2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Volkswagen, Car-Net, приложения, сервизи, услуги Security & Service

Security & Service.

Car-Net Security & Service.

Мобилна безопасност.

Със „Security & Service" пътувате комфортно. Пакетът услуги на Car-Net ви предлага мобилен достъп до важни функции на автомобила и свързва гъвкавост и прозрачност за още повече комфорт. Планиране час за сервизно обслужване, автоматично съобщение за злополука, аварийно позвъняване или онлайн алармена система: Вашите лични услуги ви помагат във всяка ситуация и ви осигуряват всички най-важни данни по отношение на мобилността ви.

Е-мениджър предлага допълнителни услуги за електрически модели и хибридни автомобили като контролирано зареждане или климатизиране.

Преглед на всички услуги Security & Service:

Услуги Security & Service Служба за спешни повиквания:

Car-Net Служба за спешни повиквания

Винаги на ваше разположение. Със сигурност.

С услугата „Служба за спешни повиквания“ ще Ви бъде помогнато в сериозни ситуации. При тежки произшествия, например със задействане на еърбега, се извиква автоматично помощ. Ако вашият Volkswagen регистрира произшествие, услугата осъществява връзка с Volkswagen централата за спешни повиквания и предава важна информация до спасителната служба. Освен това имате възможност ръчно да съобщите за помощ като натиснете бутона.

 • Предава важни данни на Volkswagen централата за спешни повиквания, за да гарантира бързо, лично снабдяване
 • Осигурява индивидуално обслужване до помощ на място
 • Може да се използва при произшествия на други участници в движението по пътищата 
 • Без регистрация е активна още с доставката на автомобила

Услуги Security & Service Basic:

Car-Net Отчет за състоянието на автомобила

Успокояващо е, когато автомобилът сам контролира.

Отчетът за състоянието на автомобила информира, например, преди пътуване за актуалното състояние на автомобила. Той изброява наличните предупредителни съобщения и предстоящата или просрочена поддръжка и ги архивира. Освен това се показва актуалното състояние на системите за асистиране на водача. 

 • Генерира автоматичен доклад след определено време или след определено разстояние
 • Изпраща съобщения по имейл веднага щом се изготви автоматично генериран доклад за автомобила
 • Ако се изиска ръчен отчет за автомобила, той се изготвя, щом автомобилът "е онлайн".
 • Показва, например, информация за състоянието на налягането на гумите, нивото на течности, степен на износване на спирачките и интервалите за сервиз
Car-Net Планиране час за сервизно обслужване

Нашето обслужване: адаптирано точно спрямо нуждите ви.

За да изпитате със сигурност максимално удоволствие от шофирането, Volkswagen ви помага при координацията на вашите сервизни посещения. Когато има събитие за поддръжка, данните се предават от Вашия Volkswagen към Вашия предпочитан сервизен партньор. След това вашият сервиз се свързва с вас и можете спокойно да определите дата за посещение.

 • Информирани за предстоящата нужда от сервизиране
 • Сервизният партньор на Volkswagen може много просто да се търси и избира индивидуално в портала We Connect
Car-Net Аварийно позвъняване

За да останете мобилни - каквото и да се случва.

В случай на авария ние бързо ще стигнем до вас. С натискане на бутона можете да активирате аварийното позвъняване в автомобила и да изпратите данните за местоположението и автомобила си директно до аварийната служба на Volkswagen. Сервизен служител ще ви помогне да установите причината за аварията или при необходимост може да ви изпрати сервизен автомобил, ако проблемът не може да се реши веднага.

Car-Net Автоматично съобщение за злополука

Този сервиз се отзовава на повикването на момента.

Volkswagen се грижи предварително, за да може да ви помогне бързо. Веднага щом сензорите му за сблъсък регистрират леко произшествие, тази услуга Ви предлага помощ. Ако сервизът е активиран, вашите данни за превозното средство ще бъдат изпратени след потвърждение или до центъра за спешни повиквания на Volkswagen, или към аварийната служба на Volkswagen. Лицето за контакт ще координира по-нататъшната процедура с вас.

 • Осигурява бърза и професионална помощ в случай на повреда
 • Снабдява аварийната служба на Volkswagen с важна информация
 • По желание се свързва с партньор на Volkswagen.
 • При сериозна ситуация осъществява незабавно активиране на услугата "Служба за спешни повиквания"

Услуги Security и Service Plus:

Car-Net Параметри на движение

Оптимизирайте вашия разход.

Преглед на много лични параметри на движение: Вижте с каква средна скорост се движите и колко продължава пътуването, за да оптимизирате своя разход.

 • Удобно и отвсякъде извикване параметрите на движение
 • Показание на средното времетраене на пътуването, скоростта, изминатото разстояние и средният разход
 • Обновяване на информацията след всяко пътуване
Car-Net Врати и светлини

По всяко време чувство за сигурност.

С услугата „Врати и светлини“ можете да се уверявате удобно чрез приложението, че вратите на Вашия Volkswagen са заключени и светлините са изключени. Бърз поглед за успокоение.

 • Извикване на данни през приложението или We Connect
Car-Net Състояние на автомобила

Информирайте се за актуалната ситуация.

Вижте прегледно важните данни за вашия автомобил - без значение къде се намирате. Удобно чрез смартфона се уверете за пробега или настоящия километраж.

 • Удобно извикване отвсякъде на данните на автомобила
 • Информира за актуалния километраж
 • Дава сведение за оставащия пробег
 • Съобщава за следваща инспекция и смяна на маслото
Car-Net Позиция на паркиране

Спестете време и пътища.

Забравили сте къде сте паркирали своя Volkswagen? С услугата „Позиция на паркиране“ е достатъчно да докоснете смартфона и получавате индикация, къде се намира Вашият автомобил. А при необходимост – как най-бързо да стигнете до там.

 • Показва последната позиция на паркиране
 • Индикацията става удобно през приложението или портала We Connect
 • Показва пътя към автомобила
 • Споделяне на позицията на паркиране с приятели
Car-Net Уведомление за областта

За да държите под око това, което е важно за вас.

С услугата "Уведомление за областта" запазвате поглед върху нещата. Получавайте автоматично уведомления, ако Вашият автомобил преминава или напуска определени области в определено време от деня. В портала на We Connect могат да се дефинират, активират и деактивират до десет динамични периода на валидност.

 • Активира опционално еднократни или повтарящи се периоди на валидност
 • Използва избрани канали за уведомяване, ако правилото е нарушено
 • В приложението могат удобно да се извършват настройки за уведомленията за област
Car-Net Уведомяване за скоростта

Вие определяте темпото.

Не се притеснявайте за нищо. Услугата „Уведомление за скоростта“ позволява да активирате избрани граници на скоростта, по които водачът на Вашия автомобил трябва да се ориентира. Ако установената скорост се превиши, ще бъдете автоматично уведомявани. 

 • Може да се управлява удобно от приложението или в портала We Connect
 • Активира опционално еднократен или повтарящ се период на валидност
 • Може да се деактивира за избрани канали за уведомяване
Car-Net Клаксон и премигване

Отдалече се набива на очи.

С услугата „Клаксон и премигване“ можете да управлявате дистанционно системата за аварийна сигнализация и клаксона през приложението We Connect.

Отваряне на врата чрез приложение.

Car-Net Заключване и отключване

С вашия смартфон като дистанционно устройство можете да заключвате и отключвате удобно вратите на автомобила и на багажника. Дори дистанционно. По този начин вашият партньор може, например, да натовари покупките в багажника и да заеме мястото си, а вие да пристигнете едва по-късно. 

 • Отваряне и затваряне на врати и багажника на автомобила чрез приложението
 • По иконата катинар в приложението разбирате, дали автомобилът е заключен
 • Идентификация като пълноправен потребител чрез S-PIN

Указание: Тази услуга е налична в автомобили с предлагане на услуги „Security & Service“ с дата на поръчката след 01.01.2019 г. Услугата "Заключване и отключване" е важна за сигурността и предполага проверка за идентичност по метода Volkswagen Ident. В този случай вашата идентичност се проверява от партньор на Volkswagen или чрез видеочат.

Car-Net Онлайн алармена система

Алармира, кога какво се случва.

Отпуснете се, защото Вашият Volkswagen може да сам да внимава за себе си. В случай на опит за проникване с взлом приложението We Connect на Volkswagen ще ви съобщи за това чрез смартфона или чрез имейл и ще ви запознае с точните обстоятелства на произшествието.

 • Информира за причината и момента на активиране на Вашата алармена система
 • Уведомява по имейл и/или push съобщение към смартфона
 • Предлага преглед на предишните алармени съобщения

Указание: Само в комбинация с опционално оборудване алармена система със Safe обезопасяване.

Car-Net Онлайн стационарно отопление

Отопляване, преди да е започнало пътуването.

С услугата „Онлайн стационарно отопление“ удобно подгрявате вътрешността на автомобила си през приложението или портала We Connect. Просто програмирайте часа на отпътуване при следващото ви пътуване или съставете практичен седмичен график - и вашето отопление ще е надеждно настроено според нуждите ви.

 • Удобно управление през приложението и портала We Connect
 • Практическо програмиране на седмичните планове
 • Стартирайте с приятна температура
 • Помага при замръзнали и запотени стъкла

Указание: Само във връзка с опционалното оборудване стационарно отопление с дата на поръчката след 28.04.2017 г. (не се отнася за Golf GTE / Passat GTE).

Услуги e-Manager:

(наличен само за електрически модели и хибридни автомобили)

Car-Net Зареждане
1

Запазвате поглед върху нещата.

С услугата "Зареждане" контролирате степента на зареждане на акумулатора и стартирате или спирате процеса на зареждане. И то много лесно, от дивана вкъщи. С компютъра или смартфона следите всичко по всяко време.

 • Преглед на актуалното състояние на зареждане
 • Показание на оставащия пробег
 • Възможно е да се определи начинът на зареждане
 • Информира за състоянието на щекера за зареждане
1. Разход на гориво, l/100 km: комбинирано 1,8 ‐ 1,6; консумация на енергия, kWh/100 km: комбинирано 12,0 ‐ 11,4; емисии CO₂ комбинирано, g/km: 40 ‐ 36; клас на ефективност: A
Car-Net Часове на отпътуване

Готово, когато и вие сте готови.

Щади акумулатора и сметката ви за ток: С услугата "Часове на отпътуване" оптимизирате процеса на зареждане и определяте кога да бъде зареден акумулаторът на вашия Volkswagen.

 • Без ненужно зареждане
 • Създаване на различни профили на зареждане
 • Удобно се комбинира с други услуги (напр. климатизиране)
 • Пълен кумулатор в желания момент
Car-Net Климатизиране
1

Идеален климат във всеки годишен сезон.

С услугата "Климатизиране" още преди началото на пътуването си осигурявате приятна температура в купето. Удобно регулирайте климатика чрез вашия компютър или мобилно устройство, без да сте в автомобила.

 • Удобно регулиране на температурата
 • Комфортно управление през приложението и портала We Connect.
 • Индикация на актуалните външна и целева температура
 • Стартирайте по всяко време с идеално климатизиране
1. Разход на гориво, l/100 km: комбинирано 1,8 ‐ 1,6; консумация на енергия, kWh/100 km: комбинирано 12,0 ‐ 11,4; емисии CO₂ комбинирано, g/km: 40 ‐ 36; клас на ефективност: A
Създайте потребителски профил We Connect.

Предпоставки.

За да можете да използвате пакета с услуги „Security & Service“, Вие се нуждаете от потребителски профил на Volkswagen в портала We Connect и от смартфон за използване на приложението We Connect. За отделните услуги освен техническите компоненти в автомобила са нужни напр. алармена система за услугата „Онлайн алармена система“.

Допълнителни услуги и пакети.

Как можем да ви помогнем?