2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Objevte Car-Net

Objevte Car-Net.

Vaše digitální služby ve všedních dnech.

S mobilními službami online Car-Net jste nejlépe informováni – mnoho starších modelů Volkswagen před modelovým rokem 2021 je totiž v rámci sériového vybavení pro Vás připraveno pro Car-Net. Objevte nyní nabídky konektivity Car-Net.1

 Ověřte kompatibilitu

Které služby máte k dispozici?

Je Váš Volkswagen kompatibilní s We Connect nebo s Car-Net? Zde získáte první nezávazný přehled o tom, které mobilní služby online jsou ve vozidle, které jste si vybrali, k dispozici.

Přehled všech paketů.

Pakety, doby platnosti, ceny a předpoklady.

 
Guide & Inform
Basic, 1 rok ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
včetně e-manažera ¹⁾
e-Remote, 1 rok ²⁾ ³⁾
App-Connect
Cena (včetně DPH)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
od 7 090 Kč
Prodloužení o 1 rok
(ceny včetně DPH)
2 150 Kč
2 150 Kč

1 630 Kč
2 700 Kč (1 630 Kč)4)
Prodloužení o 2 roky
(ceny včetně DPH)
3 650 Kč
3 650 Kč

2 570 Kč
4 600 Kč (2 570 Kč)4)
Náklady na mobilní služby / SIM⁵⁾
zákazník
zákazník
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
zákazník
Technické předpoklady 
Discover Media
Discover Pro
Služba nouzového volání
Služba nouzového volání

Composition Media, Ready 2 Discover, Discover Media nebo Discover Pro
Aktivní
po registraci
po registraci
po registraci
po registraci
po registraci
z výrobního závodu

Tento přehled představuje aktuální prodejní nabídku.
1) E-manager je k dispozici pouze pro elektromobily a Plug-In Hybridy.
2) Pro nová vozidla platí: Neprovede-li zákazník objednávku během 90 dní od převzetí vozidla zákazníkem („Lhůta první objednávky“), zkracuje se zkušební bezplatná doba služeb o počet dní, které uběhly mezi koncem lhůty první objednávky a skutečnou objednávkou.
3) Výjimka: Spolu s balíčkem „Business Premium“ je platnost 3 roky
4) Platí pro hybridní vozidla s plug-in.
5) Platí pro datové spojení mezi vozidlem a datovým serverem společnosti Volkswagen AG. Datové spojení mezi koncovým zařízením zákazníka a datovým serverem při používání mobilních služeb online přes portál We Connect nebo přes aplikaci We Connect není součástí plnění poskytovaného společností Volkswagen AG.

Aktivace Car-Net ve třech krocích.

Teaser aplikace We Connect

Aplikace We Connect.

Propojte se se svým Volkswagenem:
Využívejte všechny výhody služeb Car-Net a
We Connect v jedné aplikaci.

Jak vám můžeme pomoci?