2.21.117.1, 2020-05-20 14:22:52
Car-Net ви свързва с вашия Volkswagen.

Открийте Car-Net.

Вашите цифрови услуги в ежедневието.

С онлайн услугите на Car-Net сте най-добре информирани – повечето по-стари модели на Volkswagen преди година на производство 2021 са оборудвани серийно с Car-Net. Открийте предложенията за свързаност на Car-Net.1

Проверяване на съвместимостта

Кои услуги са на ваше разположение?

Съвместим ли е вашият Volkswagen с We Connect или Car-Net? Тук ще получите първа необвързваща представа за това, кои мобилни онлайн услуги са налични за избор в автомобила.

Преглед на всички пакети.

Пакети, срокове, цени и условия.

 

Guide & Inform
Basic, 1 година ²⁾ ³⁾

Guide & Inform
Plus, 1 година ²⁾ ³⁾

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus, 1 година ²⁾ ³⁾
вкл. e-Manager ¹⁾

e-Remote, 1 година ²⁾ ³⁾

App-Connect

Цена (вкл. ДДС)

0 BGN

0 BGN

0 BGN

0 BGN

0 BGN

550 BGN

Продължаване с 1 година
(цена вкл. ДДС)

155 BGN

155 BGN

118 BGN

196 BGN (118 BGN)4)

Продължаване с 2 години
(цена вкл. ДДС)

265 BGN

265 BGN

185 BGN

333 BGN (185 BGN)4)

Разходи за мобилна услуга/ SIM5)

Клиент

Клиент

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Клиент

Технически предпоставки 

Discover Media

Discover Pro

Служба за спешни повиквания

Служба за спешни повиквания

Composition Media, Ready 2 Discover, Discover Media или Discover Pro

Активно

след регистрация

след регистрация

след регистрация

след регистрация

след регистрация

от фабрика

Това изображение показва актуалната програма за продажби.
1) e-мениджър е наличен само за електрически автомобили и Plug-In хибридни автомобили
2) За нови автомобили важи: Ако клиентът не извърши поръчката в рамките на 90 дни след получаване на автомобила („Срок за първа поръчка“), безплатният срок на ползване на услугата се намалява с броя дни, отчитащи се между края на срока за първа поръчка и действителната поръчка.
3) Изключение: Срок 3 години, в комбинация с пакет „Business Premium“
4) Стойността в скобите важи за Plug-in хибридни автомобили
5) Валидно за връзката за данни между автомобила и информационния сървър на Volkswagen AG. Осъществяването на връзка за данни между крайното устройство на Клиента и информационния сървър при използване на мобилните онлайн услуги чрез портала We Connect или приложението We Connect не е част от услугите, предоставяни от Volkwagen AG.

Активирайте в три стъпки Car-Net.

Приложение We Connect Teaser

Приложението We Connect.

Свържете се с вашия Volkswagen: Изпробвайте всички предимства на
Car-Net и We Connect в едно приложение.

Как можем да ви помогнем?