2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Datenschutzerklärung

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

A. Odpovědná osoba
Jsme rádi, že jste navštívili webové stránky společnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, e-mail: kundenbetreuung@volkswagen.de, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu Braunschweig pod číslem HRB 100484 („Volkswagen AG“), a děkujeme vám za váš zájem o naši firmu a o naše výrobky. V následujícím textu vás budeme informovat o shromažďování, zpracování a používání vašich údajů. 

B. Všeobecné informace, protokolová data
Webové stránky společnosti Volkswagen AG můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste.

My se poté automaticky dozvíme následující protokolová data:

 • anonymní identifikátor souboru cookie, který neumožňuje identifikaci vaší IP adresy,
 • operační systém, který používáte, webový prohlížeč, který používáte, a rozlišení obrazovky, které máte nastaveno,
 • datum a čas vaší návštěvy,
 • webové stránky, které jste u nás navštívili,
 • a webovou stránku, z níž jste přišli.

Pokud není v následujících částech uvedeno jinak, provede zpracování dat výhradně společnost Volkswagen AG.

C. Získávání, zpracování a využívání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje obsahují informace, jako je vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo nebo vaše e-mailová adresa. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a/nebo využívány pouze v případě, pokud nám je sami sdělíte, například k odůvodnění, úpravě obsahu nebo změně smluvního vztahu uzavřeného mezi vámi a námi nebo k zaregistrování za účelem individuálních služeb, nebo pokud nám prostřednictvím webové stránky zašlete dotaz. Mimoto budou vaše osobní údaje využity pouze v případě, pokud nám k tomu předtím poskytnete souhlas, např. pro přijímání reklamy a pro průzkum trhu.

I. Objednávání publikací a informačního zpravodaje
Na těchto webových stránkách můžete objednávat informační zpravodaj nebo publikace společnosti Volkswagen AG (např. výroční zprávy) a také nám zasílat dotazy. Osobní údaje, které v této souvislosti uvedete, budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně k poskytnutí příslušné služby a v rozsahu dle vašeho souhlasu. Společnost Volkswagen AG k tomuto účelu používá takzvaný postup Double-Opt-In. V e-mailu zaslaném na vámi zadanou e-mailovou adresu budete požádáni o potvrzení souhlasu. Svůj souhlas vůči společnosti Volkswagen AG můžete kdykoli bezplatně zrušit s účinností do budoucna, např. zasláním e-mailu na následující adresu: datenschutz@volkswagen.de.

Na těchto webových stránkách máte možnost objednávat publikace, jako například katalogy společnosti Volkswagen AG. K tomuto účelu od vás potřebujeme tyto osobní údaje: příjmení, jméno, adresu. Tyto údaje použije společnost Volkswagen AG (s využitím zpracovatele dat zakázky) pouze k odůvodnění, úpravě obsahu nebo změně bezplatné smlouvy uzavřené mezi vámi a námi za účelem objednání publikací (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení GDPR). Získané údaje budou po dokončení doručení požadované publikace smazány, pokud toto smazání nebude odporovat jiným zákonným lhůtám uschování (např. daňové lhůtě uschování).

Na těchto webových stránkách je navíc možné objednat informační zpravodaj. Údaje, které v této souvislosti uvedete (e-mailová adresa a volitelně příjmení a jméno), použijeme výhradně za účelem poskytnutí této služby v rámci vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR). Společnost Volkswagen AG k tomuto účelu používá takzvaný postup Double-Opt-In. V e-mailu zaslaném na vámi zadanou e-mailovou adresu budete požádáni o potvrzení souhlasu. Svůj souhlas vůči společnosti Volkswagen AG můžete kdykoli bezplatně zrušit s účinností do budoucna, např. prostřednictvím odkazu „Zrušit objednávku“, který je uveden v každém informačním zpravodaji nebo na následujících webových stránkách: https://datenschutz.volkswagen.de. Jakmile odhlásíte odebírání informačního zpravodaje, budou vaše osobní údaje smazány, pokud toto smazání nebude odporovat jiným zákonným lhůtám uschování (např. daňové lhůtě uschování). Zasílání informačního zpravodaje probíhá s využitím zpracovatele dat zakázky. 

II. Zkušební jízda
Pokud máte zájem o některé z našich vozidel, můžete na webových stránkách zadat požadavek na zkušební jízdu. K tomuto účelu shromažďuje společnost Volkswagen AG následující osobní údaje, které předá vámi zvolenému servisnímu partnerovi: jméno, titul, oslovení, e-mailová adresa; pokud si přejete navázání telefonického kontaktu s vámi vybraným servisním partnerem, bude mimoto vyžadováno vaše telefonní číslo. Toto shromáždění a předání údajů proběhne na základě navázání smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení GDPR) za účelem provedení zkušební jízdy zvoleným servisním partnerem. Předané údaje použije servisní partner k navázání kontaktu s vámi prostřednictvím vámi preferovaného servisního kanálu. Vámi poskytnuté údaje budou po jejich předání servisnímu partnerovi společností Volkswagen AG smazány. Servisní partner tyto údaje smaže po ukončení zkušební jízdy, pokud toto smazání nebude odporovat jiným zákonným lhůtám uschování (např. daňové lhůtě uschování). 

Předávání dat
K předávání osobních údajů třetím osobám dochází pouze v případě, že je to nutné, zejména pro plnění smlouvy. K tomu dochází například v případě, kdy pomocí služby Google Maps společnosti Google Inc. („Google“) vyhledáte obchodníka a ten se vám poté zobrazí na mapě.
Další informace o zpracování dat u společnosti Google jsou uvedeny na tomto odkazu:

III. Udělení souhlasu s reklamou a průzkumem trhu
Chcete-li získat další informace o našich produktech, můžete si tuto reklamu objednat. Za tímto účelem budou zpracovávány následující údaje s cílem doručovat reklamu v rozsahu vašeho souhlasu, který udělíte (čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a nařízení GDPR): jméno, příjmení, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo. Společnost Volkswagen AG používá pro získání souhlasu tzv. postup Double-Opt-In. V e-mailu zaslaném na vámi zadanou e-mailovou adresu budete požádáni o potvrzení souhlasu. Způsob odvolání souhlasu naleznete v části s názvem „Vaše práva“.

IV. Cílená reklama (targeting)
Společnost Volkswagen AG vytváří pro účely cíleného přehrávání obsahů a reklamy (targeting) uživatelské profily vztahující se k prohlížeči (podle § 15 odst. 3 telekomunikačního zákona). Vztahující se k prohlížeči v tomto případě znamená, že vás nelze identifikovat jako fyzickou osobu. Znovu poznat vás může pouze váš prohlížeč díky používání identifikátorů v souborech cookie. Soubory cookie jsou malé soubory s konfiguračními informacemi, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení. Získávají se přitom informace o vašich aktivitách na navštívených webových stránkách (např. chování při prohlížení internetu, navštívené vnořené webové stránky internetových nabídek, prokliky reklamních bannerů atd.). Obsahy jsou zásadně ukládány pseudonymizované. To znamená, že případné identifikační znaky jsou nahrazeny značkou za účelem vyloučení nebo výrazného ztížení určení subjektu údajů.

Informace o profilu přitom obsahují omezené množství prvků chování důležitých pro obchod. Umožňují tak, aby algoritmy bez uvedení osobních údajů v reálném čase vyhodnocovaly vaše chování při klikání na webových stránkách společnosti Volkswagen a pracovaly s předpověďmi tak, aby umožnily selektivní, personalizovanou a relevantní reklamní komunikaci a mohly cíleně vést online kampaně.

Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky přijímala všechny soubory cookie. Proti vytváření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby neakceptoval žádné nebo aby akceptoval pouze určité soubory cookie nebo aby vás upozornil, jakmile se soubory cookie posílají. V důsledku toho možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Námitku vůči zpracování údajů můžete navíc vznést také kliknutím na tento odkaz:

Chcete-li deaktivovat pseudonymní získávání dat, klikněte zde.

Chcete-li opět aktivovat pseudonymní získávání dat, klikněte zde.

Uvědomte si, že vaše námitka v podobě souboru cookie bude fungovat pouze v případě, pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby umožňoval použití souborů cookie. Pokud tento soubor cookie odstraníte, použijete jiný prohlížeč nebo změníte zařízení, musíte znovu vznést námitku vůči pseudonymnímu získávání dat. Upozorňujeme, že pokud odstraníte všechny soubory cookie, dojde k vymazání výše uvedeného souboru cookie pro získávání pseudonymních uživatelských profilů a bude nezbytné jej znovu nainstalovat. Další informace k souborům cookie najdete v naší směrnici cookie.

K nepřetržité optimalizaci našich online nabídek využíváme služeb partnerů prostřednictvím takzvané integrace značek. Ve stavu ke dni 24. 5. 2018 je složení partnerů následující:

 • AdForm
  AdForm je poskytovatel technologií pro flexibilní přehrávání reklamních prostředků a také pro sledování a kontrolu reklamních prostředků, který ukládá informace o cookie po dobu až 60 dnů. Další informace o poskytovateli AdForm jsou uvedeny na níže uvedeném odkazu, v části „General Practice“.
 • Evergage
  Evergage je klientský personalizační nástroj. Na základě výše popsané analýzy používání toto řešení umožňuje i bez znalosti osobních údajů zobrazovat personalizované obsahy.
 • Sizmek
  Sizmek je specializovaným poskytovatelem pro správu reklamních kampaní. Soubory cookie ukládají informace pro sledování, kontrolu a optimalizaci reklamních prostředků za účelem targetingu a retargetingu po dobu až 90 dnů. Další informace o poskytovateli Sizmek najdete na níže uvedeném odkazu, v části „Shromažďování dat během služeb Sizmek“.
 • Sophus3
  Sophus3 je poskytovatel pro analýzu a optimalizaci webových stránek. Další informace o poskytovateli Sophus3 jsou uvedeny na níže uvedeném odkazu.
 • Adobe AudienceManager
  Toto řešení slouží k vytváření a využívání segmentů cílových skupin jako Data Management Platform pro digitální kanály.
 • Smart Signals
  Na základě výše popsané analýzy používání řídí Smart Signals přehrávání personalizovaných obsahů na webových stránkách společnosti Volkswagen. Přitom nejsou shromažďovány ani zpracovávány žádné osobní údaje.
 • Ensighten
  Ensighten je Tag Management Tool a řídí zde popsanou integraci značek. Samotný Ensighten k tomu neshromažďuje žádné osobní údaje.

D. Sledovací nástroje

I. Adobe Analytics
Tato webová stránka využívá služeb společnosti Adobe (Analytics, SiteCatalyst a Dynamic Tag Manager) k vyhodnocení návštěvnosti uživatelů na těchto webových stránkách. Zpracování údajů se provádí za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo cíleného návrhu našich webových stránek (podle § 15 odst. 3 telekomunikačního zákona). Pomocí řešení Analytics společnosti Adobe jsme schopni analyzovat chování při používání webových nabídek společnosti Volkswagen a na základě toho je kontinuálně zlepšovat. Prvky analýzy jsou například navštívené webové stránky nebo služby, doba setrvání na stránkách, trasy kliknutí – tedy technicky dosledovatelné vzory používání. Bez nutnosti shromažďování osobních údajů zjistíme na základě používání, které stránky, která témata, které produkty nebo jaké obsahy jsou pro naše návštěvníky důležité.

Zjišťování údajů o používání je funkční součástí nabídek na této webové stránce a v případě existence zahrnuje do funkcí analýzy také důležité informace týkající se marketingu. Uvědomte si, že funkční sledování a rovněž sledování pro marketingové účely mohou být řízena nezávisle na sobě. 

Dynamic Tag Management společnosti Adobe nám jako poskytovatelům webových stránek umožňuje pružné zapojení a snadnou správu služeb (např. marketinkových služeb Adobe) ke zlepšení interakce se zájemci. Značka je prvek kódu webových stránek v programovacím jazyku JavaScript. Tato značka musí být pro používání vložena na každé požadované stránce html tak, aby se mohl prvek kódu při zobrazení webové stránky aktivovat. Adobe Dynamic Tag Management reguluje ukládání značek na centrálním místě a umožňuje kontrolovat, jaké služby jsou na kterém místě navázány, jakož i sběr údajů nebo aktivaci služeb. 

Za účelem analýzy pomocí služeb společnosti Adobe jsou do vašeho koncového zařízení ukládány soubory cookie a prostřednictvím nich jsou shromažďovány informace, které jsou ukládány také na servery společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (dále jen „Adobe“). Nelze vyloučit přístup k informacím ze strany společnosti Adobe Systems Incorporated se sídlem v USA, takže byla uzavřena standardní smlouva EU (přiměřená záruka zpracování údajů v mimoevropských zemích). V rámci zprávy máte právo být o této standardní smlouvě informováni.

Můžete vznést kdykoli námitku vůči sběru a zpracování údajů s účinkem do budoucnosti nebo stiskněte tlačítko „Opt out“ na níže uvedeném odkazu v Adobe. Námitku vůči zpracování údajů můžete navíc vznést také kliknutím na tento odkaz:

Chcete-li vznést námitku proti analyzování pomocí Adobe Analytics, klikněte zde.

Chcete-li analyzování pomocí Adobe Analytics opět aktivovat, klikněte zde.

Vezměte na vědomí, že vaše námitka v podobě souboru cookie Opt-Out bude fungovat pouze v případě, pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby umožňoval použití souborů cookie. Pokud tento soubor cookie odstraníte, použijete jiný prohlížeč nebo změníte zařízení, musíte znovu vznést námitku vůči použití služby Adobe Analytics. Upozorňujeme, že pokud odstraníte všechny soubory cookie, dojde k vymazání výše uvedeného souboru cookie, který bude nezbytné znovu nainstalovat. Další informace k souborům cookie najdete v naší směrnici cookie.

Přímé propojení informací uložených na serverech Adobe s osobou je vyloučeno, protože služba Adobe Analytics je využívána s nastavením „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Nastavení „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ zajišťuje, že před touto takzvanou geolokací je IP adresa anonymizována nahrazením posledního oktetu IP adresy nulami. Přibližná poloha uživatele je za účelem statistické analýzy přidána do sledovacího balíčku, který stále obsahuje úplnou IP adresu. Před uložením sledovacího balíčku je IP adresa nahrazena jednou pevnou IP adresou – nazývá se generická IP adresa, pokud je nakonfigurováno nastavení „Obfuscate IP-Removed“. V důsledku toho již IP adresa nebude obsažena v uloženém datovém záznamu.

E. Vaše práva
Vůči společnosti Volkswagen AG můžete kdykoli bezplatně uplatňovat tato svá práva. Další informace o výkonu vašich práv najdete v části F.

Právo na opravu: Máte právo požadovat, abychom opravili vaše nesprávné nebo neúplné osobní údaje.

Právo na vymazání: Máte právo požadovat vymazání vašich údajů, pokud budou splněny podmínky stanovené v článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dále můžete například požadovat vymazání svých údajů, pokud tyto již nejsou potřebné k účelům, k nimž byly získány. Mimoto můžete požadovat vymazání, jestliže zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů, pokud jsou splněny podmínky čl. 18 nařízení GDPR. Tak je tomu například v případě, kdy popřete správnost vašich údajů. Po dobu ověření správnosti údajů pak můžete požadovat omezení zpracování.  

Právo vznést námitku: Pokud je zpracovávání prováděno v určitém převažujícím zájmu nebo jsou-li vaše údaje používány k účelu přímé reklamy, máte právo proti zpracovávání svých údajů podat námitku. Námitka je přípustná, jestliže je zpracovávání buď ve veřejném zájmu, nebo se tak děje při výkonu veřejné moci, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Volkswagen AG nebo třetí osoby. V případě námitky vás žádáme, abyste nám sdělili své důvody, na jejichž základě vznášíte námitku proti zpracovávání údajů. Vedle toho máte právo vznést námitky proti zpracovávání údajů k účelům přímé reklamy. To platí i pro profilování, pokud s přímou reklamou souvisí. 

Právo na přenositelnost údajů: Pokud je zpracovávání údajů prováděno na základě souhlasu nebo plnění smlouvy a děje se tak navíc za použití automatizovaného zpracování, máte právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je dalšímu zpracovateli dat.

Právo na odvolání: Pokud je zpracování dat založeno na souhlasu, máte právo kdykoli bezplatně odvolat zpracování dat v rámci souhlasu s účinkem do budoucnosti.

Právo podat stížnost: Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu (např. zemskému pověřenci pro ochranu údajů v Dolním Sasku) na naše zpracování vašich údajů. 

F. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro uplatňování vašich práv
Kontaktní osoby pro uplatňování vašich práv a další informace najdete na těchto webových stránkách https://datenschutz.volkswagen.de. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám coby kontaktní osoba k dispozici pro veškeré žádosti týkající se ochrany osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Stav: červen 2018