2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Nutzungsbedingungen

Anvendelsesbetingelser.

Alle oplysninger på hjemmesider, der tilhører Volkswagen AG, er blevet grundigt kontrolleret. Volkswagen AG bestræber sig på at præsentere aktuelt og faktuelt korrekt indhold på disse hjemmesider. Der udstedes dog ingen garanti for, at indholdet er fuldstændigt, korrekt eller aktuelt, eller at hjemmesiderne er permanent tilgængelige. Såfremt der gives et råd eller en anbefaling på hjemmesiderne, der tilhører Volkswagen AG, kan Volkswagen AG ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå ved at følge det pågældende råd eller den pågældende anbefaling, uanset ansvarsgrad i medfør af et aftaleforhold, en ikke tilladt handling eller en anden lovbestemmelse.

Volkswagen AG kan efter egen vurdering frit ændre indholdet på egne hjemmesider eller nedlægge hjemmesider uden forudgående varsel. Der foreligger ingen forpligtigelse til at holde indholdet på disse hjemmesider opdateret.

Volkswagen AG kan ikke gøres ansvarlig for indholdet og tilgængeligheden af tredjeparters hjemmesider, som kan tilgås via eksterne links. Volkswagen AG tager udtrykkeligt afstand fra indhold, som kan være straf- eller ansvarspåkaldende eller krænker god sædvane.

Volkswagen AG kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på tredjeparters hjemmesider. Ved krav om skades- eller udgiftserstatning på grund af misligholdte forpligtelser i medfør af indholdet på egne hjemmesider hæfter Volkswagen ved let uagtsom misligholdelse af pligter, der er væsentlige i aftalen, idet erstatningsansvaret er begrænset til typiske og forventelige skader. Hæftelse for let uagtsom misligholdelse af pligter er i øvrigt udelukket. Den nævnte hæftelsesbegrænsning gælder ikke ved objektivt ansvar og ved skader på liv, kroppen eller helbredet eller ifølge produktansvarsloven.

Ved anvendelsen af hjemmesider, der tilhører Volkswagen AG, skal der tages højde for ophavs-, navne- og mærkeretlige samt øvrige enerettigheder hos Volkswagen AG og tredjeparter. Rettighederne omfatter blandt anden billeder, musik og mærker såsom "Volkswagen" og "Golf", der anvendes af Volkswagen AG. Ved anvendelsen af hjemmesider, der tilhører Volkswagen AG, gives der ingen licens eller anden brugsret til indholdet. Enhver krænkende anvendelse af hjemmesiderne, der tilhører Volkswagen AG, skal straks ophøre, herunder er det især ikke tilladt

  • at omgå sikkerhedsforanstaltninger,
  • at anvende indretninger eller udføre programmer, der fører til skader på indretningerne eller funktionssvigt, herunder især ved at ændre den fysiske eller logiske struktur af serveren eller netværket, der tilhører Volkswagen AG, eller andre netværk,
  • at integrere eller foretage kommerciel anvendelse af hjemmesiderne, der tilhører Volkswagen AG, helt eller delvist i andre hjemmesider, hverken i privat eller kommercielt regi.

Volkswagen er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesproces hos et tvistbilæggelsesorgan.

 

Wolfsburg, juni 2017

Anvendelsesbetingelser for Rådgivning & Køb

Her får du alle vigtige oplysninger om de generelle anvendelsesbetingelser i forbindelse med serviceydelserne fra Volkswagen Rådgivning & Køb.

1. Ydelse og garanti vedrørende informationstjenesten

Informationstjenesten, der tilbydes gennem Volkswagen AG's hjemmesider, står til rådighed med en gennemsnitlig tilgængelighedsprocent på årligt 97,5. Volkswagen AG forbeholder sig retten til at udvide, begrænse eller ændre indholdet af tjenesten.

Med nybilskonfiguratoren kan du sammensætte præcis den bil, du ønsker. På nybilsbørsen kan du vælge den bil, der opfylder dine ønsker, blandt udvalget af allerede producerede biler. Både ved konfigurerede biler og ved nye beholdningsbiler har du mulighed for at gemme fem biler på de såkaldte parkeringspladser, hvor du kan gemme bilerne med alle detaljeoplysninger. Disse data bliver slettet seks måneder efter seneste ændring af de gemte data. Hvis du giver os din e-mailadresse, så sender vi dig en mail med en påmindelse om sletningen, 2 uger inden sletningen finder sted. Volkswagen AG garanterer ikke, at den konfigurerede bil fortsat vil kunne produceres i fremtiden. Der er ingen garanti for, at nye biler fra brugtbilsbørsen fortsat er tilgængelige. Tilbuddene fra nybilskonfiguratoren og nybilsbørsen er ikke bindende.

Oplysningerne på disse hjemmesider er omhyggeligt tilvejebragt af Volkswagen AG og har alene oplysende karakter over for kunderne. De er ikke bindende og angives med forbehold for ændring uden varsel. Volkswagen AG er ikke ansvarlig for de resultater, der kan opnås ved at anvende informationerne, eller for at informationerne er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Det anbefales altid at dobbelttjekke oplysningerne, inden de anvendes – uanset formål for anvendelsen. Bindende udsagn kan kun gives til konkrete henvendelser.

2. Services fra koncernselskaber og andre tredjeparter

Websiderne, der tilhører Volkswagen AG, kan indeholde links til hjemmesider, der drives af tredjeparter. Volkswagen AG påberåber sig ikke ejerskab af tredjeparters hjemmesider, der kan nås via linksene, og er ikke ansvarlig for indholdet på de pågældende hjemmesider.

Enkelte informationstjenester leveres af vores samarbejdspartnere. Vær opmærksom på, at vore samarbejdspartneres generelle forretningsbetingelser gælder for disse tjenester. Volkswagen AG er ikke ansvarlig for dette indhold; der er enighed om, at udbyderne af disse eksterne tjenester ikke er Volkswagen AG's lovlige repræsentanter.

I forbindelse med Volkswagen Rådgivning & Køb kan du modtage uforpligtende tilbud om forsikring og finansiering af bilen fra Volkswagen Bank og Volkswagen-forsikringstjenesterne. Du har også mulighed for at få en vurdering af din nuværende bil. I denne forbindelse henviser Volkswagen Rådgivning & Køb dig til en ekstern udbyder. Vurderingen fra en af vores samarbejdspartnere kan afvige fra den konkrete markedsværdi af din bil og fra den opnåelige pris ved et lokalt brugtsalg. Den oplyste pris fra Volkswagen-samarbejdspartneren kan som følge heraf afvige fra vurderingen. Volkswagen-samarbejdspartneren er ikke bundet af en sådan vurdering.

3. Tilladt anvendelse af tjenesterne

Du forpligter dig til at tage højde for ophavs-, navne- og mærkeretlige samt øvrige enerettigheder hos tredjeparter. Rettighederne omfatter for eksempel hjemmesiderne, der tilhører Volkswagen AG, i deres helhed samt mærker som "Volkswagen" og "Golf". Disse hjemmesider samt disse generelle anvendelsesrettigheder skal ikke forstås således, at der gives licens eller anden brugsret til enerettigheder, der tilhører Volkswagen AG.

Du er endvidere forpligtet til at undlade enhver form for misbrug af tjenesterne, herunder især at omgå informationstjenesternes sikkerhedsforanstaldninger, samt til ikke at anvende indretninger eller afvikle programmer, som skader eller vil kunne skade indretningerne, der tilhører Volkswagen AG, herunder især ved at foretage ændringer af den fysiske eller logiske struktur på serverne eller netværket, der tilhører Volkswagen AG, eller andre netværk, samt til ikke at integrere eller anvende informationstjenesterne eller dele heraf i kommercielt øjemed i andre webtilbud, hverken private eller kommercielle.

4. Samtykke til anvendelsen af cookies

Volkswagen AG anvender cookies ved dine besøg på vores hjemmesider. Du har mulighed for at regulere anvendelsen og omfanget af cookies via indstillinger på din computer (som regel i internetbrowseren, fx Internet Explorer). Volkswagen AG går ud fra, at du har godkendt brugen af cookies, hvis din browser tillader dem. Vi henviser til vores side kundeorienteret databeskyttelse, hvis du ønsker at vide mere om emnet databeskyttelse.

5. Hæftelse

Volkswagen AG hæfter kun for forsæt, grov uagtsomhed, ifølge produktansvarslovens bestemmelser og for mangel af tilsikrede egenskaber. Ved let uagtsomhed hæfter Volkswagen AG kun ved misligholdelse af en pligt, der er væsentlig (i aftalen), idet værdien af erstatningskrav er begrænset til forventelige skader.

6. Password

Det password, du har valgt, og som er nødvendigt for at kunne anvende tjenesterne, må ikke indeholde iøjnefaldende gentagelser af samme tegn og i øvrigt ikke bestå af almindeligt kendte ord eller navne. Passwordet skal holdes hemmeligt for at undgå misbrug. Så snart du måtte få mistanke om, at uvedkommende tredjeparter har fået kendskab til dit password, skal du ændre det uden ophold. Hvis tredjeparter anvender tjenesten med brug af dit password, er du underlagt samme pligter som ved egen anvendelse. Denne pligt bortfalder i det omfang, som tredjeparters anvendelse ikke skyldes din handling eller udeladelse.

7. Ændring af ydelsesindholdet og den generelle brugsret samt opsigelse

Volkswagen AG er berettiget til at ændre den generelle brugsret og de tilbudte tjenester uden varsel. Ændringerne vil blive meddelt rettidigt med en notits på tjenestens startside. Såfremt dine rettigheder bliver mindsket som følge af ændringen af den generelle brugsret, har du mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen i en periode på 2 uger efter ændringen. Efter denne frist opnår den ændrede generelle brugsret gyldighed. Hvis du gør indsigelse mod ændringen inden for fristen, vil den gamle generelle brugsret fortsat være gyldig. Volkswagen AG har dog ret til at opsige brugen af tjenesten med et varsel på to uger til udgangen af en måned.

8. Værneting

Anvendelsen af tjenester og disse generelle bestemmelser om brugsret er underlagt tysk ret, dog undtaget ved lovkonflikter.