2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Nutzungsbedingungen

Opći uslovi korištenja.

Sve informacije na internetskim stranicama kompanije Volkswagen AG su temeljito provjerene. Volkswagen AG nastoji ponudu na tim internetskim stranicama održavati ažurnom i sadržajno tačnom. Međutim, ne možemo garantirati za potpunost, tačnost, ažurnost ni stalnu dostupnost tih internetskih stranica. Ako se na internetskim stranicama kompanije Volkswagen AG pruža savjet ili preporuka, bez obzira na obavezu koja proističe iz ugovornog odnosa, nedozvoljene radnje ili druge zakonske odredbe, kompanija Volkswagen AG nije obavezna nadomjestiti štetu koja nastane uslijed slijeđenja tog savjeta ili preporuke.

Volkswagen AG može u svako vrijeme prema vlastitom nahođenju, bez najave, mijenjati ponudu svojih internetskih stranica ili njihov rad obustaviti. Ne postoji obaveza neprestanog održavanja sadržaja tih internetskih stranica aktualnima.

Volkswagen AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje ni za dostupnost internetskih stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica. Volkswagen AG se izričito distancira od svih sadržaja koji su možda krivičnopravno ili obaveznopravno relevantni ili krše dobre običaje.

Volkswagen AG ne preuzima odgovornost za sadržaj internetskih stranica trećih strana. Za sve zahtjeve za naknadu štete i troškova uslijed povrede obaveze nastale zbog ponuda vlastitih internetskih stranica, a za koju je ona kriva, kompanija Volkswagen AG odgovara u slučaju blago nemarne povrede ugovorno ključnih obaveza, pri čemu je odgovornost ograničena na tipične i predvidive štete. Izuzev toga, isključena je odgovornost za blago nemarne povrede obaveza. Navedeno ograničenje odgovornosti ne važi u slučaju apsolutne garancije ni za štete nastale zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili u skladu sa zakonom o garanciji proizvođača.

Prilikom upotrebe internetskih stranica kompanije Volkswagen AG obavezno je pridržavanje autorskih prava, prava naziva i trgovačkih znakova kao i ostalih zaštitnih prava kompanije Volkswagen i trećih strana. Između ostalog su zaštićeni slike, muzika i marke koje Volkswagen AG predstavlja, kao što su „Volkswagen” i „Golf”. Mogućnošću pristupa internetskim stranicama kompanije Volkswagen AG ne daje se nikakva licenca ni druga prava korištenja. Zabranjena je svaka zloupotreba internetskih stranica kompanije Volkswagen AG, a naročito je zabranjeno

  • zaobilaženje sigurnosnih mjera,
  • upotreba opreme i aplikacija koji mogu dovesti do oštećenja opreme ili do prekida funkcije, naročito uslijed promjena fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža,
  • komercijalna upotreba ili integracija internetskih stranica kompanije Volkswagen AG ili njihovog dijela u druge internetske ponude, bilo privatne ili komercijalne.

Kompanija Volkswagen nije spremna ni obavezna sudjelovati u rješavanju sporova pred arbitražnim vijećem za rješavanje sporova s potrošačima.

Wolfsburg, juni 2017

Uslovi korištenja usluge Savjetovanje i kupovina.

Ovdje možete saznati sve najvažnije o Općim uslovima korištenja u okviru pružanja usluge Savjetovanje i kupovina kompanije Volkswagen (njem. Beratung & Kauf).

1. Pružanje i garantiranje informacijske usluge
Informacijska usluga koja vam se nudi putem internetskih stranica kompanije Volkswagen AG stoji vam na raspolaganju uz godišnju prosječnu dostupnost od 97,5%. Volkswagen AG zadržava pravo da uslugu ili njen dio u bilo koje vrijeme proširuje, sužava ili joj mijenja funkcije.

Pomoću konfiguratora novog vozila možete svoje vozilo individualno konfigurirati. Na berzi novih automobila možete iz zaliha već proizvedenih vozila izabrati vozilo u skladu sa svojim željama. Za po pet konfiguriranih vozila i novih vozila iz zaliha vam na raspolaganju stoje memorijska mjesta, tzv. parking mjesta, da biste mogli pohraniti odgovarajuća vozila s njihovim detaljnim informacijama. Ti podaci se brišu šest mjeseci nakon zadnje obrade pohranjenih podataka. Ako ste nam dali svoju adresu e-pošte, 2 sedmice unaprijed ćemo vam u vezi s tim poslati poruku e-pošte s odgovarajućom najavom. Volkswagen AG ne nudi nikakvu garanciju za buduću mogućnost proizvodnje konfiguriranih vozila. Nova vozila iz berze korištenih vozila mogu u međuvremenu postati neraspoloživa. Ponude iz konfiguratora novih vozila i iz berze novih vozila nisu obavezujuće.

Informacije koje pronađete na ovim internetskim stranicama je kompanija Volkswagen AG temeljito sastavila i one služe samo kao informacije za korisnike. One su neobavezujuće i podliježu zadržanom pravu na promjenu u bilo koje vrijeme. Volkswagen AG ne garantira za rezultate koji se mogu postići upotrebom tih informacija, a naročito ne u pogledu njihove tačnosti, aktualnosti ni potpunosti. Provjerite te informacije prije nego što ih upotrijebite – u kojem god obliku. Obavezujuće izjave mogu se dati samo na konkretne upite.

2. Usluge koncerna i drugih trećih strana
Internetske stranice kompanije Volkswagen AG mogu sadržavati poveznice prema internetskim stranicama koje pružaju treće strane. Kompanija Volkswagen AG nije vlasnik stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem poveznica niti je odgovorna za njihove sadržaje.

Neke informacijske usluge pružaju naši partneri. Imajte na umu da za te usluge važe Opći uslovi poslovanja naših partnera. Kompanija Volkswagen AG nije odgovorna za te sadržaje; ugovorne strane su saglasne da se kod ponuđača tih usluga trećih strana ne radi o agentima kompanije Volkswagen AG.

U okviru usluge Savjetovanje i kupovina kompanije Volkswagen (njem. Beratung & Kauf) možete od banke Volkswagen Bank i usluga osiguranja kompanije Volkswagen primiti neobavezujuće ponude osiguranja i finansiranja u vezi s automobilima. Osim toga, možete zahtijevati procjenu vrijednosti vašeg automobila. Pritom vas usluga Savjetovanje i kupovina kompanije Volkswagen povezuje s vanjskim ponuđačem. Vrijednost koju utvrdi naš partner može odstupati od tačne tržišne vrijednosti vašeg vozila odnosno od novčanog iznosa koji se može ostvariti prodajom korištenog vozila u vašoj regiji. Zato cijena partnera kompanije Volkswagen može odstupati od te procjene. To utvrđivanje vrijednosti ne obavezuje tog partnera kompanije Volkswagen.

3. Dozvoljiva upotreba usluga
Obavezujete se da ćete se pridržavati autorskih prava, prava naziva i trgovačkih znakova kao i ostalih zaštitnih prava trećih strana. Zaštićene su, na primjer, cijele internetske stranice kompanije Volkswagen AG i marke kao što su „Volkswagen” i „Golf”. Ni te internetske stranice ni ove Opće uslove korištenja ne treba tumačiti tako da se pruža licenca ili drugo pravo na zaštitna prava kompanije Volkswagen AG.

Osim toga se obavezujete da usluge nećete ni na koji način zloupotrebljavati, naročito zaobilaziti sigurnosne mjere informacijskih usluga, upotrebljavati opremu ni izvoditi aplikacije koji dovode ili mogu dovesti do oštećenja opreme kompanije Volkswagen AG, naročito uslijed promjena fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili drugih mreža, i da nećete informacijske usluge ni njihov dio upotrebljavati u komercijalne svrhe niti ih integrirati u druge internetske ponude, bilo privatne ili komercijalne.

4. Pristanak na postavljanje kolačića
Die Volkswagen AG pri vašem posjećivanju naših internetskih stranica postavlja kolačiće. O upotrebi i obimu upotrebe kolačića možete sami odlučivati putem računarskih postavki (obično u internetskom pretraživaču, npr. Internet Explorer). Volkswagen AG polazi od toga da pristajete na postavljanje kolačića ako vaš preglednik to dozvoljava. Informacije o zaštiti podataka možete pronaći na našoj stranici o zaštiti podataka klijenata.

5. Garancija
Kompanija Volkswagen AG je odgovorna samo za namjeru i grubi nemar prema zakonu o garanciji proizvođača i za nepostojanje obećanih svojstava. Za blagi nemar Volkswagen AG odgovara samo u slučaju povrede (ugovorno) ključne obaveze, pri čemu je zbir iznosa na koje postoji pravo na naknadu štete ograničen na predvidive štete.

6. Lozinka
U lozinci koja je potrebna za upotrebu i koju vi birate ne smije se primjetno ponavljati isti znak niti ona smije sadržavati općepoznate riječi ili imena/nazive. Lozinku morate držati u tajnosti da biste spriječili zloupotrebu. Čim dobijete razlog da pretpostavite da je neovlaštena treća strana saznala vašu lozinku, morate je bez odlaganja promijeniti. Ako treće strane upotrebljavaju uslugu putem vaše lozinke, snosite iste obaveze kao u slučaju vlastite upotrebe. Ta odgovornost otpada u mjeri u kojoj niste odgovorni za upotrebu od strane tih trećih strana.

7. Promjena obima usluge i Općih uslova korištenja i otkazivanje
Volkswagen AG u svako vrijeme ima pravo mijenjati Opće uslove korištenja i ponuđene usluge. O odgovarajućim promjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni napomenom na početnoj stranici usluge. Ako promjena Općih uslova korištenja utječe na vaša prava, možete se protiviti promjeni Općih uslova korištenja u roku od 2 sedmice nakon promjene. Nakon isteka tog roka, a da se niste protivili, promijenjeni Opći uslovi korištenja stupaju na snagu. Ako u roku izrazite protivljenje toj promjeni, i dalje važe stari Opći uslovi korištenja. Međutim, Volkswagen AG ima pravo na kraju mjeseca otkazati ugovor o korištenju usluga s otkaznim rokom od dvije sedmice.

8. Nadležno zakonodavstvo
Na upotrebu usluga i na ove Opće uslove korištenja primjenjuje se njemačko pravo osim njegovih odredbi o međunarodnom privatnom pravu.