2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Χαρακτηρισμός παρόχου.

Χαρακτηρισμός παρόχου.

Η διαφάνεια και η ανοιχτή επικοινωνία είναι για εμάς αυτονόητα χαρακτηριστικά εντός κι εκτός της Volkswagen AG. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Volkswagen AG και πως μπορείτε να έρθετε εύκολα σε επικοινωνία με την Volkswagen AG θα βρείτε εδώ.

Η VOLKSWAGEN AG είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία του γερμανικού δικαίου με έδρα το Wolfsburg Γερμανίας.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
Herbert Diess

Διοικητικό Συμβούλιο:
Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Kilian
Andreas Renschler
Abraham Schot
Stefan Sommer
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Ταχυδρομική διεύθυνση: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Tηλ.: +49-5361-9-0
Fax: +49-5361-9-28282

Εξυπηρέτηση πελατών:
E-mail: customercare@kosmocar.gr
Tηλ.: 210 99 81 100

Η VOLKSWAGEN AG είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Πρωτοδικείου Braunschweig με αρ. HRB 100484.

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου της VOLKSWAGEN AG είναι DE 115235681.

Η Volkswagen ούτε προτίθεται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον οργανισμού επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.