2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Car-Net ви свързва с вашия Volkswagen.

Открийте Car-Net.

Вашите цифрови услуги в ежедневието.

Нови улеснения, практични услуги и полезни приложения: Това е светът на Car-Net. Индивидуални навигационни услуги или свързването на вашия автомобил със смартфона ви: Тук ще научите всичко за възможностите, които ви предлагат мобилните онлайн услуги на Volkswagen. 

Проверяване на съвместимостта

Кои услуги са на ваше разположение?

Съвместим ли е вашият Volkswagen с We Connect или Car-Net? Тук ще получите първа необвързваща представа за това, кои мобилни онлайн услуги са налични за избор в автомобила.

Преглед на всички пакети.

Пакети, срокове, цени и условия.

 

Guide & Inform
Basic, 1 година ²⁾ ³⁾

Guide & Inform
Plus, 1 година ²⁾ ³⁾

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus, 1 година ²⁾ ³⁾
вкл. e-Manager ¹⁾

e-Remote, 1 година ²⁾ ³⁾

App-Connect

Цена (вкл. ДДС)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

от 205,00 €

Продължаване с 1 година
(цена вкл. ДДС)

79 €

79 €

60 €

99 € (60 €)4

Продължаване с 2 години
(цена вкл. ДДС)

135 €

135 €

95 €

170 € (95 €)4

Разходи за мобилна услуга/ SIM 5⁾

Клиент

Клиент

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Клиент

Технически предпоставки 

Discover Media

Discover Pro

Служба за спешни повиквания

Служба за спешни повиквания

Composition Media, Discover Media или Discover Pro

Активно

след регистрация

след регистрация

след регистрация

след регистрация

след регистрация

от фабрика

Това изображение показва актуалната програма за продажби.
1) e-мениджър е наличен само за електрически автомобили и Plug-In хибридни автомобили
2) За нови автомобили важи: Ако клиентът не извърши поръчката в рамките на 90 дни след получаване на автомобила („Срок за първа поръчка“), безплатният срок на ползване на услугата се намалява с броя дни, отчитащи се между края на срока за първа поръчка и действителната поръчка.
3) Изключение: Срок 3 години, в комбинация с пакет „Business Premium“
4) Стойността в скобите важи за Plug-in хибридни автомобили
5) Валидно за връзката за данни между автомобила и информационния сървър на Volkswagen AG. Осъществяването на връзка за данни между крайното устройство на Клиента и информационния сървър при използване на мобилните онлайн услуги чрез портала We Connect или приложението We Connect не е част от услугите, предоставяни от Volkwagen AG.

Активирайте в три стъпки Car-Net.

Приложение We Connect Teaser

Приложението We Connect.

Свържете се с вашия Volkswagen: Изпробвайте всички предимства на
Car-Net и We Connect в едно приложение.

Как можем да ви помогнем?