοιχες τιμές μέτρησης σε περίπτωση πολλαπλής επικοινωνίας.
90 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
OT2
Αυτό το Cookie της Sizmek περιέχει πληροφορίες για όλους τους συναντημένους με Versa tags. Για κάθε Versa tag περιέχει το ID και τον συνολικό αριθμό των θεωρήσεων.
90 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
U2
Αυτό είναι ένα Cookie αναγνώρισης χρήστη της Sizmek. Περιέχει μονοσήμαντο ID χρήστη για κάθε χρήστη, το οποίο μας επιτρέπει να θέτουμε Cookies.
90 ημέρες
Cookie από τρίτο πάροχο
sc_store
Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) του ήδη επιλεγμένου συνδυασμού ερώτησης/απάντησης σε περίπτωση επαναφόρτωσης εφαρμογής (application reload)
Session
Cookie συνεδρίας
SmartUID
Αυτό το Cookie περιέχει ένα ανώνυμο, μονοσήμαντο ID για έναν χρήστη ιστοσελίδας. Αυτό το ID χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης σε διαφορετικές συνεδρίες και να ανιχνεύονται οι δραστηριότητές του στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που λαμβάνονται μ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για την (ανώνυμη) εξατομικευμένη αναπαραγωγή περιεχομένων.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
smartSignalsUid_77447CA7-AB6B-4CAD-B6AC-EAAE97359715
Αυτό το Cookie περιέχει ένα ανώνυμο μονοσήμαντο ID για έναν χρήστη ιστοσελίδας. Αυτό το ID χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης σε διαφορετικές συνεδρίες και να ανιχνεύονται οι δραστηριότητές του στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που λαμβάνονται μ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και βελτίωση της σελίδας.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
sd_contindiv
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες βάσει των οποίων εξατομικεύονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για τον χρήστη.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
sd_contindiv2
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες βάσει των οποίων εξατομικεύονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για τον χρήστη.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
bbo_campaign
Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη ανώνυμων πληροφοριών παρασκηνίου για έντυπα/φόρμες στην ιστοσελίδα.
30 λεπτά
Cookie συνεδρίας
cgndta
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες, σχετικά με το αν η Volkswagen απευθύνθηκε σε έναν χρήστη με ένα Banner στα πλαίσια μιας Offsite καμπάνιας (π.χ. επαναστόχευση/Retargeting).
Απεριόριστο
Cookie από τρίτο πάροχο
_at_id.smartdigital.vwde_live.d72b
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες βάσει των οποίων εξατομικεύονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για τον χρήστη.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
s2_user
Αυτό το Cookie περιέχει ένα ανώνυμο, μονοσήμαντο ID για έναν χρήστη ιστοσελίδας.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
s2_srccmpgn
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες βάσει των οποίων εξατομικεύονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για τον χρήστη.
1 μήνας
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
_at_id.smartdigital.meinauto.6124
Αυτό το Cookie περιέχει πληροφορίες βάσει των οποίων εξατομικεύονται τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας για τον χρήστη.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
sd_nps_client
Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται για τον βασισμένο στη σύμπτωση δειγματοληπτικό έλεγχο με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας.
Απεριόριστο
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED
Αυτό το Cookie τίθεται όταν ο χρήστης έχει κλείσει την Ειδοποίηση για την Πολιτική των Cookies (Cookie Policy Notification).
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Functional and Performance Cookies
Αυτό το Cookie τίθεται όταν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει την κατηγορία "functional and performance cookies".
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SMARTDIGITAL_ENSIGHTEN_PRIVACY_Marketing Cookies
Αυτό το Cookie τίθεται όταν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει την κατηγορία "marketing cookies".
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
OptTrackNotification
Αυτό το Cookie χρησιμοποιείται, για τον έλεγχο της ένδειξης ενός διαλόγου επιβεβαίωσης σχετικά με τις ρυθμίσεις ιχνηλάτησης (tracking settings).
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SmartChatRef

Το Cookie περιέχει ανώνυμες στατιστικές για τη διάδραση του χρήστη με το SmartChat.

120 λεπτά
Cookie συνεδρίας
SmartChatVisit
Το Cookie περιέχει ανώνυμες στατιστικές για τη διάδραση του χρήστη με το SmartChat.
Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatChatSession
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats.
Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatNoProactiveChat

Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats, προκειμένου να αποφευχθεί η επαναλαμβανόμενη προληπτική προβολή του chat.

Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatChatPoll

Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats.


Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatChatMessage
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats, προκειμένου να διατηρούνται τα νέα που έχουν ξεκινήσει σε περίπτωση αλλαγής σελίδας
Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatChatView
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats.
Session
Cookie συνεδρίας
SmartChatUserEmail
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats. Η διεύθυνση E-mail ψευδωνυμοποιείται, σε περίπτωση που ο χρήστης την έχει δηλώσει προδραστικά.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SmartChatBanned
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats: Σήμανση χρηστών, στους οποίους δεν πρέπει να προβληθεί κάποιο live chat
1 μήνας
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SmartChatChatWindow
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats: Θέση του παραθύρου του Chat.
30 λεπτά
Cookie συνεδρίας
SmartChatHistory

Το Cookie περιέχει ανώνυμες στατιστικές για τη διάδραση του χρήστη με το SmartChat.

1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookie καταγραφής (protocol cookie)
SmartChatMinimizeStashCookie
Απαιτείται για τη λειτουργία των live chats, προκειμένου να λαμβάνονται νέα στην ελαχιστοποιημένη λειτουργία
Session
Cookie συνεδρίας
AMCV_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Το Cookie χρησιμοποιείται για να μπορεί να γίνει διαχωρισμός των χρηστών.
2 έτη
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
AMCVS_1D59171B520E91320A490D44%40AdobeOrg
Το Cookie χρησιμοποιείται για να μπορεί να γίνει διαχωρισμός των χρηστών.
Session
Cookie συνεδρίας
vw_cookie_policy
Το Cookie τίθεται, όταν ο χρήστης έχει συμφωνήσει στη χρήση των Cookies.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
demdex
Το Audience Manager θέτει αυτό το Cookie, για να αναθέσει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας ένα προσωπικό ID. Το Cookie demdex βοηθάει το Audience Manager κατά την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, όπως η αναγνώριση επισκέπτη, ο συγχρονισμός των ID, η τμηματοποίηση, η μοντελοποίηση και η δημιουργία αναφορών κτλ.
180 ημέρες
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
dextp
Το Audience Manager θέτει αυτό το Cookie, για να καταγράψει τη χρονική στιγμή της τελευταίας κλήσης για συγχρονισμό δεδομένων.
180 ημέρες
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
dst
Αυτό το Cookie τίθεται όταν υπήρξε σφάλμα στη μετάδοση δεδομένων προς το Adobe Audience Manager.
180 ημέρες
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
_dp
Αυτό είναι ένα προσωρινό Cookie. Το Audience Manager προσπαθεί να θέσει το Cookie _dp, για να διερευνήσει αν στο domain "demdex.net" μπορούν να τεθούν άλλα Cookies τρίτων παρόχων. Όταν έχει τεθεί το _dp, περιέχει την τιμή 1. Το Audience Manager διαβάζει αυτή την τιμή και αφαιρεί το Cookie αμέσως. Όταν δεν υπάρχει το Cookie _dp, το Audience Manager γνωρίζει ότι δεν μπορεί να τεθεί κανένα Cookie.
0

 

Cookie συνεδρίας
s_cc
Το Cookie προσδιορίζει αν έχουν ενεργοποιηθεί Cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) του χρήστη.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_dl
Το Cookie αποθηκεύει τον αριθμό των ημερών που πέρασαν από την τελευταία επίσκεψη του χρήστη στη σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_sq
Το Cookie αποθηκεύει πληροφορίες μέσω των συνδέσμων που έχουν κλικαριστεί προηγούμενα από τον χρήστη εντός των μετρημένων σελίδων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός "ClickMap". Ένα "ClickMap" είναι μια συνοπτική παρουσίαση των Adobe Analytics, που εμφανίζει όλα τα κλικ του χρήστη στη σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_vi
Το Cookie χρησιμοποιείται για να ορίσει έναν μοναδιαίο χρήστη ("Unique Visitor“). Για τον σκοπό αυτό εκχωρείται ένας κωδικός αναγνώρισης πληροφοριών ("ID“) και μια χρονική σφραγίδα ("Timestamp“). Έτσι το Adobe Analytics μπορεί να αναγνωρίσει έναν χρήστη σε μια επαναλαμβανόμενη επίσκεψη.
2 έτη
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
s_fid
Το Cookie χρησιμοποιείται για να ορίσει έναν μοναδιαίο χρήστη ("Unique Visitor“). Το Cookie είναι ένα "Fallback-Cookie" για την περίπτωση που μπλοκαριστεί το Cookie "s_vi", το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τον σκοπό αυτό.
2 έτη
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
s_depth
Το Cookie μετρά τον αριθμό των σελίδων που άνοιξε ο χρήστης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Κάθε φορά που ο χρήστης βλέπει μια καινούργια σελίδα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά την τιμή "1".
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_invisit
Το Cookie αναγνωρίζει αν ο χρήστης καλεί για πρώτη φορά τον τομέα (Domain). Στο Cookie σημειώνεται η τιμή TRUE ή FALSE.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_ppv
Όταν ένας πελάτης εγκαταλείπει τη σελίδα, το Cookie αποθηκεύει, σε τι ποσοστό είδε ο χρήστης την προηγούμενη σελίδα. Αυτό είναι για παράδειγμα σημαντικό για σελίδες στις οποίες ο πελάτης μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω ("Percent per page viewed“).
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
s_tbm
Το Cookie ταυτοποιεί το Marketing Channel, μέσω του οποίου ο πελάτης έφθασε στη σελίδα. Οι πληρωμένες διαφημίσεις στο Google μπορούν να είναι για παράδειγμα ένα Marketing Channel.
30 λεπτά
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
s_vnum
Το Cookie αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεων ("Visits“) από έναν μοναδιαίο χρήστη ("Unique Visitor“). Έτσι μπορεί να μετρηθεί, πόσο συχνά ένας επισκέπτης βρέθηκε στη σελίδα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών.
30 ημέρες
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
sc_appvn
Το Cookie αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεων ("Visits“) ανά εφαρμογή. Κάθε εφαρμογή που μετριέται εντός του Adobe Analytics λαμβάνει ένα όνομα Tracking. 
2 έτη
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
sc_cmdep
Το Cookie ταυτοποιεί τον συνδυασμό Marketing Channel και καμπάνιας. Οι πληρωμένες διαφημίσεις στο Google μπορούν να είναι για παράδειγμα ένα Marketing Channel. Μια καμπάνια μπορεί να είναι η εμφάνιση ενός Banner της Volkswagen σε μια εξωτερική σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_pCmp
Το Cookie ταυτοποιεί τον προηγούμενο "Campaign Tracking Code". Ο "Campaign Tracking Code" δίνεται για παράδειγμα, όταν ο πελάτης έκανε κλικ στην εμφάνιση ενός Banner της Volkswagen σε μια εξωτερική σελίδα και μ' αυτόν τον τρόπο έφθασε στη σελίδα προορισμού της Volkswagen.
7 ημέρες
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
sc_prevpage
Το Cookie ταυτοποιεί ποια σελίδα επισκέφτηκε ο χρήστης προηγουμένως στην Volkswagen ("previous page“).
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_prop32
Το Cookie ταυτοποιεί την τρέχουσα εφαρμογή. Το "Car-Net" για παράδειγμα έχει καταχωρηθεί ως εφαρμογή στο Tracking του Adobe Analytics.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_tsev
Το Cookie επιτρέπει ή αποτελεί προϋπόθεση, ώστε να μπορεί να γίνει υπολογισμός της "διάρκειας επίσκεψης" με το Cookie sc_tsv.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_tsv
Το Cookie αποθηκεύει τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα βάσει των πληροφοριών του Cookie sc_tsev.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_c68
Το Cookie εκχωρεί ένα "Custom Timestamp" για την επίσκεψη. Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης στη σελίδα σημειώνονται. Έτσι μπορεί να παρακολουθηθεί η σειρά των ενεργειών του ανώνυμου χρήστη. Το Cookie τοποθετείται μια φορά στην αρχή κάθε επίσκεψης στη σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_tsp
Το Cookie εκχωρεί την τρέχουσα χρονική σφραγίδα ("Timestamp“) για την επίσκεψη του πελάτη. Σε αντίθεση με το Cookie sc_c68, η εκχώρηση γίνεται στην αρχή κάθε μεμονωμένης κλήσης της σελίδας, για να μπορέσει να μετρηθεί η διάρκεια της επίσκεψης στη σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_v0
Το Cookie αποθηκεύει τον τρέχοντα Tracking Code της καμπάνιας. Μια καμπάνια είναι για παράδειγμα ένα κλικ στην εμφάνιση ενός Banner της Volkswagen σε μια εξωτερική σελίδα.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_v44
Το Cookie αποθηκεύει το περιεχόμενο της παραμέτρου URL "intcmp". Το "Intcmp" δηλώνει μια εσωτερική καμπάνια (π.χ. Teaser μέσα σε μια σελίδα της Volkswagen).
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_v49
Το Cookie αποθηκεύει το περιεχόμενο της παραμέτρου URL "vanity". Το "Vanity" δηλώνει έναν τομέα (Domain) που βρίσκεται εντός της Volkswagen, όμως χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό domain από το volkswagen.de.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
sc_ttc
Το Cookie δείχνει πόσος χρόνος χρειάστηκε για τη διαμόρφωση ενός επιθυμητού οχήματος στον διαμορφωτή.
Με το τέλος της συνεδρίας
Cookie συνεδρίας
TrackingOptOut
Το Cookie δείχνει αν κάποιος επισκέπτης έχει απενεργοποιήσει το Tracking μέσω του Adobe Analytics.
2 έτη
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)
carnet_country
Το Cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των επιλογών χώρας και γλώσσας του χρήστη.
1 έτος
Μόνιμο Cookie ή Cookies καταγραφής (protocol cookie)