2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Objevte Car-Net

Objevte Car-Net.

Vaše digitální služby ve všedních dnech.

Nový servis, praktické služby a užitečné aplikace: To je svět Car-Net. Ať již individuální služby navigace, nebo propojení vašeho vozidla s vaším chytrým telefonem: Zde se dozvíte vše o možnostech, které vám nabízejí mobilní online služby společnosti Volkswagen. 

 Ověřte kompatibilitu

Které služby máte k dispozici?

Je Váš Volkswagen kompatibilní s We Connect nebo s Car-Net? Zde získáte první nezávazný přehled o tom, které mobilní služby online jsou ve vozidle, které jste si vybrali, k dispozici.

Přehled všech paketů.

Pakety, doby platnosti, ceny a předpoklady.

 
Guide & Inform
Basic, 1 rok ²⁾ ³⁾
Guide & Inform
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus, 1 rok ²⁾ ³⁾
včetně e-manažera ¹⁾
e-Remote, 1 rok ²⁾ ³⁾
App-Connect
Cena (včetně DPH)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
od 205,00 €
Prodloužení o 1 rok
(ceny včetně DPH)
79 €
79 €

60 €
99 € (60 €)4
Prodloužení o 2 roky
(ceny včetně DPH)
135 €
135 €

95 €
170 € (95 €)4
Náklady na mobilní služby / SIM⁵
zákazník
zákazník
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
zákazník
Technické předpoklady 
Discover Media
Discover Pro
Služba nouzového volání
Služba nouzového volání

Composition Media, Discover Media nebo Discover Pro
Aktivní
po registraci
po registraci
po registraci
po registraci
po registraci
z výrobního závodu

Tento přehled představuje aktuální prodejní nabídku.
1) E-manager je k dispozici pouze pro elektromobily a Plug-In Hybridy.
2) Pro nová vozidla platí: Neprovede-li zákazník objednávku během 90 dní od převzetí vozidla zákazníkem („Lhůta první objednávky“), zkracuje se zkušební bezplatná doba služeb o počet dní, které uběhly mezi koncem lhůty první objednávky a skutečnou objednávkou.
3) Výjimka: Spolu s balíčkem „Business Premium“ je platnost 3 roky
4) Platí pro hybridní vozidla s plug-in.
5) Platí pro datové spojení mezi vozidlem a datovým serverem společnosti Volkswagen AG. Datové spojení mezi koncovým zařízením zákazníka a datovým serverem při používání mobilních služeb online přes portál We Connect nebo přes aplikaci We Connect není součástí plnění poskytovaného společností Volkswagen AG.

Aktivace Car-Net ve třech krocích.

Teaser aplikace We Connect

Aplikace We Connect.

Propojte se se svým Volkswagenem:
Využívejte všechny výhody služeb Car-Net a
We Connect v jedné aplikaci.

Jak vám můžeme pomoci?