2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22
Datenschutzerklärung

Databeskyttelseserklæring.

A. Ansvarshavende

Vi er glade for dit besøg på en hjemmeside, der tilhører Volkswagen AG, Berliber Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-mail: carnet-support@volkswagen.de, registreret i selskabsregisteret ved retten i Braunschweig under nr. HRB 100484 ("Volkswagen AG"), og vil gerne sige tak for din interesse i vores virksomhed og vores produkter. Herunder oplyser vi om, hvordan vi indsamler, behandler og anvender dine data.

B. Generelle informationer, protokoldata

Du har som udgangspunkt mulighed for at besøge Volkswagen AG's hjemmesider uden at meddele os, hvem du er.

I så fald modtager vi kun de følgende automatisk indsamlede protokoldata:

 • Et anonymt cookie-id, som ikke peger tilbage på din IP-adresse,
 • oplysninger om din maskines operativsystem, din webbrowser og din valgte skærmopløsning,
 • dato og klokkeslæt for dit besøg
 • hvilke af vores hjemmesider, du har besøgt, og
 • hvilken hjemmeside, du kommer fra.

Medmindre der i de efterfølgende afsnit ikke oplyses andet, foretages databehandling udelukkende af Volkswagen AG.

C. Indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger omfatter bl.a. navn, adresse, telefonnumme eller e-mailadresse. Personoplysninger indsamles, behandles og/eller anvendes kun, når du frivilligt oplyser dem til os, fx ved bekræftelse af indholdsmæssige udformninger, ved ændring af et tidligere indgået aftaleforhold med os eller ved registrering i forbindelse med anvendelsen af personlige tjenester, eller hvis du sender en forespørgsel til os via hjemmesiden. Derudover anvendes dine personoplysninger kun, hvis du forinden har givet tilladelse dertil, fx til at modtage reklamemateriale eller til markedsundersøgelser.

I. Bestilling af udgivelser og et nyhedsbrev

På denne hjemmeside kan du bestille et nyhedsbrev eller udgivelser fra Volkswagen AG (fx årsregnskaber) samt henvende dig med spørgsmål. Personoplysninger, der angives i denne forbindelse, bliver indsamlet, behandlet og anvendt til at udføre den pågældende tjeneste i det omfang, du har givet tilladelse til. Volkswagen AG anvender i denne forbindelse den såkaldte Double-Opt-In-metode. Her får du tilsendt en e-mail til den angivne e-mailadresse med anmodning om at bekræfte dit samtykke. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning over for Volkswagen AG, fx ved at sende en e-mail til følgende e-mailadresse: datenschutz@volkswagen.de

Du har på denne hjemmeside mulighed for at bestille udgivelser såsom kataloger fra Volkswagen AG. Det kræver, at du oplyser følgende personoplysninger: For- og efternavn samt adresse. Disse data anvender Volkswagen AG (via en ekstern databehandler) udelukkende til bekræftelse, indholdsmæssig udformning eller ændring af den indgåede aftale om gratis bestilling af udgivelser (artikel 6, afsnit 1, 1. punktum, litra b GDPR). De indsamlede data bliver slettet efter afsluttet fremsendelse af den ønskede udgivelse, medmindre dette modsiges af andre opbevaringsfrister (fx skattetekniske opbevaringsfrister).

Denne hjemmeside giver desuden mulighed for at bestille et nyhedsbrev. De data, der oplyses i denne forbindelse (e-mailadresse og valgfrit for- og efternavn), anvendes udelukkende til levering af denne tjeneste inden for rammerne af dit tilsagn (artikel 6, afsnit 1, 1. punktum, litra a GDPR). Volkswagen AG anvender i denne forbindelse den såkaldte Double-Opt-In-metode. Her får du tilsendt en e-mail til den angivne e-mailadresse med anmodning om at bekræfte dit samtykke. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning over for Volkswagen AG, fx via linket "Afbestil", der findes i alle nyhedsbreve, eller via følgende hjemmeside: https://datenschutz.volkswagen.de. Såfremt du afbestiller nyhedsbrevet, slettes dine personoplysninger, medmindre dette modsiges af andre opbevaringsfrister (fx skattetekniske opbevaringsfrister). Levering af nyhedsbrevet sker via en ekstern databehandler.

II. Prøvekørsel

Hvis du er interesseret i en af vores biler, kan du via hjemmesiden udtrykke interesse for en prøvekørsel. I denne forbindelse indsamler Volkswagen AG følgende personoplysninger, som overføres til den servicepartner, du har valgt: Navn, titel, tiltaleform, e-mailadresse; hvis du ønsker at blive kontakte telefonisk af den valgte servicepartner, indsamles telefonnummeret ligeledes. Indsamling og overførsel af data sker med afsæt i et indledende kontrakligt forhold (artikel 6, afsnit 1, 1. punktum, litra b GDPR) vedr. gennemførelse af en prøvekørsel hos den valgte servicepartner. De overførte data anvendes af servicepartneren til at kontakte dig via den ønskede servicekanal. De data, du har oplyst, vil blive slettet af Volkswagen AG, når de er overført til servicepartneren. Servicepartneren sletter dataene efter afsluttet prøvekørsel, medmindre dette modsiges af andre opbevaringsfrister (fx skattetekniske opbevaringsfrister).

Videregivelse af data

En videregivelse af personoplysninger til tredjepart sker kun, såfremt dette er nødvendigt, særligt for så vidt angår afviklingen af aftalen. Det er fx tilfældet, hvis du søger en forhandler ved hjælp af tjenesten Google Maps fra Google Inc. ("Google") og efterfølgende får vist forhandleren på kortet.

Læs mere om behandlingen af dine data hos Google ved at følge dette link:

III. Samtykkeerklæring til reklame og markedsundersøgelse

Hvis ønsker fortsat at modtage oplysninger om vores produkter, kan du bestille denne markedsføring. I denne forbindelse behandles følgende oplysninger inden for rammen af det samtykke, du skal afgive (art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra a GDPR), med det formål at kunne tilsende reklamer: For- og efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer). Ved indhentningen af samtykket anvender Volkswagen AG den såkaldte Double-Opt-In-metode. Her får du tilsendt en e-mail til den angivne e-mailadresse med anmodning om at bekræfte dit samtykke. I afsnittet "Dine rettigheder" kan du læse, hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

IV. Målrettet reklame (targeting)

Volkswagen AG udarbejder browserspecifikke brugerprofiler (iht. § 15 stk. 3 i den tyske telemedielov) med det formål at sikre målrettet reklame (targeting). Browserspecifik betyder i denne forbindelse, at det ikke er muligt at identificere dig som fysisk person, men kun din browser via anvendelsen af identifikatorer i cookies. Cookies er små filer med konfigurationsinformationer, der gemmes på din enhed. Her registreres der oplysninger om dine aktiviteter på de af dig besøgte hjemmesider (fx surfadfærd, besøgte undersider med internettilbud, aktiverede reklamebannere osv.). Alt indhold gemmes altid i pseudonymiseret form. Det betyder, at potentielt identificerende kendetegn erstattes af en kode med det formål at gøre det umuligt eller meget besværligt at identificere den berørte person.

Profiloplysninger omfatter en begrænset mængde forretningsrelevante adfærdselementer. Du gør det således muligt for algoritmer at analyse din klik-adfærd på Volkswagen-hjemmesiderne i realtid og at arbejde med prognoser for på denne måde at tilbyde målrettede, personlige og relevante reklamer og onlinekampagner, helt uden at have angivet personoplysninger.

De fleste internetbrowsere er indstillet til at acceptere cookies automatisk. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod oprettelsen af en pseudonymiseret brugerprofil med virkning for fremtiden ved at indstille din browser, så den enten ikke accepterer nogen eller kun accepterer bestemte cookies, eller at du bliver informeret, så snart der sendes cookies. Det kan medføre, at du ikke kan anvende samtlige informationer på vores hjemmesider helt. Du kan endvidere gøre indsigelse mod databehandlingen, ved at klikke på det følgende link:

Klik her for at slå pseudonymiseret dataindsamling fra.

 

Klik her for at slå pseudonymiseret dataindsamling til igen.

Vær opmærksom på, at din indsigelse i form af cookie kun fungerer, hvis din browser er indstillet sådan, at anvendelsen af cookies er tilladt. Hvis du sletter denne cookie, anvender en anden browser, eller udskifter apparatet, skal du på ny gøre indsigelse mod pseudonymiseret dataindsamling. Vi gør dig opmærksom på, at du ved sletningen af samtlige cookies også sletter den førnævnte cookie vedr. indsamling af pseudonymiserede brugerprofiler, som så skal installeres på ny. Du kan finde yderligere informationer vedr. cookies i vores cookies-retningslinjer.

Med henblik på den løbende optimering af vores onlinetilbud anvender vi tjenester fra samarbejdspartnere via såkaldte Tag-integrationer. Per den 24.05.2018 anvender vi følgende samarbejdspartnere:

 • AdForm
  AdForm tilbyder teknologi til fleksibel præsentation af reklametiltag samt efterbehandling og kontrol af reklametiltag og gemmer cookieoplysninger i op til 60 dage. Få mere at vide om AdForm under nedenstående link, afsnit "General Practice":
 • Evergage
  Evergage er et klientbaseret personaliseringsværktøj. Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne brugsanalyse kan denne løsning vise personaliseret indhold helt uden kendskab til personoplysninger.
 • Sizmek
  Sizmek er en specialiseret udbyder vedr. håndtering af reklamekampagner. Cookies gemmer oplysninger til efterbehandling, kontrol og optimering af reklametiltag med henblik på Targeting og Retargeting i op til 90 dage. Få mere at vide om Sizmek under nedenstående link, afsnit "Dataindsamling i forbindelse med Sizmek-ydelser".
 • Sophus3
  Sophus3 er udbyder til hjemmesideanalyse og -optimering. Få mere at vide om Sophus3 under nedenstående link.
 • Adobe AudienceManager
  Denne løsning anvendes til at oprette og anvende målgruppesegmenter som Data Management Platform til digitale kanaler.
 • Smart Signals
  Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne brugsanalyse styrer Smart Signals præsentationen af personaliseret indhold på Volkswagens hjemmesider. I den forbindelse bliver der hverken indsamlet eller behandlet personoplysninger.
 • Ensighten
  Ensighten er et Tag Management-værktøj, som styrer de beskrevne Tag-integrationer. Ensighten indsamler ingen personoplysninger.

D. Tracking-værktøj

I. Adobe Analytics

Denne hjemmeside anvender tjenester fra Adobe (Analytics, SiteCatalyst og Dynamic Tag Manager) til at analysere brugerbesøgene på denne hjemmeside. Behandlingen af oplysninger sker til reklame- og markedsforskningsformål eller til behovsorienteret udformning af vores hjemmeside (iht. § 15 stk. 3 i den tyske telemedielov). Ved hjælp af Analytics-løsningen fra Adobe er det muligt at analysere brugsadfærden på Volkswagen Web-tilbuddene og udarbejde forbedringer løbende. Analyseelementer er eksempelvis besøgte hjemmesider eller services, opholdstid på sider, klik-stier – med andre ord teknisk entydige brugsmønstre. Uden at indsamle personoplysninger kan vi ud fra anvendelen se, hvilke sider, emner og produkter samt indholdselementer der er vigtige for vores besøgere på siden.

Brugsdataindsamling er en funktionel del af tilbuddene på denne hjemmeside og indlemmer også eventuelle markedsføringsrelevante oplysninger i analysefunktionerne. Vær opmærksom på, at funktionel tracking samt tracking til markedsføringsformål kan styres uafhængigt af hinanden.

Dynamic Tag Management fra Adobe gør det muligt for os som udbyder af hjemmesider at foretage fleksibel integration og enkel administration af tjenester (fx Adobe-markedsføringstjenester) med henblik på at forbedre interaktionen med interessere parter. Et tag er et hjemmesidekodeelement i programmeringssproget JavaScript. Dette tag skal indsættes på hver ønsket html-side for at muliggøre anvendelse, så kodeelementet kan blive aktiveret, når en hjemmeside åbnes. Adobe Dynamic Tag Management regulerer indsættelsen af tag fra centralt hold og giver os kontrol over, hvilke services der skal integreres hvilke steder, samt mulighed for at indsamle data eller aktivere tjenester.

Ved analyse med tjenesterne fra Adobe gemmes der cookies på dit apparat, og der indsamles oplysninger herom, som gemmes på servere tilhørende Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Det er det ikke muligt at udelukke, at Adobe Systems Incorporated med hovedsæde i USA får adgang til oplysningerne, hvorfor der er indgået en særskilt EU-standardaftale (rimelig garanti for databehandling i ikke-europæiske lande). Du har ret til at blive informeret om denne standardaftale i forlængelse af din indsigtsret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dataindsamlingen og -behandlingen med fremadrettet virkning eller gøre brug af trykknappen "Opt out" under det nævnte link hos Adobe. Du kan endvidere gøre indsigelse mod databehandlingen, ved at klikke på det følgende link:

Klik her for at gøre indsigelse mod analyse via Adobe Analytics.

 

Klik her for at gøre slå analyse via Adobe Analytics til igen.

Vær opmærksom på, at din indsigelse i form af en opt-out-cookie kun fungerer, hvis din browser er indstillet sådan, at anvendelsen af cookies er tilladt. Hvis du sletter denne cookie, anvender en anden browser, eller udskifter apparatet, skal du på ny gøre indsigelse mod anvendelsen af Adobe Analytics. Vi gør dig opmærksom på, at du ved sletningen af samtlige cookies også sletter den førnævnte cookie, som så skal installeres på ny. Du kan finde yderligere informationer vedr. cookies i vores cookies-retningslinjer.

Der kan på ingen måde ikke etableres direkte personrelationer til de oplysninger, der er gemt på Adobe-serverne, da Adobe Analytics anvendes med indstillingerne "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" og "Obfuscate IP-Removed". Med indstillingen "Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0" sikrer man, at IP-adressen anonymiseres før denne såkaldte geolokalisering ved at erstatte den sidste oktet i IP-adressen med nuller. Brugerens omtrentlige placering føjes til den tracking-pakke, som stadig indeholder den fuldstændige IP-adresse, til statistisk analyse. Før tracking-pakken gemmes, erstattes IP-adresse af en enkelt fast IP-adresse – her er der tale om en generisk IP-adresse – hvis indstillingen "Obfuscate IP –Removed" er konfigureret. IP-adressen er således ikke længere indeholdt i et gemt datasæt.

E. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid vederlagsfrit gøre dine nedenstående rettigheder gældende over for Volkswagen AG. Få mere at vide om dine rettigheder i afsnit F.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at forlange, at vi berigtiger urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som angår dig.

Ret til sletning: Du har ret til, såfremt de i artikel 17 GDPR nævnte forudsætninger foreligger, at forlange, at dine oplysninger bliver slettet. Ifølge denne kan du eksempelvis forlange at få dine oplysninger slettet, såfremt det formål, hvormed de blev indhentet, ikke længere foreligger. Desuden kan du forlange sletning, hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til, såfremt de i artikel 18 GDPR nævnte forudsætninger foreligger, at forlange, at behandlingen af dine oplysninger begrænses. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine oplysninger. I tidsrummet, hvor kontrollen af rigtigheden af oplysningerne pågår, kan du så forlange, at behandlingen begrænses. 

Ret til indsigelse: Såfremt behandlingen sker ud fra en overordnet interesse, eller dine oplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Det er tilladt at gøre indsigelse, hvis behandlingen enten er i offentlighedens interesse eller sker under udøvelse af offentlig myndighed eller på grundlag af en berettiget interesse hos Volkswagen AG eller en tredjepart. I tilfælde af indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til, at du gør indsigelse mod databehandlingen. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen, hvis formålet med den er direkte markedsføring. Dette gør sig også gældende for profilering, såfremt denne hænger sammen med den direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Såfremt databehandlingen beror på et samtykke eller en kontraktopfyldelse, og denne tilmed sker under anvendelse af en automatiseret behandling, har du ret til at få udleveret dine oplysninger i et struktureret, standardiseret og maskinaflæseligt format og videregive disse til en anden databehandler.

Ret til tilbagekaldelse: Såfremt databehandlingen beror på et samtykke, har du ret til vederlagsfrit og til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

Ret til at indgive klage: Desuden har du ret til at indgive klage over vores behandling af dine oplysninger hos en tilsynsmyndighed (fx hos datatilsynsmyndigheden i Niedersachsen).

F. Kontaktpersoner

Kontaktperson for udøvelsen af dine rettigheder
Kontaktpersoner for udøvelsen af dine rettigheder samt supplerende oplysninger kan ses på hjemmesiden https://datenschutz.volkswagen.de.
Repræsentanten for datatilsyn
Vores repræsentant for datatilsyn står til din rådighed som kontaktperson ved samtlige databeskyttelsesrelaterede henvendelser:

Repræsentanten for datatilsyn hos Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de.

Udgave: Juni 2018