2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
We Connect  - Bezpečnost

Bezpečnost.

We Connect Bezpečnost - Rychlá pomoc na požádání

Rychlá pomoc na požádání.

Jedete do přírody a píchnete pneumatiku? Nevadí. Místo abyste se rozčilovali, aktivujte jednoduše havarijní volání a bude pro Vás zajištěna pomoc. Také v případě, že Vaše vozidlo rozpozná nehodu, budete v dobrých rukách. V kritické situaci bude totiž automaticky přivolána pomoc. Bude o Vás co nejlépe postaráno a až do příjezdu záchranných týmů Vám bude věnována osobní péče. Tak vypadá bezpečí.

We Connect - Osobní péče v kritické situaci

Služba nouzového volání

Prostřednictvím „Služby nouzového volání“ Vám v kritické situaci pomůžeme. V případě vážné nehody, například s aktivací airbagu, bude totiž automaticky přivolána pomoc. Pokud Váš Volkswagen zaregistruje nehodu, služba naváže spojení s asistenční centrálou Volkswagen a předá záchranné službě důležité informace. Mimoto máte možnost zavolat pomoc ručně stisknutím tlačítka.

We Connect - Rychlá odtahová a asistenční služba po stisknutí tlačítka

Havarijní volání

V případě poruchy vozidla budeme rychle na místě. Stisknutím tlačítka můžete ve vozidle aktivovat havarijní volání a poslat tísňové službě Volkswagen svou polohu a údaje o vozidle. Náš zaměstnanec Vám poté pomůže zjistit příčinu poruchy nebo Vám může v případě potřeby poslat mobilní servis, pokud problém nelze ihned vyřešit.

We Connect - Upozornění na krádež přímo ve smartphonu

Zabezpečovací zařízení proti krádeži online

Uvolněte se a opřete se, protože Váš Volkswagen umí hlídat sám sebe. V případě pokusu o vloupání do vozidla Vám aplikace We Connect pošle oznámení na Váš smartphone nebo e-mail.*

* Pouze v kombinaci s volitelným zabezpečovacím zařízením proti krádeži

We Connect - Sledujte hranice oblasti a rychlost

Informování o oblasti a informování o rychlosti

Se službou Informování o oblasti budete mít o svém Volkswagenu neustálý přehled. Nechte se automaticky informovat, když Vaše vozidlo vjede do určitých oblastí v definovanou denní dobu nebo je opustí. Služba Informování o rychlosti Vám umožňuje aktivovat zvolené rychlostní limity, kterými by se řidič Vašeho vozidla měl řídit.

Ještě víc výhod pro Vás.

Teaser aplikace We Connect

Aplikace We Connect.

Propojte se se svým Volkswagenem:
Využívejte všechny výhody služeb Car-Net a
We Connect v jedné aplikaci.

Jak vám můžeme pomoci?