2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52

Обозначаване на доставчици.

Транспарантност и открита комуникация във и извън Volkswagen AG се разбират от само себе си. Важна информация за Volkswagen AG и как лесно можете да се свържете с Volkswagen AG, ще намерите тук.

VOLKSWAGEN AG е акционерно дружество по немското право със седалище във Волфсбург.

Председател на Съвета на директорите:
Hans Dieter Pötsch

Съвет на директорите:
Herbert Diess
Oliver Blume
Markus Duesmann
Gunnar Kilian
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Пощенски адрес: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Тел.: +49-5361-9-0
Факс: +49-5361-9-28282

Център за връзка с клиенти:
Имейл: carnet@porschebulgaria.bg
Тел.: +359 2 80 71 400

VOLKSWAGEN AG е вписано в Търговския регистър на районен съд Брауншвайг под № HRB 100484.

Идентификационният номер съгласно Закона за ДДС на VOLKSWAGEN AG е DE 115235681.

Компанията Volkswagen не участва, нито е задължена да се включва в разрешаване на спорове пред арбитражна комисия.